Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΕΑΑ 18 Φεβρουαρίου 2011 Ανάπτυξη του Κλάδου Κινητών Επικοινωνιών στην Ελλάδα - Απαραίτητη Προϋπόθεση ένα Αποτελεσματικό Πλαίσιο Ρύθμισης Γιώργος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΕΑΑ 18 Φεβρουαρίου 2011 Ανάπτυξη του Κλάδου Κινητών Επικοινωνιών στην Ελλάδα - Απαραίτητη Προϋπόθεση ένα Αποτελεσματικό Πλαίσιο Ρύθμισης Γιώργος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΕΑΑ 18 Φεβρουαρίου 2011 Ανάπτυξη του Κλάδου Κινητών Επικοινωνιών στην Ελλάδα - Απαραίτητη Προϋπόθεση ένα Αποτελεσματικό Πλαίσιο Ρύθμισης Γιώργος Στεφανόπουλος Γεν. Δ/ντής ΕΕΚΤ

2 2 Η Κινητή Επικοινωνία στην Ελλάδα  Εξέλιξη Κινητής Επικοινωνίας  Υποδομή - Δίκτυα 4ης γενιάς που προσφέρουν 100 Mbps downlink και υψηλές ταχύτητες πρόσβασης  Υπηρεσίες - η πλειοψηφία της κοινωνίας χρησιμοποιεί πλέον το κινητό σαν μέσο επικοινωνίας για βασικές και προηγμένες υπηρεσίες  Εξέλιξη Κινητής Επικοινωνίας στην Ελλάδα  Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά από την υπόλοιπη Ευρώπη στην ανάπτυξη προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών  Έλλειψη Θεσμικού πλαισίου για ανάπτυξη υποδομών και για ανάπτυξη αγοράς  Ρόλος του Κράτους και των Ανεξάρτητων Αρχών στην Ελλάδα  Δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και ρυθμιστικής πολιτικής με στόχο τη σύγκληση με την υπόλοιπη Ευρώπη για μείωση του «ευρυζωνικού χάσματος», στα πλαίσια της Digital Agenda 2020 της ΕΕ

3 3 Ο Κλάδος ΚΕ στην Ελλάδα – Μια ώριμη αγορά με σημαντική προσφορά στην οικονομία κ κοινωνία  Η Κινητή Επικοινωνία στην Ελλάδα παράδειγμα ανταγωνιστικής αγοράς που προσφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία και κοινωνία  Ανταγωνισμός στην παροχή μεγάλης γκάμας υπηρεσιών με πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας προς όφελος των χρηστών  Ανταγωνιστικές και προσιτές σε όλους τιμές υπηρεσιών, που ολοένα μειώνονται  Καινοτομία στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στην εξυπηρέτηση πελατών  Ελευθερία επιλογής παρόχου και μεταφοράς αριθμών μεταξύ δικτύων  Επενδύσεις άνω των €6 δισ., συνεισφορά ~2% του ετήσιου ΑΕΠ, άνω των 90 χιλ. άμεσων κ έμμεσων θέσεων εργασίας  Άδειες λειτουργίας € 935 εκ. και ετήσια τέλη ~ € 33 εκ.  Πρακτικές “corporate social responsibility” που σέβονται το θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες ηθικής και τις διεθνείς πρακτικές  Πλήρη και συνεχής ενημέρωση των καταναλωτών με ανάλυση των προσφερόμενων υπηρεσιών, κανονισμούς ασφαλούς πρόσβασης στο διαδίκτυο κλπ

4 4 Θεσμικό Πλαίσιο κ Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης - σε αναντιστοιχία με την προσφορά του Κλάδου  Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιορίζεται στην αδειοδότηση κ λειτουργία των ΣΒ Κινητής Τηλεφωνίας:  Ελλιπές θεσμικό πλαίσιο για αδειοδότηση ΣΒ, με αντιφατικές διατάξεις, που δημιουργεί αδιεξόδους, και εμπλέκει πολλές Αρχές  Πολυετής (5 έτη) καθυστέρηση στην έκδοση του σχετικού Δευτερογενούς Δικαίου (ΚΥΑ)  Πετυχημένο πλαίσιο για ανάπτυξη δικτύων και υποδομών βάσει αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας – που έχουν υπερκαλύψει οι ΕΚΤ  Μη αποτελεσματική διαδικασία αδειοδότησης ΣΒ – θετική η προώθηση σχετικής ριζικής αναθεώρησης, αλλά με σημαντική καθυστέρηση  Η Δημόσια Διοίκηση δεν εφαρμόζει το νόμο και δεν αδειοδοτεί τα δίκτυα των ΕΚΤ:  Οι Περιφέρειες και Πολεοδομίες έχουν καθήκον να αδειοδοτούν τις κεραίες αλλά δεν το πράττουν  Πόρισμα του Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης - Σημαντικές καθυστερήσεις στις εγκρίσεις ΜΠΕ από την Περιφέρεια Αττικής και μη τήρηση των προθεσμιών της σχετικής νομοθεσίας

