Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΒΟΗΘΗΣΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΒΟΗΘΗΣΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ, ΩΣΤΕ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΝΑ ΛΕΙΩΝΕΙ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΦΩΤΙΖΕΙ ΣΑΝ ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΩΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου – 2ο Ψυχοσάββατο. Θεία Λειτ … :30π μ Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου-* Κυριακή της Τυροφάγου. Όρθρος………....…8:45πμ. Θεία Λειτ :00πμ *Ημέρα αφιερωμένη στους αναδόχους (Νονούς). Μαζική Θεία Μετάληψη αναδόχων με τα πνευματικά τους παιδιά. Πρόγευμα. Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου- Καθαρά Δευτέρα - Αρχή Νηστείας. Μέγα Απόδειπνο… :00μμ *Παραδοσιακό Νηστίσιμο Δείπνο … :00μμ Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου-* Προηγιασμένη Εσπερινή Λειτουργία :00μμ Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου -A' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ :00μμ Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου*3ο Ψυχοσάββατο. Των Αγίων Θεοδώρων. Θ. Λειτ……………………….9:30πμ Κυριακή, 1 Μαρτίου- Κυριακή της Ορθοδοξίας. (Α΄. Νηστειών). Όρθρος....8:45πμ. Θ.Λειτ….10:00πμ *Αναστήλωση–Περιφορά των Εικόνων. Όλα τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται στην εκκλησία πριν τις 11 το πρωί, για να λάβουν μέρος στην περιφορά των Αγίων Εικόνων. WEEKLY SERVICES Page 2Page 7 Upcoming Events and Announcements ATTENTION! Saturday, 21 February- 2 nd Saturday of the Souls……………………………….9:30am Sunday, 22 February - Godparents Sunday. Parents Kindly notify the your children's Godparents to save the date. Thank you! Monday, 23 February- Clean Monday Service……………………………………6:00pm Lenten Dinner………………………………………………………………….……….7:00pm Thursday, Feb. 26, 2015 – Parish Council Monthly Meeting…………………...8:30pm Saturday, 28 February- 3 rd Saturday of the Souls……………….………………9:30am Thursday, March 5 – Lenten luncheon offered by the Golden Years Group..1:00pm Sunday, 15 March- Philoptochos Fasolada Luncheon following Divine Liturgy. SAVE THE DATE : GODPARENTS DAY CELEBRATION SUNDAY, FEBRUARY 22, 2015 PARENTS KINDLY INFORM YOUR CHILDREN’S GODPARENTS ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ.....Παρακαλούμε θερμά να κλείσετε το σήμαντρο του τηλεφώνου πριν την είσοδο σας εις τον ναό. Εάν υπάρχει ανάγκη να τηλεφωνήσετε, τότε εξέρχεστε του ναού και τηλεφωνείτε ή γράφετε το μήνυμα σας. Ευχαριστούμε. CELL PHONES PLEASE!.....we kindly request that upon entering the church you must turn off or silence your phones. If you must make a call or text you must exit the church and do so. We thank you for you understanding. Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου-* Κυριακή της αποκριάς (Της Κρεωφάγου). Όρθρος…………………………………………….8:45πμ. Θεία Λειτουργία :00πμ Γεύμα Μακαρονάδας Φιλοπτώχου. Sunday, 15 February- Meatfare Sunday. Orthros :45am. Div. Lit :00am Pasta with meat sauce hosted by the Philoptochos following Div. Liturgy. Saturday, 21 February- 2 nd Saturday of the Souls. Div. Lit…………………………………………….…...9:30am Sunday, 22 February- Cheesefare Sunday. Forgiveness Sunday.Orthros :45am. Div. Lit :00am *Godparents Sunday. Holy Communion for the Godparents with their Spiritual children. Luncheon by the Sunday School. Monday, 23 February- Clean Monday- Begin fasting. *Great Compline :00pm *Traditional Lenten Dinner :00pm Wednesday, 25 February- Presanctified Liturgy…… …………..…6:00pm Friday, 27 February- 1 st Salutations. Div. Lit………………………………………………………………….7:00pm Saturday, 28 February- 3 rd Saturday of the Souls. Div. Lit…………………………………………………9:30am Sunday, 1 March- 1 st Sunday of Lent. Sunday of Orthodoxy. Orthros :45am. Div. Lit :00am Restoration, Procession of Icons. All children must be at the church before 11 am, to take part in the procession of the Holy Icons.

