Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2012-2013 Εργαζόμενοι: Συμμετέχοντας ενεργά στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2012-2013 Εργαζόμενοι: Συμμετέχοντας ενεργά στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2012-2013 Εργαζόμενοι: Συμμετέχοντας ενεργά στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα ομιλητή Ημερομηνία | Τίτλος εκδήλωσης Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μάς αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

2 2 www.healthy-workplaces.eu Δικαιώματα, υποχρεώσεις και ρόλοι •Μόνιμος υπάλληλος, εργαζόμενος στον Οργανισμό, ανάδοχος; •Πρέπει να έχετε υπόψη ζητήματα που επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλειά σας στον χώρο εργασίας: −Τις υποχρεώσεις του εργοδότη σας −Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας −Πώς να συμβάλετε στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας

3 3 www.healthy-workplaces.eu Nοοτροπία προστασίας της ασφάλειας και υγείας στην εργασία Σε χώρους εργασίας με νοοτροπία προστασίας της ασφάλειας και της υγείας: • Ο επιτελικός ρόλος είναι ισχυρός όταν η διοίκηση: −επιδεικνύει σαφή δέσμευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας −δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας συνεργατικής προσέγγισης • Όλοι ανεξαιρέτως −συμμετέχουν ουσιαστικά −αναγνωρίζουν τα δικαιώματα, τους ρόλους και τις υποχρεώσεις τους στον τομέα της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας −συνεργάζονται για την πρόληψη ασθενειών και τραυματισμών

4 4 www.healthy-workplaces.eu Γιατί να συμμετάσχετε; •Διότι ο ασφαλής χώρος εργασίας προστατεύει την υγεία σας •Κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα από εσάς το εργασιακό σας αντικείμενο και πώς αυτό σας επηρεάζει •Εάν συνεισφέρουν όλοι, η διαφορά γίνεται αισθητή •Στους χώρους εργασίας όπου οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται ενεργά για την υγεία και την ασφάλεια καταγράφονται συνήθως χαμηλότερα ποσοστά ατυχημάτων

5 5 www.healthy-workplaces.eu Δικαιώματα και υποχρεώσεις •Δικαιούστε να εργάζεστε σε χώρους όπου ελέγχονται καταλλήλως οι κίνδυνοι που απειλούν την υγεία και την ασφάλειά σας •Υπεύθυνος για τα ανωτέρω είναι κατά κύριο λόγο ο εργοδότης σας, έχετε, όμως, κι εσείς υποχρέωση να συμβάλλετε στην πρόληψη των ασθενειών και των τραυματισμών που σχετίζονται με την εργασία

6 6 www.healthy-workplaces.eu Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης σας για την υγεία και την ασφάλειά σας •Να εκπονεί εκτιμήσεις κινδύνων και να λαμβάνει μέτρα πρόληψης •Να σας ενημερώνει για τους κινδύνους και να σας παρέχει κατάρτιση •Να παρέχει τουαλέτες, πόσιμο νερό, χώρους ανάπαυσης και παροχής πρώτων βοηθειών, καθώς και κάθε είδους προστατευτικό εξοπλισμό και ρουχισμό •Να αναφέρει τραυματισμούς, ασθένειες και επικίνδυνα συμβάντα •Να συνεργάζεται με άλλους εργοδότες και αναδόχους που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας καθώς και με γραφεία εύρεσης προσωρινής απασχόλησης •Να διαβουλεύεται μαζί σας, καθώς και με τους εκπροσώπους σας, για τους κινδύνους και τα μέτρα ασφαλείας και να μεριμνά για τη συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία •Η εθνική νομοθεσία και οι πρακτικές κάθε κράτους μπορεί να διαφέρουν ως προς τον τρόπο πραγματοποίησης της διαβούλευσης

7 7 www.healthy-workplaces.eu Τι πρέπει να κάνετε Ως εργαζόμενος, έχετε έννομο καθήκον να: •να κάνετε τη δουλειά σας με ασφάλεια, όπως μάθατε στην εκπαίδευσή σας, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα συστήματα ασφαλείας, εξοπλισμό ατομικής προστασίας, κ.λπ. •Να συνεργάζεστε με τον εργοδότη σας σε θέματα ασφάλειας και υγείας. •Να ενημερώνετε τον εργοδότη, τον προϊστάμενο ή τον εκπρόσωπο εργαζομένων σας… σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η εργασία ή τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας απειλούν την υγεία.

