Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χαλκιδα 22-3-09 Πληροφοριακή σήμανση Ευα Κασαπη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χαλκιδα 22-3-09 Πληροφοριακή σήμανση Ευα Κασαπη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χαλκιδα Πληροφοριακή σήμανση Ευα Κασαπη

2

3

4

5

6

7

8

9 Γενικές απαιτήσεις Η πληροφοριακή σήμανση αναφέρεται στη συστηματική διάταξη των πινακίδων, με πληροφορίες που σχετίζονται με το γεωγραφικό προσανατολισμό στο οδικό δίκτυο. Κατά κύριο λόγο αυτή στοχεύει: - στον προσδιορισμό της καταλληλότερης πορείας προς ένα συγκεκριμένο προορισμό, κατά το δυνατόν χωρίς περιττές κινήσεις ή παρακάμψεις, - στην επιθυμητή κατανομή της κυκλοφορίας στον οδικό χώρο και στα επιμέ ρους οδικά δίκτυα, − στην αναγνώριση ενός συγκεκριμένου τόπου και των προσπελάσιμων περιοχών.

10 Πρέπει να είναι − αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κυκλοφορίας σε διεθνές επίπεδο. − σαφής και να εξασφαλίζει την ασφαλή και ομαλή ροή της κυκλοφορίας. − επαρκώς αναγνωρίσιμη και αναγνώσιμη. να γίνεται έγκαιρα αντιληπτή και κατανοητή κάτω από συνθήκες ρέουσας κυκλοφορίας και με τις επικρατούσες ταχύτητες. − λακωνική και περιορίζεται στις απόλυτα αναγκαίες πληροφορίες.

11 συστηματοποίηση ενιαία μορφή στη διαμόρφωση στην κατασκευή και τοποθέτηση συμβιβαστική λύση μεταξύ τηςπεριορισμένης αλλά συστηματικής πληροφόρησης για το σύνολο των οδηγών με κάποιο συγκεκριμένο όριο. το πλήθος των πληροφοριών περιορίζεται σε έκταση και μορφή από το μέγεθος και τον επιμερισμό της επιφάνειας και από τη δυνατότητα αφομοίωσης

12 Απαιτήσεις στην αναγνωρισιμότητα και αναγνωσιμότητα
(1) διαστασιολογούνται και τοποθετούνται, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη αναγνώρισή τους με την επικρατούσα ταχύτητα κυκλοφορίας. Η ομαλή ροή της κυκλοφορίας δεν πρέπει να επηρεάζεται ή να εμποδίζεται. (2), ενιαίος τρόπος διαμόρφωσης της υπόλοιπης σήμανσης που αναφέρεται στη ρύθμιση και καθοδήγηση της κυκλοφορίας, όσον αφορά τη μορφή, το μέγεθος και την τοποθέτηση των πινακίδων.

13 Κατηγορίες πινακίδων σήμανσης άρθρο 4 του Κ.Ο.Κ
Αναγγελίας κινδύνου (Κ) Ρυθμιστικές (Ρ) Πληροφοριακές (Π) Πρόσθετες (Πρ)

14 βασικοί τύποι πληροφοριακών πινακίδων
Πινακίδες Προειδοποίησης Πινακίδες Κατεύθυνσης Πινακίδες Επιβεβαίωσης

15 Πινακίδες Προειδοποίησης
Μπορούν να παραλείπενται σε κόμβους μικρής σημασίας ή/και σε οδούς με χαμηλές ταχύτητες και στο αστικό δίκτυο

16 Πινακίδες προειδοποίησης
τοποθετούνται πριν τον κόμβο για να προειδοποιήσουν τους οδηγούς για τους προορισμούς των διαφόρων κατευθύνσεων (1) Σχηματικές (υπεραστικό ) και (2) Πινακοποιημένες ( αστικό).

