Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS WEEKLY SERVICES Visit us at:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS WEEKLY SERVICES Visit us at:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS WEEKLY SERVICES Visit us at: www.agia-markella.org Page 2Page 7 Upcoming Events and Announcements Greek School and Sunday school Registration Dates – Sunday, September 6 th and Sunday, September 13 Greek School – Bon-fire Friday September 18 th GOYA Day at Holiday Hill - Saturday, September 19, 2015 A Direct Archdiocesan District-Wide GOYA Event. Join in on the fun! Meet other GOYAns from Greater New York and Connecticut! (Ages 12-18) 11:00 a.m. – 7:00 p.m. www.holidayhilldaycamp.comwww.holidayhilldaycamp.com PHILOPTOCHOS Fashion Show Event – Thursday, October 8, 2015 TODAY GREEK SCHOOL REGISTRATION Greek Our Greek afternoon school will hold its registration session today and next Sunday at the end of the Divine Liturgy at our social hall. It is our hope that all children will be signed up to our school. Keep in mind that our Greek afternoon school is one of the best in Long Island. In addition of learning our native Greek language, our children will also learn and participate in our Greek Orthodox tradition and culture. Greek folk dancing is included in the curriculum, and this year we have added the church music chorus for the 4rth, 5 th and 6 th graders. It is our hope that our children will participate in church once a month chanting in the Divine Liturgy. Don’t miss out! ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ: Τα λίγα λόγια φέρνουν προκοπή! Ο κήπος που δεν έχει φράχτη, ποδοπατιέται και ερημώνεται. Κι αυτός που δε φράζει το στόμα του, χάνει τους πνευματικούς καρπούς του. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος CELL PHONES PLEASE! We kindly request that upon entering the church you turn off or silence your phones. If you must make a call or text you must exit the church and do so. Thank you for your understanding. Το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ακολουθιών Κυριακή, 30 Αυγ - Κυριακή 13η του Ματθαίου. Όρθρος…8:45πμ.- Θ. Λειτ.10:00πμ Δευτέρα, 31 Αύγουστου - Μέγας Εσπερινός Του Αγίου Συμεών....................7:30μμ Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου- *ΑΡΧΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ* Κυριακή, 06 Σεπτεμβρίου- 14 η Κυριακή Ματθαίου. Όρθρος…………………………...8:45πμ./Θ. Λειτ………………………………..10:00πμ Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου- Γεννέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Θ. Λειτ……………………...9:00πμ Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου- Μέγας Εσπερινός Ύψωσης Τιμίου Σταυρού στο Brooklyn & Whitestone....................................................7:00 πμ SCHEDULE OF THE WEEKLY DIVINE SERVICES Sunday, August 30 th - 13 th Sunday of Matthew. Orthros...8:45πμ Div. Lit....10:00am Monday, August 31st – Great Vespers of St. Symeon……….