Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στρατηγική Διδασκαλίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στρατηγική Διδασκαλίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στρατηγική Διδασκαλίας
Bruner Εναλλακτικά με τους όρους Διδακτικό μοντέλο Διδακτική μέθοδος Διδακτική πορεία Έννοιες με διαφορετικό εύρος όχι συνώνυμες

2 Ορισμός στρατηγικής Αλληλοεποικοδομούμενες διδακτικές δραστηριότητες
Αλληλοεποικοδομούμενες διδακτικές δραστηριότητες Οργάνωση με βάση παιδαγωγικές αρχές Σκοπός η υλοποίηση των στόχων της ωριαίας διδασκαλίας

3 Στρατηγική Σκόπιμη διδακτική διαδικασία Συνδεδεμένες δραστηριότητες
Επίτευξη εξειδικευμένων στόχων Διάρθρωση των στρατηγικών διδασκαλίας Θεωρητικό υπόβαθρο Παιδαγωγικές αρχές

4 Παιδαγωγικές αρχές Αξιοποιούνται για την επιλογή και οργάνωση δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες αναπτύσσονται στην πορεία και ανάλογα με τη μορφή της διδασκαλίας Δίνουν δομή και οργάνωση στη στρατηγική

5 Οι παιδαγωγικές αρχές Δίνουν δομή και οργάνωση στη στρατηγική ΓΙΑΤΙ
Σχετίζουν τις δραστηριότητες που είναι τα δομικά της στοιχεία με τους στόχους και το περιεχόμενό της

6 Στοιχεία διαφοροποίησης
Τρόπος παρουσίασης περιεχομένου Μέθοδος Μέσα Αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές Διδακτική μεθοδολογία αναπτύσσει την κριτική σκέψη μέσα από την υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος Στρατηγική δεν είναι κάτι στατικό Είναι σύνθεση δραστηριοτήτων που ο εκπαιδευτικός δοκιμάζει και Μέσα από αυτοδιερεύνηση προσαρμόζει ανάλογα

7 Μοντέλο Η έννοια της στρατηγικής είναι μερικότερη του μοντέλου Μοντέλο : προδιδακτικές δραστηριότητες μεταδιδακτικές δραστηριότητες αξιακή και δεοντολογική διάσταση μέσα από τις δραστηριότητες πραγματοποιείται

8 Μοντέλο αποδίδει σχηματικά τη δομή της διδασκαλίας
Η στρατηγική αναφέρεται στη διδακτική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μέσα στην τάξη Στενή σχέση στρατηγικής με τη διεξαγωγή της διδασκαλίας

9 Προϋποθέσεις διδασκαλίας
Γνώση έρχεται από την επαφή του ατόμου με το κοινωνικό πλαίσιο Ισορροπία μεταξύ καθοδηγούμενης συμμετοχής Αυτορύθμιση Συλλογική δράση Vygotsky

10 Σταθερές παράμετροι διδασκαλίας
Comenious Διδακτικά στάδια Μνήμη νόηση χρήση Γνωστική Ψυχολογία Ερέθισμα Επεξεργασία Εφαρμογή σε νέες καταστάσεις και ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ Αποτελέσματα διδακτικής έρευνας Σχολικό σύστημα

11 Ανεξάρτητα από στρατηγική
Σε κάθε διδασκαλία υπάρχουν φάσεις Σε κάθε φάση βήματα ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

12 ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΔΑΞΙΜΗ ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΞΙΜΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άμεση σχέση με την επιστημονική κατάρτιση δεξιότητες και ικανότητες του εκπαιδευτικού

13 ΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΔΙΔΑΞΙΜΗ ΓΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Χαλαρή μορφή και να βασίζεται στα ενδιαφέροντα του μαθητή Αναλυτικό πρόγραμμα – σπειροειδής μορφή Επανέρχεται στο γνωστικό αντικείμενο ο εκπαιδευτικός Οργάνωση περιεχομένου με λογική σειρά και εξέλιξη Ausubel Gagne Ιεραρχία στοιχείων μάθησης Οργάνωση περιεχομένου με σαφή κριτήρια Βοηθά την ένταξη της καινούριας γνώσης Η γνώση γίνεται προσωπική και πρόσφορη για χρήση

15 1η ΦΑΣΗ Προετοιμασία ψυχολογική και γνωσιολογική
Εξασφάλιση μαθητικού ενδιαφέροντος με την εξασφάλιση των γνωσιολογικών προϋποθέσεων που διευκολύνουν την πορεία της μάθησης Τεχνικές Σύντομη περίληψη του προηγούμενου μαθήματος Εξέταση των μαθητών

16 Βήματα Ψυχολογική προετοιμασία Δημιουργία θετικών στάσεων Φυσική άνεση
Αίσθηση ασφάλειας και αποδοχής Δικαίωμα στο λάθος

17 Προβληματοποίηση διδακτικού αντικειμένου
Ενδιαφέρον του μαθητή Δημιουργική συμμετοχή ΤΕΧΝΙΚΕΣ Κίνητρα Ικανότητα ανταπόκρισης Προσαρμογή του διδακτικού αντικειμένου στο επίπεδο των μαθητών Ξεκίνημα από μια απορία Αντίφαση Εποπτικοποίηση του γνωστικού αντικειμένου

18 Γνωσιολογική και Μεθοδολογική προετοιμασία
Γνωστοποίηση και αιτιολόγηση των διδακτικών στόχων Χρήση της προηγούμενης γνώσης των μαθητών Μεθόδους και διαδικασίες που είναι γνωστές από παλιά. Σχεδιάγραμμα της διδακτικής ώρας

19 2η ΦΑΣΗ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Πληροφόρηση επίδειξη αναζήτηση δεδομένων Εξαρτάται από τη φύση του αντικειμένου και τις δυνατότητες του σχολείου και τις επιδιώξεις της διδασκαλίας Μονόλογος Παρουσίαση της πληροφορίας Επίδειξη Διάλογος και διερεύνηση Ενεργοποίηση σχημάτων κατανόησης Σύλληψη διαισθητικά των σχέσεων Αντίληψη της χρήσης των σχέσεων Επεξηγηματική και διερευνητική κατανόηση

20 3Η ΦΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Οργανωτική επεξεργασία Κατηγοριοποίηση με βάση τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά λειτουργίες σύγκρισης κατηγοριοποίησης ιεράρχησης εννοιολογικών σχημάτων Ουσιαστικοποίηση της γνώσης Αναλυτική επεξεργασία Ανάλυση των δομικών στοιχείων που συνθέτουν το όλο. Επέκταση και συγκεκριμενοποίηση της γνώσης Παραγωγική επεξεργασία Αξιοποίηση των δεδομένων με σκοπό την ερμηνεία την πρόβλεψη υπόθεση Διερευνητική προσέγγιση των δεδομένων Συστηματοποίηση συμπερασμάτων Οργάνωση και επεξεργασία των συμπερασμάτων

21 4Η ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ
Εξάσκηση μαθητών σε παρόμοιες καταστάσεις Γενίκευση νέας γνώσης Μεταφορά της νέας γνώσης

22 5Η ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
Έλεγχος της κατανόησης με ερωτήσεις Έλεγχος ατομικών εργασιών Επαναλήψεις ή διορθώσεις ή ασκήσεις εμπλουτισμού

23 6Η ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Λεκτική Σχηματική Απολογιστική


Κατέβασμα ppt "Στρατηγική Διδασκαλίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google