Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2007 - 2008 Τάξη:Τμήμα: KΑΘΗΓΗΤΗΣ………………………………………………… ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Της διδακτέας ύλης στο μάθημα…………………………………………… Η ύλη αυτή κατανέμεται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2007 - 2008 Τάξη:Τμήμα: KΑΘΗΓΗΤΗΣ………………………………………………… ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Της διδακτέας ύλης στο μάθημα…………………………………………… Η ύλη αυτή κατανέμεται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2007 - 2008 Τάξη:Τμήμα: KΑΘΗΓΗΤΗΣ………………………………………………… ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Της διδακτέας ύλης στο μάθημα…………………………………………… Η ύλη αυτή κατανέμεται σε …..… διδακτικές ενότητες (μαθήματα) και εκτείνεται σε ……… σελίδες στο βιβλίο του μαθητή. Με δεδομένο ότι το μάθημα αυτό διδάσκεται …...…..ώρες την εβδομάδα ή………ώρες το χρόνο έχουμε: 1ο Τρίμηνο : Στο τρίμηνο αυτό, που έχει 13 εβδομάδες εργασίας ή …….…ώρες διδασκαλίας, θα διδαχθούν τα μαθήματα από το κεφάλαιο 1 έως και το κεφάλαιο ……….που αντιστοιχούν σε ……... σελίδες ( από τη σελίδα ……… έως και τη σελίδα………). θα διδαχθούν τα μαθήματα από το κεφάλαιο 1 έως και το κεφάλαιο ……….που αντιστοιχούν σε ……... σελίδες ( από τη σελίδα ……… έως και τη σελίδα………).

2 2ο Τρίμηνο : 2ο Τρίμηνο : Στο τρίμηνο αυτό, που έχει 11 εβδομάδες εργασίας ή …….…ώρες διδασκαλίας, Στο τρίμηνο αυτό, που έχει 11 εβδομάδες εργασίας ή …….…ώρες διδασκαλίας, θα διδαχθούν τα μαθήματα από το κεφάλαιο 1 έως και το κεφάλαιο ……….που αντιστοιχούν σε ……... σελίδες ( από τη σελίδα …….. έως και τη σελίδα……...). θα διδαχθούν τα μαθήματα από το κεφάλαιο 1 έως και το κεφάλαιο ……….που αντιστοιχούν σε ……... σελίδες ( από τη σελίδα …….. έως και τη σελίδα……...). 3ο Τρίμηνο : 3ο Τρίμηνο : Στο τρίμηνο αυτό, που έχει 11 εβδομάδες εργασίας ή …….…ώρες διδασκαλίας, Στο τρίμηνο αυτό, που έχει 11 εβδομάδες εργασίας ή …….…ώρες διδασκαλίας, θα διδαχθούν τα μαθήματα από το κεφάλαιο 1 έως και το κεφάλαιο …..….που αντιστοιχούν σε …….... σελίδες ( από τη σελίδα ………. έως και τη σελίδα……….). θα διδαχθούν τα μαθήματα από το κεφάλαιο 1 έως και το κεφάλαιο …..….που αντιστοιχούν σε …….... σελίδες ( από τη σελίδα ………. έως και τη σελίδα……….).

3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ *********************** *********************** ΠΟΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ή ΘΕΜΑ ΘΑ ΔΙΔΑΞΩ; ΠΟΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ή ΘΕΜΑ ΘΑ ΔΙΔΑΞΩ; Μας κατευθύνει ο αδρομερής ετήσιος ή τριμηνιαίος προγραμματισμός, αλλά και τα βιβλία του μαθητή και του καθηγητή. Μας κατευθύνει ο αδρομερής ετήσιος ή τριμηνιαίος προγραμματισμός, αλλά και τα βιβλία του μαθητή και του καθηγητή. ΕΙΜΑΙ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ; ΕΙΜΑΙ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ; Ο καθηγητής οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο, που πρόκειται να διδάξει. Ο καθηγητής οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο, που πρόκειται να διδάξει. ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ; ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ; Για αποτελεσματική διδασκαλία, η διδακτική πράξη πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους στόχους. (Ταξινομίες Bloom και Gagne ) Για αποτελεσματική διδασκαλία, η διδακτική πράξη πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους στόχους. (Ταξινομίες Bloom και Gagne )

