Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ Αναστάσιος Βασιλειάδης. Τι είναι Κοινωνική Οικονομία H κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα Ποια είναι τα χαρακτηριστικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ Αναστάσιος Βασιλειάδης. Τι είναι Κοινωνική Οικονομία H κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα Ποια είναι τα χαρακτηριστικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ Αναστάσιος Βασιλειάδης

2 Τι είναι Κοινωνική Οικονομία H κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων; Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα; Κοινωνική επιχειρηματικότητα Παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα Παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη Τομείς και ιδέες για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων 22/5/20152www.entre.gr Περιεχόμενα

3 22/5/20153www.entre.gr

4 22/5/20154www.entre.gr Κοινωνική Οικονομία, ο Τρίτος Τομέας συνεταιρισμούς, εταιρίες & ενώσεις κ.α περιλαμβάνει: οικονομικοί & κοινωνικοί σκοποί: δραστηριότητες: που ανταποκρίνονται σε κοινωνικές ακάλυπτες ανάγκες ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ τομείς οικονομίας: Ιδιωτικός Δημόσιος

5 οικονομικών επιχειρηματικώνπαραγωγικών κοινωνικών Είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων συλλογικού οφέλους κοινωνικών συμφερόντων. Σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. 22/5/20155www.entre.gr Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

6 Οικονομικού Χαρακτήρα Περιορισμένη κατανομή κερδών Υψηλός βαθμός αυτονομίας Το οικονομικό ρίσκο Κοινωνικού Χαρακτήρα Συλλογικότητα στην λήψη αποφάσεων Δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων Εθελοντική εργασία και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες 22/5/20156www.entre.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

7 22/5/20157www.entre.gr Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

8 22/5/20158www.entre.gr

9 Aπασχολεί πάνω από 14,5 εκατομμύρια εργαζόμενους που αντιστοιχούν στο 6,5% του ενεργού πληθυσμού των χωρών της (ΕΕ-27) 22/5/20159www.entre.gr Η κοινωνική οικονομία σε αριθμούς

10 22/5/201510www.entre.gr

11 22/5/201511www.entre.gr

12 8.400 συνεταιρισμοί παραδοσιακού τύπου, µε 950.000 µέλη 71 γυναικείοι συνεταιρισμοί µε περισσότερα από 1.903 µέλη 68 συνεταιριστικές μονάδες στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία µε 571 ασθενείς 10 επιχειρήσεις που αποτελούν µετεξέλιξη προστατευµένων εργαστηρίων 15 Κοι.Σ.Π.Ε. για την ένταξη ψυχικά ασθενών στην αγορά εργασίας, 1.500 - 2.000 οργανώσεις εθελοντισµού, Άγνωστος αριθµός από εθελοντικές οργανώσεις, σωματεία 550 εγγεγραµµένες Επιχειρήσεις στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας Η απασχόληση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 1,8% της συνολικής απασχόλησης και το 2,9% της μισθωτής εργασίας. 22/5/201512www.entre.gr Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα

13 22/5/201513www.entre.gr

14 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα «Γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί πάσης φύσεως αυτοδιαχειρίζονται σύμφωνα με το καταστατικό τους και τον ισχύον νόμο, προστατεύονται και ελέγχονται από το κράτος, το οποίο έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την ανάπτυξή τους» Αρθ.12 § 4 του Ελληνικού Συντάγματος 22/5/2015www.entre.gr

15 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), 2716/1999 Ο νόμος 2716/1999: εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια τυπική μορφή κοινωνικών επιχειρήσεων που στοχεύουν στην επαγγελματική ένταξη ατόμων ευπαθών ομάδων. Το 2011 ιδρύθηκε η δευτεροβάθμια ένωση Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία αποτελεί τη συλλογική τους εκπροσώπηση. 22/5/2015www.entre.gr

16 Νόμος 4019/2011 – ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ «Το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, που αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις των οποίων καταστατικός στόχος είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση των ευρύτερων κοινωνικών συμφερόντων» άρθρο 1, § 1 Σε εφαρμογή από 30 Σεπτεμβρίου 2011. Είναι η πρώτη νομοθετική πράξη που εισάγει την έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. 22/5/2015www.entre.gr

17 Νόμος 4019/2011 – ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ «Θεσπίζεται η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.» 22/5/2015www.entre.gr

18 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 1.Κοιν.Σ.Επ. ΕΝΤΑΞΗΣ 2.Κοιν.Σ.Επ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 3.Κοιν.Σ.Επ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 22/5/2015www.entre.gr

