Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Σεμινάριο” Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Σεμινάριο Power Point TEI Πελοποννήσου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Σεμινάριο” Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Σεμινάριο Power Point TEI Πελοποννήσου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Σεμινάριο” Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Σεμινάριο Power Point TEI Πελοποννήσου 12 / 10 / 2015 Literature Search

2 Πτυχιακή Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου

3 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Προθεσμία Υποβολής: 6 μήνες. Πέραν της ημερομηνίας αυτής ουδεμία εργασία θα γίνεται δεκτή. Οι εργασίες υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό αρχείο (word 97 και νεότερη έκδοση) στη διεύθυνση e- mail: gedimoka@uth.gr, καθώς και σε ένα έντυπο αντίγραφο.gedimoka@uth.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου από 60 μέχρι 120 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων: των Περιλήψεων, του Πίνακα Περιεχομένων, των Πινάκων, των Σχημάτων, των Σχολίων και της Βιβλιογραφίας. Μέγεθος Εργασίας

5 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Μέγεθος. Η δακτυλογράφηση γίνεται σε πλαίσιο 21,0 cm x 29,7 cm (περιθώρια πάνω/κάτω =2,54 εκ. δεξιό/αριστερό=3,17 εκ.). Εσοχή παραγράφων 1,0 εκ. Διαμόρφωση Κειμένου

6 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Τίτλος εργασίας Περίληψη Πίνακας Περιεχομένων Γενική Εισαγωγή Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Υλικά και Μέθοδοι Αποτελέσματα Συμπεράσματα – Συζήτηση Βιβλιογραφία Περιεχόμενα Πτυχιακής Διατριβής

7 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Το κείμενο γράφεται σε μονό διάστημα ευθυγραμμισμένο αριστερά και δεξιά, με γραμματοσειρά Times New Roman (Greek or English) και μέγεθος γραμμάτων 12 pt. Διάστημα γραφής – Τύπος γραμματοσειράς

8 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Αναγράφεται με κεφαλαία έντονα γράμματα (ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 16pt κεντραρισμένος στο μέσο της σελίδας. Το μήκος του τίτλου δεν υπερβαίνει τους 90 χαρακτήρες. Όνομα του Συγγραφέα με πεζά έντονα γράμματα 14pt. Μεταξύ του τίτλου και των ονομάτων υπάρχει έξι κενές γραμμές. Στο τέλος υπάρχει υπόδειγμα για να συμπληρώσετε τα στοιχεία της πτυχιακής σας διατριβής. Τίτλος Εργασίας

9 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Περίληψη μέχρι 1 σελίδα, με τίτλο τη λέξη Περίληψη κεντραρισμένο με έντονα γράμματα (12pt). Στο κείμενο της περίληψης αναγράφεται το αντικείμενο της πτυχιακής διατριβής, συνοπτικά μια αναφορά στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, στο πειραματικό μέρος, ενώ τέλος συνοπτικά παρουσιάζονται και τα βασικά αποτελέσματα και τα κύρια συμπεράσματα της πτυχιακής διατριβής. Το κείμενο της περίληψης θα αναγράφεται και στα Αγγλικά, στην επόμενη σελίδα. Περίληψη

10 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Ο πίνακας περιεχομένων, με τίτλο Πίνακας Περιεχομένων θα αναγράφεται στο αριστερό άκρο της σελίδας με έντονα γράμματα (12pt). Πίνακας Περιεχομένων

11 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Αρχίζει με μια σελίδα κενό από τον πίνακα περιεχομένων. Κυρίως κείμενο της Εργασίας

12 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Οι τίτλοι των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ αναφέρονται σε ξεχωριστή σελίδα με κεφαλαία έντονα γράμματα (Κεφάλαιο 1. Γενική Εισαγωγή) 14pt κεντραρισμένος στο μέσο της σελίδας και χαρακτηρίζονται ως Επικεφαλίδα 1. Οι τίτλοι των Υποκεφαλαίων αρχίζουν από το αριστερό άκρο του πλαισίου και διαχωρίζονται με μια κενή γραμμή τόσο από το κείμενο που προηγείται όσο και από αυτό που έπεται, ενώ γράφονται με κεφαλαία έντονα γράμματα (12pt) και χαρακτηρίζονται ως Επικεφαλίδα 2. (π.χ. 1.1 Γενικά). Τίτλοι

