Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Συνδικαλιστική Επικοινωνία Λοϊζος Χατζηκωστής. 2 Ποιο το αντικείμενο του σεμιναρίου; Θα ασχοληθούμε με ορισμένα θέματα Θα ασχοληθούμε με ορισμένα θέματαεπικοινωνίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Συνδικαλιστική Επικοινωνία Λοϊζος Χατζηκωστής. 2 Ποιο το αντικείμενο του σεμιναρίου; Θα ασχοληθούμε με ορισμένα θέματα Θα ασχοληθούμε με ορισμένα θέματαεπικοινωνίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Συνδικαλιστική Επικοινωνία Λοϊζος Χατζηκωστής

2 2 Ποιο το αντικείμενο του σεμιναρίου; Θα ασχοληθούμε με ορισμένα θέματα Θα ασχοληθούμε με ορισμένα θέματαεπικοινωνίας και παράλληλα θα διαπιστώσουμε και παράλληλα θα διαπιστώσουμε την πρακτική σημασία των θεμάτων αυτών.

3 3 Στόχος του Σεμιναρίου Επικοινωνίας Οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν την ικανότητα τους να εργάζονται σωστά μεταξύ τους αλλά και με τρίτους για την υλοποίηση ενός σχεδίου Επικοινωνίας

4 4 Τι είναι επικοινωνία; Επικοινωνία είναι η σχέση επαφής μεταξύ ατόμων ή ομάδων κατά την οποία μεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήματα από ένα άνθρωπο σ’ άλλο με στόχο την ενημέρωση αλλά και αλληλοεπηρεασμού - αλληλοκατανόησης μεταξύ των ανθρώπων.

5 5 Αποτελεσματική υλοποίηση στόχων προϋποθέτει Αποτελεσματική επικοινωνία

6 6 Επικοινωνία πρέπει να είναι Αμφίδρομη και Πολυεπίπεδη

7 7 Από πάνω προς τα κάτω Από κάτω προς τα πάνω Οριζόντια επικοινωνία

8 8

9 9 Τι μεταβιβάζουμε με την Επικοινωνία;  Πληροφορίες  Σκέψεις  Ιδέες  Συναισθήματα  Ενέργεια

10 10 Τι επηρεάζουμε με την Επικοινωνία;  Ιδέες  Πράξεις  Συναισθήματα  Γνώσεις  Ενέργειες Γενικά την κατάσταση και τη συμπεριφορά του

11 11 ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Είναι τα αληθινά κίνητρα πίσω από την κάθε Επικοινωνία.  Οι προθέσεις πρέπει πάντοτε να είναι φανερές για να γίνεται εύκολα κατανοητό το μήνυμα τους

12 12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. Αποστολέας – Πομπός 2. Μήνυμα 3. Μέσον 4. Παραλήπτης – Δέκτης

13 13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ (ΠΗΓΗ) (ΠΗΓΗ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Γλώσσα Μηνύματα ΜΗΝΥΜΑ ΜΕΣΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΚΤΗΣ

14 14 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Με τις συγκεκριμένες ενέργειες μας επιδιώκουμε συγκεκριμένες επιδιώξεις

15 15 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Σε ποιους απευθύνεται  Με ποιο στόχο  Ποιο είναι το περιεχόμενο, το ύφος, ο τόνος των μηνυμάτων ο τόνος των μηνυμάτων  Ποιες θα είναι οι μορφές, τα μέσα, εργαλεία επικοινωνίας  Ποιοι μεταφέρουν τα μηνύματα  Με ποιο χρονικό πρόγραμμα  Με τι οικονομικό κόστος

16 16 Επιδίωξη Συντεχνίας με Συνδικαλιστική Επικοινωνία Στην επικοινωνία κρίνεται η αξιοπιστία της δημοσίας εικόνας των συνδικαλιστών και της Συντεχνίας αφού κάθε επικοινωνία δείχνει τη ταυτότητα και των δύο

