Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας1 Τεχνολογία Διόρθωσης Κειμένων και Εφαρμογές Ν.Γλάρος Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας1 Τεχνολογία Διόρθωσης Κειμένων και Εφαρμογές Ν.Γλάρος Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας1 Τεχνολογία Διόρθωσης Κειμένων και Εφαρμογές Ν.Γλάρος Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας Ζάππειο 5 Ιουλίου 2005

2 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας2 Τι είναι τεχνολογία διόρθωσης κειμένων  απλά  απλά ορθογραφικά λάθη (π.χ. βειβλίο) (λέξη-προς-λέξη επεξεργασία)  σύνθεταλάθη συμφωνίας  σύνθετα ορθογραφικά λάθη ή λάθη συμφωνίας (π.χ. «θα μας δόση πίσω τα βιβλία» ή «ο υπουργός αναμένετε από λεπτό σε λεπτό»), οφειλόμενα σε εσφαλμένη χρήση της γλώσσας (φράση-προς-φράση επεξεργασία)  σφάλματα στην χρήση καθιερωμένων φράσεων της γλώσσας  χρηστικά λάθη  σημασιολογικά λάθη γλωσσική πληροφορία κωδικοποιημένη γνώση της γλώσσας γραφής του κειμένου Αξιοποιώντας την γλωσσική πληροφορία που εμπεριέχει το προς διόρθωση κείμενο και χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένη γνώση της γλώσσας γραφής του κειμένου ( γλωσσικοί πόροι ) μπορεί να ανιχνεύσει και να διορθώσει:

3 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας3 Γενικά για την τεχνολογία διόρθωσης κειμένων του ΙΕΛ  Το ΙΕΛ έχει αναπτύξει και εξελίσσει συνεχώς δική του τεχνολογία διόρθωσης κειμένων με έμφαση στην ορθογράφηση κειμένων. Συμφωνία  Ένα πρώτο αποτέλεσμα εφαρμογής της τεχνολογίας αυτής είναι το προϊόν Συμφωνία. Συμφωνία2ης γενιάς  Η Συμφωνία είναι ένας ορθογραφικός διορθωτής 2ης γενιάς. συμβατικοί 1ης γενιάς  Οι συμβατικοί ορθογραφικοί διορθωτές (1ης γενιάς) αγνοούν κατά κανόνα κρίσιμα χαρακτηριστικά της γλώσσας του κειμένου, γι’ αυτό και υπολείπονται σε απόδοση και εργονομία.

4 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας4 Γλωσσικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόδοση/εργονομία ορθογ. διορθωτών Η ελληνική γλώσσα χαρακτηρίζεται από:  πλούσια μορφολογία  πλούσια μορφολογία (πολλοί κλιτοί τύποι ανά λήμμα) λάθη συμφωνίας  οδηγεί σε πολύ συχνά λάθη συμφωνίας  δυσκολεύει την εισαγωγή άγνωστων λημμάτων στο λεξικό  πολυτυπία  πολυτυπία (και δημοτική και καθαρεύουσα…, π.χ. πόλης και πόλεως)  απαιτεί λεξικό με διευρυμένο λημματολόγιο

5 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας5 Περιορισμοί στην απόδοση/εργονομία των συμβατικών ορθογ. διορθωτών λάθη συμφωνίας  Αποτυγχάνουν να εντοπίσουν ορθογραφικά λάθη συμφωνίας, αφού βασίζονται κυρίως στην λέξη-προς-λέξη προσέγγιση.  Αντιμετωπίζουν τις λέξεις που δεν περιλαμβάνονται στο λεξικό τους σαν απλές συμβολοσειρές, αναγκάζοντας έτσι τον χρήστη να επαναλαμβάνει την διαδικασία «εισαγωγής άγνωστης λέξης στο λεξικό» για κάθε κλιτό τύπο ενός άγνωστου λήμματος.  Το λεξικό τους υποστηρίζει μόνο την Δημοτική γλώσσα, πράγμα που αφήνει απέξω χιλιάδες λέξεις της καθαρεύουσας, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε χρήση στις μέρες μας.

