Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαλειτουργικότητα και Διασφάλιση Ποιότητας στα Προγράμματα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών: το παράδειγμα του NOF-digitise Η παρουσίαση βασίζεται (αλλά δεν περιορίζεται)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαλειτουργικότητα και Διασφάλιση Ποιότητας στα Προγράμματα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών: το παράδειγμα του NOF-digitise Η παρουσίαση βασίζεται (αλλά δεν περιορίζεται)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαλειτουργικότητα και Διασφάλιση Ποιότητας στα Προγράμματα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών: το παράδειγμα του NOF-digitise Η παρουσίαση βασίζεται (αλλά δεν περιορίζεται) στο άρθρο του Brian Kelly “Interoperable Digital Library Programmes? Why Must Have QA!” Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο / ΤΑΒ Π.Μ.Σ.: Επιστήμη της Πληροφορίας (Αθήνα) Σχ. Έτος: 2007-2008 Μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης Φοιτητής: Μανόλης Πεπονάκης

2 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 2 Ορισμοί •Διαλειτουργικότητα Η ικανότητα δύο ή περισσότερων συστημάτων (ή συστατικών στοιχείων συστημάτων) να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που αντάλλαξαν •Διασφάλιση ποιότητας Η δραστηριότητα της προσκόμισης των αποδείξεων που απαιτούνται για την καθιέρωση ποιότητας στην εργασία και όλες εκείνες οι συστηματικές πράξεις που εξασφαλίζουν ότι το προϊόν ή η υπηρεσία θα ικανοποιεί τις δεδομένες απαιτήσεις ποιότητας

3 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 3 Διασφάλιση Ποιότητας •Ποιότητα: ορισμός τού “τι είναι ποιότητα” και ποιος είναι ο απαιτούμενος “βαθμός ποιότητας” –Ποιος ορίζει, τι ορίζει; •Διασφάλιση: περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθεί η ποιότητα και προσκόμιση όλης της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τον τρόπο με τον οποίο τελικά επιτεύχθηκε –Πώς να επιτευχθεί, αποδείξεις (;) ότι επιτεύχθηκε.

4 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 4 Επίπεδα Διαλειτουργικότητας •Συστήματος: ασυμβατότητες σε επίπεδο λειτουργικών συστημάτων •Σύνταξης: διαφορές στην κωδικοποίηση και την αναπαράσταση •Δομής: ποικιλία στα μοντέλα δεδομένων, στις δομές δεδομένων και τα σχήματα •Σημασιολογική: ασυνέπειες στην ορολογία και το νόημα

5 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 5 NOF-digitise •Εθνικό πρόγραμμα ψηφιοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο –Επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς (στόχος η ελεύθερη διάθεση στο web) –Υλοποιείται με περισσότερα από 150 επιμέρους προγράμματα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο •Χρηματοδότηση από New Opportunities Fund το οποίο υπάγεται στη “National Lottery” –Ύψος συνολικής χρηματοδότησης £50.000.000 •Διάρκεια έργου 4 χρόνια –Απρίλιος του 2000 έως και Μάρτιος του 2004

6 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 6 Συντονιστές •JISC ( Joint Information Systems Committee ) •UKOLN ( United Kingdom Office for Library and Information Networking ) •AHDS ( Arts and Humanities Data Service ) •MLA ( Museums, Libraries and Archives Council ) •EPSRC ( Engineering and Physical Sciences Research Council )

7 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 7 Η TAS και ο ρόλος της Δημιουργείται μια επιτροπή με τίτλο Technical Advisory Service (TAS) που έχει ως δραστηριότητα Να απαντάει στα τεχνικά ερωτήματα Να κάνει επιτόπιες συμβουλευτικές επισκέψεις και να συμμετέχει στα τραπέζια εργασίας Να διατηρεί ενημερωμένη την ιστοσελίδα με συνηθισμένες ερωτήσεις-απαντήσεις κτλ Να επιστατεί για τα τεχνικά πρότυπα Να συμβουλεύει το προσωπικό του NOF

8 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 8 Προβλήματα •Ετερόκλητοι φορείς (βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα) •Διαφορετική τεχνογνωσία και προτεραιότητες ακόμη και στους ίδιους φορείς (π.χ. μεταξύ των βιβλιοθηκών) •Μεγάλη ποικιλία και ετερογένεια υλικού

9 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 9 Γενική προσέγγιση υλοποίησης Αναπτυξιακή vs Εστιασμένης ανά έργο •Προτιμάται να δοθεί έμφαση σε γενικές αφαιρετικές οδηγίες αντί να ιδωθεί κάθε έργο διαφορετικά •Κρίνεται ότι η εστιασμένη ανά έργο καθοδήγηση δεν εξυπηρετεί μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης και δεν είναι συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