17 17 Όταν γνωρίζουν το πρόβλημα, το κατανοούν αλλά δεν ξέρουν τι να κάνουν για να το λύσουν Όταν γνωρίζουν το πρόβλημα, το κατανοούν αλλά δεν ξέρουν τι να κάνουν για να το λύσουν Όταν γνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα αλλά δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα Όταν γνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα αλλά δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα Όταν δεν γνωρίζουν την ύπαρξη προβλήματος Όταν δεν γνωρίζουν την ύπαρξη προβλήματος Πότε έχει προβλήματα η Συνδικαλιστική Επικοινωνία Ι.Έλλειψη πληροφόρησης: ΙΙ.Έλλειψη κατανόησης προβλήματος: ΙΙΙ.Έλλειψη γνώσεων:

18 18 Ποιος φταίει για το πρόβλημα Επικοινωνίας I. Εμείς ή οι άλλοι; II. Το περιεχόμενο ή το ύφος του μηνύματος; III. Το πλαίσιο ή τα μέσα επικοινωνίας;

19 19 Πώς πρέπει να αναλύουμε τα Προβλήματα Επικοινωνίας I. Ποιο είναι το πρόβλημα; II. Ποιος φταίει, που οφείλεται; III. Με ποιο τρόπο εκφράζεται; IV. Ποια έκταση έχει πάρει; V. Ποιες είναι οι συνέπειες; VI. Πόσο μας εμποδίζει; VII. Πως το αντιμετωπίζουμε; VIII. Τι χρονικά περιθώρια έχουμε; IX. Πως το επιλύουμε; X. Πως το αποφεύγουμε ξανά;

20 20 Ο τόνος της επικοινωνίας (ι) 1. Είναι ένα μήνυμα μέσα στο μήνυμα που φανερώνει τις προθέσεις του ομιλητή α. Ενισχύει, υπογραμμίζει ή μετριάζει τα θέματα και τα σχόλια του περιεχόμενου σχόλια του περιεχόμενου β. Συχνά στοιχείο δραματοποίησης και σκηνοθεσίας μηνύματος 2. Για να είναι αξιόπιστη η επικοινωνία πρέπει να ταιριάζουν το ύφος, ο τόνος και το περιεχόμενο του μηνύματος

21 21 Τόνος της Επικοινωνίας (ιι) Είναι το «χρώμα» της Επικοινωνίας 1.Συμβουλευτικός 2.Παρακλητικός 3.Προκλητικός 4.Διστακτικός 5.Αυταρχικός 6.Αδιάφορος 7.Ειρωνικός 8.Κυνικός 9.Οργισμένος

22 22 Κάθε εκφραστικό μέσο έχει τη δική του απόχρωση 1. Ο γραπτός λόγος το.... 2. Η ομιλία τη.... 3. Η εικόνα τα.... ύφοςφωνήχρώματα

23 23 Κατάλληλες δομές Δίκτυα πληροφοριών Διαδικασίες επικοινωνίας

24 24 Άτυπη Επικοινωνία Έξω από δομές και διαδικασίες Π.χ. Φήμες, διαδόσεις – όχι πλήρεις αλλά σωστές

25 25 Άσκηση για το τόνο της Επικοινωνίας “Θέλω απόσπαση κάποιου ατόμου για τη Δευτέρα” Με μια σύντομη φράση στείλτε αυτό το μήνυμα σε διαφορετικούς τόνους – αποχρώσεις της φωνής • Παρακλητικός … • Διστακτικός…….. • Αυταρχικός……... • Οργισμένος…….. • Αδιάφορος………

26 26 1.Παρακαλώ έχετε τη καλοσύνη να μας εγκρίνεται την απόσπαση για τη Δευτέρα; 2.Δεν ξέρω αν σας δημιουργώ πρόβλημα αλλά τον χρειαζόμαστε τη Δευτέρα. Μήπως μπορείτε; 3.Δώστε του μία απαλλαγή για τη Δευτέρα 4.Μα τι στο καλό κάνετε στο Τμήμα Προσωπικού, δεν το αντέχω άλλο. Ούτε μια απόσπαση δεν μπορείτε να κανονίσετε; 5.Αν περάσει κανείς από το Τμήμα Προσωπικού ας ζητήσει την απόσπαση για τη Δευτέρα. Ίσως μας χρειασθεί.

