Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Ρόλος του απαντητή Ο απαντητής κατατάσσει το χέρι του σε μια από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: α) χέρια αξίας 0 - 7 πόντων β) χέρια αξίας 8 - 9 πόντων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Ρόλος του απαντητή Ο απαντητής κατατάσσει το χέρι του σε μια από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: α) χέρια αξίας 0 - 7 πόντων β) χέρια αξίας 8 - 9 πόντων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ο Ρόλος του απαντητή Ο απαντητής κατατάσσει το χέρι του σε μια από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: α) χέρια αξίας 0 - 7 πόντων β) χέρια αξίας 8 - 9 πόντων γ) χέρια αξίας 10+ πόντων Όπως, ήδη αναφέραμε, ο ανοίξας αρχίζει να περιγράφει το χέρι του με το άνοιγμα που κάνει και ο απαντητής γίνεται ο αρχηγός του ζεύγους, που θα πάρει τις αποφάσεις για το τελικό συμβόλαιο. Όταν ο ανοίξας αγοράζει 1ΧΑ δίνει μια πλήρη περιγραφή του χεριού που κρατάει. Μας λέει ότι έχει από 15 έως 17 πόντους και ομαλή κατανομή.1XA 2.- Είδος συμβολαίου. Έχουμε 8φυλλο φιτ; Εάν ΝΑΙ υπολογίζει ανάλογα με τους πόντους το ύψος συμβολαίου. Εάν έχουμε πόντους για μανς και φιτ σε κάποιο μινέρ τότε παίζουμε τη μανς στα 3ΧΑ. Με λιγότερους πόντους (Part score) και φιτ στο καρό παίζουμε 2♦, ενώ με φιτ στα σπαθιά παίζουμε 1ΧΑ, επειδή χρησιμοποιούμε την αγορά 2♣ για τη σύμβαση Stayman. Κατόπιν καλείται να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις: 1.- Ύψος συμβολαίου Έχω μαζί με τον συμπαίκτη 25 τουλάχιστον πόντους για να παίξω μανς; Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ τότε θα παίξω μια από τις 3 μανς: 3ΧΑ, 4♥, 4♠. Εάν η απάντηση είναι ΟΧΙ τότε θα παίξω ένα από τα ακόλουθα Part scores: 1XA, 2♥, 2♠ ή 2♦ (τα 2♣ είναι κρατημένα για τη σύμβαση Stayman που θα μάθουμε αργότερα).

3 ♠ QJ ♥ 97  Q53 ♣ 987532 ♠ J97 ♥ A963  853 ♣ J96 Ο συμπαίκτης άνοιξε 1XA. Εσείς σαν απαντητής, με κάθε ένα από τα επόμενα τρία χέρια, τι συμβόλαιο θέλετε να παίξετε, Part score ή μανς. Ποιο χρώμα θέλετε να ορίσετε για ατού; Τι είδους μήνυμα θέλετε να περάσετε στον συμπαίκτη σας μέσω της αγοράς που θα κάνετε; ♠ 1096543 ♥ J72  8 ♣ J62 4 πόντοι Part score Αγορά 2♠ Signoff 5 πόντοι Part score Αγορά Πάσο Signoff 6 πόντοι Part score Αγορά Πάσο Signoff

