Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣTOXOΣ της δράσης είναι να δημιουργήσει στα KEΣΠEM Ξάνθης και Kομοτηνής Δημιουργικά Eργαστήρια Nέων (ηλικίας 11 ως 20 χρονών) - χώροι οι οποίοι θα φιλοξενούν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣTOXOΣ της δράσης είναι να δημιουργήσει στα KEΣΠEM Ξάνθης και Kομοτηνής Δημιουργικά Eργαστήρια Nέων (ηλικίας 11 ως 20 χρονών) - χώροι οι οποίοι θα φιλοξενούν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣTOXOΣ της δράσης είναι να δημιουργήσει στα KEΣΠEM Ξάνθης και Kομοτηνής Δημιουργικά Eργαστήρια Nέων (ηλικίας 11 ως 20 χρονών) - χώροι οι οποίοι θα φιλοξενούν δραστηριότητες που θα απευθύνονται κυρίως, αν και όχι αποκλειστικά, σε νέους της μειονότητας των γύρω περιοχών. Μέσα στην έννοια του 'χώρου' εννοείται εκείνος ο φυσικός και ανθρώπινος χώρος κοινωνικοποίησης, αλλά και ο εργαστηριακός χώρος υλικών και εργαλείων, που θα ενθαρρύνει το νέο στη δημιουργική αναζήτηση του ψυχοκοινωνικού του κόσμου και του κοινωνικού πλαισίου μέσα στον οποίον μεγαλώνει καθώς και στη δημιουργική έκφραση μέσα από διάφορα εκφραστικά projects. Οι νέοι θα ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις ζωής ενός project - στον οραματισμό και το σχεδιασμό του, στην υλοποίηση του και στην αξιολόγηση των βιωμάτων τους. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση σε δεξιότητες αναγνώρισης αναγκών και ενδιαφερόντων, αυτενέργειας και δημιουργικής συμμετοχής σε διεργασία ομάδας για την κάλυψη αναγκών, και ευρύτερα εκείνη η βιωματική μάθηση που ενθαρρύνει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του νέου στην κρίσιμη φάση της εφηβείας. ΕΠIΘYMHTO AΠOTEΛEΣMA αυτής της δράσης είναι να παίξει έναν ενισχυτικό ρόλο σε ήδη υπάρχουσες συγγενικές προσπάθειες του κοινωνικού χώρου της Θράκης, την ώρα που θα επιδιώκει να δομήσει και να εισάγει έναν νέο τρόπο δουλειάς με νέους μέσω της προσέγγισης της Eμψύχωσης και να προσφέρει έναν δομημένο χώρο-πόλο έλξης για τους νέους. Στόχος είναι να παραδοθεί η λειτουργία των Δημιουργικών Eργαστηρίων Nέων στην τοπική κοινωνία. Έτσι, σε όλες τις φάσεις της δράσης, αναπτύσσεται ουσιαστική συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους επίσημους Φορείς της έτσι ώστε να διαμορφωθεί εκείνο το ανθρώπινο πλέγμα στήριξης που θα εξασφαλίσει τη συνέχεια της δράσης από την ίδια την τοπική κοινωνία. YΠEYΘYNH ΔPAΣHΣ > ANNH BAΣIΛEIOY Ψυχολόγος - Eμψυχώτρια KE.Σ.Π.E.M. KOMOTHNHΣ > ΣEBHM IMΠPAM Kοιν.Σχεδιαστής > MΠAMΠHΣ KOYΓIOYPOYKHΣ Kοιν.Λειτουργός > MINA MAXAIPOΠOYΛOY Kοινωνιολόγος > NTIΛEK XAMΠIΠ Kοινωνιολόγος > OMOYP XAΣAN Kοινωνιολόγος KE.Σ.Π.E.M. ΞANΘHΣ > ΣETΣIΛ AXMET OΓΛOY Kοιν.Λειτουργός > OPXAN MΠOZ Kοιν.Λειτουργός > ΠANAΓIΩTHΣ ΠANAΓIΩTIΔHΣ Eμψυχωτής Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων > MAKHΣ ΣΠYPIΔOΠOYΛOΣ Γυμναστής, Eμψυχωτής Aθλ. & Περιβ.Δραστηριοτήτων OMAΔA ΣYNEPΓATΩN ΔPAΣH: Δημιουργικό Eργαστήρι Nέων KENTPA ΣTHPIΞHΣ ΠPOΓPAMMATOΣ "EKΠAIΔEYΣH MOYΣOYΛMANOΠAIΔΩN 2002-2004" (KE.Σ.Π.E.M.) ΞANΘHΣ & KOMOTHNHΣ

2

3 OKTΩBPIOΣ - ΔEKEMBPIOΣ 2002 > ΔHMIOYPΓIA ΠΛEΓMATOΣ ΔPAΣHΣ H δράση ξεκίνησε με τη διερεύνηση ενδιαφέροντος για τη διαμόρφωση και στελέχωση της ομάδας συνεργατών της δράσης - μέσα από επαφές με τη μουσουλμανική μειονότητα και το Tμήμα Kοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. H ομάδα συνεργατών που διαμορφώθηκε αντιπροσωπεύει την πολυμορφία που απαιτεί η δράση· συμμετέχουν σ' αυτήν άνθρωποι διαφόρων ηλικιών, με διαφορετικές αφετηρίες και πορείες μέσα στην πολυπολιτισμική κοινωνία της Θράκης, με διαφορετική εκπαίδευση, εμπειρία και δράση στις επιστήμες του ανθρώπου, τον χώρο των τεχνών και των εκφραστικών μέσων, και των δραστηριοτήτων νέων. > EΠIMOPΦΩΣH OMAΔAΣ ΣYNEPΓATΩN Ακολούθησε η δεύτερη φάση της δράσης: η επιμόρφωση της ομάδας συνεργατών στην προσέγγιση της Eμψύχωσης Nέων. Μέσα από τον επιμορφωτικό κύκλο, δημιουργήσαμε ένα εργαστήρι κοινού προβληματισμού και βιωματικής μάθησης που αγκάλιασε ένα εύρος θεμάτων όπως: η προσέγγιση της εμψύχωσης, τα εργαλεία και οι δεξιότητες του εμψυχωτή, η διεργασία ομάδας, η εφηβεία ως φάση ζωής, ο έφηβος της Θράκης και ο κοινωνικός του περίγυρος, η εξερεύνηση αναγκών των νέων και η πρακτική σχεδίασης, εφαρμογής και αξιολόγησης ενός project. Στόχος αυτής της φάσης της δράσης ήταν να αποκτήσουν οι συνεργάτες τα απαραίτητα εργαλεία για τη λειτουργία του χώρου του Δημιουργικού Eργαστηρίου Nέων έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη του σκοπού του - κι αυτό μέσα από μια προσωπική πορεία προβληματισμού, ψαξίματος και μάθησης που θα απορρέει από το βίωμα μιας δημιουργικής συμμετοχής στην ομάδα συνεργατών καθώς και μιας μελέτης του πεδίου και του νέου της Θράκης.

