Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το ψηφιακό σενάριο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Αίσωπος»: Εμπειρίες από το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου Βασιλική Μητσικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το ψηφιακό σενάριο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Αίσωπος»: Εμπειρίες από το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου Βασιλική Μητσικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το ψηφιακό σενάριο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Αίσωπος»: Εμπειρίες από το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου Βασιλική Μητσικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Ημερίδα «Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια: Αποτίμηση Πράξης – Βράβευση Εκπαιδευτικών-Δημιουργών Βέλτιστων Διδακτικών Σεναρίων» Αθήνα, ΥΠ.ΠΕ.Θ., 3 Νοεμβρίου 2015

2 Από τον αρχαίο Αίσωπο Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “Aesop” http://aesop.iep.edu.gr

3 Ιδιότητα στο Έργο O Μέλος της πενταμελούς ομάδας ειδικών επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση πλαισίου γενικών προδιαγραφών ανάπτυξης, αξιολόγησης και επιλογής ψηφιακών σεναρίων. O Συντονίστρια στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικά» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

4 Τα μέλη της 5μελούς Ομάδας 1. Καλογιαννάκης Μιχαήλ, μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ 2. Καλογερόπουλος Νικόλαος, μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ 3. Μητσικοπούλου Βασιλική, μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ 4. Πετροπούλου Ουρανία, μέλος ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ 5. Σοφός Αλιβίζος, μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ

5 Σκοπός της Ομάδας Εκπόνηση μελετών για : O Γενικές προδιαγραφές και μεθοδολογία ανάπτυξης των ψηφιακών σεναρίων για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης O Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης και επιλογής των ψηφιακών σεναρίων

6 Η Ομάδα Αγγλικής Μέλος ΔΕΠ Β.Μ. Σχολ. Σύμβουλος Αγγλικής Δρ. Μαρία Μαλίτσα Εκπαιδευτικοί Αγγλικής Κ. Βίγκλας Ε. Καραγιάννη Α. Μπρατσόλη Α. Νικολάκη Α. Χεμπεκίδου

7 Πλατφόρμα Συνεργασίας για τα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια

8 Δειγματικά Σενάρια Αγγλικών Δημοτικό (6) O Road safety O Endangered animals O Picasso portraits O Everyday life in ancient Greece O How do you do, Mr Shakespeare O Live a healthy life

9 Δειγματικά Σενάρια Αγγλικών Γυμνάσιο (2) O Recycling O A virtual trip to London Λύκειο (2) O The Antikythera Mechanism O The best laid travel plans

10 Τι νέο φέρνει ο «Αίσωπος» O σχεδιασμός ψηφιακών σεναρίων εκφράζει την αλλαγή που έφεραν οι ψηφιακές τεχνολογίες: O στην εκπαίδευση, O στα καθιερωμένα πρότυπα διδασκαλίας και μάθησης, O στις μαθησιακές διαδικασίες, O στο ρόλο εκπαιδευτικών και μαθητών, και O στο σχεδιασμό μαθησιακού υλικού.

11 Επιδίωξη της πλατφόρμας O μετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση εισαγωγής της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία σε μια κατάσταση προχωρημένης χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

12 Το εκπαιδευτικό σενάριο O στην παραδοσιακή του μορφή: ένα κειμενικό είδος του οποίου οι συγγραφείς είναι εκπαιδευτικοί που γράφουν για άλλους εκπαιδευτικούς O έχει τυποποιημένη δομή με διακριτά μέρη O συναντάται με μικρές διαφοροποιήσεις σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τύπου παιδαγωγικού λόγου O Στην παλαιότερη μορφή του ήταν γνωστό ως σχέδιο μαθήματος (lesson plan), το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ενσωματωθεί στην ευρύτερη κατηγορία του εκπαιδευτικού σεναρίου.

13 Το Ψηφιακό Σενάριο Ορισμός O Το ψηφιακό σενάριο αποτελεί έναν ειδικό τύπο εκπαιδευτικού σεναρίου το οποίο περιγράφει ένα μάθημα ( ή μια σειρά μαθημάτων ) με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές. ( ΕΑΙΤΥ 2007)

14 Μορφές Ψηφιακού Σεναρίου Τύπος Α : O καταγραφή πρότασης ενός μαθήματος ή σειράς μαθημάτων O μετατροπή του σεναρίου σε ψηφιακή μορφή ( πχ ένα αρχείο word ή pdf) O μεταφορά του σεναρίου σε μια βάση δεδομένων με κάποια περιγραφή ( μεταδεδομένα ) ώστε να είναι αναζητήσιμο

15 Παράδειγμα καλής πρακτικής ψηφιακού σεναρίου Τύπου Α Πρωτέας - Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα: Η Βάση Δεδομένων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://proteas.greek-language.gr/

16 Τα Ψηφιακά Σενάρια του «Πρωτέα» O Είναι σενάρια για τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής, νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας O αναπτύχθηκαν από καθηγητές μετά από συνεργασία σε διαδικτυακές κοινότητες (online communities) O είναι δοκιμασμένα σενάρια στην τάξη (το σενάριο περιλαμβάνει σχόλια από τη διδασκαλία στην τάξη) O μπορεί κανείς να τα αναζητήσει στην πλατφόρμα με λέξεις κλειδιά και φίλτρα (πχ διδακτικό αντικείμενο) O μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή doc και pdf στον Η/Υ του χρήστη O ακολουθούν μια τυποποιημένη δομή

