Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ ΕΣΥ Γ’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ Γ.Ν.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ ΕΣΥ Γ’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ Γ.Ν.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ ΕΣΥ Γ’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ Γ.Ν.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2014 ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2 Η ομιλία αυτή δε χρηματοδοτήθηκε από καμία φαρμακευτική εταιρεία και δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων

3 Τι είναι εγκεφαλίτιδα? Φλεγμονή του εγκεφάλου, που συνήθως αφορά και στη λευκή και στη φαιά ουσία Όμως • Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα • Λοιμώξεις με νευρολογική συμμετοχή (σύφιλη, ελονοσία κλπ) • Εγκεφαλοπάθεια • Μεταλοιμώδης εγκεφαλομυελίτιδα (ADEM) • Μετά εμβολιασμό εγκεφαλίτιδα • Αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα • Εγκεφαλίτιδα lethargica

4 «Συνολικά, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ποικιλία στην κλινική διάγνωση της εγκεφαλίτιδας, με σημαντικές διαφορές μεταξύ παιδονευρολόγων και λοιμωξιολόγων. Παρόλο που τα αποτελέσματά μας δεν επιτρέπουν την πρόταση ειδικού ορισμού, τα ευρήματά μας τονίζουν την ανάγκη και τη σημασία ύπαρξης κοινώς αποδεκτών διαγνωστικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά θα διευκόλυναν την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων διαφόρων ερευνών και δυνητικά θα συνέβαλαν σε συμφωνία ως προς την κλινική διάγνωση, βελτιώνοντας τη μελλοντική έρευνα και την φροντίδα των ασθενών.»

5 Clinical Infectious Diseases 2013;57(8):1114–28

6 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ Ή ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Μείζον κριτήριο (απαραίτητο): Μεταβολή του νοητικού επιπέδου ( ελάττωση ή μεταβολή του επιπέδου συνείδησης, λήθαργος ή αλλαγή προσωπικότητας) διάρκειας ≥24 ωρών, χωρίς άλλη εμφανή αιτία Ελάσσονα κριτήρια ( >2 πιθανή διάγνωση, ≥3 βέβαιη διάγνωση):  Επιβεβαιωμένος πυρετός ≥38 ο C 72 ώρες πριν ή μετά την εισαγωγή  Γενικευμένοι ή εστιακοί σπασμοί που δεν μπορούν να αποδοθούν σε προϋπάρχουσα νόσο  Νεοεμφανιζόμενα εστιακά νευρολογικά σημεία  Πάνω από 5 κύτταρα/mm 3 στο ΕΝΥ  Παθολογική νευροαπεικόνιση του εγκεφαλικού παρεγχύματος ενδεικτική εγκεφαλίτιδας, που δεν προϋπήρχε  Παθολογικό ΗΕΓ ενδεικτικό εγκεφαλίτιδας που δεν μπορεί να αποδοθεί σε άλλες αιτίες. Consensus Statement of the Intenational Encephalitis Consortium, CID 2013

7 ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ – Αίτιο – Ανοσιακή απάντηση του ασθενούς (ακραίες ηλικίες, ανοσοκατασταλμένοι) – Εντόπιση κι έκταση βλάβης ● Κλινική εκδήλωση ● Πορεία και έκβαση ● Υπολείμματα

8 ΙΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟ • Ιός HSV 1 και 2 • Ιός VZV • Ιός Epstein-Barr • Κυτταρομεγαλοϊός • Ανθρώπειος Ερπητοϊός 6 • Ανθρώπειος Ερπητοϊός 7 • Εντεροϊοί Echo, Coxsackie, enteroviruses 9,71, polio • Reovirus • Ιοί Ινφλουέντζας Α και Β • Ιοί Παραϊνφλουέντζας 1-3 • Ιός RSV • Αδενοϊοί ορότυποι 1,6,7,12,32 • Ιός Ερυθράς • Human Coronavirus • Ιός Παρωτίτιδας • Ιός Ιλαράς • Ιός Ευλογιάς • Ιοί Ηπατίτιδας A,B,C • Human Parvovirus • Rotavirus • Ιοί BK και JC Feigin and Cherry;s Textbook of Pediatrics