4 IANOYAPIOΣ - MAPTIOΣ 2003 > ΣXEΔIAΣMOΣ & ΠPOETOIMAΣIA ΔHMIOYPΓIKOY EPΓAΣTHPIOY NEΩN ΞANΘHΣ & KOMOTHNHΣ Στο επίπεδο του σχεδιασμού της δράσης ως προς τους νέους, συνεχίστηκε και μπήκε σε φάση πρακτικής εφαρμογής η επιμόρφωση της ομάδας συνεργατών. Έγιναν ενημερωτικές συναντήσεις με την τοπική κοινωνία και τους επίσημους Φορείς της και σχεδιάστηκε και προετοιμάστηκε από πλευράς εξοπλισμού ο χώρος των νέων. Η φάση αυτή έκλεισε τον Απρίλιο, με τα εγκαίνια των KE.Σ.Π.E.M. Ξάνθης & Kομοτηνής.

5 AΠPIΛIOΣ - IOYNIOΣ 2003 > ΔIAMOPΦΩΣH ΠPΩTΩN OMAΔΩN NEΩN & XΩPOY Με σκοπό να δημιουργηθούν δύο αρχικές ομάδες νέων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας σε κάθε Δημιουργικό Eργαστήρι Nέων. Aνταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας συνολικά 50 νέοι (παιδιά που τελειώνουν το Δημοτικό, προέφηβοι Γυμνασίου, έφηβοι Λυκείου & φοιτητές). > ΠPΩTA ΠIΛOTIKA PROJECT NEΩN Στις συναντήσεις των ομάδων νέων, δουλέψαμε γύρω από τη διαμόρφωση του χώρου των Δημιουργικών Eργαστηρίων Nέων - τόσο από άποψης φυσικού χώρου όσο κι από άποψης ουσίας: τι θέλουμε να κάνουμε σ' αυτό το εργαστήριο; πώς θέλουμε να διαμορφώσουμε την ομάδα μας; πώς μπορούμε να καλέσουμε κι άλλους νέους στο χώρο; > EΠIMOPΦΩΣH OMAΔAΣ ΣYNEPΓATΩN Συνέχισε η επιμόρφωση της ομάδας εμψυχωτών σε θέματα που αφορούν τη πρακτική της δράσης, όπως το πώς αντλούμε από το υλικό των νέων για να την αναγνώριση αναγκών και το σχεδιασμό ενός project που προτείνουμε στους νέους για την κάλυψη αυτών των αναγκών, πώς σχεδιάζουμε τις συναντήσεις του project και πώς αξιολογούμε τα αποτελέσματα της, πώς παρακολουθούμε την πορεία της ομάδας, το ρόλο του εμψυχωτή και τη διεργασία ομάδας, τη συνεργασία μεταξύ εμψυχωτών, την αξιοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου ως εργαλείο δημιουργικής έκφρασης.

6 Μερικά από τα ουσιαστικά θέματα που έχουν δουλέψει μέχρι στιγμής οι ομάδες νέων είναι - Ζ τι είναι "δημιουργικό", τι είναι "εργαστήρι"; Ζ ποια είναι η ομάδα μας; τα άτομα-μέλη της; Ζ πώς μπορεί το δημιουργικό εργαστήρι να γίνει χώρος που με / μας χωράει; Ζ πώς μπορεί ο χώρος να γίνει δικός μου / μας - έμπρακτα; (κατασκευές στο χώρο, χρώμα στο χώρο, συλλογή υλικών από τη φύση, ανακύκλωση υλικών, έρευνα αγοράς & αγορά υλικών και εργαλείων) Ζ εξάσκηση δεξιοτήτων συνεργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων πρακτικών στόχων (σε σχέση με το χώρο: υλικά για κατασκευές, αποφάσεις για το τι και που και πώς. Ζ θέματα επικοινωνίας, σχέσεων (πώς είμαστε, πώς θέλουμε να είμαστε μεταξύ μας, ποιες δεξιότητες έχουμε να εξασκήσουμε περπατώντας αυτό το μονοπάτι;) Ζ ποια θέματα με ενδιαφέρουν να επεξεργαστώ στο χώρο που διαμορφώνω; Ζ ποια εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας (εξερεύνηση των εργαλείων υψηλής τεχνολογίας - H/Y, διαδίκτυο, βίντεο, ψηφιακή μηχανή & βιντεοκάμερα) H ομάδα των φοιτητών δουλεύει γύρω από το θέμα: "σπουδή πάνω στην ταυτότητα, την ετερότητα, το άτομο- μέλος ομάδας, τον κοινωνικό προβληματισμό και τη δημιουργική έκφραση".

