Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μπριτζ Και οι Γάλλοι προβάλουν ότι το μπριτζ ήταν γνωστό επί πάρα πολλά χρόνια στη Ριβιέρα με το όνομα κεντίβ. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι το μπριτζ παιζόταν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μπριτζ Και οι Γάλλοι προβάλουν ότι το μπριτζ ήταν γνωστό επί πάρα πολλά χρόνια στη Ριβιέρα με το όνομα κεντίβ. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι το μπριτζ παιζόταν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μπριτζ Και οι Γάλλοι προβάλουν ότι το μπριτζ ήταν γνωστό επί πάρα πολλά χρόνια στη Ριβιέρα με το όνομα κεντίβ. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι το μπριτζ παιζόταν στην Κωνσταντινούπολη από το 1860 Δεν είναι γνωστό ποιος εφεύρε το μπριτζ. Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι το μπριτζ προέρχεται από το ουΐστ (whist) Οι Ρώσοι λένε ότι το μπριτζ είναι ένα μείγμα του ουΐστ και του ρωσικού παιχνιδιού βιντ, το δε όνομα προήλθε από το μπιρίτς, που σημαίνει πλειστηριασμός Από τα πολλά παιχνίδια που έχει επινοήσει ο άνθρωπος για την ψυχαγωγία του, το μπριτζ είναι ένα από τα πιo δημοφιλή. Όσοι μαθαίνουν Μπριτζ πραγματικά μαγεύονται από αυτό το παιχνίδι. Αλλά καλύτερα ας ξεκινήσουμε να μάθουμε να παίζουμε Μπριτζ

2 Πως καθόμαστε στο τραπέζι
Το μπριτζ παίζεται από τέσσερις παίκτες. Δύο παίκτες που κάθονται ο ένας απέναντι στον άλλο ονομά-ζονται ζευγάρι και είναι μεταξύ τους, συμπαίκτες. Κοινή μοίρα ενώνει κάθε ζευγάρι! Για να ξεχωρίζουμε τους παίκτες, δίνουμε στον καθένα το όνομα ενός σημείου του ορίζοντα: Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση. Ο Βορράς έχει σαν συμπαίκτη το Νότο, και η Ανατολή τη Δύση. Το ζευγάρι Βορράς-Νότος έχει αντίπαλό του το ζευγάρι Ανατολή-Δύση, και, αντίστροφα, το ζευγάρι Ανατολή-Δύση παίζει εναντίον του ζευγαριού Βορράς-Νότος.

3 Πως μοιράζουμε τα φύλλα
Το παιχνίδι παίζεται με τα 52 φύλλα μιας κοινής τράπουλας, τα οποία μοιράζονται στην αρχή του παι-χνιδιού. Αυτός που μοιράζει δίνει το πρώτο φύλλο στον αντίπαλο που κάθεται αριστερά του, το δεύτερο στο συμπαίκτη του, το τρίτο στον αντίπαλο δεξιά του, το τέταρτο στον εαυτό του κ.ο.κ. μέχρις ότου εξαντληθεί όλη η τράπουλα και κάθε παίκτης πάρει 13 φύλλα. Σημειώστε ότι, αντίθετα με πολλά άλλα παιχνί-δια που χρησιμοποιούν τράπουλα, στο μπριτζ το μοίρασμα (και το παίξιμο) γίνεται σύμφωνα με τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού.

4 Διαδικασία στο παιχνίδι
Διαδικασία στο παιχνίδι Τα τέσσερα χρώματα (είδη) της τράπουλας είναι: · πίκες (♠) · κούπες () · καρά () · σπαθιά (♣). Αφού τελειώσει το μοίρα-σμα, το παιχνίδι μπαίνει στη φάση της αγοράς, μιας διαδικασίας που θα αναπτύξουμε αργότερα. Μετά την αγορά ακολου-θεί η εκτέλεση, όπου η κάθε πλευρά καλείται να πραγματοποιήσει όσες πε-ρισσότερες λεβέ μπορεί.

5 Τι είναι και πως μπορεί να κερδίσει κανείς μία λεβέ
Ας υποθέσουμε ότι ένας παίκτης παίζει ένα φύλλο τοποθετώντας το ανοικτό πάνω στο τραπέζι. Την ενέργεια αυτή ονομάζουμε: έξοδο.  έξοδος Ο επόμενος παίκτης (προς τα αριστερά του πρώτου) είναι υπο-χρεωμένος να παίξει ένα φύλλο του ίδιου χρώματος (είδους) με την έξοδο. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τον τρίτο και τον τέταρτο παίκτη. Αυτή η τετράδα παιγμένων φύλλων που δημιουργήθηκε όταν κάθε παίκτης έπαιξε από ένα φύλλο, είναι μία λεβέ. Την κάθε λεβέ την κερδίζει ο παίκτης που έπαιξε το μεγαλύτερο φύλλο στο χρώμα της εξόδου. Αυτή τη λεβέ την κερδίζει ο Νότος με την Q.