2 Page 3 Page 6 Ανακοινώσεις - Announcements Ανακοινώσεις - Announcements Welcome and Good Morning Welcome to the St. Markella Greek Orthodox Church! If you are visiting us for the first time, we are honored to have you with us! The Divine Liturgy offers us communion with our Lord and Savior Jesus Christ through hymns and prayers, the hearing of the Holy Gospel, and the Holy Eucharist. It is a time of personal and corporate prayer, and in the words of our Lord: For where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Please note that only those who are baptized and/or confirmed in an Eastern Orthodox Church and are in good standing in the Orthodox faith may participate in the Holy Sacraments of the Church, including receiving Holy Communion. At the end of the Liturgy, you are invited to come up and receive blessed holy bread, called "antidoron". If you have questions about this, please feel free to ask our priest! We invite you to join us after this morning's Liturgy for coffee hour. Please take the time to visit our website (www.agia-markella.org) for regular updates as well as interesting articles and links. Furthermore, it will be a great pleasure for Fr. Sarantis to meet you. May God bless you and, again, welcome.www.agia-markella.org Sunday School Is Open! All Greek School children must attend Sunday School. Sunday School will begin at 10:30 and meet in the first couple of pews for 5 minutes with Fr. Sarantis, and then they will resume class in the downstairs classrooms. ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ SATURDAY OF THE SOULS Μαζ ὶ μ ὲ το ὺ ς Ἁ γίους ἀ νάπαυσε Χριστ ὲ τ ὴ ν ψυχ ὴ των δούλων Σου, ἐ κε ῖ πο ὺ δ ὲ ν ὑ πάρχει πόνος, ἢ λύπη, ἢ στεναγμός, ἀ λλ ὰ μόνο ζω ὴ ἀ τελείωτη. “With the Saints give rest, O Christ, to the soul of servants where there is not pain, nor any sorrow, nor any sighing, but Life everlasting.” Σάββατον, Φεβρ. 14, Σάββατον, Φεβρ. 21, Σάββατον, Φεβρ 28, 15 Ονόματα Αποβιώντων Συγγενών και Φίλων First Names of our Beloved (Deceased) _________________________ _________________________ ________________________ _ _________________________ __________________________________________________ ANNUAL MAKARONADA LUNCHEON Today, February 15, 2015 Meat-fare Sunday Please come join us for our Annual Makronada Luncheon followed by Divine Liturgy in the church social hall. Hosted by the Ladies of Philoptochos.

3 Page 5Page 4 Κυριακ ὴ τ ῆ ς Ἀ πόκρεω ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΕ´ Οταν δε έλθη ο υιός του ανθρώπου με όλην την δόξαν αυτού και μαζή με αυτόν όλοι οι άγγελοί του, τότε θα καθίση στον θρόνον του, τον λαμπρόν και ένδοξον. Και θα συναχθούν εμπρός του όλα τα έθνη της γης από της δημιουργίας του Αδάμ μέχρι της συντελείας του κόσμου και θα χωρίση αυτούς μεταξύ των με όσην ευκολίαν χωρίζει ο ποιμήν τα πρόβατα από τα ερίφια. Και θα θέση τα μεν πρόβατα εις τα δεξιά του τα δε ερίφια εις τα αριστερά. Τοτε θα στραφή ο βασιλεύς εις εκείνους που θα ευρίσκωνται εις τα δεξιά του και θα πη· “ελάτε σεις οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε την βασιλείαν των ουρανών, η οποία έχει ετοιμασθή για σας από τότε που εθεμελιώνετο ο κόσμος. Διότι επείνασα και μου εδώσατε να φάγω, εδίψασα και με εποτίσατε, ήμουν ξένος που δεν είχα τόπον να μείνω, και με επήρατε στο σπίτι σας. Ημουν γυμνός και με ενεδύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, εις την φυλακήν ήμουν και ήλθατε να με ιδήτε”. Τοτε θα αποκριθούν προς αυτόν οι δίκαιοι και θα πουν· “Κυριε, πότε σε είδαμε πεινασμένον και σε εθρέψαμε η διψασμένον και σου εδώσαμε νερό; Ποτε δε σε είδαμεν ξένον και σε περιμαζέψαμε η γυμνόν και σε ενεδύσαμεν; Ποτε δε σε είδαμε ασθενή η φυλακισμένον και ήλθαμε εις επίσκεψίν σου;” Και θα αποκριθή εις αυτούς ο βασιλεύς· “Αληθινά σας λέγω, κάθε τι που εκάματε, δια να εξυπηρετήσετε ένα από τους αδελφούς μου, που φαίνονται άσημοι και ελάχιστοι μέσα εις την κοινωνίαν, το εκάματε εις εμέ” (Ο Χριστός, ο