4 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ; Γίνεται έλεγχος, προεκτίμηση για να προσδιορίσουμε τι ήδη γνωρίζουν οι μαθητές για το συγκεκριμένο θέμα ή για το έργο της μάθησης που επιδιώκουμε, ποιο είναι το επίπεδο της τάξης, ώστε να εντοπίσουμε και να προσδιορίσουμε το εναρκτήριο σημείο της διδασκαλίας μας (ετοιμότητα για μάθηση ). Γίνεται έλεγχος, προεκτίμηση για να προσδιορίσουμε τι ήδη γνωρίζουν οι μαθητές για το συγκεκριμένο θέμα ή για το έργο της μάθησης που επιδιώκουμε, ποιο είναι το επίπεδο της τάξης, ώστε να εντοπίσουμε και να προσδιορίσουμε το εναρκτήριο σημείο της διδασκαλίας μας (ετοιμότητα για μάθηση ).

5 ΚΑΤΕΣΤΡΩΣΑ ΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ; ΚΑΤΕΣΤΡΩΣΑ ΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ; Μας βοηθά το βιβλίο του καθηγητή ή άλλα βιβλία ειδικής διδακτικής, να επιλέξουμε ή να σχεδιάσουμε ένα δικό μας διάγραμμα – πορεία διδασκαλίας. Μας βοηθά το βιβλίο του καθηγητή ή άλλα βιβλία ειδικής διδακτικής, να επιλέξουμε ή να σχεδιάσουμε ένα δικό μας διάγραμμα – πορεία διδασκαλίας. ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΑ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΑ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; Πώς θα κατανεμηθεί ο χρόνος στις διάφορες φάσεις της διδασκαλίας, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους μαθητές χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και της διδασκαλίας. Πώς θα κατανεμηθεί ο χρόνος στις διάφορες φάσεις της διδασκαλίας, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους μαθητές χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και της διδασκαλίας.

6 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; Αναλύονται στο βιβλίο του καθηγητή ή καθορίζονται στην ενδεικτική πορεία διδασκαλίας που κάνει ο δάσκαλος. Σε κάθε περίπτωση ο καθηγητής φροντίζει να μετατρέψει τη διδακτέα ύλη σε διδάξιμη γνώση. Αναλύονται στο βιβλίο του καθηγητή ή καθορίζονται στην ενδεικτική πορεία διδασκαλίας που κάνει ο δάσκαλος. Σε κάθε περίπτωση ο καθηγητής φροντίζει να μετατρέψει τη διδακτέα ύλη σε διδάξιμη γνώση.

7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ; ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ; Ο δάσκαλος επιλέγει την ανάγνωση, τη συζήτηση, τη διήγηση, την περιγραφή κ.λ.π. Προκρίνει πού θα γίνει η διδασκαλία (μέσα ή έξω από τη τάξη)και αναζητεί τα απαιτούμενα μέσα, όπως τα βιβλία, τα όργανα, τους χάρτες, τις εικόνες, τα φιλμ, τα CD κ. λ. π. Επιλέγει δηλαδή την κατάλληλη στρατηγική διδασκαλίας, τα αναγκαία εποπτικά μέσα και την αντίστοιχη μορφή κοινωνικής οργάνωσης της τάξης του. Ο δάσκαλος επιλέγει την ανάγνωση, τη συζήτηση, τη διήγηση, την περιγραφή κ.λ.π. Προκρίνει πού θα γίνει η διδασκαλία (μέσα ή έξω από τη τάξη)και αναζητεί τα απαιτούμενα μέσα, όπως τα βιβλία, τα όργανα, τους χάρτες, τις εικόνες, τα φιλμ, τα CD κ. λ. π. Επιλέγει δηλαδή την κατάλληλη στρατηγική διδασκαλίας, τα αναγκαία εποπτικά μέσα και την αντίστοιχη μορφή κοινωνικής οργάνωσης της τάξης του.

8 ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ; ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ; Επιβάλλεται η εξατομίκευση για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, προκειμένου να ακολουθήσουν με το δικό τους ρυθμό τις εργασίες της τάξης και να μην οδηγηθούν στο Περιθώριο. Επιβάλλεται η εξατομίκευση για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, προκειμένου να ακολουθήσουν με το δικό τους ρυθμό τις εργασίες της τάξης και να μην οδηγηθούν στο Περιθώριο.