6 Τακτοποίηση των λεβέ Αφού ολοκληρωθεί κάθε λεβέ ο κάθε παίκτης τοποθετεί το φύλλο με την ανάποδη όψη μπροστά του. Το φύλλο για κάθε λεβέ που κερδίζετε το τοποθετείτε κάθετα προς την πλευρά του τραπεζιού που κάθεστε, ενώ για κάθε λεβέ που χάνετε το τοποθετείτε παράλληλα. Με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ εύκολο στο τέλος να μετρήσετε πόσες λεβέ κερδίσατε ή χάσατε και με ποια σειρά.

7 Ποιος κερδίζει αυτή τη λεβέ
έξοδος Η σειρά των φύλλων είναι: Α, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, Τα πέντε μεγαλύτερα (Α, Κ, Q, J, 10) λέγονται ονέρ. Τη λεβέ αυτή την κερδίζει αυτός που έπαιξε το μεγαλύτερο φύλλο, του ιδίου χρώματος με την έξοδο, δηλαδή, ο Νότος που έπαιξε τη Ντάμα σπαθί.

8 Άσος Ρήγας Ντάμα Βαλές Δέκα
Ονέρ Άσος Ρήγας Ντάμα Βαλές Δέκα Απλά φύλλα

9 Επόμενη λεβέ Σε κάθε επόμενη λεβέ έξοδο κάνει ο παίκτης που κέρδισε την προηγούμενη, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να συνε-χίσει με το ίδιο χρώμα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμ-βάνεται συνεχώς μέχρις ότου σχηματισθούν και κερδηθούν και οι 13 λεβέ. Τότε τελειώ-νει το παίξιμο μιας διανομής (μοιρασιάς) και προχωράμε στην επόμενη όπου μοιράζει ο παίκτης που κάθεται αρι-στερά αυτού που μοίρασε στην πρώτη διανομή. Κερδίζει τη λεβέ ο Νότος, ο οποίος μπορεί να συνεχίσει στην επόμενη λεβέ, είτε με το ίδιο χρώμα, είτε με οποιοδήποτε άλλο πιστεύει ότι συμφέρει τον άξονα του. έξοδος

10 Βασικός κανόνας Ο βασικότερος, ίσως, κανόνας του μπριτζ είναι ότι πρέπει κανείς να ακολουθεί το χρώμα της εξόδου. Όταν κάποιος δεν διαθέτει φύλλο του χρώματος της εξόδου, τότε μπορεί να παίξει οποιοδήποτε άλλο φύλλο (ξεσκαρτάρισμα). Τακτοποιείτε τα φύλλα σας ανά είδος (π.χ. πίκες-καρά-σπαθιά-κούπες). Φροντίστε το κόκκινο με το μαύρο χρώμα να εναλλάσσεται. Αυτό θα σας βοηθήσει να μην παραβαίνετε τον βασικότερο κανόνα του μπριτζ.

11 Ατού Κατά τη διάρκεια της αγοράς έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε ότι ένα χρώμα (πίκες, κούπες, καρά ή σπαθιά) θα είναι ατού. Στην περίπτωση αυτή, κάθε φύλλο του χρώματος των ατού, δηλ. κάθε ατού, θα είναι ισχυρότερο όλων των φύλλων των άλλων χρωμάτων. Όταν κάποιος δεν διαθέτει φύλλο του χρώματος της εξόδου, μπορεί να παίξει οποιοδήποτε άλλο φύλλο. Αν το φύλλο αυτό είναι ατού, τότε λέμε ότι κόβει. Το κόψιμο στο μπριτζ είναι προαιρετικό, όχι υποχρεωτικό όπως σε άλλα παιχνίδια. Αν και ο επόμενος παίκτης δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει το χρώμα της εξόδου, μπορεί κι αυτός να παίξει ατού, δηλ. να κόψει, και αν το ατού είναι μεγαλύτερο από αυτό που έπαιξε ένας προηγούμενος παίκτης, τότε κερδίζει τη λεβέ πανωκόβοντας. Το πανωκόψιμο είναι κι αυτό προαιρετικό.

12 Ποιος κερδίζει αυτή τη λεβέ
έξοδος Το συμβόλαιο είναι με ατού τις κούπες. Έξοδο έκανε ο Βορράς με το 2. Η Ανατολή ακολούθησε με το 5 και ο Νότος που δεν είχε σπα-θί έπαιξε το 2. Τέλος η Δύση έπαιξε το 10. Σε αυτή την περίπτωση τη λεβέ την κερδίζει η Δύση που πανώκοψε με το 5. Τη λεβέ την κερδίζει ο Νότος που έκοψε με το 2. Επομένως ο Νότος παίζει πρώτος στην επόμενη λεβέ.