9 ΙΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΚΡΟΤΩΝΕΣ Ή ΚΩΝΩΠΕΣ Αρμποϊοί • West Nile Virus • Tick-borne Encephalitis Virus • Eastern and Western Equine Encephalitis viruses • Japanese Encephalitis Virus, κ.α. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ • Ιός Λύσσας • Simian Herpesvirus (Herpesvirus B) • Ιός Λεμφοκυτταρικής Χοριομηνιγγίτιδας • Ιός Hendra • Ιός Nipah Feigin and Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases, Sixth Edition Saunders, Elsevier 2009, R.D. Feigin, J.D.Cherry, G.J.Demmler-Harrison, S.L.Kaplan

10 ΒΑΚΤΗΡΙΑ • Αιμόφιλος Ινφλουέντας • Μηνιγγιτιδόκοκκος • Πνευμονιόκοκκος • Μυκοβακτηρίδιο Φυματίωσης • Σπειροχαίτες – Ωχρά Σπειροχαίτη – Λεπτόσπειρα – Borrelia Burgdorferi – Borrelia spp • Βρουκέλλα spp • Ακτινομύκητας και Νοκάρδια • Bartonella Henselae • Listeria Monocytogenes Feigin and Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases, Sixth Edition Saunders, Elsevier 2009, R.D. Feigin, J.D.Cherry, G.J.Demmler-Harrison, S.L.Kaplan

11 ΑΛΛΑ • Χλαμύδια Pneumoniae • Χλαμύδια Psittaci • Ρικέτσιες – Πυρετός Q – Ερλιχίωση – Τύφος • Μυκόπλασμα Pneumoniae • Μυκόπλασμα Hominis • Μύκητες – Cryptococcus Neoformans – Coccidioides immitis • Πρωτόζωα – Πλασμώδιο spp – Τρυπανόσωμα spp – Naegleria spp – Toxoplasma gondii • Έλμινθες – Trichinella spiralis – Schistosoma spp – Strongyloides Srercoralis Feigin and Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases, Sixth Edition Saunders, Elsevier 2009, R.D. Feigin, J.D.Cherry, G.J.Demmler-Harrison, S.L.Kaplan

12 ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΙ  HSV1/2 ανθεκτικοί σε ακυκλοβίρη  HHV6  CMV κυρίως σε HIV  VZV χωρίς απαραίτητα εξάνθημα  JC PML (προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια)  Τοξόπλασμα  Μύκητες (κρυπτόκοκκος)

13 Εμφάνιση οξεία, με βαρειά κλινική εικόνα και ταχεία εξέλιξη ή Βραδεία είσοδος με άτυπες διαταραχές που μπορεί να μπερδεύονται με της κυρίας νόσου  Μακρά θεραπεία  Έλεγχος της κυρίας νόσου  Συντήρηση μακροχρόνια ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΙ

14 ΔΙΑΓΝΩΣΗ • Ιστορικό • Κλινική εικόνα • Κλινική εξέταση • Εργαστηριακός έλεγχος

15 ΔΙΑΓΝΩΣΗ • Ιστορικό  Πώς και πότε άρχισαν τα συμπτώματα  Αλλαγές στη συμπεριφορά  Ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς  Λοίμωξη αναπνευστικού ή πεπτικού που προηγήθηκε και πότε  Εμβολιασμός και πότε  Ταξίδι στο εξωτερικό  Επάγγελμα  Τόπος διαμονής

16 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ - 1 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΝΥ • Πίεση • Κύτταρα • Γλυκοζη • Λεύκωμα • Gram χρώση • Καλλιέργεια • PCR για HSV 1/2 ( αντισώματα IgM και IgG) • PCR για εντεροϊούς Consensus Statement of the Intenational Encephalitis Consortium, CID 2013

17 • ΟΡΟΣ – Καλλιέργειες αίματος – Αντισώματα για EBV και μυκόπλασμα ( 2 δείγματα με 15 ημέρες διαφορά) • Νευροαπεικόνιση (MRI) • ΗΕΓ • Αλλοι Ιστοί και Υγρά – PCR για μυκόπλασμα σε φαρυγγικό – PCR για εντεροϊούς σε φάρυγγα και κόπρανα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ - 2 Consensus Statement of the Intenational Encephalitis Consortium, CID 2013