27 27 Χρησιμότητα Επικοινωνίας για Ηγέτη I.Αναθέτει καθήκοντα, δίνει οδηγίες για τη υλοποίηση της. II.Να περάσει οράματα, να γίνουν γνωστοί οι στόχοι, οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι πρακτικές της Οργάνωσης III.Να «ενοποιούνται» οι αντιλήψεις και να διαμορφώνεται ομαδικό πνεύμα εντός της Οργάνωσης IV.Να επιτευχθεί η εκπαίδευση και συνολική ανάπτυξη στελέχους V.Να γνωρίζει και να κατανοεί ο ηγέτης τις απόψεις, τις ανάγκες τις αδυναμίες και τις δυνατότητες των μελών ή στελεχών του VI.Να αναπτυχθούν καλές σχέσεις, κλίμα και ομαδικό πνεύμα VII.Να επιλύει τυχόν διαφορές και να καλλιεργεί τη συναίνεση VIII.Να αξιολογεί σωστά τους συνεργάτες / υφισταμένους

28 28 Εμπόδια Επικοινωνίας i.Ασαφείς στόχοι ii.Μη σωστά μηνύματα iii.Έλλειψη αξιοπιστίας iv.Φόβος της επικοινωνίας v.Κακή επιλογή χρόνου και χώρου vi.Κακή επιλογή τρόπου και μέσου vii.Έλλειψη ενδιαφέροντος / απροσεξία viii.Βιαστικά συμπεράσματα ix.Προδιάθεση / προκατάληψη

29 29 Εμπόδια Επικοινωνίας x.Υπερευαισθησία xi.Διαφορετικές αντιλήψεις xii.Σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη xiii.Δομές / Διαδικασίες xiv.Υπερφόρτωση xv.Κλίμα / Παιδεία xvi.Κώδικες xvii. Οι κανόνες και θέσεις των συνομιλητών

30 30 Διαδικασία μετάδοσης μηνύματος Βασικά βήματα σωστής διαδικασίας Πρέπει να ελέγχεται η λήψη, η ερμηνεία και η κατανόηση του μηνύματος όπως επιθυμεί ο πομπός και αν υπάρχουν αποκλείσεις να διορθώνονται. 1. Προετοιμασία επικοινωνίας: Καθορισμός στόχου, έλεγχο δέκτη (αξίες, ανάγκες, μόρφωσης κ.τ.λ.). Επιλογή του τρόπου, τόπου και χρόνου 2. Μετάδοση μηνύματος: Επιτυχία εξαρτάται από την προετοιμασία και τις ικανότητες μετάδοσης του πομπού 3. Επανατροφοδότηση (Feed back):

31 31 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ: I. Τη ταυτότητα II. Τις αξίες III. Το ύφος της IV. Μορφές δράσης Αποτέλεσμα των ιδεών της, των πεποιθήσεων της δράσης και των εντυπώσεων που αυτές δημιουργούν.

32 32 Και εικόνα Συνδικαλιστών Δημόσιες Σχέσεις και εικόνα Συνδικαλιστών που θέλουμε να δίνουμε χωρίς να σημαίνει ότι το επιτυγχάνουμε που θέλουμε να δίνουμε χωρίς να σημαίνει ότι το επιτυγχάνουμε 1.Η επιθυμητή εικόνα: 2.Η δεδομένη εικόνα: Αυτή που πράγματι προβάλουμε δηλαδή αυτή που μεταφέρουν τα στελέχη μας Αυτή που πράγματι προβάλουμε δηλαδή αυτή που μεταφέρουν τα στελέχη μας 3.Η αντιληπτή εικόνα: που αντιλαμβάνονται οι άλλοι και την οποία μπορούμε να μετρήσουμε με έρευνες δημοσκοπήσεις κ.τ.λ. που αντιλαμβάνονται οι άλλοι και την οποία μπορούμε να μετρήσουμε με έρευνες δημοσκοπήσεις κ.τ.λ.