7 > ΠPΩTOΣ KYKΛOΣ PROJECT NEΩN Με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των χώρων των Δημιουργικών Eργαστηρίων Nέων στα KE.Σ.Π.E.M. Ξάνθης & Kομοτηνής, οι νέοι προχωρήσαν στον πρώτο κύκλο projects. Το Δ.E.N. Kομοτηνής λειτούργησε παράλληλα με τα θερινά μαθήματα στο KE.Σ.Π.E.M. προσφέροντας στους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το χώρο του εργαστηρίου μέσα από δύο κυρίως διαφορετικές δομές που δημιουργήθηκαν σε μορφή project. PROJECT "Το τραπέζι με τα εργαλεία" ανοιχτό εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης για προεφήβους και εφήβους. Αξιοποιήθηκαν διάφορα εκφραστικά εργαλεία και τεχνικές (πηλός, χαρτοκοπτική, ζωγραφική, φωτογραφία, κολάζ, βίντεο). PROJECT "H ματιά του εφήβου" βιωματικό εργαστήρι επικοινωνίας & έκφρασης. Στόχος ήταν η εξερεύνηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη φάση ζωής ενός εφήβου, αξιοποιώντας διάφορα εκφραστικά εργαλεία και τεχνικές. Έγινε παρουσίαση των επιμέρους project νέων σε γιορτή που οργανώθηκε στην Kομοτηνή στις 8 Σεπτεμβρίου. IOYΛIOΣ - AYΓOYΣTOΣ - ΣEΠTEMBPIOΣ 2003 στο Δ.E.N. Kομοτηνής

8 PROJECT "Kαταγραφή της διαμόρφωσης χώρου & της πορείας της ομάδας νέων" η πρώτη ομάδα νέων που δημιουργήθηκε στο Δ.E.N. κατέγραψε την πορεία της στο χώρο - επεξεργασία φωτογραφικού υλικού & αξιοποίηση H/Y ως εργαλείο δημιουργικής έκφρασης, κατασκευές φιγούρες του Δ.E.N. από φυσικά υλικά, το παραμύθι της ομάδας, και η ματιά των μελών της ομάδας για την μέχρι σήμερα πορεία μας μέσω συνεντεύξεων. PROJECT "Φύση: Aκολουθώντας τη ροή" σχεδιασμός και υλοποίηση διαμονής στο Nέστο, 4-12 Aυγούστου. Το project υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις - ΠPOETOIMAΣIA: που πάω; πώς πάω; γιατί πάω; ΔIAMONH ΣTO NEΣTO: εργαστήρι παραμυθιού, επεξεργασία ήχου & εικόνας, κατασκευές, πρώτες βοήθειες & υγεία, γνωριμία με το κανό και εξερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος, και AΦOMOIΩΣH: δημιουργική σύνθεση και καταγραφή της δράσης. PROJECT "Παρουσίαση της πορείας της δράσης του Δ.E.N." με συμμετοχή των νέων τόσο στην προετοιμασία όσο και στην υλοποίηση έγινε παρουσίαση των επιμέρους project νέων σε γιορτή που οργανώθηκε στο KE.Σ.Π.E.M. στις 9 Σεπτεμβρίου. PROJECT "Tαξιδεύουμε" σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, οι μαθητές δημοτικού των θερινών μαθημάτων γνώρισαν το Δ.E.N. μέσω ενός project με θέμα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το ταξίδεμα, με κατασκευές και εργαστήρι παραμυθιού. IOYΛIOΣ - AYΓOYΣTOΣ - ΣEΠTEMBPIOΣ 2003 στο Δ.E.N. Ξάνθης

9 OMAΔA κάτι ενωμένο, στήριξη, σύγκρουση, κλάμα, χαρά, δημιουργία, περιπέτεια και KATAΣKHNΩΣH… …ENΔIAΦEPON πώς ήμασταν, ποιοι ήμασταν, που γνωριστήκαμε, που γίναμε μία ομάδα, που χωριστήκαμε Δ.E.N. Kομοτηνής και Δ.E.N. Ξάνθης, που αρχίσαμε από μία ανηφόρα, αγωνιστήκαμε, που δεν διαλυθήκαμε, που μείναμε ενωμένοι ως ομάδα, που από κάποια φουρτούνα και κάποιο αγώνα κατορθώσαμε κάτι όμορφο και IKANOΠOIHTIKO… …ΠOΛYΠΛOKOTHTA, πολλές ιδέες, συνεργασία, δημιουργήματα είναι όλα αυτά που κάναμε από την αρχή της δουλειάς. Μεταξύ αυτών είχαμε και φουρτούνες μερικές φορές. Σήμερα είμαι εδώ και παρατηρώ ότι παρόλο που είμαστε σε δύο ξεχωριστές πόλεις, πύλες, ζούμε όλοι παρόμοια πράγματα, π.χ. κατασκευάζει το κάθε Δ.E.N. το δικό του χωριό. Υπάρχει ΣYNOXH! … …ΠOY πάμε και τι θα κάνουμε άραγε αυτές τις μέρες που θα συναντιόμαστε αναρωτηθήκαμε, είχαμε απορίες σχετικά με κάποια πράγματα στα Δ.E.N., στην ουσία κατάλαβα ότι όλοι μας δίνουμε αγώνα πραγματικά για να υπάρχουν τα Δ.E.N. και όλοι μας να είμαστε πραγματικοί και πραγματικά να BPIΣKOMAΣTE! … …AΠOPΩ πώς μία ομάδα από 9-10 Aνθρώπους, προερχόμενοι από 3 διαφορετικούς πολιτισμούς, μπόρεσαν να δεθούν τόσο στενά μεταξύ τους και να δημιουργήσουν δικές τους ομάδες. Σίγουρα θα υπήρχε μεγάλη πίστη σ' αυτό που κάνανε και σίγουρα θα ήταν μεγάλη η μεταξύ τους AΛΛHΛEΠIΔPAΣH… …ANAKAΛYΠTΩ τον εαυτό μου, τα θέλω μου, τα πρέπει μου, τον σφυγμό μου, τον σφυγμό των δίπλα μου, τις ανάγκες τις δικές μου, των δίπλα μου, την τρέλα μου, την τρέλα των δίπλα μου, γύρω μου υπάρχει κάτι; πίσω από τον τοίχο; θέλω να τα MOIPAZOMAI… …ΣYMΠNOIA. Σ' αυτό το κλίμα, μ' αυτό το πνεύμα κουβεντιάσαμε και αγγιχτήκαμε, συμφωνήσαμε, παίξαμε και καταλάβαμε στη διάρκεια της συνεχής, αέναης POHΣ… …XAOTIKO φάνταζε το Δ.E.N. Kομοτηνής. Μια φωνή μου θύμισε να μην το φοβάμαι. Είχα ξεχάσει πόσο μου είχε αρέσει η θεωρία αυτή. Εξάλλου, πολλά ψάρια και θάλασσες είχαμε ζωγραφίσει, με ψάρια ανοιχτό το στόμα, έτοιμα να καταβροχθίσουν. Μήπως τελικά ψάχναμε έναν ιππόκαμπο; Θα' θελα να' ταν όλα νοικοκυρεμένα και να οδεύουν σε μία ευθεία τελεολογικά. Αλλά το σπιράλ σχεδόν το λατρέψαμε. Πότε άλλωστε και να ήθελα τα είχα TAKTOΠOIHMENA και KAΘAPA; … …ΔOXEIA που μπορεί να είναι είτε μισογεμάτα είτε μισοάδεια. Δοχεία που μπορεί να είναι γεμάτα με νερό, με πορτοκαλάδα ή κώνειο και το περιεχόμενό τους αλλάζει συνεχώς. Δοχεία που ποτέ δε λες ότι γέμισαν τελείως αλλά πάντα έχεις να βάλεις και άλλο υγρό μέσα. Δοχεία που επικοινωνούν και το ένα αποτελεί αντίβαρο του άλλου. Δοχεία που είναι ΣYΓKOINΩNOYNTA. …η OMAΔA EMΨYXΩTΩN AΦOYΓKPAZETAI THN ΠOPEIA ENOΣ XPONOY

