Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Schoolers: Μια δομή για εφήβους Σχολική Διαρροή Μπάρλου Έφη Παιδοψυχίατρος Μονάδα Εφηβικής Υγείας Β Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Π& Α. Κυριακού»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Schoolers: Μια δομή για εφήβους Σχολική Διαρροή Μπάρλου Έφη Παιδοψυχίατρος Μονάδα Εφηβικής Υγείας Β Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Π& Α. Κυριακού»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Schoolers: Μια δομή για εφήβους Σχολική Διαρροή Μπάρλου Έφη Παιδοψυχίατρος Μονάδα Εφηβικής Υγείας Β Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Π& Α. Κυριακού»

2 Ορισμοί 1 ος ορισμός: τα άτομα που δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευση που ορίζεται ως η ελάχιστα αναγκαία εκπαιδευτική προαπαίτηση για μια συγκεκριμένη κοινωνία 2 ος ορισμός: τα άτομα που δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευση που έχουν ξεκινήσει

3 Μορφές Οριστική εγκατάλειψη vs. εγκατάλειψης συγκεκριμένου σχολείου Οριστική εγκατάλειψη vs προσωρινής εγκατάλειψης και επιστροφής Εγκατάλειψη του σχολείου λόγω ελλιπούς φοίτησης vs εγκατάλειψης του σχολείου από ανάγκη να μείνει ο νέος στο σπίτι Εγκατάλειψη του σχολείου λόγω χαμηλών επιδόσεων vs. εγκατάλειψης από ανάγκη να εργαστεί. Μη εγγραφή σε μια υποχρεωτική σχολική βαθμίδα vs διακοπής της φοίτησης κατά τη διάρκεια των σπουδών στη βαθμίδα αυτή Εγκατάλειψη του σχολείου στην αρχή του σχολικού έτους vs. εγκατάλειψης στο τέλος του σχολικού έτους Εγκατάλειψη των σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση vs εγκατάλειψης των σπουδών σε βαθμίδες μη υποχρεωτικής εκπαίδευσης (π.χ. ανώτερος κύκλος δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

4 Ποσοστά (Eurostat, Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

5 Αιτιολογικοί Παράγοντες Κοινωνικοί/Οικογενειακοί χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, διαφορετική φυλή και εθνική καταγωγή, κακή σχολική επίδοση των αδελφών, οικογενειακή κινητικότητα, έλλειψη στήριξης του νέου από τους γονείς, μειωμένες εκπαιδευτικές προσδοκίες των γονέων, αρνητική στάση ή αδιαφορία των γονέων, αστάθεια του οικογενειακού περιβάλλοντος, μονογονεϊκή οικογένεια, εύρεση εργασίας, προσωπικά ή κοινωνικά προβλήματα.

6 ΑΙΤΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Η οικονομική κρίση «χτυπάει» κατά μεγάλο ποσοστό και την εκπαίδευση με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι ότι πολλοί μαθητές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο για να βγουν στο μεροκάματο και να βοηθήσουν τις οικογένειές τους.

7 Αιτιολογικοί Παράγοντες σχολικοί κακή σχολική επίδοση, πολλές απουσίες, προβλήματα πειθαρχίας, συγκρούσεις με συμμαθητές/καθηγητές, προηγούμενη κακή σχολική επίδοση, συχνή αλλαγή σχολείου, έλλειψη ενδιαφέροντος, επανάληψη τάξης.

8 Αιτιολογικοί Παράγοντες Ιδιοσυγκρασιακοί Μαθησιακές δυσκολίες Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας Διαταραχή Προκλητικής Εναντίωσης, Διαταραχή Διαγωγής Εξάρτηση από το Διαδίκτυο Χαρισματικά παιδιά

9 Σε σχέση με το φύλο διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι μαθητές που εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο είναι αγόρια Σε σχέση με την καταγωγή διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των μαθητών που εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο είναι γηγενείς Έλληνες, ενώ πολύ σημαντικό είναι το ποσοστό των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών που το εγκαταλείπουν

10 oικoγέvειες χαμηλoύ κoιvωvικooικovoμικού και εκπαιδευτικoύ επιπέδoυ, πoλλές από τις oπoίες αvτιμετωπίζoυν και πρόσθετα πρoβλήματα (ασθέvειες, χωρισμός γovέωv, θάνατος εvός ή και τωv δύο γovέωv κτλ.). Σε σχέση με την τάξη διακοπής διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των μαθητών διακόπτουν στην Α΄ τάξη και μπορεί επομένως να ειπωθεί, ότι οι διαφορές στον τρόπο λειτουργίας Δημοτικού και Γυμνασίου επιδρούν αρνητικά στις δυνατότητες αρκετών μαθητών να συνεχίσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση.

11 Ως σημαντικότερoς λόγoς για τη διακoπή της φoίτησης στo Γυμvάσιo προβάλλεται από τους νέους η δυσκoλία που αντιμετώπιζαν στα μαθήματα που οδήγησε στη σχολική αποτυχία.


Κατέβασμα ppt "Schoolers: Μια δομή για εφήβους Σχολική Διαρροή Μπάρλου Έφη Παιδοψυχίατρος Μονάδα Εφηβικής Υγείας Β Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Π& Α. Κυριακού»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google