8 8 www.healthy-workplaces.eu Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία Στο πλαίσιο της μέριμνάς του για τη συμμετοχή σας, ο εργοδότης σας πρέπει: •να σας ενθαρρύνει να αναφέρετε προβλήματα ασφαλείας •να μεριμνά για την ενεργή συμμετοχή σας στον εντοπισμό προβλημάτων •να σας ζητά να προτείνετε ιδέες για τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας •να καθιστά σαφές ότι οι ιδέες σας εκτιμώνται και ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη •να αναγνωρίζει την αξία μιας ιδέας σας •να εξηγεί ποιες ιδέες θα υλοποιηθούν, ποιες όχι και γιατί

9 9 www.healthy-workplaces.eu Αμφίδρομη διαδικασία Η συμμετοχή εργαζομένων είναι αμφίδρομη διαδικασία κατά την οποία οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι/εκπρόσωποι εργαζομένων: •συζητούν μεταξύ τους και ακούν με προσοχή •διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους και επιλύουν από κοινού τα προβλήματα •μαθαίνουν και ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες •συζητούν εγκαίρως θέματα κοινού ενδιαφέροντος •συναποφασίζουν

10 10 www.healthy-workplaces.eu Συμμετέχετε ενεργά! Γνωρίζετε τους κινδύνους στον χώρο εργασίας σας – συμμετέχετε για να συμβάλετε στη διαχείρισή τους και να βελτιώσετε τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας για εσάς και τους συναδέλφους σας •Ετοιμαστείτε: −να συνεργαστείτε −να διατυπώσετε απόψεις −να επιμείνετε στις θέσεις σας −να ακούσετε προσεκτικά −να δεχτείτε ανατροφοδότηση

11 11 www.healthy-workplaces.eu Τρόποι συμμετοχής •Υποβάλλετε ερωτήσεις, διατυπώστε προτάσεις •Αναφέρετε τυχόν ατυχήματα και προβλήματα υγείας και ασφάλειας •Μιλήστε στον εκπρόσωπο εργαζομένων σας •Συμμετέχετε σε τυχόν δραστηριότητες ενίσχυσης της συμμετοχής των εργαζομένων •Μιλήστε στον γιατρό σας εάν θεωρείτε ότι κάποιο πρόβλημα υγείας μπορεί να σχετίζεται με την εργασία.

12 12 www.healthy-workplaces.eu Νεαρός εργαζόμενος / Νέος στη δουλειά; Όσοι ξεκινάτε δουλειά για πρώτη φορά, είστε ιδιαίτερα επιρρεπείς σε ατυχήματα. Για να προστατευθείτε: •Υποβάλλετε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης •Εάν δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε τον προϊστάμενό σας •Συμβουλευθείτε εμπειρότερους συναδέλφους •Διατυπώστε ιδέες ή παρατηρήσεις

13 13 www.healthy-workplaces.eu Μάθετε περισσότερα για την υγεία και την ασφάλειά σας στην εργασία •Από ιστοσελίδες του EU-OSHA σχετικά με τη συμμετοχή εργαζομένων •Από τον δικτυακό τόπο της εκστρατείας του EU-OSHA •Από τα διαθέσιμα σε 24 γλώσσες τεχνικά δελτία του EU-OSHA •Από την εθνική αρχή προστασίας της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας •Από συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις •Από φορείς ασφάλισης κατά ατυχημάτων Οι χώροι εργασίας όπου εργοδότες και εργαζόμενοι συνεργάζονται σε θέματα ΕΑΥ είναι ασφαλέστεροι για όλους 38

