Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

XBRL Νέο Πληροφοριακό πρότυπο για τις επιχειρήσεις Παρουσίαση: Στεργιάκη Ελισάβετ XBRL Νέο Πληροφοριακό πρότυπο για τις επιχειρήσεις Παρουσίαση: Στεργιάκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "XBRL Νέο Πληροφοριακό πρότυπο για τις επιχειρήσεις Παρουσίαση: Στεργιάκη Ελισάβετ XBRL Νέο Πληροφοριακό πρότυπο για τις επιχειρήσεις Παρουσίαση: Στεργιάκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 XBRL Νέο Πληροφοριακό πρότυπο για τις επιχειρήσεις Παρουσίαση: Στεργιάκη Ελισάβετ XBRL Νέο Πληροφοριακό πρότυπο για τις επιχειρήσεις Παρουσίαση: Στεργιάκη Ελισάβετ

3 Τι είναι XBRL; (Extensible Business Reporting Language) Ένα ανοικτό πρότυπο προετοιμασίας, δημιουργίας, ανταλλαγής και επεξεργασίας χρηματοοικονομικών δεδομένων. Μοντέλο βασισμένο στη γλώσσα XML, ειδικά σχεδιασμένο για να δημιουργήσει, να αναπτύξει και να διατηρήσει μια κοινή γλώσσα οικονομικών πληροφοριών μεταξύ δημόσιων-ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών.

4 XBRL στην Ευρώπη Εφαρμογή Βέλγιο Ιρλανδία Γερμανία Ισπανία Ολλανδία Ηνωμένο Βασίλειο Προσωρινή Εφαρμογή Σουηδία Δανία Γαλλία Πολωνία Μελλοντική Εφαρμογή Ιταλία Λουξεμβούργο Ελλάδα Ελβετία Πορτογαλία

5 ΧΡΗΣΗ XBRL Χρήση Χρήση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. (IFRS Taxonomy) Ελληνικό Λογιστικό σχέδιο. (Greek Gaap Taxonomy) Βασιλική ΙΙ. (για τράπεζες) Χρήστες Χρήστες Τράπεζες & τραπεζικοί επόπτες. Επιτροπή κεφαλαιαγοράς & χρηματιστήριο. Χρηματοοικονομικοί αναλυτές. Εφορία. Επιχειρήσεις εισηγμένες (και μη εισηγμένες) στο ΑΣΕ. Σκοπός Σκοπός Υποβολή ετήσιων εκθέσεων και γενικά χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε εξωτερικούς χρήστες (Χρηματιστήριο, Χρηματοοικονομικοί αναλυτές) FR taxonomies. Εσωτερικός έλεγχος οικονομικών αναφορών - GL taxonomies

6 ΟΦΕΛΗ Μείωση του κόστους και χρόνου παραγωγής και διανομής πληροφοριών. Βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε χρηματοοικονομικά θέματα. Εύκολη ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων.. Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα υποστηρίζει τη διαφάνεια και αποδοτικότητα της αγοράς.

7 Παράδειγμα XBRL Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να παρουσιάσουμε τον Λογαριασμό «Ταμείο Επιχείρησης» μιας επιχείρησης σε μορφή XBRL. Εξετάζοντας τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για το Α’ Τρίμηνο του 2010 συμπεραίνουμε ότι ο λογαριασμός ‘Ταμείο Επιχείρησης’ έχει ως οικονομικό αποτέλεσμα: 31/3/2009 116.599,00€ 31/3/2009 116.599,00€ 31/3/2010 124.084,00€ 31/3/2010 124.084,00€ Χρησιμοποιώντας το λεξικό (Taxonomy) XBRL, οι παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται ως εξής: €116.599,00 €116.599,00 €124,084,00 €124,084,00

8 Διαδικασία εφαρμογής Λεξικό (Taxonomy) Λογισμικό πακέτο Ηλεκτρονική Οικονομική Κατάσταση XBRL αρχεία Βάσεις Δεδομένων PDF Λεξικό (Taxonomy) Λογισμικό πακέτο Ηλεκτρονική Οικονομική Κατάσταση XBRL αρχεία Βάσεις Δεδομένων PDF

9

10 Σας ευχαριστώ Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "XBRL Νέο Πληροφοριακό πρότυπο για τις επιχειρήσεις Παρουσίαση: Στεργιάκη Ελισάβετ XBRL Νέο Πληροφοριακό πρότυπο για τις επιχειρήσεις Παρουσίαση: Στεργιάκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google