Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LICHOBEŽNÍK 8. ročník.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LICHOBEŽNÍK 8. ročník."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LICHOBEŽNÍK 8. ročník

2 0bsah Úloha pre žiakov Definícia Popis lichobežníka
Vlastnosti lichobežníka Vnútorné uhly lichobežníka Rozdelenie lichobežníkov Všeobecný lichobežník Rovnoramenný lichobežník Pravouhlý lichobežník Úloha pre žiakov Útvary lichobežníkového tvaru

3 Lichobežník je štvoruholník, ktorý má práve dve protiľahlé strany rovnobežné a práve dve rôznobežné

4 Popis lichobežníka základne ramená uhlopriečky stredná priečka výška D
f B A a

5 Vlastnosti lichobežníka
D C S d b S1 S2 s e f a A B základne sú rovnobežné protiľahlé strany a||c / ramená sú rôznobežné protiľahlé strany b || d uhlopriečky sú spojnice protiľahlých vrcholov stredná priečka je spojnica stredov ramien

6 Výška lichobežníka c v v v a
Výška v je najkratšia vzdialenosť medzi základňami - je kolmá na obidve základne v ┴ a,v ┴ c c v v v a

7 Vnútorné uhly lichobežníka
D C A B Súčet vnútorných uhlov lichobežníka je 360°.  +  +  +  = 360° Súčet dvoch uhlov pri ramene je 180°.  +  =  +  = 180°

8 Rozdelenie lichobežníkov
rôznostranný (všeobecný, obecný) lichobežník rovnoramenný lichobežník pravouhlý lichobežník

9 Všeobecný lichobežník
D S A B Všetky strany majú rôznu dĺžku. Všetky vnútorné uhly sú rôzne Uhlopriečky nie sú zhodné.

10 Rovnoramenný lichobežník
D C γ δ α β B A Ramená sú zhodné. Vnútorné uhly prislúchajúce k tej istej základni sú zhodné. Uhlopriečky sú zhodné.

11 Pravouhlý lichobežník
D B A Jedno rameno je kolmé na základne. Má dva pravé uhly. Každá strana má rôznu dĺžku. Uhlopriečky nie sú zhodné.

12 Úloha: Nájdite na internete útvary - predmety lichobežníkového tvaru
Rozdeľte ich tematicky do skupín

13 Sú útvary na nočnej oblohe zoskupené do tvaru lichobežníka?
VEĽKÝ A MALÝ VOZ Sú útvary na nočnej oblohe zoskupené do tvaru lichobežníka?

14 Útvary lichobežníkového tvaru
Zdroj:

15 Drobné predmety v domácnosti

16 Úžitkové predmety

17 Nábytok, zariadenie

18 Šperky

19 Stavby

20 Rôzne


Κατέβασμα ppt "LICHOBEŽNÍK 8. ročník."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google