Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Eφαρμοσμένα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας στο εξωτερικό Μοντέλα ηθικής ανάπτυξης Ευάγγελος Αλμπανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Eφαρμοσμένα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας στο εξωτερικό Μοντέλα ηθικής ανάπτυξης Ευάγγελος Αλμπανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Eφαρμοσμένα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας στο εξωτερικό Μοντέλα ηθικής ανάπτυξης Ευάγγελος Αλμπανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής

2 Χειμερινοί Ο.Α. Κάλγκαρυ 1988  Σχεδιάστηκαν εγχειρίδια για την Α΄θμια και Β΄θμια Εκπαίδευση  Εισήχθη στο αναλυτικό πρόγραμμα όχι ως ένα ξεχωριστό αντικείμενο διδασκαλίας αλλά ως επιλογή  Ενσωματώθηκε στα μαθήματα γλώσσας, μαθηματικά, φυσική αγωγή και καλλιτεχνικά.

3 Εγχειρίδιο Δημοτικού  Το ολυμπιακό πνεύμα: ιστορία, σύμβολα, παραδόσεις.  Χειμερινά ολυμπιακά αθλήματα  Ο χειμώνας και ο ολυμπιακός κόσμος. Πόλεις που φιλοξένησαν τους Χειμερινούς ολυμπιακούς  Οι ολυμπιακοί αγώνες και αθλητές, θεατές, φίλαθλοι  Το Καλγκαρυ και η οργάνωση των αγώνων

4 Fair Play Canada Association  Διακήρυξη: Ο αθλητισμός και η φυσική δραστηριότητα είναι σημαντικές για έναν τρόπο ζωής και μπορούν να διδάξουν σημαντικές κοινωνικές αξίες για το συναγωνισμό, για το τι σημαίνει επιτυχία, αποτυχία.  Οι κύριες μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για να αποκτήσουν τα παιδιά αξίες και στάσεις αθλητικού πνεύματος είναι η αναγνώριση και λύση ηθικών προβλημάτων και η αλλαγή ρόλων.

5 Keep the spirit alive (IOA-1995)  Το πνεύμα των αρχαίων και των σύγχρονων Ο.Α.  Το πνεύμα των ολυμπιακών αθλημάτων  Το παγκόσμιο πνεύμα- Ο ολυμπιακός κόσμος ενώνεται  Το πνεύμα μέσα μας – Ο ολυμπιακός αθλητής

6 Ο.Α. Ναγκάνο (1998) & Σίδνευ (2000)  Εκπαιδευτικό πακέτο που διενεμήθη στα σχολεία  Συνοδεύονταν από οπτικοακουστικό υλικό και αφίσες. Περιελάμβανε επίσης: Διδακτικές σημειώσεις, Σελίδες με δραστηριότητες για τους μαθητές, βοηθητικό υλικό στήριξης σε ειδικό ένθετο.

7 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Σαλτ Λέικ (2002)  Οπτικοακουστικό υλικό για σχολεία  Εγχειρίδια που περιελάμβαναν : δημιουργικες σελίδες εργασίας, παιχνίδια που μεταφέρουν το ολυμπιακό πνεύμα στην τάξη, προτάσεις για μίνι ολυμιακούς αγώνες.  Δεν υπήρξε κάποιος εθνικός σχεδιασμός

8 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  Η Ολυμπιακή Αθλητική Παιδεία εξελίσσεται και προσφέρει πέρα από γνώσεις ηθική διαπαιδαγώγηση στις βασικές αθλητικές αξίες.