4 Όταν έχεις 6φυλλο χρώμα, τότε είσαι σίγουρος ότι υπάρχει 8φυλλο φιτ στο χρώμα αυτό αφού ο συμπαίκτης έχει ανοίξει 1ΧΑ και έχει Ο.Κ. Στην περίπτωση που έχεις 5φυλλο χρώμα, για να υπάρχει φιτ ο συμπαίκτης πρέπει να έχει τρία φύλλα, πράγμα που τις περισσότερες φορές συμβαίνει (πιθανότητες 75%). Έτσι και λόγω του ότι δεν υπάρχει αρκετός αγοραστικός χώρος για να το διερευνήσουμε, θεωρούμε δεδομένο το φιτ και μπορούμε να αγοράζουμε και 5φυλλο χρώμα στο επίπεδο 2 μετά από άνοιγμα 1ΧΑ για Signoff.1XA α) να περάσεις πάσο για να παίξετε 1ΧΑ συμβόλαιο. β) Να αγοράσεις 2♦, 2♥, 2♠. Μόνο 2♣ δεν μπορείς να αγοράσεις γιατί έχουμε κρατήσει αυτή την αγορά για τη σύμβαση Stayman, που θα μάθουμε αργότερα Όπως είδες Πινόκιο και στα τρία χέρια πριν είχαμε μέχρι 7 πόντους. Όποτε λοιπόν μας ανοίγει ο συμπαίκτης 1ΧΑ και έχουμε μέχρι 7 πόντους ένα είναι το σίγουρο: Δεν θέλουμε να παίξουμε μανς αλλά συμβόλαιο Part Score. Τότε έχεις δύο επιλογές Με λιγότερα από 5 φυλλα σε κάποιο χρώμα θα θεωρείς ότι δεν υπάρχει φιτ και θα περνάς πάσο, με 0-7 πόντους ώστε να παίζει ο συμπαίκτης συμβόλαιο 1ΧΑ. Άρα μπορούμε να φτιάξουμε τον κανόνα που λέει: Όταν ο συμπαίκτης ανοίγει 1ΧΑ και έχω 0-7 πόντους και 5φυλλο+ ♦, ♥ ή ♠ αγοράζω 2♦, 2♥ ή 2♠ (αγορά Signoff), αλλιώς περνάω πάσο για να παίξουμε συμβόλαιο 1ΧΑ

5 ♠ 953 ♥ 102  ΑQ865 ♣ 762 7 πόντοι 2♦ Signoff ♠ 983 ♥ 987432  65 ♣ 84 2 πόντοι 2♥ Signoff ♠ 83 ♥ Q9  J75 ♣ Q97654 7 πόντοι Πάσο Signoff Ο συμπαίκτης άνοιξε 1ΧΑ. Πόσους πόντους έχετε και τι απαντάτε με τα παρακάτω χέρια;

6 Αν όμως τύχει να κρατάς 10+ πόντους και ο συμπαίκτης άνοιξε 1ΧΑ, τότε σίγουρα θέλεις να παίξεις μανς για να πάρεις ένα από τα μεγάλα πριμ. Και ποια μανς να παίζω; Ανάλογα με τα φύλλα που κρατάς θα αποφασίζεις να παίζεις μια από τις 3 καλές μανς: 4♥, 4♠ ή 3ΧΑ. Αλλά καλύτερα ας δούμε μερικά παραδείγματα

7 ♠ Κ95432 ♥ 102  ΑJ6 ♣ 76 10 πόντοι 4♠ Signoff ♠ AK3 ♥ 98743  A95 ♣ 84 12 πόντοι 3♥ Forcing ♠ A8 ♥ KQ9  J7 ♣ Q97654 14 πόντοι 3XA Signoff Ο συμπαίκτης άνοιξε 1ΧΑ. Πόσους πόντους έχετε και τι απαντάτε με τα παρακάτω χέρια;

8 ♠ Κ95432 ♥ 102  ΑJ6 ♣ 76 4♠ Signoff ♠ AK3 ♥ 98743  A95 ♣ 84 3♥ Forcing ♠ A8 ♥ KQ9  J7 ♣ Q97654 3XA Signoff Ο συμπαίκτης άνοιξε 1ΧΑ. Tι θα καταλάβει ο ανοίξας από κάθε μια από τις τρεις επόμενες απαντήσεις για το χέρι σας. Τι πρέπει να επαναδηλώσει; 10-15 πόντοι και εξάφυλλη πίκα. Πάσο 10-15 πόντοι και 5φυλλη κούπα. 4♥ ή 3ΧΑ 10-15 πόντοι Πάσο

9 1XA Άρα μπορούμε να φτιάξουμε άλλον έναν κανόνα που να λέει: Όταν ο συμπαίκτης ανοίγει 1ΧΑ και έχω 10 - 15 πόντους: α) εάν έχω 6φυλλο μαζέρ αγοράζω τη μανς στο επίπεδο 4 στο μαζέρ (4♥,4♠). Signoff β) εάν έχω 5φυλλο μαζέρ το αγοράζω στο επίπεδο τρία (3♥,3♠) και ζητάω από τον ανοίξαντα με 3φυλλο στο μαζέρ να αγοράσει τη μανς στο επίπεδο τέσσερα, αλλιώς να αγοράσει 3ΧΑ. Forcing γ) σε όποια άλλη περίπτωση αγοράζω 3ΧΑ. Signoff

