Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΠΙΝΤΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΠΙΝΤΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΠΙΝΤΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

2 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες2 Εισαγωγή - Εξόρυξη Γνώσης  Τι είναι η Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες.  Γιατί είναι Απαραίτητη.  Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης από Εικόνες.  Αναγνώριση Αντικειμένου.  Σχήματα Ερωτήσεων.  Εποπτευόμενη και μη Εποπτευόμενη Ταξινόμηση.  Κανόνες Συσχέτισης.  Πλαίσια Ανάπτυξης Εφαρμογών.  Λειτουργικά Οδηγούμενα.  Πληροφοριακά Οδηγούμενα.

3 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες3 Εισαγωγή - Ανάκτηση Εικόνων  Τι είναι Ανάκτηση Εικόνων.  Τύποι Ανάκτησης.  Θεμελιώδεις Βάσεις.  Οπτική Εξαγωγή Χαρακτηριστικών.  Χρώμα, Yφή-Σύσταση, Σχήμα, Κατάτμηση Εικόνας, Αναπαράσταση Χρώματος.  Ευρετηρίαση.  Συστήματα Ανάκτησης Εικόνων.  QBIC, VIRAGE, MARS, NETRA, VISUALSEEK PHOTOBOOK, RETRIEVALWARE.

4 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες4 Τα 5 Bασικά Bήματα Δεδομένα Γνώση Επιλογή Μετασχηματισμός Εξόρυξη-Ανάκτηση Γνώσης Προεπεξεργασία Ερμηνεία Textures Iσοστάθμιση Ιστογράμματος Φίλτρα Gabor Εξόρυξη-Ανάκτηση

5 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες5 Εικόνες Σύστασης-Υφής (Textures)  Textures: Το λεξικό του Webster δίνει τον ακόλουθο ορισμό της σύστασης-υφής: "Η χαρακτηριστική δομή των αναμειγμένων ή συνδυασμένων νημάτων, των σκελών, ή των ομοίων, τα οποία αποτελούν ένα ύφασμα [...]. Η χαρακτηριστική φυσική δομή που δίνεται σε ένα υλικό, ένα αντικείμενο, κ.λ.π., από το μέγεθος, τη μορφή, τον προσανατολισμό, και τα ποσοστά των μερών του [...]". Οι περισσότερες φυσικές επιφάνειες και τα φυσικά εμφανιζό- μενα σχέδια συνιστούν textures.

6  Ιατρική Απεικόνιση.  Τηλεπισκόπιση.  Βιομηχανική Επιθεώρηση.  Κατάτμηση Εγγράφων.  Βασισμένη στο Περιεχόμενο Αναζήτηση Εικόνας.  Μορφή-Σχήμα από τη Σύσταση. Εφαρμογές Ανάλυσης Σύστασης

7 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες7 Βάση Δεδομένων PONCE  ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 640Χ480.  EIKΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙΖΟΥ.  25 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.  40 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.  15 ΥΠΟΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 128x128. http://www-cvr.ai.uiuc.edu/ponce_grp/data ΣΥΝΕΠΩΣ : 15x40x25=15000

8 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες8 Δείγματα Βάσης PONCE

9 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες9 Βάση Δεδομένων BRODATZ  ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 512x512.  EIKΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙΖΟΥ.  110 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.  1 ΕΙΚΟΝA ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.  16 ΥΠΟΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 128x128. http://www.ux.his.no/~tranden/brodatz.html ΣΥΝΕΠΩΣ : 16x110=1760

10 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες10 Δείγματα Βάσης BRODATZ

11 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες11 Προεπεξεργασία-Εξαγωγή Παραμέτρων

12 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες12 Φίλτρα Gabor

13 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες13 Σχεδιασμός Φίλτρων Gabor

14 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες14 Eποπτική Παρουσίαση Φίλτρων

15 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες15 Εξόρυξη – Ανάκτηση Γνώσης

16 Πειραματικά Αποτελέσματα Δένδρα Αποφάσεων Νευρωνικά Δίκτυα SVM Σύνολα Κανόνων

17 Συμπεράσματα - Επεκτάσεις  Χρησιμοποίηση Διαφορετικών Χαρακτηριστικών για την Εξόρυξη και την Ανάκτηση.  Μέγεθος και Τοπολογία φίλτρου.  Αριθμός Παραμέτρων των φίλτρων.  Πειράματα με Διαφορετικούς Αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης.

18 Τέλος Παρουσίασης

19 Εξόρυξη Γνώσης από Εικόνες19 Φίλτρα Gabor


Κατέβασμα ppt "ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΠΙΝΤΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google