Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η αξιοποίηση της ιδέας του σεναρίου στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γ. Γιαννικόπουλος Τα Ρητορικά Κείμενα Θεωρητικής κατεύθυνσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η αξιοποίηση της ιδέας του σεναρίου στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γ. Γιαννικόπουλος Τα Ρητορικά Κείμενα Θεωρητικής κατεύθυνσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η αξιοποίηση της ιδέας του σεναρίου στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γ. Γιαννικόπουλος Τα Ρητορικά Κείμενα Θεωρητικής κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου

2 Το διδακτικό σενάριο •Σ•Σ•Σ•Συγκροτημένο σχεδίασμα (script) ενός μαθησιακού πλαισίου - διαρθρωμένο σε σκηνές και πράξεις •Δ•Δ•Δ•Διδακτικό αντικείμενο και στόχους •Π•Π•Π•Παιδαγωγικές αρχές •Δ•Δ•Δ•Διδακτική μεθοδολογία •Έ•Έ•Έ•Έχει σαφώς προσδιορισμένα: Ορισμός 1/2

3 •Για την εφαρμογή ενός σεναρίου προβλέπεται : •Η σύνδεση των ψηφιακών μέσων με τη μάθηση και διδασκαλία •Σαφής προγραμματισμός ρόλων (μαθητών και εκπαιδευτικού) •Ακριβής περιγραφή δραστηριοτήτων •Τρόπος αξιολόγησης Το διδακτικό σενάριο Ορισμός 2/2

4 Ξεκινώντας από το διδακτικό πρόβλημα •Η περίπτωση των Ρητορικών Κειμένων της Β΄ Λυκείου : •Το γλωσσικό και αρχαιογνωστικό υπόβαθρο των μαθητών •Η σύνδεση του ενδιαφέροντος των μαθητών με τα διδασκόμενα κείμενα •Χρησιμοθηρικός προσανατολισμός, συρρίκνωση του ενδιαφέροντος στις απαιτήσεις των εξετάσεων

5 Η ‘σκηνοθεσία’ της λύσης: Βασική ιδέα – σύλληψη του σεναρίου •Λαμβάνοντας υπόψη : •Πρότερες διδακτικές εμπειρίες •Διδακτικούς στόχους •Δυνατότητες των μαθητών •Διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους •Διδακτικές αρχές και μεθοδολογία 1/3

6 Η ‘σκηνοθεσία’ της λύσης: Βασική ιδέα – σύλληψη του σεναρίου •Συνδέουμε το διδακτικό αντικείμενο με: •Πληροφορίες από έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές •Νοητικές σκηνικές αναπαραστάσεις •Ρόλους στο πλαίσιο της σκηνικής δράσης και •Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες 2/3

7 3/3 … δημιουργούμε ένα: Η ‘σκηνοθεσία’ της λύσης: Βασική ιδέα – σύλληψη του σεναρίου Δάσκαλο Εμψυχωτή Έτσι σε συγκεκριμένο…

8 Λόγος Λυσίου: Ὑπέρ Μαντιθέου

9 Η ιδέα του σεναρίου: Περιγραφή •Χ•Χ•Χ•Χώρος : Αρχαία Αθήνα – Αγορά - Βουλευτήριο • Χρόνος: 492 (περίπου) π.Χ. (περίπου) π.Χ. • Πρόσωπα: Ο Λυσίας Ο Λυσίας Οι κατήγοροι Οι κατήγοροι Ο Μαντίθεος Ο Μαντίθεος Οι βουλευτές Οι βουλευτές • Υπόθεση: Δημόσια δοκιμασία για την ανάληψη βουλευτικού αξιώματος

10 • Μελέτη του λόγου • Αναπαράσταση της ‘δοκιμασίας’ Η ιδέα του σεναρίου: Περιγραφή

11 Η ιδέα του σεναρίου: Οι ρόλοι • Ο λογογράφος Λυσίας στο χώρο εργασίας του • Με τους βοηθούς του μελετά την υπόθεση του Μαντιθέου και γράφει το λόγο

12 Η ιδέα του σεναρίου: Οι ρόλοι • Οι κατήγοροι, Αθηναίοι πολίτες, υπερασπιστές της δημοκρατίας • Αναζητούν επιβαρυντικά στοιχεία για το Μαντίθεο • Συνθέτουν τις κατηγορίες