……………..….7:30pm ******************************************************************************************* Tuesday, 01 September- *NEW ECCLESIASTICAL YEAR* Sunday, 6 September- 14 th Sunday of Matthew. Orthros……..8:45am.Div. Liturgy...............................................10:00am Tuesday,8 September- The Nativity of Virgin Mary. Div. Liturgy.…………………………….....9:00am Sunday, 13 September- Sunday Before the Exaltation of the Holy Cross. Orthros...............................8:45am.Div. Liturgy........................10:00am * Blessing Service for Hellenic School & Sunday School students & teachers. * Great Vesper of the Elevation of the Cross on Brooklyn & Whitestone…………………………………………………………………….…..7:00pm

2 Page 3 Page 6 REGULAR CHURCH OFFICE HOURS Monday- Friday 9:00am-2:00pm --------------------------------------------------- Father Sarantis’ Office Hours Monday – By Appointment Tuesday – 9am – 2pm (+appointment if available) Wednesday- 9am – 2pm Thursday – 9am-2pm (+appointment if available) Friday- 9am-2pm If Pastoral assistance is needed outside of posted office hours, kindly phone the Parish Office and your needs will be addressed in a timely fashion. (516-783-5760). Η συντροφιά των χρυσών χρόνων! Η ομάδα των ηλικιωμένων έχει ανασυνταχθεί. Η συνάντησης λαμβάνει χώρα κάθε Πέμπτη, από τις 12 μεσημέρι έως τις 2 το απόγευμα προς το παρόν στην αίθουσα της εκκλησίας. Παρακαλείσθε να έρθετε και να ενωθείτε μαζί μας! Senior Citizens - Golden Stars Our Senior Citizens Group has been regrouped and meets every Thursday at noon until 2pm for now, in the church hall. Please come and join us! Please take a moment and turn your phone off or on silence. We thank you for your understanding. THE LORD SAID: “LET THE CHILDREN COME TO ME!” SUNDAY SCHOOL REGISTRATION SUNDAY, SEPTEMBER 6 TH AND 13 TH, 2015 AT THE CHURCH SOCIAL HALL IT’S FREE! ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Άγιος Συμεών Τρυπουσιών προσκαλεί άπαντας εις τον Μέγα και Πανηγυρικόν Εσπερινόν, Αγίου Συμεών του Στυλίτη, Προστάτης του Συλλόγου, την Δευτέρα, 31 Αυγούστου και ώρα 7:30 μμ. Θα ακολουθήσει δειξίωση στην κοινοτική αίθουσα της εκκλησίας μας, όπου θα προσφερθέί κέρασμα αναψυκτιών και γλυκών σ’ όλο το εκκλησίαμα. Ελάτε όλοι! Βοήθεια μασ η αγία χάρη Του! ΙNVITATION The TRYPES SOCIETY ST SYMEON is inviting all to the Great Vespers for the Feast of St. Symeon, the Stylite, their PATRON SAINT, on Monday, August 31 st, 2015. Great Vespers begins at 7:30 pm Following the Vespers sweets and refreshments will be served to all the faithful at the church social hall. Let us all honor with our presence St. Symeon.