19 Α) Κοιν.Σ.Επ. ΕΝΤΑΞΗΣ: Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Σε μια Κοιν.Σ.Επ Ένταξης 40% κατ’ ελάχιστο των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του νόμου 2716/1999 θεωρούνται επίσης Κοιν.Σ.Επ. ΕΝΤΑΞΗΣ. 22/5/2015www.entre.gr

20 Β) Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνική φροντίδας Αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού- προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις. 22/5/2015www.entre.gr

21 Γ) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού Αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. 22/5/2015www.entre.gr

22 Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικ ότητας Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας 22/5/2015www.entre.gr

23 Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ., οι οποίες συστήνονται με βάση το Νόμο 4019/2011 και οι Κοι.Σ.Π.Ε. του Νόμου 2716/1999. Με την εγγραφή τους οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε. θα αποκτούν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας. 22/5/2015www.entre.gr

24 Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας έχουν ως σκοπό την κοινωνική ωφέλεια μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα, αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου, εφαρμόζουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, έχουν αυτονομία στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους, προβλέπουν τη χρησιμοποίηση των κερδών τους για τους καταστατικούς σκοπούς τους και δευτερευόντως τη δυνατότητα περιορισμένης διανομής κερδών αυτών, 22/5/2015www.entre.gr

25 Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας λειτουργούν με βάση την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, οι δραστηριότητές τους εντάσσονται αποκλειστικά σε μία από τις τρεις κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ., ήτοι Ένταξης, Κοινωνικής φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους τουλάχιστον επί μία τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο. 22/5/2015www.entre.gr

26 22/5/201526www.entre.gr

27 Ως Κοινωνικός Επιχειρηματίας (Social Entrepreneur) ορίζεται ο επιχειρηματίας με κοινωνικό σκοπό. Αυτός, όπως και κάθε επιχειρηματίας, επιθυμεί να ελέγχει το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, έχει αυξημένη τάση προς τον πειραματισμό και τη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας (Prabhu, 1999). 22/5/201527www.entre.gr Τα Χαρακτηριστικά ενός Κοινωνικού Επιχειρηματία

28 Είναι φορέας αλλαγής,. Καταφέρνει να δημιουργήσει τόσο κοινωνική αξία, που αποτελεί ουσιαστικά τον επιχειρηματικό σκοπό, όσο και οικονομική αξία, απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της επιχειρηματική δράσης. Έχει την ικανότητα να επικοινωνεί το όραμα και τους στόχους του και να πείθει για την ορθότητα και τη χρησιμότητά τους Είναι συντονιστής ικανός να κινητοποιήσει και να ευθυγραμμίσει διαφορετικά συμφέροντα και κίνητρα Ενθαρρύνει τις προσπάθειες άλλων κοινωνικών δράσεων και δεν προσπαθεί μονάχα να ενισχύσει την δική του επιρροή και δύναμη. (Austin et. al, 2006) 22/5/201528www.entre.gr Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

29 22/5/201529www.entre.gr

30 Προσφέρει απασχόληση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δημιουργεί θέσεις εργασίας Προσφέρει Κοινωνικοοικονομική επανένταξη αποκλεισμένων κοινωνικά ομάδων και καταπολέµηση των διακρίσεων. Αντιμετωπίζει την ανεργία σε περιοχές έντονης οικονομικής κρίσης Προωθεί τις εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότητας και τοπικής ανάπτυξης. 22/5/201530www.entre.gr Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Οφέλη

31 22/5/201531www.entre.gr

32 22/5/201532www.entre.gr

33 πιστωτικές αναπτυξιακές κοινωνικές εκπαιδευτικές πολιτιστικές παραγωγικές καταναλωτικές εμπορικές προμηθευτικές μεταφορικές τουριστικές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 22/5/201533www.entre.gr

34 Οργάνωση µε επιχειρηµατικό πνεύµα Η επιδίωξη οικονοµικών και κοινωνικών στόχων ταυτόχρονα Ο υψηλός βαθµός αυτονοµίας Ο συµµετοχικός χαρακτήρας Η κινητοποίηση οµάδων και φορέων πολιτών Η συµβολή τους σε µια οικονοµική ανάπτυξη που ενισχύει την κοινωνική συνοχή ∆ιασφαλίζεται ελάχιστο επίπεδο αµειβόµενης εργασίας Χαμηλό επενδυτικό προφίλ Έμμισθη απασχόληση των μελών 22/5/201534www.entre.gr Χαρακτηριστικά