10 Σε μια τέτοια περίπτωση ο απαντητής δεν είναι σίγουρος αν υπάρχει ή όχι μανς. Έτσι αγοράζει 2ΧΑ και με αυτόν τον τρόπο κάνει πρόταση στον ανοίξαντα αν έχει 17 πόντους να αγοράσει τη μανς, ενώ αν έχει 15 να περάσει πάσο. Στην περίπτωση που έχει 16 πόντους να προχωρήσει σύμφωνα με το προαίσθημα του. Και σε περίπτωση που έχω 8 – 9 πόντους τι κάνω Τζεπέτο; Και αν έχω πολλές κούπες ή πίκες τι κάνω παπού; Προς το παρόν υπομονή. Στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για τη σύμβαση Stayman και μετά θα δούμε την περίπτωση που λες. Απλά κάνε λίγη υπομονή Πινόκιο και εν τω μεταξύ ας δούμε μερικά παραδείγματα!.

11 ♠ Κ53 ♥ 102  ΑQ865 ♣ 762 9 πόντοι 2ΧΑ Invitational ♠ K83 ♥ 9874  A5 ♣ J4 8 πόντοι 2XA Invitational ♠ A3 ♥ Q9  J75 ♣ Q976 9 πόντοι 2XA Invitational Ο συμπαίκτης άνοιξε 1ΧΑ. Πόσους πόντους έχετε και τι απαντάτε με τα παρακάτω χέρια;

12 Ωραία!! Για να κάνουμε μια άσκηση εφ’ όλης της ύλης που μάθαμε σήμερα! Είμαι έτοιμος Ανοίγω 1ΧΑ και κρατάς: ♠ Α96 ♥ Κ732 ♦ 864 ♣ 952 Τι αγοράζεις; Μμμ.. έχουμε και λέμε: 4π ο Άσος και 3π ο Ρήγας, σύνολο 7π. Με 0-7 πόντους και Ο.Κ. περνάω πάσο Σωστός! Ανοίγω 1ΧΑ και κρατάς: ♠ ΑΚ96 ♥ Κ73 ♦ 984 ♣ J52 Τι αγοράζεις; Μμμ.. τώρα έχω 11π Με 10-15 πόντους χωρίς 5φυλλο+ μαζέρ αγοράζω 3ΧΑ. Σωστός! Ανοίγω 1ΧΑ και κρατάς: ♠ Α98652 ♥ 75 ♦ 86 ♣ 752 Τι αγοράζεις; Μμμ.. τώρα έχω μόνο 6π Με 0-7 πόντους & 5φυλο+ μαζέρ αγοράζω 2♠. Σωστός! Ανοίγω 1ΧΑ και κρατάς: ♠ Α986 ♥ Q5 ♦ Κ986 ♣ 752 Τι αγοράζεις; Μμμ.. τώρα έχω 9π Με 8-9 πόντους κάνω πρόταση στον συμπαίκτη 2ΧΑ, και εκείνος αποφασίζει. Μμμ.. τώρα έχω 12π Με 10-15 πόντους και 6φυλλο μαζέρ αγοράζω τη μανς στο μαζέρ 4♠. Σωστός! Ανοίγω 1ΧΑ και κρατάς: ♠ ΑΚ9652 ♥ Κ7 ♦ 86 ♣ 752 Τι αγοράζεις; Σωστός! Ανοίγω 1ΧΑ και κρατάς: ♠ Α98 ♥ 75 ♦ ΑJ986 ♣ K52 Τι αγοράζεις; Μμμ.. τώρα έχω 12π Με 10-15 πόντους χωρίς 5φυλλο+ μαζέρ αγοράζω 3ΧΑ. Mπράβο Πινόκιο. Άριστα 10’