3 Page 5Page 4 Το Αγιο Ευαγγέλιο – ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ´ 33 - 42 Ακούστε και άλλην παραβολήν· ένας άνθρωπος οικοδεσπότης εφύτευσε αμπέλι και ύψωσε γύρω από αυτό φράκτην και έσκαψε μέσα εις αυτό πατητήρι και δεξαμένην και έκτισε πύργον, δια να μένουν οι εργάται και οι φύλακες· ενοικίασε αυτό εις γεωργούς και ανεχώρησε εις άλλην χώραν. Οταν δε επλησίασε ο καιρός του τρυγητού, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς, δια να πάρουν τους καρπούς που εδικαιούτο. Οι δε γεωργοί, μοχθηροί και άπληστοι, συνέλαβαν τους δούλους και άλλον μεν έδειραν, άλλον δε εφόνευσαν, άλλον δε ελιθοβόλησαν. Παλιν ο οικοδεσπότης έστειλε άλλους δούλους περισσοτέρους από τους πρώτους και έκαμαν εις αυτούς τα ίδια. Υστερα δε έστειλε προς αυτούς τον υιόν του λέγων· Οι άνθρωποι αυτοί θα εντραπούν τουλάχιστον το παιδί μου. Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν τον υιόν, είπαν μεταξύ των· Αυτός είναι ο κληρονόμος· ελάτε, ας τον φονεύσωμεν και ας καταλάβωμεν οριστικά πλέον ημείς την κληρονομίαν του. Και αφού τον συνέλαβαν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και εκεί τον εφόνευσαν”.(Κακοί γεωργοί, οι πνευματικοί άρχοντες του Ισραήλ, ασεβείς και αχάριστοι προς τον οικοδεσπότην, εξεμεταλλεύοντο την άμπελον, δηλαδή τον Ιουδαϊκόν λαόν, εκακοποιούσαν και εφόνευον τους προφήτας, που έστελλε ο Θεός, και τέλος θα εφόνευαν με σταυρικόν θάνατον τον υιόν του Θεού, τον Χριστόν, έξω από την Ιερουσαλήμ, δια να μείνουν ανενόχλητοι εκμεταλλευταί της αμπέλου του Θεού). Μετά την διήγησιν της παραβολής ηρώτησε τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους του λαού ο Χριστός· “όταν λοιπόν έλθη ο κύριος του αμπελώνος, τι θα κάμη στους γεωργούς εκείνους;” Και αυτοί του απήντησαν· “τόσον κακοί που υπήρξαν, κακώς θα τους εξολοθρεύση και θα εμπιστευθή εις άλλους γεωργούς τον αμπελώνα, οι οποίοι θα δώσουν εις αυτόν τους καρπούς εις τας καταλλήλους εποχάς”. Λεγει εις αυτούς ο Ιησούς· “ουδέποτε λοιπόν εδιαβάσατε εις τας Γραφάς· λίθον, δηλαδή εμέ, τον οποίον απέρριψαν ως ακατάλληλον οι κτίσται, σεις οι οικοδόμοι του λαού, έγινε ακρογωνιαίος λίθος εις την πνευματικήν οικοδομήν του Θεού, δηλαδή εις την Εκκλησίαν, η οποία έγινε παρά του Θεού και είναι αξιοθαύμαστη στους οφθαλμούς μας; Today’s Holy Gospel Reading -. 13th Sunday of Matthew The Gospel of Matthew 21:33-42 The Lord said this parable, "There was a householder who planted a vineyard, and set a hedge around it, and dug a wine press in it, and built a tower, and let it out to tenants, and went into another country. When the season of fruit drew near, he sent his servants to the tenants, to get his fruit; and the tenants took his servants and beat one, killed another, and stoned another. Again he sent other servants, more than the first; and they did the same to them. Afterward he sent his son to them, saying 'They will respect my son.' But when the tenants saw the son, they said to themselves, 'This is the heir; come, let us kill him and have his inheritance.' And they took him and cast him out of the vineyard and killed him. When therefore the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?" They said to him, "He will put those wretches to a miserable death, and let out the vineyard to other tenants who will give him the fruits in their seasons." Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures: 'The very stone which the builders rejected has become the head of the corner; this was the Lord's doing, and it was marvelous in our eyes?'" Ε ἰ σοδικόν. Ἦ χος β ʹ. Δε ῦ τε προσκυνήσωμεν κα ὶ προσπέσωμεν Χριστ ῷ. Σ ῶ σον ἡ μ ᾶ ς Υ ἱὲ Θεο ῦ, ὁ ἀ ναστ ὰ ς ἐ κ νεκρ ῶ ν, ΧΟΡΟΣ - ψάλλοντάς σοι, Ἀ λληλούϊα. Come let us worship and bow down before Christ. Save us, O Son of God, who arose from the dead. Choir: We sing to You, Alleluia. Ὕ μνοι μετ ὰ τ ὴ ν Μικρ ὰ ν Ε ἴ σοδον - Ἀ πολυτίκιον Ἀ ναστάσιμον. Ἦ χος δ’ ʹ. Τ ὸ φαιδρ ὸ ν τ ῆ ς Ἀ ναστ ά σεως κ ή ρυγμα, ἐ κ το ῦ Ἀ γγ έ λου μαθο ῦ σαι α ἱ το ῦ Κυρ ί ου Μαθ ή τριαι, κα ὶ τ ὴ ν προγονικ ὴ ν ἀ π ό φασιν ἀ πορρ ί ψασαι, το ῖ ς Ἀ ποστ ό λοις καυχ ώ μεναι ἔ λεγον· Ἐ σκ ύ λευται ὁ θ ά νατος, ἠ γ έ ρθη Χριστ ὸ ς ὁ Θε ό ς, δωρο ύ μενος τ ῷ κ ό σμ ῳ τ ὸ μ έ γα ἔ λεος Ἀ πολυτίκιον. Τ ῆ ς Ἑ ορτ ῆ ς Του Προδρόμου. - Ἦ χος β ʹ. Μν ή μη Δικα ί ου μ έ τ' ἐ γκωμ ί ων, σο ὶ δ ὲ ἀ ρκ έ σει ἡ μαρτυρ ί α το ῦ Κυρ ί ου Πρ ό δρομε· ἀ νεδε ί χθης γ ὰ ρ ὄ ντως κα ὶ Προφητ ῶ ν σεβασμι ώ τερος, ὅ τι κα ὶ ἐ ν ῥ ε ί θροις βαπτ ί σαι κατηξι ώ θης τ ὸ ν κηρυττ ό μενον. Ὅ θεν τ ῆ ς ἀ ληθε ί ας ὑ περαθλ ή σας, χα ί ρων ε ὐ ηγγελ ί σω κα ὶ το ῖ ς ἐ ν ᾍ δ ῃ, Θε ὸ ν φανερωθ έ ντα ἐ ν σαρκ ί, τ ὸ ν α ἴ ροντα τ ὴ ν ἁ μαρτ ί αν το ῦ κ ό σμου, κα ὶ παρ έ χοντα ἡ μ ῖ ν τ ὸ μ έ γα ἔ λεος. Του Αγίου Νεκταρίου - Ἀ πολυτ ί κιον Ἦ χος α’. (Τ ῆ ς ἐ ρήμου πολίτης.) Σηλυβρίας τ ὸ ν γόνον κα ὶ Α ἰ γίνης τ ὸ ν ἔ φορον, τ ὸ ν ἐ σχάτοις χρόνοις φανέντα ἀ ρετ ῆ ς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡ ς ἔ νθεον θεράποντα Χριστο ῦ, ἀ ναβλύζει γ ὰ ρ ἰ άσεις παντοδαπ ὰ ς το ῖ ς ε ὐ λαβ ῶ ς κραυγάζουσι. Δόξα τ ῷ σ ὲ δοξάσαντι Χριστ ῷ, δόξα τ ῷ σ ὲ θαυματώσαντι, δόξα τ ῷ ἐ νεργο ῦ ντι δι ὰ σο ῦ π ᾶ σιν ἰ άματα. Της Αγίας Μαρκελλας - Ἦ χος α ´. (Το ῦ λίθου σφαγισθ έ ντος) Το ῦ Κυρίου το ῖ ς νόμοις, κα ὶ το ῖ ς θείοις διδάγμασι, πειθομένη Μαρκέλλα, κα ὶ ἀ μέμπτως φυλάττουσα, τ ὴ ν βίαν πτοηθε ῖ σα το ῦ πατρ ὸ ς, ὦ Νύμφη ἀ κήρατε Χριστο ῦ, ἐ ν το ῖ ς ὄ ρεσιν η ὐ λίζου, ἐ ν ο ἷ ς διώκων ε ὑ ρίσκει κα ὶ ἐ κτείνει σε· δόξα τ ῷ δεδωκότι σοι ἰ σχ ὺ ν, δόξα τ ῷ σ ὲ στεφανώσαντι, δόξα τ ῷ ἐ νεργο ῦ ντι δι ὰ σο ῦ π ᾶ σιν ἰ άματα. Κοντάκιον. - Ἦ χος δ ʹ. Ἰ ωακε ὶ μ κα ὶ Ἄ ννα ὀ νειδισμο ῦ ἀ τεκν ί ας, κα ὶ Ἀ δ ὰ μ κα ὶ Ε ὔ α, ἐ κ τ ῆ ς φθορ ᾶ ς το ῦ θαν ά του, ἠ λευθερ ώ θησαν, Ἄ χραντε, ἐ ν τ ῇ ἁ γ ίᾳ γενν ή σει σου· α ὐ τ ὴ ν ἑ ορτ ά ζει κα ὶ ὁ λα ό ς σου, ἐ νοχ ῆ ς τ ῶ ν πταισμ ά των, λυτρωθε ὶ ς ἐ ν τ ῷ κρ ά ζειν σοι· Ἡ στε ῖ ρα τ ί κτει τ ὴ ν Θεοτ ό κον, κα ὶ τροφ ὸ ν τ ῆ ς ζω ῆ ς ἡ μ ῶ ν.


Κατέβασμα ppt "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS WEEKLY SERVICES Visit us at:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google