βασιλεύς, που είναι ο Υιός του Θεού αλλά και υιός του ανθρώπου, τους πάσχοντας, τους πτωχούς και γυμνούς, αυτούς τους οποίους οι ματαιόδοξοι και υπερήφανοι περιφρονούν, τους θεωρεί αδελφούς του, τέκνα του ουρανίου Πατρός και τους περιβάλλει με όλην του την αγάπην. Δι'αυτό και κάθε βοήθειαν που τους προσφέρεται την θεωρεί ως προσφερομένην εις αυτόν τον ίδιον). Τοτε θα πη και εις εκείνους, που στέκονται εις τα αριστερά του· “φύγετε μακρυά από εμέ σεις οι καταράμενοι και πηγαίνετε στο αιώνιον πυρ, που έχει ετοιμασθή δια τον διάβολον και τους πονηρούς αγγέλους του. Διότι επείνασα και δεν μου εδώσατε να φάγω, εδίψασα και δεν με εποτίσατε. Ξενος ήμουν και δεν με επήρατε στο σπίτι σας, γυμνός και δεν με ενεδύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε”. Τοτε θα αποκριθούν και αυτοί λέγοντες, “Κυριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο η διψασμένον η ξένον η γυμνόν η ασθενή η φυλακισμένον και δεν σε υπηρετήσαμεν;” Τοτε θα αποκριθή εις αυτούς και θα είπη· “αλήθεια σας λέγω· εφ' όσον δεν εκάματε τα καλά αυτά εις ένα από αυτούς, που ο κόσμος θεωρεί πολύ μικρούς, ούτε εις εμέ εκάματε”. Και θα απέλθουν αυτοί μεν εις την αιωνίαν κόλασιν μαζή με τον διάβολον, οι δε δίκαιοι εις την αιωνίαν ζωήν μαζή με τον Θεόν. (Ετσι η δικαία κρίσις θα έχη γίνει, το δίκαιον θα αποδοθή και η ασάλευτος αποκατάστασις θα πραγματοποιηθή). St. Markella Philoptochos, along with the entire St. Markella community is committed to helping those in need. Please help us to help others by donating non-perishable foods items. You can drop off your donated items at the dedicated boxes at or near the church community hall. Your generosity is greatly appreciated. May God and St. Markella bless you and your loved ones. Sponsored by St. Markella Philoptochos CHURCH OFFICE HOURS Monday- Friday 9:00am-2:00pm Father’s Office Hours Monday – 9am-2pm Tuesday – 9am-2pm Wednesday- 9am-2pm Thursday – 9am-2pm Friday- 9am-2pm If Pastoral assistance is needed outside of posted office hours, kindly phone the Parish Office and your needs will be addressed in a timely fashion. ( ). Η συντροφιά των χρυσών χρόνων! Η ομάδα των ηλικιωμένων έχει ανασυνταχθεί. Η συνάντησης λαμβάνει χώρα κάθε Πέμπτη, από τις 12 μεσημέρι έως τις 2 το απόγευμα προς το παρόν στην αίθουσα της εκκλησίας. Παρακαλείσθε να έρθετε και να ενωθείτε μαζί μας! Senior Citizens - Golden Stars Our Senior Citizens Group has been regrouped and meets every Thursday at noon until 2pm for now, in the church hall. Please come and join us! The Gospel of Matthew 25:31-46 Judgment Sunday (Meat fare Sunday) The Lord said, "When the Son of man comes in his glory and all the holy angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate them one from another as a shepherd separates the sheep from the goats, and he will place the sheep at his right hand, but the goats at the left. Then the king will say to those at his right hand, 'Come, O blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world; for I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me.' Then the righteous will answer him, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and visit you?' And the King will answer them, 'Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me.' Then he will say to those at his left hand, 'Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels; for I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink, I was a stranger and you did not welcome me, naked and you did not clothe me, sick and in prison and you did not visit me.' Then they also will answer, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to you?' Then he will answer them, 'Truly, I say to you, as you did it not to one of the least of these, you did it not to me.' And they will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life."


Κατέβασμα ppt "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΒΟΗΘΗΣΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google