13 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Οι δευτερεύοντες τίτλοι, διαχωρίζονται με μία κενή γραμμή από το κείμενο που προηγείται γράφονται με πεζά, έντονα γράμματα (12pt) και χαρακτηρίζονται ως Επικεφαλίδα 3. (π.χ. 1.1.1 Ο κλάδος των θερμοκηπίων). Οι τίτλοι τρίτης τάξης υπογραμμίζονται και δεν διαχωρίζονται με κενή γραμμή τόσο από το κείμενο που προηγείται όσο και από αυτό που έπεται, γράφονται με πεζά, γράμματα (12pt) italics και χαρακτηρίζονται ως Επικεφαλίδα 4. (π.χ. 1.1.1.1 Τα θερμοκήπια στην Κρήτη). Τίτλοι

14 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Οι πίνακες και τα σχήματα παραθέτονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πρώτη αναφορά τους στο κείμενο και διαχωρίζονται από αυτό με μια κενή γραμμή. Οι τίτλοι των Πινάκων γράφονται κεντραρισμένοι πάνω από τους Πίνακες και αριθμούνται. π.χ. με πεζά, έντονα γράμματα (12pt) Πίνακας 1. Τίτλος Πίνακα. Πίνακες-Σχήματα

15 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Οι τίτλοι των Σχημάτων γράφονται κεντραρισμένοι κάτω από τα Σχήματα και αριθμούνται, π.χ. με πεζά, έντονα γράμματα (12pt) Σχήμα 1. Τίτλος Σχήματος. Αν ένας πίνακας υπερβαίνει τη μια σελίδα οι τίτλοι των στηλών επαναλαμβάνονται στην αρχή της επόμενης σελίδας. Πίνακες-Σχήματα

16 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Οι τίτλοι των Σχημάτων γράφονται κεντραρισμένοι κάτω από τα Σχήματα και αριθμούνται, π.χ. με πεζά, έντονα γράμματα (12pt) Σχήμα 1. Τίτλος Σχήματος. Αν ένας πίνακας υπερβαίνει τη μια σελίδα οι τίτλοι των στηλών επαναλαμβάνονται στην αρχή της επόμενης σελίδας. Πίνακες-Σχήματα

17 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο γίνονται με διαδοχικούς αριθμούς μέσα σε αγκύλες. Τα βιβλιογραφικά στοιχεία των αναφερόμενων εργασιών παρατίθενται στο τέλος του κειμένου, κάτω από τον τίτλο: Βιβλιογραφία ο οποίος αναγράφεται με πεζά, έντονα γράμματα (14pt) σε ξεχωριστή σελίδα, σύμφωνα με τα ακόλουθα υποδείγματα (για βιβλίο, άρθρο σε περιοδικό και άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου, αντιστοίχως): Βιβλιογραφία

18 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου 1.Monteith, J.L., Unsworth, M.H., 1990. Principles of environmental physics, 2nd ed. Edward Arnold, London UK, 291 pp. 2.Daudet, F.A., Silvestre, J., Ferreira, M.I., Valancogne, C. and Pradelle, F. 1998. Leaf boundary layer conductance in a vineyard in Portugal. Agric. For. Meteorol., 89(3-4): 255-267. 3.Steinberg, Ι., 1997. The effect of ultraviolet-absorbing plastic sheets on pollination of greenhouse tomatoes by bumblebees. Proc. of Int. Congr. for Plastic in Agriculture, Tel Aviv, Israel- March 1997. Βιβλιογραφία

19 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου

20 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Το πλήρες κείμενο των εργασιών που ανακοινώθηκαν (προφορικά ή γραπτά) στο 27ο συνέδριο της ΕΕΕΟ θα πρέπει να μην ξεπερνά τις 4 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, σχημάτων και πινάκων). Το πλήρες κείμενο των εργασιών στις οποίες οι συγγραφείς τους επιθυμούν (προαιρετικά) να συμπεριλάβουν (στην τελευταία σελίδα του κειμένου) τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων, την περίληψη και τις λέξεις κλειδιά στην αγγλική γλώσσα, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 σελίδες. Το πλήρες κείμενο των εργασιών των προσκεκλημένων ομιλητών προτείνεται να μην ξεπερνά τις 8 σελίδες. Οδηγίες συγγραφής ερευνητικής εργασίας Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