17 Ρόλος της τεχνολογίας O Να παρέχει το ψηφιακό αποθετήριο O Να μεταφέρει το σενάριο στον τελικό αποδέκτη μέσω της αρχείου word ή pdf O Να διευκολύνει την αναζήτηση μέσω των μεταδεδομένων που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων

18 Το κειμενικό είδος του ψηφιακού σεναρίου Τύπου Α O Ένα είδος κειμένου του οποίου οι συγγραφείς είναι εκπαιδευτικοί και οι αναγνώστες επίσης εκπαιδευτικοί O Ένα κείμενο το οποίο ανταλάσεται ανάμεσα σε επαγγελματίες O Υιοθετεί ένα παιδαγωγικό λόγο που αντλεί από συγκεκριμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις

19 Μορφή Ψηφιακού Σεναρίου Τύπος Β σύνθετο κειμενικό είδος Αποτελείται από: (α) την καταγραφή της πρότασης για ένα μάθημα (β) τη δόμηση του ίδιου του μαθήματος με διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία (οι καθηγητές δημιουργούν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τη διεξαγωγή του σεναρίου τους)

20 Παράδειγμα Ψηφιακού Σεναρίου Τύπου Β: «Αίσωπος» O ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανάπτυξη και φιλοξενία ψηφιακών σεναρίων O ένα εργαλείο σχεδίασης μαθημάτων και ανάπτυξης ψηφιακών σεναρίων που ακολουθεί σύγχρονα πρότυπα O ενσωματώνει διάφορες ψηφιακές τεχνολογίες με τις οποίες μπορεί ο εκπαιδευτικός να σχεδιάσει ακολουθώντας μια καθοδηγούμενη πορεία σχεδιασμού και να παρουσιάσει το ίδιο το μάθημα

21 Τι περιλαμβάνει Το ψηφιακό σενάριο του «ΑΙΣΩΠΟΣ» A. Περιλαμβάνει την περιγραφή της πρότασης μαθήματος (σκοπό, στόχους, θεματική, βαθμίδα εκπαίδευσης, βαθμό και επίπεδο διαδραστικότητας, κ.α.) B. Το ίδιο το ψηφιακό μάθημα δομημένο σε φάσεις με διαδραστικές ασκήσεις

22 Δομικά/ Διαδραστικά Εργαλεία του «Αίσωπος 1. Ήχος 2. Εικόνα 3. Βίντεο 4. Διαδραστικό Βίντεο 5. Εικόνα με Διαδραστικά Σημεία 6. Διαδραστικές Ενεργές Περιοχές 7. Ερώτηση αντιστοίχισης 8. Ερώτηση Επιλογής Λέξεων 9. Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής 10. Ερώτηση Συμπλήρωσης Κενών 11. Σωστές/Λάθος Εκφράσεις 12. Ερωτήσεις Μοναδικής Επιλογής 13. Εξωτερικό Περιεχόμενο 14. Παιχνίδι Μνήμης 15. Χρονολόγιο 16. Κάρτες Ερωτήσεων 17. Κάρτες Διαλόγου 18. Διαδραστικές Παρουσιάσεις

23 Αλλαγές στο Ψηφιακό Σενάριο 1/2 O Αλλαγή ρόλου καθηγητή: δημιουργός ηλεκτρονικού διαδραστικού περιεχομένου, καθοριστικός ρόλος στην παιδαγωγική αξιοποίηση O Αλλαγή αποδεκτών: καθηγητές και μαθητές. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το ίδιο το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και μπορούν να προχωρήσουν οι ίδιοι στην υλοποίηση ενός ψηφιακού μαθήματος μέσα από διαδραστικές ασκήσεις

24 Αλλαγές στο Ψηφιακό Σενάριο 2/2 O Αλλαγή στο κειμενικό είδος: από ένα είδος γραπτού κειμένου το οποίο διακινείται μεταξύ επαγγελματιών, το ψηφιακό σενάριο γίνεται ένα είδος δημόσιου πολυτροπικού κειμένου με πολλαπλούς αποδέκτες O Αλλαγή στο σχεδιασμό ενός ψηφιακού σεναρίου: οι καθηγητές-σχεδιαστές λαμβάνουν υπόψη του το πολλαπλό ακροατήριο και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολλαπλών χρηστών

25 Έμφαση στο Ψηφιακό Μάθημα Παράδειγμα Ψηφιακού Σεναρίου A virtual trip to london Phase 1: London Overview

26 Activity 1

27 Activity 2

28 Activity 3

29 Activity 4

30 Activity 5

31 Ρόλος της τεχνολογίας O Να παρέχει ψηφιακά εργαλεία στους εκπαιδευτικούς για να σχεδιάσουν το μάθημά τους O Να παρέχει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον για τη διεξαγωγή του μαθήματος

32 O Ο Αίσωπος είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο ανάπτυξης, σχεδίασης, συγγραφής και παρουσίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον.


Κατέβασμα ppt "Το ψηφιακό σενάριο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Αίσωπος»: Εμπειρίες από το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου Βασιλική Μητσικοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google