9 ΠΩΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ; ΠΩΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ; Η αξιολόγηση θα γίνει άμεσα με προφορική ή με γραπτή σύντομη εξέταση (δεκάλεπτα τέστ) ή με τον έλεγχο για την ορθή ή μη συμπλήρωση των εργασιών στο βιβλίο του μαθητή (ανατροφοδότηση). Μπορεί όμως να γίνει την επόμενη μέρα, βδομάδα ή μήνα με τον παραδοσιακό τρόπο (Με τεστ ή τα γνωστά κριτήρια αξιολόγησης του βιβλίου). Η αξιολόγηση θα γίνει άμεσα με προφορική ή με γραπτή σύντομη εξέταση (δεκάλεπτα τέστ) ή με τον έλεγχο για την ορθή ή μη συμπλήρωση των εργασιών στο βιβλίο του μαθητή (ανατροφοδότηση). Μπορεί όμως να γίνει την επόμενη μέρα, βδομάδα ή μήνα με τον παραδοσιακό τρόπο (Με τεστ ή τα γνωστά κριτήρια αξιολόγησης του βιβλίου).

10 ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΤΟ Α.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ καθηγητή; ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΤΟ Α.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ καθηγητή; Στο Α.Π.Σ. και το βιβλίο του καθηγητή δίνονται ποικίλες οδηγίες, διευκρινίσεις, συμπληρωματικές γνώσεις κ. λ. π. Δεν το ξεχνάμε ! Στο Α.Π.Σ. και το βιβλίο του καθηγητή δίνονται ποικίλες οδηγίες, διευκρινίσεις, συμπληρωματικές γνώσεις κ. λ. π. Δεν το ξεχνάμε !

11 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Στην καθημερινή διδασκαλία εφαρμόζουμε σύγχρονη μεθοδολογική προσέγγιση, ώστε οι μαθητές μας μέσα από βιωματικές διαδικασίες, έρευνα και προβληματισμό, να κατανοούν το περιεχόμενο των αφηρημένων εννοιών και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Ιδιαίτερα σημειώνουμε, ότι τα παιδιά στο σχολείο ''μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν'', σε όλα τα μαθήματα και δεν αντιμετωπίζουν καμιά δυσκολία στην εκτέλεση των μαθητικών τους υποχρεώσεων. Στην καθημερινή διδασκαλία εφαρμόζουμε σύγχρονη μεθοδολογική προσέγγιση, ώστε οι μαθητές μας μέσα από βιωματικές διαδικασίες, έρευνα και προβληματισμό, να κατανοούν το περιεχόμενο των αφηρημένων εννοιών και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Ιδιαίτερα σημειώνουμε, ότι τα παιδιά στο σχολείο ''μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν'', σε όλα τα μαθήματα και δεν αντιμετωπίζουν καμιά δυσκολία στην εκτέλεση των μαθητικών τους υποχρεώσεων.

12 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αντιμετωπίζουμε τον κάθε μαθητή ως ιδιαίτερη και ξεχωριστή προσωπικότητα σ' όλους τους τομείς. Για το σκοπό αυτό η εξατομίκευση της διδασκαλίας, η υποστήριξη του μαθητή σε ενδεχόμενες δυσκολίες, με σεβασμό πάντοτε στην προσωπικότητά του, αποτελούν μέρος της διδακτικής διαδικασίας. Αντιμετωπίζουμε τον κάθε μαθητή ως ιδιαίτερη και ξεχωριστή προσωπικότητα σ' όλους τους τομείς. Για το σκοπό αυτό η εξατομίκευση της διδασκαλίας, η υποστήριξη του μαθητή σε ενδεχόμενες δυσκολίες, με σεβασμό πάντοτε στην προσωπικότητά του, αποτελούν μέρος της διδακτικής διαδικασίας.

13 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Η οπτική γωνία από την οποία βλέπουμε ή προσεγγίζουμε τα πράγματα. Η οπτική γωνία από την οποία βλέπουμε ή προσεγγίζουμε τα πράγματα.

14 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Για παράδειγμα όποιος ρωτά: Για παράδειγμα όποιος ρωτά: ♦ Για την προέλευση (καταγωγή) της αμπέλου ή για το πώς έφθασε στην Ελλάδα το κλήμα παίρνει μια ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ♦ Για την προέλευση (καταγωγή) της αμπέλου ή για το πώς έφθασε στην Ελλάδα το κλήμα παίρνει μια ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ απάντηση. απάντηση.