14 14 www.healthy-workplaces.eu Εκστρατείες που βασίζονται σε δίκτυα Βασικό πλεονέκτημα: Δίκτυο Εθνικών Εστιακών Πόλων και Τριμερή Δίκτυα για την ΕΑΥ αλλά και … συμμετοχή λοιπών ενδιαφερομένων/εταίρων •Επίσημοι εταίροι εκστρατειών (πανευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς) όπως κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ, κλαδικές ομοσπονδίες και δίκτυα, ιδιωτικές επιχειρήσεις •Θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντιπροσωπείες της ΕΕ, οργανισμοί της ΕΕ, το δίκτυο Enterprise Europe

15 15 www.healthy-workplaces.eu Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε ενεργά; Στην εκστρατεία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Μπορείτε να συμμετάσχετε ενεργά: •διαδίδοντας πληροφορίες και υλικό της εκστρατείας •λαμβάνοντας μέρος σε κάποια από τις πολυάριθμες εκδηλώσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς, διαφημιστικές εκστρατείες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκστρατείας •οργανώνοντας τις δικές σας δραστηριότητες

16 16 www.healthy-workplaces.eu Προσφορά σύναψης εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της εκστρατείας Οι πανευρωπαϊκοί οργανισμοί μπορούν εξάλλου να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν εταίροι της εκστρατείας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός παρέχει: •Πιστοποιητικό συμμετοχής •Φάκελο συμμετοχής •Προώθηση σε επίπεδο ΕΕ και στα ΜΜΕ •Πλατφόρμα επιγραμμικής επικοινωνίας •Ειδική ενότητα για τους εταίρους στον δικτυακό τόπο της εκστρατείας

17 17 www.healthy-workplaces.eu Ευρωπαϊκά βραβεία καλής πρακτικής •Αναγνώριση ξεχωριστών και καινοτόμων συνεισφορών •Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ διοικητικών στελεχών και εργαζομένων •Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας •Συμμετοχές από Κράτη μέλη ΕΕ, ΕΟΧ, Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία •Δύο κατηγορίες υποψηφιοτήτων: −Χώροι εργασίας που απασχολούν λιγότερα από 100 άτομα −Χώροι εργασίας με 100 ή περισσότερους εργαζόμενους •Οι νικητές επιλέγονται από συμμετοχές που υποβάλλουν οι Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι http://osha.europa.eu/en/about/competitionshttp://osha.europa.eu/en/about/competitions

18 18 www.healthy-workplaces.eu Πόροι •Ο οδηγός της εκστρατείας •Πρακτικοί οδηγοί για εργαζόμενους και διοικητικά στελέχη •Παραδείγματα καλής πρακτικής •Νέα για τις εκδηλώσεις της εκστρατείας •Παρουσιάσεις και βιντεοκλίπ κινουμένων σχεδίων •Όλα διαθέσιμα σε 24 γλώσσες www.healthy-workplaces.eu

19 •Έναρξη εκστρατείας18 Απριλίου 2012 •Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην ΕργασίαΟκτώβριος 2012 και Οκτώβριος 2013 •Τελετή απονομής Βραβείων Καλής ΠρακτικήςΑπρίλιος 2013 •Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη κορυφής με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»Νοέμβριος 2013 44 Σημαντικές ημερομηνίες 19

20 20 www.healthy-workplaces.eu Περισσότερες πληροφορίες •Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της εκστρατείας www.healthy-workplaces.eu •Για να πληροφορηθείτε τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες στη χώρα σας, επικοινωνήστε με τον Εθνικό Εστιακό Πόλο www.healthy-workplaces.eu/fops


Κατέβασμα ppt "Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2012-2013 Εργαζόμενοι: Συμμετέχοντας ενεργά στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google