Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ KΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ

2 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 19ος αιώνας: Καμία συλλογική ευθύνη για
την καταπίεση του παιδιού (γονείς, οικονομική εκμετάλλευση, κοινωνική απόρριψη) 1924 : Η Κοινωνία των Εθνών υιοθετεί την Διακήρυξη της Γενεύης για τα Δικαιώματα του παιδιού

3 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1959: Διακήρυξη Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ένα ηθικό πλαίσιο χωρίς νομική ισχύ) 1979 : Διεθνές Έτος Παιδιού (έναρξη εργασιών για ετοιμασία της Σύμβασης) 1989 : Η Γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψηφίζει πανηγυρικά και ομόφωνα την Παγκόσμια Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

4 ΚΑΙ Ως ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ
Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Σ Α Ν Σ Τ Η Ν Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

5 1990 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ… Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Εβδομάδας Παιδιού τον Νοέμβριο του 1990, παιδιά όλων των ηλικιών ξεκίνησαν μια λαμπαδηφορία από την πλατεία Ελευθερίας και κατέληξαν στην Βουλή των Αντιπροσώπων όπου παρέδωσαν στον τότε Πρόεδρο αίτημά τους για κύρωση της Παγκόσμιας Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μέσα στον επόμενο μήνα η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε επίσημα συμβαλλόμενο μέρος της ιστορικής αυτής Σύμβασης.

6 Έτσι η Κύπρος... Επικύρωσε την Σύμβαση τον Δεκέμβριο του με την ψήφιση του Κυρωτικού Νόμου 243 του Από τη στιγμή που ένα κράτος επικυρώνει μια διεθνή σύμβαση είναι υποχρεωμένο να αναθεωρήσει τους εθνικούς νόμους ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιές της. Μάλιστα όλοι οι διεθνείς επικυρωμένοι νόμοι έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τους εθνικούς.

7 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο πρώτος παγκόσμιος, νομικά δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν. Θέτει στοιχειώδεις αρχές για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια εξέλιξής τους και αποτελείται από 54 άρθρα. Η Σύμβαση ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Πολωνικής κυβέρνησης και της UNICEF, υιοθετήθηκε ομόφωνα απο τη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμ και τέθηκε σε ισχύ το 1990. Μέχρι σήμερα έχει επικυρωθεί σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου !

8 Τέσσερις αρχές Η Σύμβαση ορίζει ως παιδί οποιοδήποτε άτομο κάτω των 18
ετών και στηρίζεται σε τέσσερις Βασικές Αρχές: 1. Την Αρχή της Επιβίωσης 2. Την Αρχή της Προστασίας του Παιδιού 3. Την Αρχή του Δικαιώματος Ζωής, Εξέλιξης και Ανάπτυξης 4. Την Αρχή του Σεβασμού των Απόψεων του Παιδιού και της Συμμετοχής του

9 1. Δικαιώματα Επιβίωσης Kαλύπτουν το δικαίωμα του παιδιού για ζωή και τις ανάγκες που είναι πιο βασικές για την ύπαρξή του. Αυτά συμπεριλαμβάνουν ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης, στέγη, διατροφή και πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες.

10 2. Δικαιώματα Προστασίας
                                   Aπαιτούν τα παιδιά να προφυλλάσονται από κάθε είδους κακοποίηση, αμέλεια και εκμετάλλευση. Καλύπτουν θέματα όπως ειδική φροντίδα για προσφυγόπουλα, βασανιστήρια, κακοποίηση στο σωφρονιστικό σύστημα, ανάμειξη σε εμπόλεμες διαμάχες, εργασία ανηλίκων, χρήση ναρκωτικών και σεξουαλική εκμετάλλευση.

11 3. Δικαιώματα Ανάπτυξης - Εξέλιξης
3. Δικαιώματα Ανάπτυξης - Εξέλιξης Συμπεριλαμβάνουν όλα όσα τα παιδιά χρειάζονται για να μπορέσουν να εκμεταλλευθούν στο έπακρο τις δυνατότητές τους. Για παράδειγμα το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στο παιχνίδι και την αναψυχή, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην πρόσβαση σε πληροφορίες και στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας

12 4. Δικαιώματα Συμμετοχής
Προνοούν ότι τα παιδιά πρέπει να παίζουν ενεργό ρόλο στις κοινωνίες και τα έθνη τους. Αυτά περικλείουν την ελευθερία να εκφράζουν γνώμη, να έχουν λόγο σε ζητήματα που αφορούν την ζωή τους, να συμμετέχουν σε οργανώσεις και να συναθροίζονται ειρηνικά.

