Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση άρθρου “SITUATING CONSTRUCTIONISM” (Seymour Papert & Idit Harel) Σκεύη Αφροδίτη Α.Μ.: 211080 Ιdit Harel.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση άρθρου “SITUATING CONSTRUCTIONISM” (Seymour Papert & Idit Harel) Σκεύη Αφροδίτη Α.Μ.: 211080 Ιdit Harel."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση άρθρου “SITUATING CONSTRUCTIONISM” (Seymour Papert & Idit Harel) Σκεύη Αφροδίτη Α.Μ.: 211080 Ιdit Harel

2 ΣΚΟΠΟΣ: Η επεξεργασία κ΄ κατανόηση των διαφόρων πτυχών και ερμηνειών του κονστραξιονισμού. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εν λόγω άρθρο αποτελεί το 1 ο κεφάλαιο του βιβλίου “Constructionism” που συνέγραψαν το 1991 οι Seymour Papert και Idit Harel. Γίνεται μία πρώτη μνεία στη θεωρία του κονστραξιονισμού και στις έννοιες με τις οποίες θα συνδεθεί στα επόμενα κεφάλαια.

3 Λέξεις – Κλειδιά -Κονστραξιονισμός – Κονστρουκτιβισμός – Ινστραξιονισμός -Μάθηση -Κατασκευή -Κατασκευή νοημάτων -Επιστήμη -Τέχνη -Στυλ μάθησης -Logo -Lego

4 CONSTRUCTIVISM Learning = Building Knowledge Stuctures CONSTRUCTIONISM Conscious engagement in constructing a public entity

5 Κοινή για όλους; Γιατί; Ζητούμενο: η προσωπική κατασκευή της έννοιας του κονστραξιονισμού

6

7

8 Vivent les differences!

9  Η έννοια του κονστραξιονισμού -δεν έχει ωριμάσει πλήρως -δεν έχει αποκρυσταλλωθεί  Η διαμόρφωσή της είναι εν εξελίξει συνεχής εξέταση νέων δεδομένων

10 “Soap Sculpture Math” “Logo/Lego Snakes “ ART MATHS PHYSICS

11 “ The Style Idea ” Engineer - programmer Painter - programmer “ Style ” Continuum? Categorical? Related to gender – nation – personality?

12 Lego Mindstorms Logo microworld Παιχνίδι κ΄ κατασκευές Πλούσια ερεθίσματα μάθησης Ενίσχυση από τη χρήση τεχνολογιών Εισαγωγή Cybernetic activities Συγκεκριμένες έννοιες –δυσνόητες ως τώρα για το μαθητή- θα κατακτώνται μηχανικά κ΄ αυθόρμητα

13 “ Constructionism VS Instructionism ” Η βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη βελτίωση των τρόπων μάθησης. Η διαίρεση των δύο αυτών θεωριών αφορά κυρίως τον τρόπο μετάδοσης της γνώσης. Παρά ταύτα Σε βαθύτερο κ΄ λανθάνον επίπεδο η διχογνωμία αφορά: Τη φύση του «γνωρίζειν» Τη φύση της γνώσης (μεθοδολογία) (επιστημολογία-φιλοσοφικές αναζητήσεις) Ο προβληματισμός περί των ανωτέρω είναι έντονος όχι μόνο στην εκπ/ση αλλά και σε διάφορα σύγχρονα πολιτικά – κοινωνικά – πολιτιστικά κινήματα.

14 « Επιστημολογικός Πλουραλισμός» Τα διάφορα σύγχρονα κινήματα –άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένα με την εκπ/ση- έχουν έναν φανερό-επιφανειακό και έναν βαθύτερο αντίκτυπο σ’ αυτήν.  Φεμινισμός  Μάθηση μέσω υπολογιστών  Εθνογραφικές μελέτες επιστήμης

15 Ερώτημα Πώς θα προκληθούν πρωτοποριακές αλλαγές στον τρόπο μάθησης των παιδιών; Εισαγωγή Cybernetic Construction Kits στην τάξη. Επισημάνσεις – Συμπεράσματα Το εκπ/κο λογισμικό (ακόμα κι αν θεωρείται ανιαρό) τραβάει την προσοχή των μαθητών για μεγάλη περίοδο. (Idit Harel) Οι κονστραξιονιστικές δραστηριότητες ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Ο κονστραξιονισμός αφορά γενικά τη μάθηση όχι πάντα απαραίτητος ο Η/Υ επιτυχία κ΄ με παραδοσιακά μέσα (πχ. Knot Lab) (Carol Strohecker) Τα κονστραξιονιστικά περιβάλλοντα μάθησης είναι πολλά κ΄ ποικίλα. Η ενότητα της θεωρητικής τους βάσης στηρίζει την Επιστημολογία του κονστραξιονισμού.

16 http://el.media.mit.edu/logo-foundation/ http://mindstorms.lego.com/en- us/default.aspx?domainredir=www.legomindstorms.com http://www.papert.org/ http://www.papert.org/articles/const_inst/const_inst1.html Ackerman, E. Piaget’s constructivism, Papert’s constructionism: what’s the difference?, 2001, http://learning.media.mit.edu/content/publications/EA.Piaget %20_%20Papert.pdf Harel, I. (1991). Children designers: Interdisciplinary constructions for learning and knowing mathematics in a computer-rich school. Norwood, NJ: Ablex Publishing. Harel, I., & Papert, S. (Eds.). (1991). Constructionism. Norwood, NJ: Ablex.


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση άρθρου “SITUATING CONSTRUCTIONISM” (Seymour Papert & Idit Harel) Σκεύη Αφροδίτη Α.Μ.: 211080 Ιdit Harel."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google