13 Απαντών Ανοίξας 1ΧΑ 2♥0-7π 5φυλλο+ ♦ 2♠ 2♦ ♠ Κ53 ♥ Α872  ΑQ8 ♣ Q62 =0-7π 5φυλλη+ ♥0-7π Ομαλή κατ. ♠ 864 ♥ 543  Κ9752 ♣ 73 ♠ 86 ♥ J9543  Κ97 ♣ 753 ♠ AQ864 ♥ 43  9752 ♣ 73 Pass0-7π 5φυλλη+ ♠ ♠ A842 ♥ 943  J752 ♣ 73 ♠ AQ8742 ♥ K43  97 ♣ 73 4♠10-15π 6φυλλη ♠ ♠ A42 ♥ KQ943  97 ♣ J73 3♥10-15π 5φυλλη ♥ ♠ A42 ♥ KQ9  976 ♣ 9873 2XA8 – 9π & O.K. ♠ A42 ♥ Q9  J7 ♣ Κ98743 3XA10 – 15π & όχι 5φυλλο μαζέρ Πολύ καλά τα έμαθες Αγορά Signoff Αγορά ForcingΑγορά Invitational Αγορά Signoff

14 Όπως είδες, η πλειονότης των απαντήσεων μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του συμπαίκτη είναι Signoff. Κάποιες λίγες είναι Forcing και κάποιες άλλες Invitational. Ωραίο αυτό θα το θυμάμαι εύκολα έτσι παππού Για πες μου θυμάσαι ποιες είναι οι 7 απαντήσεις – αγορές που μπορείς να κάνεις μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του συμπαίκτη για να του ανάψεις κόκκινο φανάρι (Signoff); Λοιπόν έχουμε και λέμε: Pass, 2♦, 2♥, 2♠, 3XA, 4♥ & 4♠. Μήπως ξέχασα καμία; Όχι. Μια χαρά τις είπες και τις 7. Πες μου τώρα και την προτασιακή αγορά που μάθαμε, για να του ανάψεις κίτρινο φανάρι Invitational Ε καλά, αυτή είναι μονο μία και την θυμάμαι πολύ καλά. 2ΧΑ, όταν έχω 8 – 9 πόντους. Πάρα πολύ ωραία. Και όταν θες να του ανάψεις πράσινο φανάρι ποιες είναι οι 2 forcing αγορές που μάθαμε; Αυτές είναι οι: 3♥ & 3♠, όπου ο συμπαίκτης δεν μπορεί να σταματήσει και πρέπει να αγοράσει ξανά 4 στο μαζέρ ή 3ΧΑ. Μπράβο Πινόκιο. Είμαι πολύ υπερήφανος για σένα. Και όπως είδες η μύτη σου τόση ώρα δε μεγάλωσε καθόλου!! Λοιπόν θα σου πω έναν πρακτικό τρόπο για να τα θυμάσαι. Οι έννοιες των απαντήσεων είναι σαν τα φανάρια κυκλοφορίας. Κόκκινο = Signoff – Stop πάρτνερ μέχρις εδώ Κίτρινο = Invitational – Πάρτνερ πέρνα σιγά και με δική σου ευθύνη Πράσινο = Forcing πάμε πάρτνερ μη σταματάς

15 Παππού ξέρεις τι δεν χωράει το μυαλό μου; Πως μπορώ να αγοράζω στο επίπεδο δύο χωρίς πόντους; Λογικό το βρίσκω. Θα προσπαθήσω να στο εξηγήσω με ένα παράδειγμα. Λοιπόν πάρε την τράπουλα και διάλεξε 13 φύλλα χωρίς καθόλου πόντους από τα οποία τα 6 να είναι καρά ή κούπες ή πίκες. Ότι θέλεις. ♠ Κ5 ♥ Α872  ΑQ86 ♣ Q62 ♠ 1098742 ♥ 96  75 ♣ 743 Ωραία! Εγώ διάλεξα φύλλα για να ανοίξω 1ΧΑ. Τα υπόλοιπα μοίρασε τα στους δύο φανταστικούς αντιπάλους μας. Αν πεις πάσο επειδή δεν έχεις πόντους εγώ πρέπει να εκτελέσω συμβόλαιο 1ΧΑ. Πόσες λεβέ πιστεύεις ότι μπορώ να κερδίσω με τα φύλλα σου που θα κατεβάσεις σαν μορ; Μμμμ.. Μάλλον καμία παππού. Πόσες λεβέ πιστεύεις ότι μπορώ να κερδίσω συνολικά με τα δικά σου και τα δικά μου φύλλα; Πιστεύεις ότι θα κάνω 7 λεβέ που χρειάζομαι για να πραγματοποιήσω το συμβό- λαιό μου; Παππού με το συμπάθιο, χλωμό το κό- βω. Νομίζω ότι θα κάνεις 3 – 4 λεβέ μόνο. Πολύ σωστά. Σε καμία περί- πτωση δεν θα μπορέσω να πραγματοποιήσω το συμβό- λαιό μου. Έστω τώρα ότι δεν λες πάσο αλλά αγοράζεις 2♠. Πόσες λεβέ πιστεύεις ότι μπο- ρώ να κάνω με τα φύλλα σου; Μμμ... όταν τελειώσουν τα καρά και οι κούπες μου όλο και κάποια λεβέ μπορώ να κόψω. Πάρα πολύ σωστά. Και τρεις λεβέ να κερδίσουν οι αντίπαλοι στην πίκα εσύ θα κάνεις άλλες τρεις, συν όσες θα έκανα εγώ με τα μεγάλα μου φύλλα. Ακόμα και αν δεν κατορθώσω να το βγάλω το συμβόλαιό μου, σίγουρα θα κάνω περισσότερες λεβέ από πριν. Τζεπέτο, αυτό που μου εξήγησες, μου φαίνεται μαγικό!! Πολύ σ’ ευχαριστώ

