Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΠΙΝΤΕΛΑΣ

2 Εισαγωγή - Εξόρυξη Γνώσης
Τι είναι η Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες. Γιατί είναι Απαραίτητη. Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης από Εικόνες. Αναγνώριση Αντικειμένου. Σχήματα Ερωτήσεων. Εποπτευόμενη και μη Εποπτευόμενη Ταξινόμηση. Κανόνες Συσχέτισης. Πλαίσια Ανάπτυξης Εφαρμογών. Λειτουργικά Οδηγούμενα. Πληροφοριακά Οδηγούμενα. Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες

3 Εισαγωγή - Ανάκτηση Εικόνων
Τι είναι Ανάκτηση Εικόνων. Τύποι Ανάκτησης. Θεμελιώδεις Βάσεις. Οπτική Εξαγωγή Χαρακτηριστικών. Χρώμα, Yφή-Σύσταση, Σχήμα, Κατάτμηση Εικόνας, Αναπαράσταση Χρώματος. Ευρετηρίαση. Συστήματα Ανάκτησης Εικόνων. QBIC, VIRAGE, MARS, NETRA, VISUALSEEK PHOTOBOOK, RETRIEVALWARE. Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες

4 Τα 5 Bασικά Bήματα Εξόρυξη-Ανάκτηση Γνώσης Μετασχηματισμός Ερμηνεία
Προεπεξεργασία Επιλογή Εξόρυξη-Ανάκτηση Φίλτρα Gabor Δεδομένα Iσοστάθμιση Ιστογράμματος Textures Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες

5 Εικόνες Σύστασης-Υφής (Textures)
Textures: Το λεξικό του Webster δίνει τον ακόλουθο ορισμό της σύστασης-υφής: "Η χαρακτηριστική δομή των αναμειγμένων ή συνδυασμένων νημάτων, των σκελών, ή των ομοίων, τα οποία αποτελούν ένα ύφασμα [...]. Η χαρακτηριστική φυσική δομή που δίνεται σε ένα υλικό, ένα αντικείμενο, κ.λ.π., από το μέγεθος, τη μορφή, τον προσανατολισμό, και τα ποσοστά των μερών του [...]". Οι περισσότερες φυσικές επιφάνειες και τα φυσικά εμφανιζό-μενα σχέδια συνιστούν textures. Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες

6 Εφαρμογές Ανάλυσης Σύστασης
Ιατρική Απεικόνιση. Τηλεπισκόπιση. Βιομηχανική Επιθεώρηση. Κατάτμηση Εγγράφων. Βασισμένη στο Περιεχόμενο Αναζήτηση Εικόνας. Μορφή-Σχήμα από τη Σύσταση.

7 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες
Βάση Δεδομένων PONCE ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 640Χ480. EIKΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙΖΟΥ. 25 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 40 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 15 ΥΠΟΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 128x128. ΣΥΝΕΠΩΣ : 15x40x25=15000 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες

8 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες
Δείγματα Βάσης PONCE Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες

9 Βάση Δεδομένων BRODATZ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 512x512. EIKΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙΖΟΥ. 110 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 1 ΕΙΚΟΝA ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 16 ΥΠΟΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 128x128. ΣΥΝΕΠΩΣ : 16x110=1760 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες

10 Δείγματα Βάσης BRODATZ
Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες

11 Προεπεξεργασία-Εξαγωγή Παραμέτρων
128 Βάση Εικόνων Επικάλυψη Παραθύρου 128 Επικάλυψη Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες

12 Φίλτρα Gabor Μιγ. Ημιτονοειδής Φορέας Gaussian Περιτύλιγμα
Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες

13 Σχεδιασμός Φίλτρων Gabor
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ = ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Χ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ = 24 3 2 4 1 5 3 4 6 2 1 Ulow Uhigh ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες

14 Eποπτική Παρουσίαση Φίλτρων
Real Imaginary Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες

15 Εξόρυξη – Ανάκτηση Γνώσης
1 BRICK1 WALL WOOD 1 9 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες

16 Πειραματικά Αποτελέσματα
Δένδρα Αποφάσεων SVM Σύνολα Κανόνων Νευρωνικά Δίκτυα

17 Συμπεράσματα - Επεκτάσεις
Χρησιμοποίηση Διαφορετικών Χαρακτηριστικών για την Εξόρυξη και την Ανάκτηση. Μέγεθος και Τοπολογία φίλτρου. Αριθμός Παραμέτρων των φίλτρων. Πειράματα με Διαφορετικούς Αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης.

18 Τέλος Παρουσίασης

19 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες
Φίλτρα Gabor Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες


Κατέβασμα ppt "ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google