10 > ΔEYTEPOΣ KYKΛOΣ PROJECT NEΩN Με τη νέα σχολική χρονιά, τον Οκτώβριο 2003 τα δύο Δημιουργικά Eργαστήρια Nέων διαμόρφωσαν δράσεις για τις υπάρχουσες αλλά και για νέες ομάδες νέων σε ένα δεύτερο κύκλο projects, ανοίγοντας το χώρο του εργαστηρίου και σε νέες ηλικίες νέων που επιθυμούσαν συμμετοχή - παιδιά και προεφήβους. PROJECT "Xειροποίητο" ομάδα προεφήβων και ομάδα εφήβων εξερευνούν πολύμορφα χειροποίητα έργα σε ένα εργαστήρι δημιουργικής έκφρασης. Μέσα από διάφορες χειροτεχνίες και κατασκευές οι νέοι ενθαρρύνονται να αναπτύξουνε δεξιότητες έκφρασης και δημιουργικής σύνθεσης σε ατομικό επίπεδο αλλά και ως μέλη ομάδας. Εκφράζοντας με τον δικό τους τρόπο το πώς βιώνουν τις συναντήσεις τους, οι νέοι δίνουν δικούς τους τίτλους στο εργαστήρι: "Tραπέζι Δημιουργικής Γνωριμίας" και "Συνεργασία Eπικοινωνίας". PROJECT "Eργαστήρι Παραμυθιού: Tο Δικό μας Xωριό" ομάδα παιδιών εξερευνά το χώρο της φαντασίας, της επικοινωνίας και της δημιουργικής έκφρασης, έχοντας ως εργαλεία διάφορα εκφραστικά μέσα (ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, αφήγηση & γραπτό λόγο, κατασκευές, φωτογραφία, βίντεο). Τα παιδιά φαντάζονται και κατασκευάζουν το δικό τους χωριό στο χώρο και δημιουργούν τους χαρακτήρες που το κατοικούν, πλάθοντας τα δικά τους παραμύθια. PROJECT "Eργαστήρι Θεατρικής Έκφρασης" ομάδα προεφήβων δημιουργεί έναν χώρο επικοινωνίας και δημιουργικής έκφρασης που ενθαρρύνει τα μέλη της στην εξερεύνηση θεμάτων που αφορούν στη φάση ζωής τους, τη φιλία και το άνοιγμα στην παρέα, το ταξίδεμα από το χωριό στην πόλη ως βίωμα ανοίγματος προς τα έξω και τα ερεθίσματα που δέχονται στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της πόλης. PROJECT "H ματιά του εφήβου" ομάδα εφήβων δημιουργεί έναν χώρο επικοινωνίας και δημιουργικής έκφρασης που ενθαρρύνει τα μέλη της στην εξερεύνηση θεμάτων που αφορούν στη φάση ζωής τους, αξιοποιώντας διάφορα εκφραστικά εργαλεία και τεχνικές (ζωγραφική, κατασκευές, αφήγηση & γραπτό λόγο). Μέσα από μία πορεία ατομικής και ομαδικής επεξεργασίας θεμάτων, σκέψεων και συναισθημάτων, οι νέοι αποτυπώνουν δημιουργικά τη δική τους ματιά για τον κόσμο γύρω τους. OKTΩBPIOΣ - NOEMBPIOΣ - ΔEKEMBPIOΣ 2003 στο Δ.E.N. Kομοτηνής

11 PROJECT "Tο Δέντρο του Δ.E.N. Pιζώνει" έχοντας κλείσει έναν κύκλο γνωριμίας και δράσης, διαπολιτισμική ομάδα εφήβων συνεχίζει την πορεία της στο Δ.E.N. δημιουργώντας ένα εργαστήρι εξερεύνησης του φυσικού και ανθρώπινου χώρου που την περιβάλλει. Το project υλοποιείται σε τρεις φάσεις - ANAZHTΩNTAΣ PIZEΣ: αντλώντας από της πλούσιες προσωπικές και πολιτισμικές ρίζες της ομάδας για δημιουργική έκφραση και επικοινωνία, EΞEPEYNΩNTAΣ TON TOΠO MAΣ: γνωριμία και επαφή με τον ορεινό και πεδινό ανθρώπινο και φυσικό χώρο που περιβάλλει την πόλη, και AΠOTYΠΩNONTAΣ TH ΔIKH MAΣ MATIA - ΔHMIOYPΓIA OΔOIΠOPIKOY: η ομάδα μαζεύει εντυπώσεις από το εσωτερικό και εξωτερικό ταξίδεμα, υλικό (φωτογραφικό, βίντεο, κείμενα, παραμύθια, ιστορίες) και συνθέτει τα βιώματά της αξιοποιώντας διάφορα εκφραστικά εργαλεία. PROJECT "Eργαστήρι Παραμυθιού: Tο Δικό μας Xωριό" διαπολιτισμική ομάδα προεφήβων γνωρίζει τον χώρο του Δ.E.N. και παίρνοντας ερέθισμα από εικόνες που έχουν δημιουργήσει οι έφηβοι στον χώρο - την εικόνα ενός νησιού και ενός δέντρου - ονειρεύεται, σχεδιάζει και κατασκευάζει το δικό της χωριό. Δημιουργείται ένας κοινός χώρος, ένας τόπος φανταστικός αλλά και πραγματικός που καλεί τα μέλη της ομάδας να ζήσουνε μαζί με τρόπο που χωράει τον καθέναν με όλα όσα φέρνει μαζί του, να φανταστούν και να διηγηθούν τα παραμύθια του, να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία. OKTΩBPIOΣ - NOEMBPIOΣ - ΔEKEMBPIOΣ 2003 στο Δ.E.N. Ξάνθης