16 Ωραία. Κοίταξε το χέρι του Νότου και πες μου τι πιστεύεις ότι πρέπει να αγοράσει; Πινόκιο, στη διανομή που βλέπουμε, Dealer είναι ο Βορράς. Ποιος νομίζεις ότι θα ανοίξει την αγορά; Πολύ σωστά. Τι θα αγοράσει; Ωραία. Ποιος παίκτης λοιπόν θα περιγράφει το χέρι του; Τι είδους μήνυμα στέλνει στο συμπαίκτη του με αυτή την αγορά; Ποιος θα γίνει εκτελεστής; Ποιος θα κάνει αντάμ και ποιο φύλλο θα έπαιζες εσύ στη θέση του; Πόσες λεβέ πρέπει να κερδίσει ο εκτελεστής για να πραγματοποιήσει το συμβόλαιό του; Πόσες άμεσες λεβέ έχει ο εκτελεστής; Από που θα βρει τις λεβέ που του λείπουν; Με 17π και ομαλή κατανομή θα ανοίξει 1ΧΑ. Ο Νότος έχει 10π. που σημαίνει ότι μετά το άνοιγμα του Βορρά πρέπει να αγοράσει 3ΧΑ για να πάρουν το μεγάλο πριμ της μανς. Μα ο Βορράς που αγόρασε πρώτος τα ΧΑ. Η Ανατολή. Οι καλύτερες αντάμ είναι το μεγαλύτερο φύλλο από σειρά συνεχόμενων φύλλων. Άρα θα έπαιζα την ♣Q. Δύο από πίκα, δύο από κούπα και 2 από σπαθί σύνολο 6 λεβέ. Ο ανοίξας είναι ο παίκτης που περιγράφει το χέρι του. Άρα ο Βορράς 6 οι υποχρεωτικές + 3 από το συμβόλαιο 3ΧΑ, σύνολο 9 λεβέ. Ο Βορράς. Ο απαντών είναι ο αρχηγός κάθε ζεύγους. Άρα ο Νότος. Ποιος παίκτης θα αναλάβει την αρχηγία στο ζευγάρι του Β-Ν; Από τα καρό, αρκεί να φύγει ο Άσος των αντιπάλων. Του υποδεικνύει το τελικό συμβόλαιο και τον “διατάζει” να πάει πάσσο. Ποιο χρώμα πρέπει να παίξει ο εκτελεστής αμέσως μόλις κερδίσει την αντάμ; Πρέπει να παίξει αμέσως καρό, ώστε να χάσει μεν μια λεβέ από τον ♦Α των αντιπάλων, αλλά να κερδίσει μετά τις τρεις λεβέ που του λείπουν.