33 33 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Αναφορά στη σχέση επικοινωνίας  Αναφορά σε αποστολείς και δέκτες

34 34 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A. Παράγοντες που επηρεάζουν μια σχέση επικοινωνίας 1. Τόπος 2. Χρόνος 3. Αριθμός των εταίρων 4. Δίαυλοι επικοινωνίας 5. Εργαλεία 6. Μ.Μ.Ε. 7. Θέμα Επικοινωνίας

35 35 Β. Παράγοντες που αναφέρονται στους αποστολείς και δέκτες - Μήνυμα Επικοινωνίας 1. Προθέσεις 2. Σκοποί 3. Νόημα της Επικοινωνίας 4. Γνώμη για το συνομιλητή 5. Δημόσια εικόνα του συνομιλητή 6. Σκέψεις και προσδοκίες ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

36 36 ΕΙΔΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Προφορική  Γραπτή  Οπτική

37 37 ΕΙΔΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Το μήνυμα: άμεση και αυθόρμητη ανθρώπινη επαφή με συναισθηματικά στοιχεία. 1.Προφορική έκφραση: Μορφή διαλόγου και μέσο αλληλοεπίδρασης Μορφή διαλόγου και μέσο αλληλοεπίδρασης

38 38 Το μήνυμα μοιάζει πιο αντικειμενικό και δεν ταυτίζεται με το πρόσωπο που το διατυπώνει. ΕΙΔΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2.Γραπτή έκφραση: Ιδανικό εργαλείο ορθολογικής σκέψης Ιδανικό εργαλείο ορθολογικής σκέψης

39 39 Το μήνυμα γίνεται κατανοητό μέσα από τα αληθινά βιώματα που αφυπνίζει στους δέκτες. ΕΙΔΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3.Οπτική έκφραση: Εικόνα – σήμα της πραγματικότητας ή σύμβολα μιας ιδέας και συναισθήματος Εικόνα – σήμα της πραγματικότητας ή σύμβολα μιας ιδέας και συναισθήματος

40 40 Σχέδιο Επικοινωνίας Οργανώνει τα στάδια επικοινωνίας και υποδεικνύει τη μέθοδο εργασίας • Ανάλυση προβλημάτων • Διαθέσιμα Εργαλεία – πηγές • Επιλέγει τα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης • Θέματα και συνθήματα • Προσδιορίζει τις επιδιώξεις

41 41 Σχεδιασμός μηνύματος I. Επιλέγεται προσεκτικά το θέμα II. Διαθέτει σαφήνεια περιεχομένου III. Συνοδεύεται με τα κατάλληλα εκφραστικά μέσα IV. Εντάσσεται σ’ ένα συνολικά σωστό πλαίσιο Επικοινωνίας

42 42 Χαρακτηριστικά πετυχημένου μηνύματος  Καλό μήνυμα είναι το κατανοητό μήνυμα  Έχει γνήσια μορφή και περιεχόμενο  Έχει στενή και λογική σχέση με την πραγματικότητα  Ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς των αποδεκτών  Δημιουργεί τους προβληματισμούς που επιδιώκουμε στους αποδέκτες του

43 43 Επικοινωνία και Ηγέτες «Ο διάλογος είναι το όπλο αυτών που πείθουν»

44 44 Συνδικαλιστική Επικοινωνία και αλληλοεπίδραση «Όταν ακούσω την απάντηση σ’ ότι έχω πει τότε θα καταλάβω καλύτερα τι έχω πει»

45 45 Επικοινωνία και προετοιμασία Ανάγκη προετοιμασίας πολλαπλάσιου χρόνου ανάλογα με το αν κατέχω απόλυτα ή όχι το θέμα

46 46 Επικοινωνία και Τεχνική  Να μιλάς είναι ανθρώπινη ΑΝΑΓΚΗ  Να ακούς είναι ανθρώπινη ΤΕΧΝΗ