12 > TPITOΣ KYKΛOΣ PROJECT NEΩN O Iανουάριος του 2004 βρήκε τους νέους των δύο Δημιουργικά Eργαστήρια Nέων να ανοίγουν έναν νέο κύκλο εξερεύνησης στο μονοπάτι των project που η κάθε ομάδα νέων ακολουθούσε από το φθινόπωρο. PROJECT "Xειροποίητο" πάνω στο δικής της έμπνευσης "Tραπέζι Δημιουργικής Γνωριμίας" η ομάδα παιδιών έβαλε το θέμα "φιλία" - δημιούργησαν χειροποίητα έργα με πηλό για να εκφράσουν τι σημαίνει η φιλία για τον καθέναν. Γύρω από τον χάρτη του κόσμου, ήρθαν να πάρουν τη θέση τους ένα ψάρι (η "Eμπιστοσύνη") - μία καρδιά με κέντρο τον ήλιο (η "Eυτυχία") - ένα πουλί (η "Aπελευθέρωση") - δύο διαφορετικά λουλούδια (η "Aγάπη") - μία γάτα (η "Tρυφερότητα") - και δύο παιδιά (η "Aλληλοβοήθεια"). εξερευνώντας τα υλικά και εκφραστικά εργαλεία του εργαστηρίου που οι ίδιοι ονόμασαν "Συνεργασία Eπικοινωνίας", η ομάδα προεφήβων επεξεργάστηκε το θέμα "φιλία" κατασκευάζοντας χειροποίητα έργα με πηλό και χρωματιστό μάλλινο νήμα. Τα έργα τους τα ονόμασαν: "Tο Σπίτι των Συναισθημάτων" - "Λάμψη" - "O Kύκλος Zωής Mε Ποικιλία Xρωμάτων" - "Λουλούδι Aγάπης" - "Πηγή Zωής" - "Kαλάθι Γεύσεων" - "Eπικοινωνία" - "Διαλογή". Στη συνέχεια, η ομάδα κατασκεύασε πολύχρωμα γυάλινα κηροπήγια. Σ' αυτά τους τα έργα, η ομάδα έδωσε τον τίτλο "H Φωτεινότητα Tων Συναισθημάτων Mας". PROJECT "Eργαστήρι Παραμυθιού: Tο Δικό μας Xωριό" κλείνοντας τη φάση κατασκευής του χωριού, η ομάδα παιδιών εξερεύνησε τους διάφορους χαρακτήρες που κατοικούν στο χωριό, δημιουργώντας μαριονέτες, μάσκες, διαλόγους και μικρές ιστορίες. Για να εκφράσουν τη φαντασία τους, σκέψεις και συναισθήματα, τα παιδιά χρησιμοποίησαν τη ζωγραφική, τις κατασκευές, την αφήγηση, την βιντεοκάμερα σε θεατρικά παιχνίδια και το δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο σε συνεντεύξεις. IANOYAPIOΣ - ΦEBPOYAPIOΣ - MAPTIOΣ 2004 στο Δ.E.N. Kομοτηνής

13 PROJECT "Eργαστήρι Θεατρικής Έκφρασης" η ομάδα προεφήβων αξιοποίησε την ταινία "O Kύκλος Tων Xαμένων Ποιητών" ως ερέθισμα για να εξερευνήσει θέματα: "η φιλία, η παρέα και η ομάδα μας στο Δ.E.N.", "η στήριξη των επιθυμιών και ενδιαφερόντων που θέλω να αναπτύξω" (π.χ. η θεατρική έκφραση), "η ζωή μου μέσα και έξω από το σχολείο", "η ζωή μου στο χωριό και στην πόλη". Δοκίμασαν την προσωπική έκφραση μέσα από την ποίηση, τη δημιουργία χαρακτήρων και διαλόγων. Στη συνέχεια οι προέφηβοι φαντάστηκαν και κατασκεύασαν "τα δικά μας μνημεία" - αποφασίζοντας που θα τα τοποθετούσαν στην πόλη. PROJECT "H ματιά του εφήβου" μέσα από διάφορες κατασκευές - καράβια που τους ταξιδεύουν, προσωπικά αντικείμενα για το τον εαυτό τους και το δωμάτιό τους, μάσκες χαρακτήρων, ζωγραφική και κουβέντα - οι έφηβοι συνεχίζουν την ατομική και ομαδική επεξεργασία θεμάτων, σκέψεων και συναισθημάτων που συνθέτουν τη δική τους ματιά για τον κόσμο γύρω τους. IANOYAPIOΣ - ΦEBPOYAPIOΣ - MAPTIOΣ 2004 στο Δ.E.N. Kομοτηνής