17 Σε αυτή τη διανομή τώρα, Dealer είναι η Ανατολή. Ποιος νομίζεις ότι θα ανοίξει την αγορά; Πολύ σωστά. Τι θα αγοράσει; Ωραία. Ποιος παίκτης λοιπόν θα περιγράφει το χέρι του; Ο ανοίξας, δηλαδή η Ανατολή αναλαμβάνει να περιγράφει το χέρι της. Η Ανατολή. Ωραία. Και ποιος παίκτης θα γίνει αρχηγός ζεύγους; Ο απαντών, δηλαδή η Δύση αναλαμβάνει την αρχηγία του ζεύγους. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να αγοράσει η Δύση; Με 6φυλλη πίκα και 10 πόντους (8 από ονέρ και 2 από κατανομή) πρέπει να αγοράσει τη μανς στις πίκες 4♠ Ποιος θα είναι εκτελεστής και ποιος θα κάνει αντάμ και ποιο φύλλο θα παίξει; Εκτελεστής θα είναι η Δύση και αντάμ θα κάνει ο Βορράς. Και εδώ από συνεχόμενα θα πρέπει να παίξει το μεγαλύτερο φύλλο, δηλαδή την ♣Q. Πόσες λεβέ σίγουρες έχει ο εκτελεστής και από που θα βρει τις υπόλοιπες που του λείπουν; Ποιο χρώμα θα παίξει πρώτα, τις κούπες ή τις πίκες; Πολύ σωστά. Κάνοντας καλές τις πίκες ταυτόχρονα εξαντλεί τα ατού των αντιπάλων. Στην πραγματικότητα “μαζεύει τα ατού των αντιπάλων” Έχει παρατηρηθεί ότι οι παίκτες δεν μαζεύουν τα ατού των αντιπάλων όταν τους λείπουν τα μεγάλα ατού (Α – Κ). Μεγάλο λάθος. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να ξεκινάμε, αμέσως, από το χρώμα των ατού. Με 16π και ομαλή κατανομή η Ανατολή θα ανοίξει 1ΧΑ. Θα ξεκινήσει από τις πίκες που είναι το χρώμα των ατού. Αν δεν το κάνει αυτό κινδυνεύει να του κάνουν τσακιστή λεβέ οι αντίπαλοι. Έχει 4 σίγουρες λεβέ, 2 από καρό και 2 από σπαθί. Τις υπόλοιπες μπορεί να τις βρει από πίκα και κούπα

18 Τι πιστεύεις ότι πρέπει να αγοράσει ο Νότος με τα φύλλα που κρατάει στην πρόταση που του κάνει ο Βορράς; Πολύ σωστά. Τι θα αγοράσει; Ωραία. Ποιος παίκτης λοιπόν θα περιγράφει το χέρι του; Ο Νότος. Ωραία. Και ποιος παίκτης θα γίνει αρχηγός ζεύγους; Τι πιστεύεις ότι πρέπει να αγοράσει ο Βορράς με τα φύλλα που κρατάει; Πόσες λεβέ σίγουρες έχει ο εκτελεστής και από που θα βρει τις υπόλοιπες που του λείπουν; Έχει 5 άμεσες λεβέ, 2 από πίκα, μια από κούπα και 2 από σπαθί. Τις υπόλοιπες μπορεί να τις βρει από τα καρό. Ποιο χρώμα πρέπει να παίξει πρώτα, μόλις κερδίσει την αντάμ πίκα; Σε αυτή τη διανομή τώρα, Dealer είναι ο Νότος. Ποιος νομίζεις ότι θα ανοίξει την αγορά; Ο ανοίξας, δηλαδή ο Νότος αναλαμβάνει να περιγράφει το χέρι του. Ο απαντών, δηλαδή ο Βορράς αναλαμβάνει την αρχηγία του ζεύγους. Σωστά! Ποιος θα είναι εκτελεστής και ποιος θα κάνει αντάμ και ποιο φύλλο θα παίξει; Εκτελεστής θα είναι ο Νότος και αντάμ θα κάνει η Δύση. Και εδώ από συνεχόμενα θα πρέπει να παίξει το μεγαλύτερο φύλλο, δηλαδή την ♠Q. Πολύ σωστά. Όταν οι άμεσες λεβέ δεν φθάνουν για να πραγματοποιήσω το συμβόλαιό μου ξεκινάω και παίζω πρώτα από τα χρώματα που μπορούν να μου παράγουν κάποιες λεβέ. Αν ξεκινήσω να παίζω τις άμεσες λεβέ δεν θα καταφέρω να πραγματοποιήσω το συμβόλαιό μου. Πρώτα, δηλαδή, εξασφαλίζω τις αναγκαίες λεβέ και μετά ξεκινώ και εισπράττω τις έτοιμες. Πρώτα παίζουμε το χρώμα που χρειάζεται να κάνουμε κάποια ενέργεια για να μας δώσει λεβέ. Εδώ λοιπόν ξεκινώ με την ♦Q (το ονέρ από το κοντό χέρι). Μόλις οι αντίπαλοι κερδίσουν την λεβέ με τον Άσο καρό θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα καρό καλά. Με 17π και ομαλή κατανομή ο Νότος θα ανοίξει 1ΧΑ. Με 17π. ο Νότος πρέπει να προχωρήσει και να αγοράσει τη μανς στα 3ΧΑ. Με 8π και ομαλή κατανομή ο Βορράς δεν είναι σίγουρος αν υπάρχει ή όχι μανς και για αυτό θα αγοράσει 2ΧΑ ζητώντας από το Νότο αν είναι minimum να περάσει πάσο, αλλιώς να αγοράσει τη μανς στα 3ΧΑ.