6 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας6 ειδική λογικήγλωσσικούς πόρους υψηλότερη απόδοση και εργονομία  Ενσωματώνει ειδική λογική και αντίστοιχους γλωσσικούς πόρους που αξιοποιούν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να παρουσιάζει υψηλότερη απόδοση και εργονομία από τους συμβατικούς διορθωτές για τα ελληνικά.  Ειδικότερα... Κύρια χαρακτηριστικά της Συμφωνίας (1/3)

7 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας7 Κύρια χαρακτηριστικά της Συμφωνίας (2/3) πολυτυπία, ευρεία κάλυψη της γλώσσας  Γνωρίζει τόσο τους τύπους της δημοτικής όσο και τους λόγιους τύπους (πολυτυπία, ευρεία κάλυψη της γλώσσας). απλά λάθη συμφωνίας γραμματικής/συντακτικής ανάλυσηςκάθε φράση του κειμένου  Μπορεί να ανιχνεύει και να διορθώνει τόσο τα απλά ορθογραφικά λάθη όσο και τα λάθη συμφωνίας, με εφαρμογή κανόνων γραμματικής/συντακτικής ανάλυσης σε κάθε φράση του κειμένου. μαζί με ολόκληρη την κλίση του  Με ελάχιστα κλικ μπορεί να μάθει ένα νέο (άγνωστο) λήμμα μαζί με ολόκληρη την κλίση του.

8 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας8 Κύρια χαρακτηριστικά της Συμφωνίας (3/3) αυτόματου τονισμού  Έχει δυνατότητα αυτόματου τονισμού ενός κειμένου. αυτοματοποιημένο ορθογραφικό έλεγχο  Υποστηρίζει αυτοματοποιημένο ορθογραφικό έλεγχο μεγάλων ή πολλών κειμένων χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. γραμματικά χαρακτηριστικά ορθότερη χρήση  Πληροφορεί τον χρήστη για τα γραμματικά χαρακτηριστικά της κάθε λέξης του κειμένου, συμβάλλοντας έτσι στην ορθότερη χρήση της γλώσσας.

9 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας9 Οφέλη από την χρήση εξελιγμένων διορθωτών κειμένων  Ευκολότερη, ταχύτερη και αποδοτικότερη  Ευκολότερη, ταχύτερη και αποδοτικότερη διόρθωση κειμένων. γλωσσικής ποιότητας  Βελτίωση της γλωσσικής ποιότητας των παραγόμενων και διακινούμενων εγγράφων. ορθού τρόπου γραφής  Διατήρηση και διάδοση του ορθού τρόπου γραφής της γλώσσας.  Ποιοτικότερη παρουσία  Ποιοτικότερη παρουσία των συγγραφέων στον κύκλο αποδεκτών των κειμένων τους.

10 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας10 Πλεονεκτήματα της τεχνογνωσίας του ΙΕΛ στον τομέα εξελίσσει συνεχώς  Το ΙΕΛ εξελίσσει συνεχώς την τεχνολογία διόρθωσης κειμένων. ειδικές λύσεις  Μπορεί να προσφέρει ειδικές λύσεις (customization) : συστήματα διόρθωσης προσαρμοσμένα να αποδίδουν το μέγιστο στις ιδιαιτερότητες διαφόρων κατηγοριών κειμένων.

11 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας11 Προσφερόμενες ειδικές λύσεις μεγιστοποιηθεί εκμάθησηςιδιόλεκτου ορολογίας  Η Συμφωνία μπορεί να ενσωματωθεί ως ειδική ενότητα λογισμικού μέσα στον κειμενογράφο που χρησιμοποιεί μια ιδιωτική ή δημόσια υπηρεσία, αφού πρώτα μεγιστοποιηθεί η απόδοσή της, μέσα από μια διαδικασία εκμάθησης του ιδιόλεκτου και της ορολογίας αντιπροσωπευτικών κειμένων που παράγονται σε αυτήν. πολύ μικρό χρονικό διάστημα  Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είναι δυνατόν τα υπάρχοντα συστήματα διόρθωσης κειμένων του ΙΕΛ να υποστούν τις αναγκαίες προσαρμογές.

12 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας12 ΣυμφωνίαΚαθημερινή Συμφωνία : Ο ορθογραφικός διορθωτής που χρησιμοποιεί η εφημερίδα Καθημερινή Καθημερινή  H εφημερίδα Καθημερινή, γνωστή για την ποιοτική χρήση της γλώσσας, ζήτησε την συνδρομή του ΙΕΛ στον τομέα της διόρθωσης κειμένων.  Εδώ και δύο περίπου χρόνια η εταιρεία Καθημερινή Α.Ε. έχει ενσωματώσει τον πυρήνα της Συμφωνίας στο νέο λογισμικό που χρησιμοποιεί για εκδοτικές εφαρμογές.  Η συνεργασία έγινε μέσω πολυεθνικής ιταλικής εταιρείας που ανέπτυξε το editorial software της Καθημερινής.