18 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ - 3 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – Παιδιά <3 χρονών PCR για Parechoviruses – Ανοσοκατασταλμένοι : • ΕΝΥ – PCR για CMV – PCR για HHV6 – PCR για HIV • Αντιγόνο κρυπτοκόκκου • Αντισώματα για τοξόπλασμα ή/και PCR • Έλεγχος για φυματίωση • Έλεγχος για μύκητες • Έλεγχος για West Nile Virus Consensus Statement of the Intenational Encephalitis Consortium, CID 2013

19 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – Ασία: JE, Δάγγειος, Ελονοσία – Ευρώπη : TBE, WNV – Αφρική : Δάγγειος, Ελονοσία, Τρυπανοσωμίαση κλπ • ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ – Καλοκαίρι / Φθινόπωρο : αρμποϊοί, νόσοι από κρότωνες – Δήγμα ζώων : λύσσα, κλπ • ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ - 4 Consensus Statement of the Intenational Encephalitis Consortium, CID 2013

20 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓH o Airway Breathing Circulation o Ομοιόσταση υγρών, ηλεκτρολυτών, γλυκόζης o Αντιμετώπιση ενδοκράνιας υπέρτασης o Αντιμετώπιση σπασμών ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

21 ◊HSV (&VZV) : -Ακυκλοβίρη : νεογνά 60mg/kg/24h iv q8, 14-21d 20-30 mg/kg/24h iv q8, 14-21d Σε αντοχή : -Foscarnet : 40 mg/kg/24h iv q8, 14-21d ◊ CMV : Γκανσικλοβίρη + Foscarnet ◊ Ινφλουέντζα : Οσελταμιβίρη Σε έρευνα : Pleconaril για εντεροϊούς Ριμπαβιρίνη σε ιό Lassa και HHV6

22 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ◊Borrelia : Κεφτριαξόνη ή Πενικιλλίνη G iv για2-4w ◊ Ρικέτσιες : Δοξυκυκλίνη ◊ Τοξόπλασμα : Πυριμεθαμίνη με σουλφαδιαζίνη και φολικό οξύ ◊ Κρυπτόκοκκος : Αμφοτερικίνη Β και φλουκυτοσίνη (ή φλουκοναζόλη) ◊ Μυκόπλασμα : Μακρολίδη ή λεβοφλοξασίνη / IVIG

23 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ • Κορτικοστεροειδή : -εγκεφαλίτιδα από κρυπτόκοκκο -σε ανοσολογικής αιτιολογίας εγκεφαλίτιδες • IVIG • Μονοκλωνικά αντισώματα • HAART σε ασθενείς με HIV και PML (προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια) από JCV

24 ΠΡΟΓΝΩΣΗ Θνητότητα : – Μη ερπητική εγκεφαλίτιδα : από πολύ χαμηλή (VZV, WNV) έως πολύ υψηλή (Ανατολική ίππια εγκεφαλίτιδα, λύσσα) – Ερπητική εγκεφαλίτιδα : -χωρίς θεραπεία 70% -με θεραπεία 20-30% Υπολείμματα: 15-45%

25 ΠΡΟΛΗΨΗ • Βασικές προφυλάξεις για μετάδοση ιώσεων • Εμβολιασμός για τις παιδικές αρρώστιες • Σωστή ένδυση το καλοκαίρι και σε αγροτικές ή δασικές περιοχές • Χρήση εντομοαπωθητικών • Έλεγχος των εντόμων – αρθροπόδων • Επαγρύπνηση για επιδημίες σε ζώα • Εμβολιασμός των ζώων με αντιλυσσικό • Εμβολιασμός για κάποιους αρμποϊούς (JEV, TBEV) και για τη λύσσα σε ομάδες υψηλού κινδύνου

26 Togaviridae Alphavirus  Chikungunya  Western Equine Encephalitis  Eastern Equine Encephalitis  Venezuelan Equine Encephalitis Bunyaviridae  Rift Valley Fever  Crimean-Congo αιμορραγικός πυρετός  La Crosse Εγκεφαλίτιδα  Εγκεφαλίτιδα της Καλιφόρνια Flaviviridae  Δάγγειος Πυρετός  Κίτρινος Πυρετός  West Nile  Ιαπωνική Εγκεφαλίτιδα  Tick-borne Εγκεφαλίτιδα ΑRthropod-BOrne Viruses