35 Γενικά χαρακτηριστικά ΚΟΙΝΣΕΠ Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε ίσης αξίας συνεταιριστικές µερίδες. Τα µέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ διαθέτουν τουλάχιστον από µία υποχρεωτική µερίδα, ως ελάχιστη χρηµατική συµµετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφαρµόζεται η αρχή ένα πρόσωπο - µια ψήφος, ανεξάρτητα από τον αριθµό των µερίδων που κατέχει το κάθε µέλος. Μέλη της Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες. Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της ΚΟΙΝΣΕΠ είναι η ∆ιοικούσα Επιτροπή. Κάθε µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και µέλος της επιχείρησης. ∆ιανοµή κερδών, ετήσια, ως εξής: ◦ αποθεµατικό 5% ◦ εργαζόµενοι έως 35% ◦ επανεπένδυση – δηµιουργία νέων θέσεις εργασίας - δραστηριότητες επιχείρησης τουλάχιστον 60% 22/5/2015www.entre.gr

36 1.Ποιο είναι το κοινωνικό πρόβλημα 2.Ποια είναι η πιθανή λύση του 3.Πού απευθύνεται η επιχείρηση (πελάτης) 4.Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές 5.Πως θα αξιολογηθεί η κοινωνική επίδραση 6.Πηγές χρηματοδότησης 22/5/201536www.entre.gr Στάδια Ανάπτυξης

37 Κεφάλαιο της επιχείρησης Χορηγίες Έσοδα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας (υπό σύσταση) Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας Προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη της εργασίας 22/5/201537www.entre.gr Πόροι – Χρηματοδότηση

38 22/5/201538www.entre.gr

39 κοινωνική ένταξη ατόμων από ευπαθείς ομάδες μέσω της απασχόλησης / εκπαίδευσης. Myrtillo Cafe στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, το οποίο συνδυάζει τις λειτουργίες καφετέριας, κέντρου λόγου-τέχνης και χώρου εκπαίδευσης. 22/5/201539www.entre.gr Κοιν.Σ.Επ. Μύρτιλλο - Social Enterprise of the year 2014

40 το περιοδικό ΣΧΕΔΙΑ εκδόθηκε το 2013 και είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου παρέχοντας σήμερα την ευκαιρία σε περισσότερους από 200 ανθρώπους (κυρίως αστέγους, πωλητές του περιοδικού) να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα και να ξαναχτίσουν τις ζωές τους. Ο κοινωνικός αντίκτυπος από την επιτυχία του περιοδικού «Σχεδία», επεκτείνεται στους περισσότερους από 22.000 αναγνώστες του περιοδικού και στους δεκάδες χιλιάδες που αλληλοεπιδρούν καθημερινά με τους πωλητές της «Σχεδίας» 22/5/201540www.entre.gr ΜΚΟ ΔΙΟΓΕΝΗΣ - Community Impact Award 2014

41 Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης του Τομέα Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια και έχει αναπτύξει δραστηριότητες στον αγροτικό τομέα, στην παραγωγή, τυποποίηση και εξαγωγή μελιού, στον εναλλακτικό τουρισμό, εμπλέκοντας ενεργά νοσηλευτές, ασθενείς με ψυχικά προβλήματα και την τοπική κοινωνία της Λέρου. 22/5/201541www.entre.gr ΚΟΙΣΠΕ Τομέα Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου

42 H "ΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΣ" ιδρύθηκε στη Λάρισα από σαράντα έξι (46) άτομα Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Παράγει και εμπορεύεται οπωρολαχανικά & αρωματικά φυτά τα οποία έχουν παραχθεί με φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες 22/5/201542www.entre.gr "ΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΣ" - Green Social Enterprise 2014

43 Σκοπός της είναι η άρση του αποκλεισμού των ΑΜΕΑ και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού από το κοινωνικό σύνολο, μέσω της εργασιακής απασχόλησης. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες που εργάζονται σήμερα στην «Ηλιαχτίδα» παράγουν κυρίως προσκλητήρια, δώρα, κάρτες, χειροποίητα κοσμήματα αλλά και σαπούνια. http://www.iliaktida-amea.gr/ «Η Ηλιαχτίδα» 22/5/201543www.entre.gr