21 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Περιθώρια: άνω και κάτω 2,5 cm – αριστερά και δεξιά 3,0 cm Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12 pt Διάστιχο: μονό, χωρίς επιπλέον διάστημα ανάμεσα στις παραγράφους Παράγραφος: 1 cm. Διαμόρφωση σελίδας Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

22 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Πρώτη γραμμή: Τίτλος με κεφαλαία και έντονα γράμματα, στοίχιση αριστερά. Τα επιστημονικά (λατινικά) ονόματα με πεζούς χαρακτήρες (πλάγια γραφή) Επόμενη γραμμή: κενή Επόμενη γραμμή: Ονόματα συγγραφέων με πεζούς χαρακτήρες και αριστερή στοίχιση. Πρώτα το αρχικό γράμμα του ονόματος του συγγραφέα και ακολουθεί το επώνυμο. Όταν οι συγγραφείς προέρχονται από διαφορετικά ιδρύματα πρέπει να τοποθετούνται αριθμητικοί εκθέτες Διαμόρφωση κειμένου Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

23 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Επόμενη γραμμή: Διεύθυνση συγγραφέων με πεζούς χαρακτήρες με την ακόλουθη σειρά: Ίδρυμα, Σχολή ή Τμήμα, Εργαστήριο, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη. (π.χ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δενδροκομίας, Οδός Φυτόκου, 38446 Βόλος) Επόμενες 2 γραμμές: κενές Διαμόρφωση κειμένου Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

24 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Περίληψη Λέξεις κλειδιά (έως 5 λέξεις ή φράσεις με έως 2 λέξεις έκαστη, οι οποίες δεν αναγράφονται στον τίτλο της εργασίας) Εισαγωγή Υλικά και Μέθοδοι Αποτελέσματα Συζήτηση (τα Αποτελέσματα και η Συζήτηση μπορούν να συγχωνευθούν) Συμπεράσματα (προαιρετικά) Ευχαριστίες (εάν απαιτείται) Βιβλιογραφία Τίτλος, ονόματα συγγραφέων, περίληψη και λέξεις κλειδιά στην αγγλική γλώσσα με την ίδια μορφή όπως και στο Ελληνικό αντίστοιχο τμήμα (προαιρετικά) Τμήματα της εργασίας Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

25 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Πριν από το κάθε τμήμα της εργασίας να υπάρχει μία κενή γραμμή και να ακολουθεί ο τίτλος με πεζούς χαρακτήρες, υπογραμμισμένος (π.χ. Περίληψη, Εισαγωγή κ.λπ.) και σε αριστερή στοίχιση. Το κείμενο κάθε τμήματος να αρχίζει, στην αμέσως επόμενη σειρά από τον τίτλο, με παράγραφο 1 cm και να είναι πλήρως στοιχισμένο. Τμήματα της εργασίας Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

26 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Οι Εικόνες, τα Σχήματα και οι Πίνακες πρέπει να αριθμημένοι σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο και να είναι ενσωματωμένοι στο κείμενο, στην τελική τους μορφή και μέγεθος, σε ασπρόμαυρο φόντο. Ο τίτλος προηγείται στους Πίνακες και έπεται στις Εικόνες και στα Σχήματα. Εικόνες, Σχήματα και Πίνακες Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

27 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Οι συντομογραφίες να επεξηγούνται κατά την πρώτη τους αναφορά οπουδήποτε στο κείμενο Συντομογραφίες Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

28 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Οι αναφορές στο κείμενο να αναγράφονται κατά χρονολογική σειρά, π.χ. (Suslow, 1984, Βασιλακάκης & Νικολάου, 2002, Anderson κ.ά., 2010). Ο όρος ‘κ.ά.’ αναφέρεται όταν μία συνθετική εργασία έχει περισσότερους από 2 συγγραφείς. Αναφορές που αφορούν προσωπική επικοινωνία αναγράφονται μόνο στο κείμενο και όχι στη βιβλιογραφία: (Φ. Μπλέτσος, προσωπική επικοινωνία). Βιβλιογραφία Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