17 Πινακίδες Προειδοποίησης
Σχηματικής μορφής χωρίς χιλιομετρικές αποστάσεις χωρίς χιλιομετρικές αποστάσεις

18 . με διαχωρισμό λωρίδων Νεα πινακιδα

19 συνεχόμενoι κόμβoι στην ίδια πινακίδα

20 πινακοποιημενες Αλλαγές σε : σχήμα βελων διαταξη περιεχομενου, περιθωρια Προαιρετική η χιλιομετρική απόσταση

21 πινακοποιμενες Η Αθήνα ,ή Αργυρούπολη θα μπαίνουν δεύτερες
Η Αθηνα δευτερη Η Αθήνα ,ή Αργυρούπολη θα μπαίνουν δεύτερες

22 Πινακίδες Κατεύθυνσης
Βελοειδής ορθογώνια

23 Πινακίδες επιβαιβεωσης

24

25

26

27

28 Θέση στον Κόμβο Για τις πινακίδες προειδοποίησης (σχηματικής ή πινακοποιημένης μορφής) ισχύουν τα εξής: Κατά κανόνα πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις που καθορίζονται ανάλογα με το όριο της ταχύτητας της οδού επί της οποίας τοποθετούνται οι πινακίδες. Ταχύτητα Οδού (Όριο) Απόσταση από κόμβο (m) <= 50 100 50 – 70 150 70 – 90 250 300

29 Στοιχεια πινακιδας − χρώματα, − γράμματα, − σύμβολα βελών, − αριθμοί,
− γραφικά σύμβολα, − περιθώρια πινακίδων (περιγράμματα)

30 Χρωματική κωδικοποίηση
υπόβαθρο Πράσινο για τους αυτοκινητοδρόμους Κυανό για όλες τις υπόλοιπες οδούς Λευκό για τις αστικες οδους ένθετα Πράσινο για τους αυτοκινητοδρόμους αναλογα με την κατηγορία της οδού που οδηγεί στον προορισμό ν τ Πράσινο για τους αυτοκινητοδρόμους Λευκό για τις αστικές οδούς Κυανό για όλες τις υπόλοιπες οδούς

31 Σύμβολα Τοπικών Προορισμών
Σιδηρ/κός Σταθμός Λιμένας Χώρος Στάθμευσης Για αστικη;ανευ ενθετουΓια εθνικη η επαρχιακη Ελικοδρόμιο Αεροδρόμιο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο ΣταθμόςΤελεφερικ

32 Γράμματα και Αναγραφές Προορισμών
ΥΨΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ (h) mm Θέση Πληροφοριακής Πινακίδας Ταχύτητα Οδού Km/h (Όριο) Πλευρικές της Οδού Σε Γέφυρα Σήμανσης <= 40 1051 175 50 1262 140 210 280 350 ο τύπος “Linear Antiqua Sans Serif”, σύμφωνα με DIN 1451, μέρος 2. η κανονική (γραφή Β) η στενή (γραφή Α). Υψος γράμματος-ταχύτητα ΕΛΟΤ

33 βελη Ε=h/7,c=25E

34 ΑΡΙΘΜΟΙ

35 περιγράμματα το πάχος της γραμμής περιγράμματος και η ακτίνα στρογγύλευσης καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος της διαγωνίου της πινακίδας πινακίδες προειδοποίησης, κατεύθυνσης σε γέφυρα σήμανσης, και επιβεβαίωσης : το πλάτος του πλαισίου περιγράμματος, της γραμμής και το R, αναλογα του D .(2).Πινακιδες κατεύθυνσης: ανάλογα του ύψους

36

37

38 Ύψος Χαρακτήρων h (mm) Ελάχιστο Μήκος Ορατότητας (m) 84 35 105 45 140 60 175 75 210 280 135 350 180

39 Επιλογή Προορισμών ύπαρξη θεσμοθετημένων καταλόγων «κύριων» προορισμών ανά περιοχή της χώρας,πρωτεύουσες νομών, διοικητικά, εμπορικά, τουριστικά κέντρα κλπ και την καθιερωμένη πρακτική στην περιοχή οι υπόλοιποι προορισμοί χαρακτηρίζονται ως «τοπικοί». Προορισμός-στόχος ο πιο μακρινός προορισμός Προορισμός-στόχος και επόμενος κύριος οι υπόλοιποι παραλείπονται Συνέχεια των προορισμών στην ίδια διαδρομή και στις πινακίδες προειδοποίησης και κατεύθυνσης και στις επιβεβαίωσης επί πλέον νέοι προορισμοί