19 Μπράβο Πινόκιο. Τα πας εξαιρετικά καλά θα έλεγα!!! Ωραία. Ποιος παίκτης λοιπόν θα περιγράφει το χέρι του; Η Δύση. Ωραία. Και ποιος παίκτης θα γίνει αρχηγός ζεύγους; Πόσες λεβέ σίγουρες έχει ο εκτελεστής και από που θα βρει τις υπόλοιπες που του λείπουν; Ποιο χρώμα πρέπει να παίξει πρώτα, μόλις κερδίσει την αντάμ πίκα; Ο απαντών, δηλαδή η Ανατολή αναλαμβάνει την αρχηγία του ζεύγους. Με 17π και ομαλή κατανομή η Δύση θα ανοίξει 1ΧΑ. Τελευταία διανομή γι’ αυτό το μάθημα. Dealer είναι η Δύση. Ποιος νομίζεις ότι θα ανοίξει την αγορά; Πολύ σωστά. Τι θα αγοράσει; Τι πιστεύεις ότι πρέπει να αγοράσει η Ανατολή με τα φύλλα που κρατάει; Τι μήνυμα περνάει με την αγορά του ο αρχηγός του ζεύγους στη Δύση; Ο ανοίξας, δηλαδή η Δύση αναλαμβάνει να περιγράφει το χέρι της. Το μήνυμα του αρχηγού είναι πεντακάθαρο Signoff. Με το 2♦ η Ανατολή “διατάζει τη Δύση” να περάσει πάσο. Πολύ Σωστά! Δεν την παρακαλεί την Δύση να πάει πάσο. Την διατάζει. Ποιος θα είναι εκτελεστής και ποιος θα κάνει αντάμ και ποιο φύλλο θα παίξει; Έχει 3 άμεσες λεβέ, 2 από πίκα και μια από σπαθί. Τις υπόλοιπες μπορεί να τις βρει από τα καρό και τις κούπες. Πολύ σωστά. Με αυτό τον τρόπο η άμυνα θα κερδίσει μόνο 2 καρό, μια κούπα και ένα σπαθί, συνολικά 4 λεβέ, άρα ο εκτελεστής θα πραγματοποιήσει το συμβόλαιο του κάνοντας μάλιστα και μια άνω. Εκτελεστής θα είναι η Ανατολή και αντάμ θα κάνει ο Νότος. Και εδώ από συνεχόμενα θα πρέπει να παίξει το μεγαλύτερο φύλλο, δηλαδή την ♠Q. Με 5π μόνο και πολλά καρά η Ανατολή πρέπει να αγοράσει 2♦. Πρώτα παίζουμε το χρώμα των ατού, τα καρό. Προσπαθώντας να μετράρουμε τα καρό μας, ταυτόχρονα θα εξαντλήσουμε τα ατού των αντιπάλων. Μετά, αφού τελειώσουν τα ατού των αντιπάλων θα κάνουμε καλές και τις κούπες μας.

20 Συνεχείζεται... Αυτά για σήμερα παιδιά. Τα λέμε την άλλη Κυριακή! © Δημήτρης Τόγιας


Κατέβασμα ppt "Ο Ρόλος του απαντητή Ο απαντητής κατατάσσει το χέρι του σε μια από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: α) χέρια αξίας 0 - 7 πόντων β) χέρια αξίας 8 - 9 πόντων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google