29 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου 1.από επιστημονικό περιοδικό Anderson, M.N., Colelli, G.M. and Sanchez, M.T. 2010. Fresh cut products from minor vegetables. Postharvest Biol. Technol. 25:131-145. 2.από βιβλίο Βασιλακάκης, Μ. και Νικολάου, Ν. 2002. Φυσιολογία Καταπόνησης των Οπωροφόρων και της Αμπέλου. Εκδ. Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη. 3.από κεφάλαιο σε βιβλίο Suslow, Τ.M. 1984. Microorganisms in food stuff. In: Kader, A.A. (ed.), Postharvest Biology and Technology, 5th ed. Academic Press, New York. pp. 145-245. Βιβλιογραφία Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

30 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου 4. από πρακτικά συνεδρίου Κούτσικα-Σωτηρίου, Μ. και Τράκα-Μαυρωνά, Α. 2009. Αξιοποίηση εγχώριου γενετικού υλικού μικρόκαρπης τομάτας και κερασοτομάτας. Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 13(β): 905-908. 5. από ιστοσελίδα Food and Agriculture Organization. 2010. www.fao.org. Βιβλιογραφία Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

31 Περίληψη Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου

32 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Διαμόρφωση σελίδας Μέγεθος: Μέχρι 1 σελίδα Α4. Για λόγους ομοιομορφίας στην εμφάνιση του τεύχους των περιλήψεων, παρακαλούμε να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε το κείμενο της περίληψης να μην καταλαμβάνει μικρότερο χώρο από μισή σελίδα Α4 Περιθώρια: άνω και κάτω 2,5 cm – αριστερά και δεξιά 3,0 cm Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12 pt (πλην των διευθύνσεων που θα είναι 10 pt) Διάστιχο: μονό Παράγραφος: χωρίς παραγράφους στην περίληψη. Οδηγίες συγγραφής περίληψης για το Τεύχος Περιλήψεων του Συνεδρίου Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

33 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Διαμόρφωση κειμένου Τίτλος: με κεφαλαία και έντονα γράμματα, στοίχιση κέντρο. Τα επιστημονικά (λατινικά) ονόματα με πεζούς χαρακτήρες (πλάγια γραφή) Συγγραφείς: Μετά τον τίτλο ακολουθούν δύο κενές γραμμές, και στην τρίτη αναγράφονται τα ονόματα συγγραφέων με πεζούς χαρακτήρες και στοίχιση στο κέντρο. Πρώτα το αρχικό γράμμα του ονόματος του συγγραφέα και ακολουθεί το επώνυμο. Όταν οι συγγραφείς προέρχονται από διαφορετικά ιδρύματα πρέπει να τοποθετούνται αριθμητικοί εκθέτες Στοιχεία επικοινωνίας (10 pt): Ακολουθεί μία κενή γραμμή και στην επόμενη αναγράφονται οι διευθύνσεις των συγγραφέων με πεζούς χαρακτήρες με την ακόλουθη σειρά: Ίδρυμα, Σχολή ή Τμήμα, Εργαστήριο, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη. (π.χ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δενδροκομίας, Οδός Φυτόκου, 38446 Βόλος) Οδηγίες συγγραφής περίληψης για το Τεύχος Περιλήψεων του Συνεδρίου Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

34 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Κείμενο Περίληψης: ακολουθούν 2 κενές γραμμές και στην τρίτη ξεκινά το κείμενο της περίληψης πλήρως στοιχισμένο χωρίς παράγραφο. Κρίση Περίληψης: Η περίληψη θα κριθεί από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Επομένως, αυτή θα πρέπει να είναι αφενός περιεκτική, και αφετέρου να δίνει μια ικανοποιητική περιγραφή του προβλήματος, της μεθοδολογίας και των κυριότερων αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής, όσον αφορά τις Περιλήψεις, θα εστιάζεται μόνο στο ερευνητικό κομμάτι και δεν θα γίνουν διορθώσεις σχετικές με ορθογραφία και σύνταξη. Εφόσον η Επιστημονική Επιτροπή κρίνει ότι η ερευνητική εργασία είναι αξιόλογη, η εργασία θα γίνει δεκτή για παρουσίαση και η περίληψη θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Περιλήψεων. Οδηγίες συγγραφής περίληψης για το Τεύχος Περιλήψεων του Συνεδρίου Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

35 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΧΙΔΕΑΣ Ophrys persephonae ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Π. Μαλέτσικα 1 και Γ. Δημητριάδης 2 1 Οργανισμός ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελαίας, Αγροκήπιο, 73100 Χανιά 2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανθοκομίας, Οδός Φυτόκου, 38446 Βόλος Μελετήθηκε η γενετική παραλλακτικότητα των ενδημικών φυτών ορχιδέας Ophrys persephonae στις βόρειες Σποράδες … Οδηγίες συγγραφής περίληψης για το Τεύχος Περιλήψεων του Συνεδρίου Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