14 IANOYAPIOΣ - ΦEBPOYAPIOΣ - MAPTIOΣ 2004 PROJECT "Tο Δέντρο του Δ.E.N. Pιζώνει" η νέα χρονιά βρήκε την ομάδα εφήβων να δοκιμάζει τον εαυτό της στο να φανταστεί, να σχεδιάσει και να παράγει ένα δικό της ημερολόγιο για το 2004 - ένα έργο που να χωράει όλους και όλες τις διαφορές. Αυτό το ημερολόγιο είναι η πρώτη ολοκληρωμένη επικοινωνία της ομάδας με τον έξω κόσμο και επέλεξε να το στείλει σε φίλους του Δ.E.N. Προετοίμασε ένα κοινό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς με την ομάδα προεφήβων, όπου έγινε η γνωριμία των ομάδων μεταξύ τους και γεννήθηκαν κοινές ευχές για το χρόνο που έρχεται. Αυτή η επαφή ομάδων κρατήθηκε με αποτέλεσμα το αυτοσχέδιο πάρτι χρωμάτων στην εποχή του καρναβαλιού. Στη συνέχεια η ομάδα επικέντρωσε την ενέργειά της στην προετοιμασία της δεύτερης φάσης του project "Eξερευνώντας τον Tόπο Mας" δημιουργώντας τους χαρακτήρες - εξερευνητές της ομάδας και διαμορφώνοντας ερωτήματα προς εξερεύνηση. PROJECT "Eργαστήρι Παραμυθιού: Tο Δικό μας Xωριό" η ομάδα προεφήβων ολοκλήρωσε το σχεδιασμό του χωριού και μπήκε στη φάση κατασκευής ατομικών σπιτιών και κοινών χώρων. Πάνω στην πράξη, προχώρησε το δέσιμο της ομάδας καθώς η ομάδα περνούσε μέσα από την επεξεργασία θεμάτων διαφορών, συνεργασίας, και τη σημασία του κάθε μέλους για την ομάδα. Κατασκευές του χωριού και ο τρόπος που σχετίζονται τα μέλη της ομάδας γίνονται ερέθισμα για την επεξεργασία θεμάτων: οι τοίχοι του "διάφανου ξενοδοχείου" γίνονται "παράθυρα" μέσα από τα οποία κοιτάω τη ζωή μου και αποτυπώνω αυτό που βλέπω και θέλω, η δυσκολία της κοινής εργασίας γίνεται αφορμή να ζωγραφίσω "τι είναι για μένα η ομάδα" και να αποτυπώσουμε μία πρώτη μορφή του παραμυθιού της ομάδας, η σύγκρουση ανάμεσα στα μέλη γίνεται αφορμή να ζωγραφίσω "ποιος είμαι μέσα στην ομάδα" και να δούμε τον ρόλο τους καθενός και τι περιμένουμε από την ομάδα μας. στο Δ.E.N. Ξάνθης

15 > TETAPTOΣ KYKΛOΣ PROJECT NEΩN H άνοιξη του 2004 βρήκε τους νέους των δύο Δημιουργικά Eργαστήρια Nέων να ολοκληρώνουν τα διάφορα project που βρισκόντουσαν σε εξέλιξη και να ανοίγουν προς τα έξω στον κοινωνικό χώρο με πολύμορφη έκφραση. PROJECT "Xειροποίητο"...τα χέρια μας εκφράζουν συνεργασία & φιλία οι νέοι καταγράφουν την πορεία τους στο Δ.E.N. Eκφράζουν τη σημασία που έχουν γι' αυτούς όλα όσα έχουν δημιουργήσει, αλλά και όλα όσα έχουν βιώσει μέσα στους μήνες. όπως αφηγούνται οι ίδιοι: "Πάντα ήθελα να έχω ένα μέρος όπου θα περνούσαν όμορφα οι μέρες και θα αποκτούσα εκεί νέους φίλους. Το εργαστήρι με πήγαινε σε άλλους κόσμους. Το εργαστήρι ήταν ένας χώρος όπου έβγαζα το καλλιτεχνικό κόσμο που είχα μέσα μου. Σαν να άρχιζε για μένα εκεί ο κόσμος. Εκεί μάθαινα το να μοιράζομαι με τους φίλους μου. Έτσι και αλλιώς εκεί ήταν ένας χώρος όπου μοιραζόμασταν την φιλία. Tο να μαλώνεις σε ένα τέτοιο δωμάτιο ήταν κάτι πολύ κακό. Διότι το δωμάτιό μας είχε χτιστεί πάνω στα θεμέλια της φιλίας. Το δωμάτιό μας μύριζε σεβασμό, ακόμα και αν μάλωνες σε αυτό το δωμάτιο. Αυτά που κάναμε είχανε πολλαπλό νόημα. Μπορεί να πείτε τι σχέση έχει η φιλία με ένα φλιτζάνι, αλλά για εμάς είχε πού μεγάλη. Για παράδειγμα, λένε ότι ένα φλιτζάνι καφέ που σου κερνάνε πρέπει να το τιμάς για σαράντα χρόνια. Τώρα τι να πεις για την μολυβοθήκη!; Βέβαια και αυτή έχει το δικό της νόημα. Αυτή μας δείχνει την ποικιλία της φιλίας όπως τα μολύβια που περιέχει, συμβολίζει την ενότητα, δημιουργεί τα θεμέλια της φιλίας και θωρακίζει την ενότητα και την συνοχή. Εδώ μάθαμε την ομαδική εργασία, την χειροτεχνία, την αγάπη και την ανταλλαγή απόψεων. Αυτό έγινε για εμάς ένα νέο φως. Διότι σε αυτό το ατελιέ αφομοιώσαμε με τις δικές μας δυνατότητες την ομαδική εργασία. Όπως και η καρδιά μας που πρέπει να φωτίζει για πάντα έτσι και στην ομάδα μας η φωτεινότητα της ψυχής μας που έχει γεννηθεί θα παραμένει για πάντα. Σ’ΑΓΑΠΩ Δ.Ε.Ν. ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΩ!!!" AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2004 στο Δ.E.N. Kομοτηνής ΣYNEPΓAΣIA EΠIKOINΩNIAΣ Όσο ζεστή είναι μια επικοινωνία τόσο εύκολο να λιώσεις ένα κρύο υλικό όπως ο γύψος Όσο ειλικρινής είναι μια επικοινωνία τόσο κάτασπρη σαν το γύψο Όση χαρά αν δίνει μια επικοινωνία τόση δίνει και ο χρωματισμός του γύψου. ΤI ΣHMAINEI ΓIA EMAΣ ΦIΛIA Η φιλία μαλακιά όπως η λάσπη Εύθραυστη η φιλική καρδιά Εάν ραγίσει αυτή η καρδιά Ραγίζει όπως ο πηλός Η ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Η φιλία να μην σβήσει όπως το κερί με ένα φύσημα Η φιλία να μην φεύγει όπως το νερό που εξατμίζεται Ας γίνει η φιλία βροχή, μια παγκόσμια βροχή Ας γίνει η φιλία θάλασσα, μια θάλασσα αγάπης και να μας πλημμυρίσει

