Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοικητική Δικαιοσύνη στην Κύπρο Ηλίας Γεωργίου Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής Αθήνα 2 - 4 Απριλίου 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοικητική Δικαιοσύνη στην Κύπρο Ηλίας Γεωργίου Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής Αθήνα 2 - 4 Απριλίου 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοικητική Δικαιοσύνη στην Κύπρο Ηλίας Γεωργίου Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής Αθήνα 2 - 4 Απριλίου 2016

2 Θεμέλιος λίθος διοικητικής δικαιοσύνης το άρθρο 146 του Συντάγματος Νόμος 158(1)/99 – κωδικοποίηση γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου

3 Πηγές του κυπριακού διοικητικού δικαίου: 1.Ευρωπαϊκό Δίκαιο 2.Σύνταγμα 3.Διεθνείς Συνθήκες που επικυρώνονται με Νόμο 4.Τυπικοί Νόμοι 5.Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις 6.Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αρχή της Δεσμευτικότητας)

4 Προθεσμία για άσκηση προσφυγής: 75 ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης ή της πράξης σε περίπτωση μη δημοσίευσης ή σε περίπτωση παράλειψης από την ημέρα που περιήλθε στην γνώση του προσφεύγοντος. Προϋποθέσεις για την άσκηση προσφυγής: 1.Εκτελεστή διοικητική πράξη ή παράλειψη 2.Έννομο συμφέρον – ενεστώς, άμεσο, προσωπικό

5 1960 – 1964 Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για κάθε προσφυγή. Ακυρωτικό Δικαστήριο 1964 – 2015 Ανώτατο Δικαστήριο αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για κάθε προσφυγή. Ακυρωτικό Δικαστήριο 2016 Πρωτοβάθμιο Διοικητικό Δικαστήριο 1. Ακυρωτικό Δικαστήριο 2. Δικαστήριο ουσίας για (i)φορολογικές αποφάσεις (ii) αποφάσεις σε διαδικασία διεθνούς προστασίας 2016 Ανώτατο Δικαστήριο Αποφασίζει για κάθε έφεση κατά απόφασης του Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Δικαστηρίου για λόγο που αναφέρεται σε νομικό σημείο

6 Η απόφαση του Δικαστηρίου δεσμεύει κάθε όργανο ή αρχή - υποχρεούνται σε συμμόρφωση (Άρθρο 146.5 του Συντάγματος). Απουσία μηχανισμού για την αποτελεσματική εφαρμογή των Δικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου. Εναπόκειται στα Διοικητικά όργανα να ενεργήσουν υπεύθυνα και να συμμορφωθούν. 21/7/2015 εισαγωγή πρόνοιας στο Σύνταγμα ότι το Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία, ως ο Νόμος ήθελε ορίσει, να εξετάζει – αποφασίζει κατά πόσο υπήρξε συμμόρφωση και να επιβάλει κυρώσεις. Σχετική Νομοθετική πρόνοια δεν εισήχθηκε μέχρι σήμερα. Πρόσωπο το οποίο ζημιώθηκε από απόφαση / πράξη / παράλειψη που κηρύχθηκε άκυρη και εφόσον η αξίωσης του δεν ικανοποιήθηκε δύναται να επιδιώξει αποζημίωση.

7 Σας ευχαριστώ. Ηλίας Γεωργίου, Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής


Κατέβασμα ppt "Διοικητική Δικαιοσύνη στην Κύπρο Ηλίας Γεωργίου Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής Αθήνα 2 - 4 Απριλίου 2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google