13 Τα Άρθρα της Σύμβασης Στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού υπάρχουν 54 Άρθρα που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Προστασίας Πρόνοιας και Συμμετοχής

14 Άρθρο 12 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο
παιδί που έχει ικανότητα κρίσης, το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά και διασφαλίζουν πως οι απόψεις του παιδιού λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Η ηλικία και ο βαθμός ωριμότητας του παιδιού λαμβάνονται επίσης υπόψη.

15 Άρθρο 13 Το παιδί έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.
Το παιδί έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό μορφή προφορική, γραπτή ή τυπωμένη, ή καλλιτεχνική ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο της επιλογής του.

16 Άρθρο 16 Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψής του.

17 Άρθρο 19 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα
κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουν το παιδί από κάθε μορφή βίας, προσβολής, εγκατάλειψης ή παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την επιμέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο, ή των νομίμων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν εμπιστευθεί.

18 Άρθρο 30 Στα κράτη όπου υπάρχουν εθνικές,
θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες, ένα παιδί που ανήκει σε μία από αυτές τις μειονότητες δεν μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα να έχει τη δική του πολιτιστική ζωή, να πρεσβεύει και να ασκεί τη δική του θρησκεία ή να χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα από κοινού με τα άλλα μέλη της ομάδας του.

19 Άρθρο 32 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το
δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από την οικονομική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία του ή την σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του.

20 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
Το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης άποψης. Το δικαίωμα της διαφωνίας με τις απόψεις του Υπουργείου, του Διευθυντή ή του καθηγητή. Το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης ιδεών μέσα στο σχολείο προφορικά ή γραπτά. Το δικαίωμα να μοιράζουν ελεύθερα ανακοινώσεις, περιοδικά ή άλλα έντυπα. Το δικαίωμα να αναπτύσουν ελεύθερα εκστρατεία, χωρίς κανείς να παρέμβει. Το δικαίωμα να συμμετέχουν και να λαμβάνεται υπόψη η άποψή τους στις αποφάσεις που τους αφορούν, πχ. για τη λειτουργία του σχολείου τους .

21 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Όλα τα μέλη της οικογένειας είναι ισότιμα ανεξάρτητα από την ηλικία τους Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να εκφέρουν γνώμη και να ακούγεται ουσιαστικά η άποψή τους Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να εκτελέσουν οδηγίες που τους δίνονται από τους γονείς τους και που θεωρούν ότι είναι εναντίον των πεποιθήσεων ή του συμφέροντός τους Έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν καλές συνθήκες διαβίωσης και οικογενειακή ηρεμία Έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τις δραστηριότητες της οικογένειας Σε περιπτώσεις διαζυγίου έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τον τρόπο, τον χώρο και τον γονιό με τον οποίο θα ζήσουν

22 Όλα αυτά ισχύουν, νοουμένου ότι:
Οι ενέργειες που απορρέουν από την Σύμβαση δεν είναι αντίθετες με τους νόμους ενός δημοκρατικού κράτους . Δεν είναι ενάντια στο συμφέρον της εθνικής και δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης. Δεν είναι ενάντια στην προστασία της δημόσιας υγείας ή των δημόσιων ηθών. Δεν στερούν τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες των άλλων πολιτών του κράτους.

23 ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ:
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΕΧΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

24 ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;
Ο Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού (Π.Σ.Ε.Π.Ε.Π) Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής της Σύμβασης και την Προστασία των Δικαιωμάτων των παιδιών (εδρεύει στην Γενέυη)

25 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ...
Τηρείται όμως; Ελέγχεται η εφαρμογή της; Γνωρίζουν τα παιδιά για τα δικαιώματά τους; Ποια η ευθύνη του ΚΡΑΤΟΥΣ, της Επιτρόπου, της ΠΣΕΠΕΠ, της ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ; ΑΣ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ!!!!

26 Όπως και να έχει…ευχαριστούμε για την υπομονή σας!!
ΟΚ Εκαταλάβαμεν τα άτε κανεί πκιον!!! Ούφφου τελειώνει; Παιθκιά ενύσταξα Πόσην ώραν.. εβαρέθηκα Όπως και να έχει…ευχαριστούμε για την υπομονή σας!!


Κατέβασμα ppt "Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google