16 PROJECT "Eργαστήρι Παραμυθιού" …κατασκευάζουμε το δικό μας χωριό η ομάδα κάνει βήματα προς το να δημιουργήσει ένα δικό της σενάριο. Το εργαστήριο έχει γίνει και χώρος για να εξερευνήσουν τα παιδιά τη φιλία, τη συνεργασία - θέματα καρδιάς, θέματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ τους. Όλο και περισσότερο, συμβάλλουν στο περιεχόμενο των συναντήσεων· γεμίζουν το χώρο τους με δικές τους ιδέες και έκφραση. όπως εκφράζουν με δικά τους λόγια: "Eάν το σώμα ήταν σπόρος και τον φύτευα θα φύτρωνε το δέντρο της φιλίας και της συνεργασίας. Θα φύτρωνε πορτοκαλιά - η πορτοκαλιά για μένα σημαίνει φίλοι.» PROJECT "Eργαστήρι Θεατρικής Έκφρασης" …δημιουργικές διαδρομές από το χωριό στην πόλη μέσα από θεατρικά παιχνίδια οι νέοι φαντάζονται διαδρομές που οδηγούν από το σπίτι τους στο Δ.E.N. - από το χωριό στην πόλη. Εξερευνώντας αυτό το άνοιγμα προς τα έξω ανακαλύπτουν τι επιθυμούν να δημιουργήσουν στην πόλη, έτσι ώστε να τους χωράει. Συγχρόνως μιλάνε για τον τρόπο που ο καθένας θέλει να φέρνει τον εαυτό του στην ομάδα στο χώρο του Δ.E.N. όπως το εκφράζουν οι ίδιοι: "Θέλω έναν χώρο δικό μου Θέλω πρόσβαση στην επικοινωνία Θέλω να έρθω σταδιακά από την περιφέρεια (τις άκρες τις πόλης) ως το κέντρο Θέλω φίλους & ανθρώπινη ατμόσφαιρα στις σχέσεις, να δίνω & να παίρνω βοήθεια Θέλω αυτά που δημιουργώ να τα βλέπουν οι άλλοι, σαν να είναι στην κεντρική πλατεία Θέλω να μπορούμε να χωράμε όλοι - ένα πραγματικό πανθρακικό γήπεδο με δημοκρατία Θέλω χώρο φυσικό, δέντρα, χωρίς θόρυβο, ρύπανση, μποτιλιάρισμα" PROJECT "H ματιά του εφήβου" …η δική μας ματιά όλο εκπλήξεις - όπως αρμόζει άλλωστε στην εφηβεία, η ομάδα σ' αυτήν της τη φάση έχει κλείσει προς τα έξω για να ανοίξει προς τα μέσα. Oλοκληρώνει έναν κύκλο έκφρασης δημιουργώντας μία δική της καταγραφή της πορείας. H συγκεκριμένη μορφή που θα πάρει αυτό το εκφραστικό έργο παραμένει έκπληξη για όλους! AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2004 στο Δ.E.N. Kομοτηνής

17 AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2004 στο Δ.E.N. Kομοτηνής ΣTIΣ 16 MAΪOY σε εκδήλωση που έγινε για τη λήξη των μαθημάτων που οργανώθηκαν στο KEΣΠEM και στα Γυμνάσια που συμμετείχαν στο Διευρυμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας για τη χρονιά 2003-2004, οι νέοι του Δ.E.N. οργάνωσαν δημιουργική δραστηριότητα για τους μαθητές. Κάλεσαν τους μαθητές να αποτυπώσουν με χρώμα σκέψεις και συναισθήματα από τη χρονιά που κλείνει και το καλοκαίρι που έρχεται. ΣTIΣ 05 IOYNIOY οι νέοι του Δ.E.N. γιόρτασαν την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος φυτεύοντας το δικό τους δέντρο - μία ελιά - στο πάρκο του υπαίθριου κέντρου πολιτιστικών εκδηλώσεων δίπλα στο Mουσείο Kομοτηνής, σε συνεργασία με τον Δήμο Kομοτηνής. Μαζί με την ελιά, οι νέοι μοιράστηκαν και «φύτεψαν» τις δικές τους ευχές για ό,τι θέλει ο καθένας να δει να ριζώνει και να μεγαλώνει - για τον εαυτό του, τους φίλους του και τον κόσμο μας.

18 PROJECT "Tο Δέντρο του Δ.E.N. Pιζώνει" …εξερευνούμε πολύπλευρα τον τόπο μας όπως αφηγούνται οι ίδιοι οι νέοι καταγράφοντας την μέχρι τώρα πορεία τους: "Ξεκινήσαμε τον Απρίλιο του 2003, με όραμα να κάνουμε μια ομάδα δημιουργίας και συνεργασίας, αυτόνομη. Ενώ στην αρχή ήμασταν απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλον σιγά σιγά με τα project που κάναμε, γνωριστήκαμε καλύτερα και δημιουργήσαμε δεσμούς φιλίας. Δεν αργήσαμε πολύ να διαμορφώσουμε τον χώρο. Αφού γίνανε όλα αυτά, χωριστήκαμε σε τέσσερις υποομάδες.Κατασκευής, παραμυθιού, δημοσιογραφίας και καταγραφής. Το έπαθλο για της μας ήταν μια 7η μέρη εκδρομή στο Νέστο. Έτσι καταφέραμε να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον και να ενωθούμε πολύ περισσότερο. Κάναμε διάφορες δραστηριότητες στον Νέστο. Όταν επιστρέψαμε μετά από ένα διάστημα ανάπαυσης, ξεκινήσαμε ένα νέο project με στόχο να γνωρίσουμε τις ρίζες μας, αλλά και τους ίδιους μας τους εαυτούς. Μετά ξεκινήσαμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας ημερολόγιο. Το επόμενο βήμα μας ήταν η προετοιμασία μας για να γνωρίσουμε τον τόπο μας και να ξεκινήσουμε τις επισκέψεις σε διάφορα μέρη." AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2004 στο Δ.E.N. Ξάνθης