13 Συμβόλαιο Μετά το μοίρασμα, πρώτα αυτός που μοίρασε και έπειτα οι υπόλοιποι παίκτες με τη σειρά (πάντα από τα αριστερά προς τα δεξιά, όπως η φορά των δεικτών του ρολογιού), δηλώνουν πόσες λεβέ νομίζει ο καθένας ότι μπορεί να κερδίσει με τα φύλλα του. Φυσικά, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη αν παίζουμε χωρίς ατού ή με ατού και με ποιο χρώμα σαν ατού. Το ζευγάρι που δήλωσε τον μεγαλύτερο αριθμό λεβέ θα προσπαθήσει τώρα να κερδίσει τις λεβέ που υποσχέθηκε ή και περισσότερες - με άλλα λόγια, να εκπληρώσει το συμβόλαιό του. Ο ελάχιστος αριθμός λεβέ που πρέπει να κερδίσει είναι 7 - ακόμα και αν δήλωσε λιγότερες. Ο μέγιστος αριθμός είναι 13, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιοι έχουν δηλώσει, υπεραισιόδοξα, περισσότερες.

14 Εκτελεστής - μορ Ένας από τους δύο παίκτες, του ζεύγους που ανέλαβε να πραγματοποιήσει το υψηλότερο συμβόλαιο, γίνεται εκτελεστής. Ο εκτελεστής αναλαμβάνει να παίξει τα φύλλα του ζευγαριού του εναντίον και των δύο αντιπάλων. Ο συμπαίκτης του εκτελεστή γίνεται μορ (=νεκρός, στα γαλλικά) και περιορίζεται σε έναν εντελώς ανενεργό ρόλο.

15 Διαδικασία μορ Ο παίκτης που κάθεται αριστερά του εκτελεστή κάνει την έξοδο στη πρώτη λεβέ - ‘βγαίνει’, όπως λέμε – τοποθετώντας μπροστά του, ανοικτό πάνω στο τραπέζι, ένα από τα φύλλα του. Αυτό το φύλλο ονομάζεται έξοδος ή αντάμ Έτσι ξεκινά η πρώτη λεβέ. Αμέσως μετά, ο μορ ανοίγει όλα τα φύλλα του και τα βάζει μπροστά του πάνω στο τραπέζι. Τα φύλλα τακτοποιούνται κατά χρώμα (είδος) σε στήλες, όπου τα μεγαλύτερα βρίσκονται προς την άκρη του τραπεζιού και τα μικρότερα προς το κέντρο. Αν υπάρχουν ατού, τότε το χρώμα αυτό τοποθετείται δεξιά του μορ (αριστερά, για τον εκτελεστή). Ο μορ δεν παίρνει πλέον μέρος στο παιχνίδι. Όταν έρχεται η σειρά του να παίξει, παίζει απλά το φύλλο που του υποδεικνύει ο εκτελεστής. Με άλλα λόγια, ο εκτελεστής είναι ο απόλυτος άρχων της εκτέλεσης και παίζει με 2 x 13 = 26 φύλλα. αντάμ εκτελεστής

16 Βασικές αρχές παιξίματος (1)
Δεν πρέπει να βιάζεστε να κερδίζετε λεβέ με τους Άσους σας. Οι Άσοι προορίζονται να κερδίζουν τα μεγάλα φύλλα των αντιπάλων. Αν παίζετε τους Άσους σας τυχαία θα παίρνετε μόνο μικρά φύλλα από τους αντιπάλους, και έτσι θα βοηθάτε πιο πολύ εκείνους παρά το ζευγάρι σας. Σε παιχνίδι με ατού, είναι συχνά μια έξυπνη κίνηση να παίζετε ένα χρώμα στο οποίο έχετε λίγα φύλλα. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνεται να εξαντλήσετε όλα τα φύλλα σε αυτό το χρώμα και είστε σε θέση να μπορείτε να κόψετε τα μεγάλα φύλλα των αντιπάλων με ατού.

17 Βασικές αρχές παιξίματος (2)
Αντίθετα, σε παιχνίδι χωρίς ατού είναι προτιμότερο να παίζετε το μακρύτερό σας χρώμα. Εφόσον οι αντίπαλοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το χρώμα, τα φύλλα αυτών που έχουν λίγα θα εξαντληθούν συντομότερα από τα δικά σας. Στο τέλος, εσείς θα μείνετε με μικρά φύλλα που όμως μπορούν να κερδίσουν λεβέ. (Θυμηθείτε ότι κανείς δεν μπορεί να κόψει όταν δεν υπάρχουν ατού.)

18 Συνεργασία Συνεχείζεται...
Η συνεργασία των συμπαικτών στο μπριτζ έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μαζί θα προσπαθήσετε να πετύχετε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο απο-τέλεσμα, δηλαδή να κερδίσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεβέ. Πρέπει να είστε προσεκτικός και παρατηρη-τικός, ιδίως όταν παίζει ο συμπαίκτης σας. Ποιο χρώμα βγήκε; Σε ποιο δεν μπορεί να ακολουθήσει πια; Έτσι μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα για τις προθέσεις του, και να συνερ-γαστείτε καλύτερα μαζί του. Τέλος να θυμάστε πάντα ότι όσο θέλετε εσείς να κάνετε ένα καλό αποτέλεσμα, άλλο τόσο το θέλει και ο συμπαίκτης σας. Συνεχείζεται...


Κατέβασμα ppt "Μπριτζ Και οι Γάλλοι προβάλουν ότι το μπριτζ ήταν γνωστό επί πάρα πολλά χρόνια στη Ριβιέρα με το όνομα κεντίβ. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι το μπριτζ παιζόταν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google