36 Paper Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου

37 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Michail Salampasis 1, John Tait 2 1 Department of Informatics, Alexander Technology Educational Institute of Thessaloniki, Greece, e-mail: cs1msa@it.teithe.gr cs1msa@it.teithe.gr 2 School of Computing and Technology, University of Sunderland, St Peters Campus, SR6 ODD, Sunderland, UK, e-mail: jta@isis.sund.ac.ukjta@isis.sund.ac.uk Authors’ Instructions for the Preparation of Initial Submission Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

38 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Abstract. The abstract should summarize the contents of the paper and should contain at most 150 words. It should be set in 9-point font size and should be inset 1.0 cm from the right and left margins. There should be two blank lines before and after the abstract. This document is in the required format. Keywords: We encourage you to list 4-6 keywords in this section. Authors’ Instructions for the Preparation of Initial Submission Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

39 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου This instruction file for Word users may be used as a template. The printing area is 125 mm × 195 mm. The text should be justified to occupy the full line width, so that the right margin is not ragged, with words hyphenated as appropriate. Please fill pages so that the length of the text is no less than 180 mm, if possible. To achieve the printing area required in an A4 paper format check the page formatting of this template paper. Use 10-point type for the name(s) of the author(s) and 9- point type for the address(es) and the abstract. For the main text, please use 10-point type and single-line spacing. We recommend the use of Computer Modern Roman or Times. Italic type may be used to emphasize words in running text. Bold type and underlining should be avoided. 1 Introduction Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

40 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Use 10-point type for the name(s) of the author(s) and 9- point type for the address(es) and the abstract. For the main text, please use 10-point type and single-line spacing. We recommend the use of Computer Modern Roman or Times. Italic type may be used to emphasize words in running text. Bold type and underlining should be avoided. 2 Paper Preparation Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

41 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Headings should be capitalized (i.e., nouns, verbs, and all other words except articles, prepositions, and conjunctions should be set with an initial capital) and should, with the exception of the title, be aligned to the left. The font sizes are given in Table 1. Headings Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

42 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Font sizes of headings. Table captions should always be positioned above the tables. Table 1. Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Heading levelExampleFont size and style Title (centered)Workshop Paper14 point, bold level 1 heading1 Introduction12 point, bold level 2 heading2.1 Printing Area10 point, bold level 3 headingHeadings. Text follows10 point, bold level 4 headingNote Text follows10 point, italic Lemmas, Propositions, and Theorems. The numbers accorded to lemmas, propositions, and theorems, etc. should appear in consecutive order.

43 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Drawings should have a resolution of at least 600 dpi. The lettering in figures should have a height of 10-point type. Figures should be numbered and should have a caption which should always be positioned under the figures, in contrast to the caption belonging to a table, which should always appear above the table. Please center the captions between the margins and set them in 9-point type (Fig. 1 shows an example). The distance between text and figure should be about 10 mm, the distance between figure and caption about 6 mm. To ensure that the reproduction of your illustrations is of a reasonable quality, we do not better use shading. If screenshots are necessary, please make sure that you are happy with the print quality before you send the files. 2.1 Figures Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

44 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου 2.1 Figures Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Fig. 1. The three phases of the link-based collection fusion strategy. The Link-based strategy is more complex and has not been previously described so we will provide a detailed description of it in the following sections.

45 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Displayed equations or formulas are centered and set on a separate line (with an extra line or halfline space above and below). Displayed expressions should be numbered for reference. The numbers should be consecutive within each section or within the contribution, with numbers enclosed in parentheses and set on the right margin. x + y = z.(1) Equations should be punctuated in the same way as ordinary text but with a small space before the end punctuation mark. 2 Formulas Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

46 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου The superscript numeral used to refer to a footnote appears in the text either directly after the word to be discussed or – in relation to a phrase or a sentence – following the punctuation mark (comma, semicolon, or period). Footnotes should appear at the bottom of the normal text area, with a line of about 3cm width immediately above them. 2.3 Footnotes Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