47 47 Επικοινωνία και ΜΝΗΜΗ  Θυμόμαστε 10% απ’ όσα διαβάζουμε  Θυμόμαστε 20% απ’ όσα ακούμε  Θυμόμαστε 30% απ’ όσα βλέπουμε  Θυμόμαστε 50% απ’ όσα ακούμε και βλέπουμε  Θυμόμαστε 80% απ’ όσα λέμε  Θυμόμαστε 90% απ’ όσα λέμε και κάνουμε  Θυμόμαστε 95% απ’ όσα κάνουμε και τα γράφουμε

48 48 Αρνητική Προσέγγιση Μηνύματος Θετική Προσέγγιση Μηνύματος  Διαφωνώ μαζί σας …  Λυπούμαι η αίτηση σας απορρίπτεται …  Δεν νομίζω ότι μπορείτε να...  Δεν υπάρχει άλλος τρόπος …  Κάνετε λάθος …  Πρέπει να σας διακόψω...  Να σας πω εγώ τι γίνεται …  Συγνώμη που σας ενοχλώ …  Πείτε μου με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ …  Να ξέρετε ότι οπωσδήποτε …  ………………………………………

49 49 Αρνητική Προσέγγιση Μηνύματος Θετική Προσέγγιση Μηνύματος  Διαφωνώ μαζί σας …  Λυπούμαι, η αίτηση σας απορρίπτεται …  Δεν νομίζω ότι μπορείτε να...  Δεν υπάρχει άλλος τρόπος …  Κάνετε λάθος …  Πρέπει να σας διακόψω...  Να σας πω εγώ τι γίνεται …  Συγνώμη που σας ενοχλώ …  Πείτε μου με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ …  Να ξέρετε ότι οπωσδήποτε …  Θα συμφωνούσα κι εγώ αν …  Λυπούμαι, το αίτημα σας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό…  Θα μπορούσα και να μη ……  Θα ήταν ίσως καλύτερα αν …..  Ίσως είναι πιο σωστό ……..  Μπορώ να συμπληρώσω ότι …  Μπορώ να πω τη γνώμη μου …  Θα σας ενδιέφερε να μάθετε..  Μπορείτε να μου μιλήσετε λίγο γι ‘αυτό ….  Μου επιτρέπετε να σας πω ότι…

50 50 Άσκηση για την επιλογή του περιεχομένου ενός μηνύματος Οι σημερινές πολιτικές εξελίξεις επιβάλλουν στο κόμμα μας να προχωρήσει στην …......... Στα στελέχη μας υπάρχει σοβαρός ……………. για τον τρόπο …………...….. του …….....………... διότι μόνο έτσι μπορούμε να αποφύγουμε την επερχόμενη εσωτερική …………..….. και την ………… μας από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις.

51 51 Άσκηση για την επιλογή του περιεχομένου ενός μηνύματος Οι σημερινές πολιτικές εξελίξεις επιβάλλουν στο κόμμα μας να προχωρήσει στην ανανέωση. Στα στελέχη μας υπάρχει σοβαρός προβληματισμός για τον τρόπο προσέγγισης του εκσυγχρονισμού διότι μόνο έτσι μπορούμε να αποφύγουμε την επερχόμενη εσωτερική κρίση και την περιθωριοποίηση μας από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις.

52 52 Άσκηση Επικοινωνίας με τα μέλη Ανά ομάδα των πέντε ατόμων να πάρουν από ένα άρθρο η εγκύκλιος που να μη φαίνεται ο τίτλος με το οποίο κυκλοφόρησε και αφού δοθούν 20 στην κάθε ομάδα να μελετήσει το κείμενο να’ ρθει με εισήγηση δικού της τίτλου και αυτό να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης απ’ όλους τους εκπαιδευόμενους.


Κατέβασμα ppt "1 Συνδικαλιστική Επικοινωνία Λοϊζος Χατζηκωστής. 2 Ποιο το αντικείμενο του σεμιναρίου; Θα ασχοληθούμε με ορισμένα θέματα Θα ασχοληθούμε με ορισμένα θέματαεπικοινωνίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google