5 5 Θεσμικό Πλαίσιο κ Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης - σε αναντιστοιχία με την προσφορά του Κλάδου  Αντί για μέτρα υπέρ της αδειοδότησης ΣΒ και της ανάπτυξης των δικτύων εφαρμόστηκε πολιτική επιβολής σχετικών προστίμων και αγωγών  Παρότι το αδιέξοδο στην αδειοδότηση ΣΒ οφείλεται κυρίως στην αδυναμία της Δημόσιας Διοίκησης να λειτουργήσει σωστά, δόθηκε έμφαση στην επιβολή σχετικών προστίμων (ωσάν φορο-εισπρακτικό μέτρο) από τη Ρυθμιστική Αρχή  Στην τριετία 2008 – 2010 καταβλήθηκαν πρόστιμα €9,7 εκατ. - 60% από αυτά μόνο στο 2010, δηλαδή τη χρονιά που θεσμικά θα γινόντουσαν προτάσεις για επίλυση του αδιεξόδου στην αδειοδότηση ΣΒ  Τα δίκτυα των ΕΚΤ υπερβαίνουν τις 7000 κεραίες, ενώ από το 1992 οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις για την εγκατάσταση ή/και τη λειτουργία τους υπερβαίνουν τις 5000

6 6 Απουσία θεσμικού πλαισίου για ενθάρρυνση και διασφάλιση επενδύσεων στην Κινητή Επικοινωνία  Το Κράτος δεν έχει δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο για ενθάρρυνση και διασφάλιση των επενδύσεων στην Κιν. Επικ. Αντί αυτού το σημερινό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από:  «Χάος» στην αδειοδότηση δικτύων – πέρα από το πολυετές αδιέξοδο τώρα προστίθεται και περίοδος μετάβασης/προσαρμογής στον Καλλικράτη με σχεδόν «πάγωμα» των αδειοδοτήσεων ΣΒ  Αυθαίρετες/παράνομες ενέργειες κατά των κεραιών/ υποδομών κιν. τηλεφωνίας  Έμμεση φορολόγηση (ΦΠΑ συν Ειδικού τέλος κινητής τηλεφωνίας) που είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ – περί το 50% του λογαριασμού των χρηστών  Έκτακτες εισφορές – εκτιμάται ότι ο Κλάδος συνεισφέρει περί το 10% των Κρατικών εσόδων από έκτακτες εισφορές  Ασάφεια στην αξιοποίηση και εκχώρηση των ραδιοσυχνοτήτων μέσω των διαγωνιστικών διαδικασιών που έχουν ανακοινωθεί και καθυστέρηση στην απόδοση Ψηφιακού Μερίσματος για την 3η κ 4η γενιά Κιν. Επικοινωνιών  Σημαντική συρρίκνωση των εσόδων του Κλάδου (€900 εκ. μείωση στο 2010) – δεν έχει γίνει ακόμη αντιληπτό η κρισιμότητα/ το μέγεθος της κρίσης στην ελληνική αγορά κινητής επικοινωνίας  Αποτέλεσμα: έλλειμμα εμπιστοσύνης και επενδυτική αβεβαιότητα

7 7 Ξεκάθαρο - Απαιτητικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο  Έμφαση στη δημιουργία ενός επενδυτικού πλαισίου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη της αγοράς Κινητών Επικοινωνιών αντί για έμφαση σε περισσότερη ρυθμιστική παρέμβαση σε αυτήν  Χάραξη συγκεκριμένης πολιτικής για μείωση του «ευρυζωνικού χάσματος» με την υπόλοιπη Ευρώπη  Θεσμικές λύσεις τόσο στη διαδικασία αδειοδότησης ΣΒ όσο και στην εκχώρηση του κατάλληλου φάσματος στις Κινητές Επικοινωνίες (Απόδοση χρήσης του Ψηφιακού Μερίσματος της ζώνης 800 MHz στην Κινητή Επικοινωνία και Εκχώρηση του φάσματος GSM Refarming)  Διαγωνίστηκες διαδικασίες που θα διασφαλίζουν βεβαιότητα, χωρίς «αντιφατικά» μηνύματα από τις εμπλεκόμενες Αρχές  Κατάλληλη οργάνωση της Ρυθμιστικής Αρχής ώστε να φέρει εις πέρας άμεσα και αποτελεσματικά τον νέο κεντρικό της ρόλο στην αδειοδότηση ΣΒ  Αντικειμενικότητα και αναλογικότητα στη διαμόρφωση των προστίμων Οι πρακτικές του παρελθόντος δεν θα εξασφαλίσουν ένα σταθερό περιβάλλον για επενδύσεις, καινοτομία και ανάπτυξη της αγοράς ΚΕ

8 8 Ρόλος Κανονιστικών κ Ρυθμιστικών Αρχών  Συντόμευση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης για προσφυγές κατά Αποφάσεων Ανεξάρτητων Αρχών (σήμερα ξεπερνάει τα 5 έτη)  Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που αφορούν στο απόρρητο και στην ασφάλεια των επικοινωνιών καθώς και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών  Περιορισμός των Ανεξάρτητων Αρχών στη διαμόρφωση γνώμης επί θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά τις αρμοδιότητές τους (πχ πρόσφατες δηλώσεις του ΕΣΡ για την ασφάλεια της Η/Μ ακτινοβολίας των ΣΒ, ενώ αρμόδιες Αρχές είναι ο ΕΕΑΕ κ ΕΕΤΤ)  Σε περίπτωση συγχώνευσης Ανεξάρτητων Αρχών, θεσμικά ανώτερη η διαδικασία διορισμού του προεδρείου τους από την Βουλή παρά από Υπουργική απόφαση


Κατέβασμα ppt "1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΕΑΑ 18 Φεβρουαρίου 2011 Ανάπτυξη του Κλάδου Κινητών Επικοινωνιών στην Ελλάδα - Απαραίτητη Προϋπόθεση ένα Αποτελεσματικό Πλαίσιο Ρύθμισης Γιώργος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google