13 Η ιδέα του σεναρίου: Οι ρόλοι • Ο Μαντίθεος: « ἀλλ’ οὐ χρή, εἴ τις κομᾷ, διὰ τοῦτο μισεῖν » • Αναζητά τη βοήθεια του Λυσία • Καταθέτει βιογραφικό απολογισμό

14 Η ιδέα του σεναρίου: Οι ρόλοι • Οι βουλευτές κρίνουν την ακεραιότητα του Μαντιθέου • Ακούν κατηγορίες και απολογία • Παρατηρούν ήθος, προθέσεις, στάσεις • Αποφασίζουν

15 Η ιδέα του σεναρίου: Οι ρόλοι • Η τάξη είναι το ακροατήριο και η «κοινή γώμη» • Αξιολογεί τους αντίδικους • Εκτιμά το ρόλο των βουλευτών - κριτών Λυσίας

16 ΓΓΓΓνωριμία με ένα γραμματειακό είδος και τις συνθήκες που αναπτύχθηκε ΜΜΜΜελέτη κειμένου πειθούς, δομή επιχειρήματα, ρητορικά ήθη και πάθη Προσέγγιση κειμενοκεντρική - δομολειτουργική ΟΟΟΟμαδοσυνεργατικές, διερευνητικές δραστηριότητες ΨΨΨΨηφιακός εγγραμματισμός Στόχοι

17 Μεθοδολογία – Εργαλεία – Πόροι ΣΣΣΣυγκριτική προσέγγιση πρωτότυπου και μετάφρασης - για την πρόσβαση στο περιεχόμενο ΠΠΠΠορεία κειμενοκεντρική – δομολειτουργική - για την κατανόηση του κειμένου ΥΥΥΥπολογιστικά συστήματα με Λογισμικά γενικής χρήσης ΔΔΔΔικτυακές πύλες με σώματα κειμένων, λεξικά και αρχαιογνωστικό υλικό

18 Η προετοιμασία •Π•Π•Π•Προγραμματισμός διδακτικού χρόνου •Ε•Ε•Ε•Εκπόνηση φύλλων εργασίας •Σ•Σ•Σ•Συγκρότηση των μαθητών σε ομάδες εργασίας, •Α•Α•Α•Ανάθεση εργασιών – ρόλων •Π•Π•Π•Παραδοτέες εργασίες •Α•Α•Α•Αξιολόγηση

19 Η εφαρμογή. Φάση Α΄: Επεξεργασία με Excel

20 Μεταφορά κειμένου και μετάφρασης σε αρχείο Excel

21 Αποτύπωση ρητορικής δομής του λόγου στο πρωτότυπο

22 Αποτύπωση ρητορικής δομής του λόγου σε δόκιμη μετάφραση

23 Κατασκευαστικές δραστηριότητες με το Excell

24

25 Συμπεράσματα 1/2 •Α•Α•Α•Αντικείμενο μελέτης σε όλες τις δραστηριότητες είναι το κείμενο •Κ•Κ•Κ•Κινητοποιούνται οι δημιουργικές δυνάμεις των μαθητών. •Τ•Τ•Τ•Το κείμενο γίνεται κατανοητό και ερμηνεύεται μέσα από κατασκευαστικές δραστηριότητες •Α•Α•Α•Ασκούνται οι μαθητές στην κατανόηση του γλωσσικού εκφραστικού μέσου και στην αποτίμηση των τρόπων πειθούς

26 Συμπεράσματα 2/2 •Π•Π•Π•Προσομοιώνονται αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας •Υ•Υ•Υ•Υποστηρίζεται η ομαδοσυνεργατική μάθηση •Κ•Κ•Κ•Κινείται το ενδιαφέρον των μαθητών για την κλασσική παιδεία •Α•Α•Α•Αναδεικνύεται η σημασία των ΤΠΕ για τη μάθηση και η συμβολή τους στη διδασκαλία

27 Αδυναμίες •Δ•Δ•Δ•Δυσκολίες στη διαχείριση του διδακτικού χρόνου •Ο•Ο•Ο•Οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι στις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες •Π•Π•Π•Πολύωρη προετοιμασία για τα φύλλα εργασίας •Η•Η•Η•Η καθιερωμένη αξιολόγηση αγνοεί επιδόσεις και δεξιότητες που καλλιεργεί ένα διδακτικό σενάριο Γ. Γιαννικόπουλος


Κατέβασμα ppt "Η αξιοποίηση της ιδέας του σεναρίου στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γ. Γιαννικόπουλος Τα Ρητορικά Κείμενα Θεωρητικής κατεύθυνσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google