Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φυσιολογία της αιμόστασης Μ.Καρακάντζα. Ενεργοποίηση αιμοπεταλίων- αιμοπεταλιακός θρόμβος Ενεργοποίηση διαλυτών παραγόντων της πήξης-ινώδες Ενεργοποίηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φυσιολογία της αιμόστασης Μ.Καρακάντζα. Ενεργοποίηση αιμοπεταλίων- αιμοπεταλιακός θρόμβος Ενεργοποίηση διαλυτών παραγόντων της πήξης-ινώδες Ενεργοποίηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 φυσιολογία της αιμόστασης Μ.Καρακάντζα

2 Ενεργοποίηση αιμοπεταλίων- αιμοπεταλιακός θρόμβος Ενεργοποίηση διαλυτών παραγόντων της πήξης-ινώδες Ενεργοποίηση ινωδόλυσης ε ν δ ο θ ή λι ο Φυσικοί ανασταλτές

3 Von Willebrand αιμοπετάλια TF ιστικός παράγον PAI αναστολέας ενεργοποίησης πλασμινογόνου Πηκτικός μηχανισμός ινωδόλυση PGI 2,EDRF,Ecto-ADPάση Θρομβομοντουλίνη, πρωτείνηC, πρωτείνη S Ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου (t-PA)

4

5 Σύσπαση αγγείου (sec) Αδρεναλίνη Νοραδρεναλίνη Θρομβοξήνη Α2 Μείωση ροής αίματος Σμίκρυνση εύρους αγγείου (40%) Πρωτογενής αιμόσταση (3-10min) Σχηματισμός αιμοπεταλιακού θρόμβου

6 Πρωτογενής αιμόσταση προσκόλληση αιμοπετάλια παράγον von Willebrand αγγειακό τοίχωμα

7 Δομή αιμοπεταλίου Υποδοχείς μεμβράνης Προσκόλλησης GPIα/ΙΙα κολλαγόνο GPIb von Willebrand GPIIb/IIIa ινωδογόνο ενεργοποίησης αιμοπεταλίων ADP, TXA2, κολλαγόνο, θρομβίνη ενεργοποίησης πηκτικού μηχανισμού GPIb/IX/V παράγον IX, V

8 Δομή αιμοπεταλίου πυκνά κοκκία ADP ATP 5-HT Ca + α κοκκία PF-4 β-θρομβοσφαιρίνη ινωδογόνο von Willebrand FV ινωδογονεκτίνη αναστολέας του παλσμινογόνου -1 CD62 λυσοσωμάτια CD63

9 Παράγον von Willebrand Γλυκοπρωτείνη ΜΒ 300.000 D (2050 αμινοξέα) Σύνθεση στα μεγακαρυοκύτταρα και ενδοθηλιακά κύτταρα Προ-vWF περιέχει μία αλληλουχία, οδηγό, 60.000D Απομάκρυνση της αλληλουχίας οδηγού Πολυμερισμός των υπολοίπων αλληλουχιών (ΜΒ 450.000-10x10 6 ) Αποθήκευση των πολυμερών (multimers) στα α-κοκκία των αιμοπεταλίων και Weibel –Palade Κυκλοφορεί ως σύμπλοκο με τον παράγονταVIII

10 Τραυματισμός ενδοθηλίου ADP από κατεστραμμένα επιθηλιακά κύτταρα και ερυθρά μικρά ποσά θρομβίνης

11 Υποδοχείς ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων

12 Ενδοκυττάριες οδοί ενεργοποίησης αιμοπεταλίων

13 μεταβολισμός προσταγλαδινών

14 Προσκόλληση αιμοπεταλίων στο αγγειακό τοίχωμα (von Willebrand =GPIIb/GPIIIa) Aλλαγή σχήματος αιμοπεταλίου (σφαιρικό, εκπομπή ψευδοποδίων) Εκκριση περιεχομένου κοκκίων ADP, παράγον αιμοπεταλίων 4, αδρεναλίνη Συσσώρευση αιμοπεταλίων

15 Πρωτογενής αιμόσταση

16 Δευτερογενής αιμόσταση clotting Εφόσον η ιστική καταστροφή είναι,μεγάλη και δεν αρκεί ο σχηματισμός αιμοπεταλιακού θρόμβου για τον έλεγχο της αιμορραγίας ακολουθεί ενεργοποίηση του πηκτικού μηχανισμού και σχηματισμός ινώδους (ερυθρού θρόμβου) Διάρκεια ώρες

17 Παράγοντες πήξης Ινωδογόνο (Factor Ι)t1/290h Προθρομβίνη (Factor IΙ)65h Ιστικός παράγον(Factor IΙI)- Ca(Factor IV)- Παράγον V15h Παράγον VII5h Παράγον VIII10h Παράγον IX25h Παράγον X40h Παράγον XI45h Παράγον XII50h Παράγον XIII200h Πρεκαλλικρείνη35h Υψηλου μοριακού βάρους κινινογόνο150h

18 παράγοντες βιταμίνη Κ εξαρτώμενοι Παράγον ΙΙ ΠαράγονVII Παράγον ΙΧ Παράγον Χ Πρωτείνη C Πρωτείνη S

19

20 Συμμετοχή αιμοπεταλίων στην ολοκλήρωση της πήξης PL, φωσφολιπίδια

21 Μετατροπή ινωδογόνου σε ινώδες Θρομβίνη ινώδες Ινωδογονοπεπτίδια Α και Β Fibrinopeptides A + B, FPA, FPB ινωδογόνο

22

23

24 Φυσικοί ανασταλτές

25 Αντιθρομβίνη ΙΙΙ Γλυκοπρωτείνη ΜΒ 61ΚD Συντίθεται στο ήπαρ Στα ενδοθηλιακά κύτταρα Χρόνος ημίσειας ζωής 2.8 ημέρες Ποσότητα στο πλάσμα 250mg/dl Αναστολέας πρωτεασών της σερίνης (1:1) To σύμπλοκο αποβάλλεται από το ηπαρ (XI,X,IX,VII,θρομβίνη) Η ηπαρίνη χωρίς να μεταβάλλει την 1:2 σχέση της αντιθρομβίνης με τους παράγοντες πήξης επιταχύνει την δράση της αντιθρομβίνης ΙΙΙ με την θρομβίνη (35 s σε <1s)

26

27 Φυσικοί ανασταλτές Συμπαράγοντας της ηπαρίνης II α2 αντιθρυψίνη (XI,X) c1 αναστολέας εστεράσης (συστημα επαφής) α2 αντιπλασμίνη (πλασμίνη) α2 μακροσφαιρίνη

28 Aνασταλτής του ιστικού παράγοντα TFPI

29 ινωδόλυση Πλασμινογόνο πλασμίνη FDPινωδογόνο D-Dimersινική Θρομβίνη t-PA Ουροκινάση στρεπτοκινάση

30 Αναστολή ινωδόλυσης Πλασμινογόνο πλασμίνη FDPινωδογόνο D-Dimersινική Ανασταλτής ενεργοποιητή πλασμινογόνου, PAI-1, PAI-2 t-PA

31

32


Κατέβασμα ppt "Φυσιολογία της αιμόστασης Μ.Καρακάντζα. Ενεργοποίηση αιμοπεταλίων- αιμοπεταλιακός θρόμβος Ενεργοποίηση διαλυτών παραγόντων της πήξης-ινώδες Ενεργοποίηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google