9 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10 Θεωρίες ηθικής ανάπτυξης 1. ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΕΤΩΝ  Η ηθική ανάπτυξη σχετίζεται με τη διαπαιδαγώγηση του χαρακτήρα μέσα από την ανάπτυξη βασικών αρετών, όπως η εντιμότητα, η υπομονή, η μεγαλοψυχία κ.α.  Οι αρετές μπορούν να διδαχθούν στη μικρή ηλικία με την παράθεση παραδειγμάτων, την απαίτηση εφαρμογής συμβατής συμπεριφοράς και την ανταμοιβή της συμπεριφοράς αυτής.  Κριτική: δεν προσδιορίζει τους τρόπους εφαρμογής, κοινωνικός ετεροκαθορισμός αρετών

11 ΘΕΩΡΙΑ PIAGET  To 1o στάδιο της ηθικής σκέψης του παιδιού χαρακτηρίζεται από πίστη σε κανόνες και υπακοή στην εξουσία (ενηλίκων).  Στο 2 ο στάδιο το παιδία αντιμετωπίζει κριτικά τους κανόνες και αρχίζει να τους εφαρμόζει επιλεκτικά πάνω στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της συνεργασίας  Η θεωρία αυτή ζητά από τον εκπαιδευτικό να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, έτσι ώστε συλλογικά να παίρνουν αποφάσεις και να λύνουν ηθικά ζητήματα.

12 ΘΕΩΡΙΑ KOHLBERG  Η ηθική ανάπτυξη συντελείται σε τρία επίπεδα το προσυμβατικό, το συμβατικό και το επίπεδο αρχών.  Σε κάθε στάδιο ηθικής ανάπτυξης αντιστοιχεί ένας συγκεκριμένος τρόπος ηθικού συλλογισμού, με την έννοια της διαδικασίας της απόφασης για το αν μια πράξη είναι σωστή ή όχι.  Σκοπός της ηθικής εκπαίδευσης είναι να περάσει στο επόμενο στάδιο ηθικού συλλογισμού

13 ΘΕΩΡΙΑ KOHLBERG ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  Στάδιο της ηθικής υπακοής (Το παιδί υπακούει γιατί θέλει να αποφύγει την τιμωρία)  Στάδιο απλής ανταλλαγής (Το παιδί καταλαβαίνει ότι το δίκαιο μπορεί να εξυπηρετήσει και δικά του συμφέροντα)

14 ΘΕΩΡΙΑ KOHLBERG ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  Στάδιο ηθικής σύμπνοιας (Αναπτύσσουν τιμιότητα αναπτύσσοντας αμοιβαίες προσδοκίες)  Στάδιο της ηθικής του νόμου και του καθήκοντος (Το άτομο γνωρίζει τι αναμένεται από αυτό λόγω του δημόσιου και θεσμοθετημένου δικαίου)

15 ΘΕΩΡΙΑ KOHLBERG ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΩΝ  Στάδιο ηθικής της κοινωνικής συναίνεσης (Το άτομο συνειδητοποιεί ότι η ηθική μπορεί να συγκρούεται με τη νομιμότητα)  Στάδιο των οικουμενικών ηθικών αρχών (Το άτομο έχει αναπτύξει ορθολογική ηθική και σεβασμό για τους άλλους και υψηλό κριτήριο δικαιοσύνης)

16 ΘΕΩΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  Με την κατάλληλη επιλογή ερεθισμάτων ενισχύονται οι επιθυμητές αντιδράσεις και αποθαρρύνονται οι «λανθασμένες»  Η ανάπτυξη της ηθικής σκέψης βασίζεται στην κοινωνική μάθηση  Βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο στηρίζεται κάθε παρέμβαση είναι το πρότυπο.

17 ΘΕΩΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  Το άτομο παίρνει μια ηθική απόφαση μέσα από την παρακάτω διαδικασία:  -Βλέπει πως συμπεριφέρονται οι άλλοι  - Διαπιστώνει τις ανταμοιβές ή τις τιμωρίες που επιφέρουν οι συμπεριφορές αυτές  - Υιοθετεί συμπεριφορές με σκοπό να ενταχθεί σε μια κοινωνική ομάδα


Κατέβασμα ppt "Eφαρμοσμένα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας στο εξωτερικό Μοντέλα ηθικής ανάπτυξης Ευάγγελος Αλμπανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google