40 Διάταξη Αναγραφόμενων Προορισμών
Σε πινακοποιημένες και κατεύθυνσης (βέλους ή ορθογώνια) που τοποθετούνται η μία κάτω από την άλλη η σειρά των κατευθύνσεων είναι (από πάνω προς τα κάτω): ευθεία αριστερά δεξιά. Στην ίδια κατεύθυνση η σειρά των αναγραφών είναι ανάλογα με την χρωματική κωδικοποίηση του υποβάθρου: πράσινο , κυανό, λευκό . Στην ίδια κατεύθυνση και με την ίδια χρωματική κωδικοποίηση κατά φθίνουσα σειρά της απόστασης μέχρι τον κόμβο ο οποίος οδηγεί στον κάθε προορισμό (οι πιο μακρινοί κόμβοι στην κορφή). Στις πινακίδες επιβεβαίωσης η αναγραφή των προορισμών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά της χιλιομετρικής απόστασης (οι πιο μακρινοί προορισμοί στην κορφή).

41 Περιορισμός Αριθμού Αναγραφών και Πινακίδων
πρόβλημα είναι ο μεγάλος αριθμός αναγραφών ανά πινακίδα και οι πολλές πινακίδες που τοποθετούνται στους κόμβους, το πρόβλημα είναι εντονότερο στην Ελλάδα λόγω διπλών αναγραφών . Ο μεγάλος αριθμός αναγραφών πινακίδων μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της πληροφόρησης, τόσο διότι η πληροφορία γίνεται δυσκολότερα αντιληπτή λόγων των πολλών αναγραφών, όσο και διότι , ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, τοποθετούνται σε ακατάλληλες θέσεις.

42 Μέχρι 10 προορισμοί σε 12 το μέγιστο γραμμές ανά πρόσβαση (για το σύνολο των κατευθύνσεων και πινακίδων της πρόσβασης). Μέχρι 4 προορισμοί σε 6 το μέγιστο γραμμές ανά κατεύθυνση (για το σύνολο των πινακίδων της κατεύθυνσης). Μέχρι 4 γραμμές, ανεξαρτήτων αριθμού προορισμών ανά πινακίδα κατεύθυνσης. Εάν απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός γραμμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον πινακίδα στον ίδιο ιστό.

43 Για τις πινακίδες προειδοποίησης ο μέγιστος αριθμός προορισμών και γραμμών καθορίζεται έμμεσα από τα αντίστοιχα όρια στη πρόσβαση (10 προορισμοί, 12 γραμμές). Ο μέγιστος αριθμός πινακίδων καθορίζεται ως εξής: Μέχρι 3 πινακίδες μορφής βέλους ή 3 πινακίδες ορθογώνιας μορφής σε κάθε υποδεικνυόμενη κατεύθυνση. Μέχρι 2 πινακίδες μορφής βέλους ή 2 πινακίδες ορθογώνιας μορφής ανά ομάδα χρωματικής κωδικοποίησης σε κάθε υποδεικνυόμενη κατεύθυνση.

44 Μέχρι 4 πινακίδες μορφής βέλους, ή 5 πινακίδες ορθογώνιας μορφής στην ίδια θέση. Αν υπάρχει ανάγκη για περισσότερες πινακίδες, μπορούν να τοποθετούνται σε διπλανές θέσεις, διαχωρισμένες ανά κατεύθυνση. Σημειώνεται ότι η αναγραφή με λατινικούς χαρακτήρες δεν είναι υποχρεωτική και όταν εξαντλούνται τα παραπάνω όρια μπορεί να παραλείπεται για προορισμούς λιγότερο σημαντικούς και χωρίς τουριστικό ενδιαφέρον.

45 τελος


Κατέβασμα ppt "Χαλκιδα 22-3-09 Πληροφοριακή σήμανση Ευα Κασαπη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google