10 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 10 Εγχειρίδια για Διασφάλιση Ποιότητας υπεύθυνος έκδοσης JISC • Μέρος 1: ΔΠ γενικά • Μέρος 2: ΔΠ για τα πρότυπα • Μέρος 3: ΔΠ για την ψηφιοποίηση • Μέρος 4: ΔΠ για το web και την πρόσβαση • Μέρος 5: ΔΠ για τα μεταδεδομένα • Μέρος 6: ΔΠ για το λογισμικό • Μέρος 7: ΔΠ για την ανάπτυξη • Μέρος 8: ΔΠ για νομικά θέματα • Μέρος 9: ΔΠ για άλλες περιοχές

11 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 11 Toolkits υπεύθυνοι δημιουργίας (UKOLN, AHDS) •Web Toolkits –Επιλογή Προτύπων –Web – αυτόματοι έλεγχοι εγκυρότητας ιστοτόπων –Προσβασιμότητα - αυτόματοι έλεγχοι προσβασιμότητας ενός ιστότοπου –Χρήση μεταδεδομέων –Αρχειοθέτηση (Mothballing) ιστοτόπου στο τέλος της χρηματοδότησης •Paper-based versions –Διασφάλιση ποιότητας (MS Word) –Ψηφιοποίηση (MS Word) –Παγκόσμιος ιστός (MS Word) –Μεταδεδομένα (MS Word) –Λογισμικό (MS Word) –Ανάπτυξη υπηρεσιών (MS Word)

12 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 12 Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας •Ψηφιακά τεκμήρια –Προδιαγραφές για δημιουργία των ιστοτόπων  Έμφαση στη διαμόρφωση HTML σελίδων –Προδιαγραφές για ψηφιοποίηση (μη γεννημένο ψηφιακά υλικό)  Κείμενο (σάρωση στα 200 dpi)  Φωτογραφίες (σάρωση στα 600 dpi, master files σε tiff, διάθεση σε jpg)  Ήχος (44.1kHz)  Βίντεο (master files σε MJPEG, ανάλογα με τον τρόπο διάθεσης τα άλλα formats) •Μεταδεδομένα –Προδιαγραφές σε υψηλό-αφαιρετικό επίπεδο –Απλή αναφορά σε υποψήφια πρότυπα

13 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 13 Μεθοδολογία ΔΠ Ο Κανόνας Για να υλοποιηθούν προγράμματα λειτουργικά, ευρέως αποδεκτά και διαλειτουργικά απαιτείται η τεκμηρίωση των πολιτικών και η κατοχύρωση συστηματικών διαδικασιών οι οποίες εξασφαλίζουν πως οι πολιτικές αυτές υλοποιούνται σωστά

14 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 14 Μεθοδολογία ΔΠ: το παράδειγμα ΠεριοχήΠεριβάλλον WEB ΠρότυπαXHTML 1.0 ΕξαιρέσειςΠόροι που προέρχονται από MS Office μπορεί να μην συμμορφώνονται πλήρως με την XHTML 1.0, λόγω του προγράμματος μετατροπής της Microsoft Αρχιτεκτονική υλοποίησης Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί PHP για την επεξεργασία. Τα PHP template files θα πρέπει να είναι συμβατά με XHTML 1.0. Έλεγχος συμμόρφωσης Όταν οι σελίδες δημιουργούνται ή ενημερώνονται ο συγγραφέας τους είναι υπεύθυνος να “τρέχει” το εργαλείο ελέγχου εγκυρότητας. Ένας batch έλεγχος του ιστοχώρου θα πραγματοποιείται τριμηνιαία. ΕπαλήθευσηΘα κρατούνται οι αναφορές και θα γίνεται ανάλυση των logs Μή ΣυμμόρφωσηΟι συγγραφείς των σελίδων είναι υπεύθυνοι οι σελίδες τους να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΥπευθυνότητεςΟ μάνατζερ του έργου είναι υπεύθυνος για την επιβολή της πολιτικής

15 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 15 Η συνέχεια του έργου  Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε μια δικτυακή πύλη η οποία παρουσίαζε τα υποέργα –Ονομαζόταν EnrichUK (www.enrichuk.net/)www.enrichuk.net/  Σύμφωνα με το “The Internet Archive” η πύλη συντηρούταν από το Φεβρουάριο του 2003 έως και το Μάιο του 2006  Κρίθηκε, όμως, προτιμότερο να μεταφερθούν οι πληροφορίες του EnrichUK μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του Michael (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe)

16 11/2/2008 Μανόλης Πεπονάκης 16 Η αποτίμηση τα συν και τα πλην •Πολύ καλά οργανωμένη η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας όμως •Μικρές απαιτήσεις ποιότητας στο θέμα της διαλειτουργικότητας –Δεν υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο των πόρων ή σε επιμέρους ομάδες πηγών  Βέβαια μικρή σημασία για ένα έργο. Δουλεύουν πάνω σε γενικότερα σχέδια –Δεν δόθηκαν περιοριστικές οδηγίες για τίποτα (ούτε καν “θέλουμε τουλάχιστον αυτό...”) πάντως •Δεν εγκατέλειψαν τα παραδοτέα αλλά...


Κατέβασμα ppt "Διαλειτουργικότητα και Διασφάλιση Ποιότητας στα Προγράμματα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών: το παράδειγμα του NOF-digitise Η παρουσίαση βασίζεται (αλλά δεν περιορίζεται)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google