13 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας13 Αποτελείται από τις εξής συνιστώσεις:  Βασικός  Βασικός ορθογραφικός διορθωτής.  Ανώτερος  Ανώτερος ορθογραφικός διορθωτής.  Εργαλείο εμπλουτισμού  Εργαλείο εμπλουτισμού του ηλεκτρονικού λεξικού για τους απλούς χρήστες.  Περιβάλλον συντήρησης του ηλεκτρονικού λεξικού  Περιβάλλον συντήρησης του ηλεκτρονικού λεξικού προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες, καλούς γνώστες της γλώσσας. Καθημερινή Σύστημα ορθογ. διόρθωσης κειμένων για την εφημερίδα Καθημερινή (1/5)

14 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας14  Πλατφόρμα Windows και Macintosh.  Διόρθωση κειμένων τοπικά.  Συντήρηση του λεξικού μέσω δικτύου.  Απλοί χρήστες - Εξειδικευμένοι χρήστες. Καθημερινή Σύστημα ορθογ. διόρθωσης κειμένων για την εφημερίδα Καθημερινή (2/5)

15 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας15  Βασικός  Βασικός ορθογραφικός διορθωτής:  Υλοποιεί την λέξη-προς-λέξη επεξεργασία.  Ανώτερος  Ανώτερος ορθογραφικός διορθωτής.  Υλοποιεί την φράση-προς-φράση επεξεργασία.  Εργαλείο εμπλουτισμού  Εργαλείο εμπλουτισμού του ηλεκτρονικού λεξικού σε επίπεδο απλών χρηστών:  Επιτρέπει με μία μόνο απλή διαδικασία την εισαγωγή μιας άγνωστης λέξης μαζί με ολόκληρη την κλίση της. Καθημερινή Σύστημα ορθογ. διόρθωσης κειμένων για την εφημερίδα Καθημερινή (3/5)

16 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας16 Περιβάλλον συντήρησης του ηλεκτρονικού λεξικού Περιβάλλον συντήρησης του ηλεκτρονικού λεξικού: Συμφωνία  Επιτρέπει την όλη διαχείριση του ηλεκτρονικού λεξικού που υποστηρίζει την Συμφωνία τόσο για την Windows όσο και για την Macintosh πλατφόρμα.  Είναι ανεξάρτητη εφαρμογή που τρέχει σε Windows περιβάλλον.  Χρησιμοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες.  Ενημερώνει το λεξικό (Windows version) επί τη βάσει των εγγραφών των προσωπικών λεξικών που δημιουργούν οι απλοί χρήστες τοπικά στον υπολογιστή τους, οι οποίες μπορούν να ελέγχονται από τους διορθωτές της εφημερίδας.  Επιτρέπει την εισαγωγή, μεταβολή, διαγραφή λέξεων,  καθώς και την δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή υπολεξικών.  Μετά την ενημέρωση της Windows μορφής του λεξικού παράγει αυτόματα την μορφή του λεξικού για Macintosh. Καθημερινή Σύστημα ορθογ. διόρθωσης κειμένων για την εφημερίδα Καθημερινή (4/5)

17 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας17 Διάγραμμα λειτουργίας: PC 1PC 2 PC n Mac 1Mac 2Mac n PC για συντήρηση του λεξικού Καθημερινή Σύστημα ορθογ. διόρθωσης κειμένων για την εφημερίδα Καθημερινή (5/5).....

18 5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας18 Συμπερασματικές παρατηρήσεις  Η Συμφωνία μπορεί να ενσωματωθεί ως ειδική ενότητα λογισμικού μέσα σε οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου της αγοράς ή μπορεί να αναπτυχθεί ως ανεξάρτητη εφαρμογή.  Υποστήριξη οποιασδήποτε υπολογιστικής πλατφόρμας.  Λειτουργία client-server ή τοπικά στον Η/Υ των τελικών χρηστών.  Web service.


Κατέβασμα ppt "5 Ιουλίου 2005Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας1 Τεχνολογία Διόρθωσης Κειμένων και Εφαρμογές Ν.Γλάρος Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google