47 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου There are many systems for the citation of references. Please use the alphabetical or name-date method known as the HARVARD system. In this the author's surname and year of publication are cited in the text, e.g. (Bond, 2004), and a reference list (of these citations) is included at the end of the assignment, in alphabetical order by author. The reference list also includes additional details such as the title and publisher. Check this URL http://www.tvu.ac.uk/lrs/guides/harvard.html for a detailed list of how to cite references in your text and in your reference list. http://www.tvu.ac.uk/lrs/guides/harvard.html 2.4 Citations Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

48 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου There is no need to include page numbers. Acknowledgments. This heading should be treated as a 3rd level heading and should not be assigned a number. 5 Page Numbering and Running Heads Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

49 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου 1.Stiglitz, J. (2002) Globalisation and its discontents. London: Allen Lane. 2.Aggleton, P. and Chalmers, H. (2000) Nursing models and nursing practice. 2nd ed. Basingstoke: Macmillan. 3.Taruskin, R. (1988) The pastness of the present and the present of the past. In Authenticity and Early Music, ed. N. Kenyon, p.137-207. Oxford: Oxford University Press. 4.Colley, A., Banton, L., Down, J and Pither, A. (1992) An expert-novice comparison in musical composition. Psychology of music, 20, p.124-34. References Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

50 Word Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου

51 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Δεδομένα Επεξεργασία Απεικόνιση Μορφοποίηση Πως δημιουργώ πίνακες & γραφήματα?

52 Excel Συνέδριο Paper Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Word Excel

53 Power Point Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου

54 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Οι παρουσιάσεις των προφορικών εργασιών θα γίνουν με PowerPoint ηλεκτρονικά. Η παρουσίαση θα έχει διάρκεια έως 12 λεπτά. Θα ακολουθούν ερωτήσεις για τα επόμενα 3 λεπτά. Το Προεδρείο κάθε ενότητας θα συντονίζει τα ανωτέρω. Οδηγίες για τις προφορικές παρουσιάσεις εργασιών Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

55 Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Η γραπτή ανακοίνωση (poster) θα πρέπει να έχει διαστάσεις 80 cm πλάτος και 110 cm ύψος το μέγιστο. Στο poster ο τίτλος αναγράφεται ψηλά επάνω με γραμματοσειρά 72 pt, ώστε να διαβάζεται εύκολα από απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρα. Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται με γραμματοσειρά μεγέθους 48 pt, οι διευθύνσεις των συγγραφέων, το κείμενο, πίνακες, διαγράμματα, εικόνες με γραμματοσειρά μεγέθους τουλάχιστον 28 pt. Η χρήση χρωμάτων, εικόνων, κατάλληλου πάχους γραμμών στα διαγράμματα βοηθά στην ταχεία κατανόηση του περιεχομένου της παρουσίασης. Το περιεχόμενο της γραπτής ανακοίνωσης προφανώς πρέπει να αντιστοιχεί με το περιεχόμενο της Περίληψης που υπάρχει στο Τεύχος Περιλήψεων. Οδηγίες για τις γραπτές παρουσιάσεις εργασιών (poster) Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search

56 Literature Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου

57 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου http://www.scopus.com/ http://www.sciencedirect.com/ http://www.conferencealerts.com/topic- listing?topic=Agriculturehttp://www.conferencealerts.com/topic- listing?topic=Agriculture http://www.ishs.org/calendar Ιστοσελίδες Εύρεσης Βιβλιογραφίας

58 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου Λέξεις Κλειδιά Συγγραφείς Περιοδικό Αντικείμενο Πως κάνω αναζήτηση?

59 Search Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Search Σεμινάριο TEI Πελοπονήσου TEI Πελοποννήσου

60 Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Power Point Literature Σεμινάριο TEI Πελοποννήσου http://www.agrotypos.gr/Index.asp http://www.agronews.gr/ http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012- 02-02-07-52-07http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012- 02-02-07-52-07 http://www.opekepe.gr/ http://www.thessalikigi.gr/ http://www.agrocert.gr/pages/category.asp?catID=62 http://www.e-geoponoi.gr/ http://www.farmacon.gr/ http://www.agrotikianaptixi.gr/ http://www.elga.gr/ http://peegep.gr/ Γεωπονικές – Αγροτικές Σελίδες Search


Κατέβασμα ppt "“Σεμινάριο” Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου Συνέδριο Paper Word Excel Θέμα Πτυχιακή Σεμινάριο Power Point TEI Πελοποννήσου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google