15 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ♦ Πού καλλιεργείται το αμπέλι παίρνει μια ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ απάντηση. ♦ Πού καλλιεργείται το αμπέλι παίρνει μια ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ απάντηση. ♦ Πως μπολιάζεται ή πολλαπλασιάζεται το αμπέλι ( κλήμα) παίρνει μια ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ απάντηση. ♦ Πως μπολιάζεται ή πολλαπλασιάζεται το αμπέλι ( κλήμα) παίρνει μια ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ απάντηση. ♦ Πόσο κρασί χωράει το βαρέλι ή πόσα κιλά ζυγίζει το καλάθι με τα σταφύλια παίρνει μια ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ απάντηση. ♦ Πόσο κρασί χωράει το βαρέλι ή πόσα κιλά ζυγίζει το καλάθι με τα σταφύλια παίρνει μια ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ απάντηση.

16 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ♦ Για την παραγωγή σταφυλιών - κρασιού και αν αυτή απορροφάται παίρνει απάντηση από τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ επιστήμες. ♦ Για την παραγωγή σταφυλιών - κρασιού και αν αυτή απορροφάται παίρνει απάντηση από τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ επιστήμες. ♦ Γιατί βράζει ο μούστος παίρνει απάντηση από τη ΧΗΜΕΙΑ. ♦ Γιατί βράζει ο μούστος παίρνει απάντηση από τη ΧΗΜΕΙΑ. ♦ Για τη θρεπτική αξία που έχει το σταφύλι παίρνει μια ΙΑΤΡΙΚΗ - ΔΙΑΙΤΟΛOΓΙΚΗ απάντηση. ♦ Για τη θρεπτική αξία που έχει το σταφύλι παίρνει μια ΙΑΤΡΙΚΗ - ΔΙΑΙΤΟΛOΓΙΚΗ απάντηση.

17 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ♦ Όποιος αναρωτιέται γιατί το σταφύλι που του έπεσε από τα χέρια δεν πήγε προς τα πάνω (ουρανό) παίρνει απάντηση από τη ΦΥΣΙΚΗ ( Νόμος της βαρύτητας του Νεύτωνα ). ♦ Όποιος αναρωτιέται γιατί το σταφύλι που του έπεσε από τα χέρια δεν πήγε προς τα πάνω (ουρανό) παίρνει απάντηση από τη ΦΥΣΙΚΗ ( Νόμος της βαρύτητας του Νεύτωνα ). ♦ Όποιος βλέπει την ομορφιά του αμπελιού - σταφυλιού κάνει ΤΕΧΝΗ (Ζωγραφική, γλυπτική, ποίηση κ.λ,π. ) ♦ Όποιος βλέπει την ομορφιά του αμπελιού - σταφυλιού κάνει ΤΕΧΝΗ (Ζωγραφική, γλυπτική, ποίηση κ.λ,π. )

18 Συνήθεις διδακτικοί στόχοι σε σενάρια ιστορίας Α. Γενικοί στόχοι: Α. Γενικοί στόχοι: · Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της διερεύνησης και αξιολόγησης ιστορικών πληροφοριών. · Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της διερεύνησης και αξιολόγησης ιστορικών πληροφοριών. · Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση της εικόνας ως πηγής πληροφοριών. · Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση της εικόνας ως πηγής πληροφοριών. · Να προσεγγίσουν πρωτογενείς πηγές και αντλήσουν από αυτές πληροφορίες για να ερμηνεύσουν ιστορικά γεγονότα. · Να προσεγγίσουν πρωτογενείς πηγές και αντλήσουν από αυτές πληροφορίες για να ερμηνεύσουν ιστορικά γεγονότα.

19 Β. Ειδικοί στόχοι: Να κάνουν υποθέσεις με βάση πρωτογενείς πηγές και να εξαγάγουν συμπεράσματα. Να κάνουν υποθέσεις με βάση πρωτογενείς πηγές και να εξαγάγουν συμπεράσματα. Να κατανοήσουν ότι η δράση εξαρτήθηκε από συγκεκριμένους παράγοντες του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο έζησαν. Να κατανοήσουν ότι η δράση εξαρτήθηκε από συγκεκριμένους παράγοντες του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο έζησαν.


Κατέβασμα ppt "ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2007 - 2008 Τάξη:Τμήμα: KΑΘΗΓΗΤΗΣ………………………………………………… ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Της διδακτέας ύλης στο μάθημα…………………………………………… Η ύλη αυτή κατανέμεται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google