27

28 TICK-BORNE ENCEPHALITIS

29 ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

30

31 • Χρόνος επώασης 3-14 ημέρες • Ασυμπτωματική ή ελαφρά νόσηση 80% • Νευροδιεισδυτική νόσος – > 60ετών – Ανοσοκαταστολή – Χρόνια νοσήματα – Μεταμόσχευση κοίλων οργάνων Παιδιά ήπια νόσηση

32 WEST NILE ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2013 2010201120122013 Κρούσματα26210016186 Θάνατοι3591811 Πηγή ΚΕΕΛΠΝΟ

33 Tick-Borne Encephalitis • Ενδιάμεσος ξενιστής κρότωνας • Κεντρική, Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη σε δασικές και αγροτικές περιοχές • Ασυμπτωματική ή ήπια νόσηση • Μικρό ποσοστό διφασική πορεία με ΚΝΣ συμμετοχή • Εμβόλιο • Προστασία με: • Σωστό ρουχισμό • Εντομοαπωθητικά • Αφαίρεση κροτώνων • Παστεριωμένα γαλακτοκομικά

34 ΛΥΣΣΑ • Ενδημική >150 χώρες • >60.000 θάνατοι ετησίως – Ασία, Αφρική • 40% των δαγκωμένων από ύποπτα ζώα παιδιά <15 ετών • Περίπου 150x10 6 λαμβάνουν προφύλαξη μετά έκθεση ετησίως

35 • Από το 1987 ελεύθερη λύσσας και από το 1970 χωρίς κρούσμα σε άνθρωπο • 2012-2013 επανεμφάνιση λύσσας σε 17 ζώα – 14 κόκκινες αλεπούδες – 2 τσομπανόσκυλα – 1 γάτα 104 άτομα προφύλαξη μετά από έκθεση σε λυσσύποπτα ζώα October 2012 – March 2013. Euro Surveill. 2013;18(18):pii=20474. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20474

36 ΛΥΣΣΑ • Μετάδοση από το σίελο μολυσμένων θηλαστικών με: – Δήγμα, – Επαφή με περιοχές με λύση συνεχείας δέρματος, – Επαφή με βλεννογόνους  Επώαση από ημέρες έως χρόνια, συνήθως 4-12 εβδομάδες  Διαταραχές συνείδησης, επιθετικότητα, υδροφοβία Μικρό ποσοστό παραλυτική μορφή  100% θανατηφόρος

37 ΛΥΣΣΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ • Εμβολιασμός δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων • Εμβολιασμός σε ταξιδιώτες και ομάδες υψηλού κινδύνου • Προφύλαξη μετά επαφή • Συνεργασία με όμορες χώρες για έλεγχο της λύσσας σε άγρια ζώα

38 ΝΟΣΟΣ LYME • 1977 «αρθρίτιδα Lyme» • Borrelia burgdorferi • Μετάδοση με κρότωνες

39 ΝΟΣΟΣ LYME • 1 ο στάδιο: τοπικές εκδηλώσεις – Erythema migrans • 2 ο στάδιο: πρώιμη διάχυτη νόσος – Νευρικό σύστημα – Καρδιακή συμμετοχή • 3 ο στάδιο : εμμένουσα λοίμωξη – Αρθρίτιδα – Υποξεία εγκεφαλοπάθεια ή πολυνευροπάθεια (παθολογικό ΕΝΥ ή ηλεκτρομυογράφημα) – Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, έκπτωση νοητικής λειτουργίας

40

41 • Πρώιμη νόσος : Δοξυκυκλίνη ή αμοξυκιλλίνη per os, 14-21d σε αλλεργία : κεφουροξίμη ή ερυθρομυκίνη • Νευρομπορελίωση : Κεφτριαξόνη ή Πενικιλλίνη G iv, 2-4w • Καρδιακή συμμετοχή : ενδοφλέβια αγωγή και μετά per os, 4w • Αρθρίτιδα : per os αγωγή για 4-8 w ΝΟΣΟΣ LYME - ΘΕΡΑΠΕΙΑ

42 Συνοψίζοντας…  Εγκεφαλίτιδα: νόσος με πολλά πρόσωπα  Απαραίτητη η ύπαρξη ομοφωνίας ως προς τα διαγνωστικά κριτήρια  Απαραίτητη η έρευνα για :  Διαγνωστικές μεθόδους  Θεραπευτικούς παράγοντες  Εμβόλια

43


Κατέβασμα ppt "ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ ΕΣΥ Γ’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ Γ.Ν.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google