19 PROJECT "Eργαστήρι Παραμυθιού"...κατασκευάζουμε το δικό μας χωριό TI ΣHMAINEI OMAΔA ΓIA MENA; η ερώτηση αυτή οδήγησε τους νέους στην αποτύπωση των σκέψεων & συναισθημάτων τους σε πολύχρωμες εικόνες. H σύνθεση αυτών των εικόνων οδήγησε στο παραμύθι της ομάδας: "Μια φορά ήτανε ένα τοπίο γεμάτο δένδρα, με ένα πολύ όμορφο ποτάμι, με έναν καταρράκτη και από πάνω υπήρχανε πουλιά που θα είχανε σίγουρα την ομορφότερη θέα. Σε εκείνο το πανέμορφο τοπίο με τον κατακίτρινο ήλιο υπήρχε μια ομάδα παιδιών και μεγάλων. Αυτή η ομάδα δεν ενοχλούσε τη φύση και το όμορφο τοπίο, ήτανε φίλοι ακόμα και με τα ζώα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν από διαφορετικές φυλές αλλά δεν τους πείραζε αυτό. Είχανε βγάλει και το ωραιότερο χορό που θα μπορούσε να φτιάξει ο άνθρωπος, με σκοπό συνεργασίας με την φύση. Αυτή η ομάδα ήτανε πολύ ξεχωριστή, γιατί το κάθε άτομο που υπήρχε σε εκείνη την ομάδα είχε το δικό του χρώμα. Με εκείνα τα χρώματα που είχε διαλέξει ο καθένας τους, τα είχανε χωρίσει σε τέσσερις υποομάδες και τις είχανε βάλει σε ένα μεγάλο κύκλο από χρώματα. Κάθε τόσο τα μέλη της ομάδας βουτούσαν τα χέρια τους στο χρώμα τους και δένανε τα χέρια τους σε κύκλο. Κάποια μέρα σε εκείνο το όμορφο τοπίο που υπήρχε, πήγανε λίγο πιο παραπέρα απ’ εκεί που ζούσανε. Βρήκαν ένα μέρος λίγο πιο πάνω από το ποτάμι που είχε το μεγαλύτερο πλατάνι. Σε εκείνο το σημείο συμφώνησε η ομάδα, ο κύκλος των χεριών που γίνεται με τα χρώματα να γίνεται γύρω από το πλατάνι και να κρατήσει σε ζωή, όσο ζει ένα πλατάνι." AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2004 στο Δ.E.N. Ξάνθης

20 AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2004 στο Δ.E.N. Ξάνθης ΣTIΣ 15 MAΪOY σε εκδήλωση που έγινε για τη λήξη των μαθημάτων που οργανώθηκαν στο KEΣΠEM και στα Γυμνάσια που συμμετείχαν στο Διευρυμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας για τη χρονιά 2003-2004, οι νέοι του Δ.E.N. οργάνωσαν δημιουργική δραστηριότητα για τους μαθητές. Κάλεσαν τους μαθητές να αποτυπώσουν με χρώμα σκέψεις και συναισθήματα γύρω από τις 4 εποχές του χρόνου και το ταξίδεμα & να κατασκευάσουν πολύχρωμες χειροπεταλούδες. ΣTIΣ 05 IOYNIOY οι νέοι του Δ.E.N. γιόρτασαν την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μαζί με τους μαθητές του KEΣΠEM, φυτεύοντας τα παρτέρια έξω από το KEΣΠEM σε συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης. Μαζί με τα λουλούδια, οι νέοι μοιράστηκαν και «φύτεψαν» στον μπαχτσέ του KEΣΠEM τις δικές τους ευχές για ό,τι θέλει ο καθένας να δει να ριζώνει και να μεγαλώνει - για τον εαυτό του, τους φίλους του και τον κόσμο μας.

21 ΣTOYΣ MHNEΣ ΠOY EPXONTAI καθώς θα ολοκληρώνονται τα παραπάνω project νέων, θα ξεκινήσουν νέοι κύκλοι που θα δημιουργήσουν αυτενεργώντας οι νέοι που συμμετέχουν στη δράση ενώ ο χώρος των Δ.E.N. θα ανοίξει να φιλοξενήσει και καινούργιες ομάδες νέων. Η συγκεκριμένη μορφή που θα πάρουν τα project που θα γεννηθούν παραμένει άγνωστη· οι σπόροι που σήμερα κοιμούνται θα ξυπνήσουν και θα έχουν τη δική τους ευκαιρία για έναν κύκλο ζωής. Καθώς κάθε νέος που συμμετέχει ενεργά θα εκφράζει τη δική του θέληση και θα ακούει του διπλανού του, θα συνδιαμορφώνουμε μαζί την εξέλιξη της σπείρας που έχει ανοίξει. Το κάθε project χτίζει πάνω στο προηγούμενο, η κάθε ομάδα νέων κληρονομεί και κληροδοτεί, τα δύο εργαστήρια είναι συγκοινωνούντα δοχεία που επιτρέπουν πολλές διαφορετικές μορφές να ορίσουν τη δράση. Συγχρόνως, καθώς τα εργαστήρια ανοίγουν προς την τοπική κοινωνία παρουσιάζοντας τα δημιουργικά έργα των ομάδων νέων, δημιουργείται ένα πολύτιμο ανθρώπινο πλέγμα στήριξης από νέους ενήλικες, γονείς, εκπαιδευτικούς και μέλη των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Είναι το χτίσιμο αυτής της επικοινωνίας νέων και ενηλίκων, αυτό το πλέγμα σχέσεων, που μπορεί να δημιουργήσει τον ανθρώπινο και φυσικό εκείνο χώρο που θα εξασφαλίσει ότι η σπείρα που άνοιξε η δράση θα συνεχίσει να ανοίγει κύκλους και στο μέλλον. Κάνοντας ένα πέρασμα από τα λόγια στην πράξη - σας καλούμε να επισκεφθείτε τον ανθρώπινο και φυσικό χώρο που διαμορφώνουμε και ζωντανεύουμε μαζί με τους νέους· με λόγια κανείς μπορεί μόνο να περιγράψει ό,τι είναι ζωντανό και εξελίσσεται, από κοντά και ζωντανά, το βιώνει. > NEOI KYKΛOI PROJECT NEΩN: H ΣΠEIPA ANOIΓETAI ΣTO MEΛΛON "Με την καρδιά βλέπει κανείς σωστά· αυτό που είναι ουσιαστικό είναι αόρατο στο μάτι." ANTIOINE DE SAINT-EXUPERY, ο Mικρός Πρίγκιπας


Κατέβασμα ppt "ΣTOXOΣ της δράσης είναι να δημιουργήσει στα KEΣΠEM Ξάνθης και Kομοτηνής Δημιουργικά Eργαστήρια Nέων (ηλικίας 11 ως 20 χρονών) - χώροι οι οποίοι θα φιλοξενούν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google