44 22/5/201544www.entre.gr

45 Είναι μία παγκόσμια κοινωνική επιχείρηση, πρωτοπόρο πρόγραμμα εκμάθησης για νέους, ηλικίας 18-24 και ταυτόχρονα λειτουργεί σε καθημερινή βάση ένα εστιατόριο. Ο στόχος να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε άνεργους νέους ώστε να αλλάξουν το μέλλον τους μέσα από το φαγητό Οι νέοι που εκπαιδεύονται εκεί είχαν άσχημο ξεκίνημα στη ζωή τους (π.χ. επαφή με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά). http://www.fifteen.net/ Fifteen 22/5/201545www.entre.gr

46 το «Skoll Foundation» προσέφερε 250 εκατομμύρια δολάρια στα οποία περιλαμβάνονται επενδύσεις σε 85 κοινωνικές επιχειρήσεις και 70 οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. έχει δημιουργήσει δύο προγράμματα μέσω τον οποίων «σφίγγονται» οι δεσμοί ανάμεσα στις κοινωνικές επιχειρήσεις ανά την υφήλιο, Tα τελευταία 10 χρόνια, έχει εντοπίσει και συνεργάζεται με τους πιο επιτυχημένους κοινωνικούς επιχειρηματίες του κόσμου. το «Skoll Foundation» είναι το «σημείο συνάντησης» όλων των κοινωνικών επιχειρήσεων του κόσμου http://www.skollfoundation.org/ «Skoll Foundation» 22/5/201546www.entre.gr

47 Το «Fair Trade» είναι ένας εμπορικός συνεταιρισμός, Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εμπορίου και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργατών. Η Fair Trade Hellas άρχισε να προωθεί τη φιλοσοφία του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου, που έχει ως κύριο στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2006, άνοιξε στην Αθήνα το πρώτο μη κερδοσκοπικό κατάστημα με προϊόντα από ολόκληρο τον κόσμο. http://www.fairtrade.gr/http://www.fairtrade.gr/ και http://www.fai rtrade.net/http://www.fai rtrade.net/ «Fair Trade» 22/5/201547www.entre.gr

48 Χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινωνικού συνεταιρισμού στην Ιταλία αποτελεί το «Noncello», είναι ο μεγαλύτερος από τους περίπου 3.800 κοινωνικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν σήμερα στη χώρα. Ξεκίνησε το 1981 στην Πορντενόνε, με πρωτοβουλία 3 ψυχιάτρων και 6 ασθενών του ψυχιατρείου της περιοχής, ύστερα από την κατάργηση των ψυχιατρικών ασύλων σύμφωνα με την ιταλική Νομοθεσία. Αρχικά προσέφερε υπηρεσίες καθαρισμού σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια της περιοχής. Στην συνέχεια, επεκτάθηκε και στον περιβαλλοντικό τομέα. Από το 1996, μάλιστα, δραστηριοποιείται και στην ανακύκλωση λευκών συσκευών. http://www.coopnoncello.it/ «Noncello» 22/5/201548www.entre.gr

49 η «Ashoka» έχει επεκταθεί παγκοσμίως, αριθμώντας εκατοντάδες εθελοντές και πάνω από 2000 συνεργάτες σε περίπου 60 χώρες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνεργάζονται με στόχο την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων https://www.ashoka.org/ «Ashoka» 22/5/201549www.entre.gr

50 22/5/201550www.entre.gr

51 Παραγωγή - Πώληση Τοπικών Παραδοσιακών & Βιολογικών προϊόντων. Υπηρεσίες κηποτεχνίας, εξωραϊσμός – καθαρισμός εξωτερικών χώρων και παροχή αγροτικών. Κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά εστιατόρια, κοινωνικά ιατρεία- φαρμακεία κ.τ.λ. Καλλιτεχνικό εργαστήρι για την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς Ήπιες Μορφές Τουρισμού : Αγροτουρισμός – Οικοτουρισμός Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων και υδάτινων πόρων Υγεία – Κοινωνική στήριξη 22/5/201551www.entre.gr

52 22/5/201552www.entre.gr

53 ΙΣΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Δίκτυο Στήριξης Γυναικών. Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας & Ενεργοποίηση Εθελοντών Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Γόννων ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΕΣ ΘΕΜΙΔΑ: Δίκτυο προώθησης ισότητας EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας Equal Women: «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα:A path to equality» Entrepreneurship Simulation & Europeans on labour market Espase Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην κοινωνική οικονομία 22/5/201553www.entre.gr iED

54 Τάσος Βασιλειάδης tasos@entre.gr www.entre.gr 22/5/201554www.entre.gr


Κατέβασμα ppt "Δρ Αναστάσιος Βασιλειάδης. Τι είναι Κοινωνική Οικονομία H κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα Ποια είναι τα χαρακτηριστικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google