Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Τ º C λουτρού -> 25 º C  Σφαιρική φιάλη όγκου 250 ml  5 gr για ξηρό δείγμα ή 10 gr για νωπό δείγμα καλά λειοτριβημένων φύλλων ρίγανης, θυμαριού ή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Τ º C λουτρού -> 25 º C  Σφαιρική φιάλη όγκου 250 ml  5 gr για ξηρό δείγμα ή 10 gr για νωπό δείγμα καλά λειοτριβημένων φύλλων ρίγανης, θυμαριού ή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Τ º C λουτρού -> 25 º C  Σφαιρική φιάλη όγκου 250 ml  5 gr για ξηρό δείγμα ή 10 gr για νωπό δείγμα καλά λειοτριβημένων φύλλων ρίγανης, θυμαριού ή θρούμπι  100 ml εκχυλισματικού διαλύτη  Εκχυλισματικός διαλύτης -> νερό : διαιθυλεθέρας σε αναλογία 1:1 v/v

3

4  Κάθε μίγμα εκχυλίζεται με τη βοήθεια των υπερήχων 3 φορές επί 15 min  Σε κάθε εκχύλιση νέος όγκος από τον εκχυλιστή διαλύτη προστίθεται

5  Μετά το τέλος της κάθε εκχύλισης ο εκχυλιστής διαλύτης μεταφέρεται σε διαχωριστική χοάνη όγκου 250 ml και προστίθεται 20 ml κορεσμένου διαλύματος NaCl

6  Η διαχωριστική χοάνη αναταράσσεται καλά και στη συνέχεια οι 2 φάσεις (οργανική και υδατική) αφήνονται να διαχωριστούν

7  Συλλέγεται η υδατική φάση  Το σύνολο της υδατικής φάσης μεταφέρεται ξανά στη διαχωριστική χοάνη και καθαρίζεται με 20 ml υπέρκορου διαλύματος NaCl

8  Η οργανική φάση εκχυλίζεται με επιπλέον 20 ml διαιθυλεθέρα  Έπειτα συμπυκνώνεται με ροή Ν μέχρι τον όγκο των 5 ml  Τέλος προσθέτουμε μικρή ποσότητα άνυδρο θειικό μαγνήσιο  Φυλάσσεται στους -18 º C

9

10

11 Η τεχνική πραγματοποιήθηκε σε συσκευή τύπου Likens-Nickerson η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:  Το κύριο σώμα, διαμορφωμένο για διαλύτες ελαφρύτερους από το νερό (Εικ.1)  Έναν ψυκτήρα (Εικ.2)  Δύο φιάλες, μία χωρητικότητας 100 ml και μία απιοειδή χωρητικότητας 5 ml (Εικ.3.1, Εικ.3.2)

12 Εικ.1

13 Εικ.2

14 Εικ.3.1

15 Εικ.3.2

16

17  Στη σφαιρική φιάλη 100 ml φέρονται 5 gr καλά λειοτριβημένων φύλλων ρίγανης και προσθέτονται 50 ml νερό  Στην απιοειδή φιάλη προσθέτονται 4 ml του εκχυλιστή διαλύτη που είναι ο διαιθυλεθέρας

18  Η φιάλη με τον διαιθυλεθέρα θερμαίνεται στους 30-40 º C  Πέντε λεπτά αφού αρχίσει η ανακύκλωση του οργανικού διαλύτη, αρχίζει να θερμαίνεται η φιάλη με το λειοτριβημένο φυτικό υλικό και το νερό, περίπου στους 140 º C  Στον ψυκτήρα κυκλοφορεί, με τη βοήθεια αντλίας, ψυκτικό υγρό σε θερμοκρασία -2 º C

19  Οι σχηματιζόμενοι υδρατμοί, οι οποίοι συμπαρασύρουν τα πτητικά συστατικά του αιθέριου ελαίου και οι ατμοί του οργανικού διαλύτη, φτάνουν στην κρύα επιφάνεια του ψυκτήρα, υγροποιούνται και κυλούν στον κοινό χώρο του κύριου μέρους της συσκευής, όπου υπάρχουν σε ισορροπία η υδατική και η οργανική φάση (Εικ.4)

20 Εικ.4

21  Εκεί, τα πτητικά συστατικά εκχυλίζονται στον οργανικό διαλύτη και μέσω του σωλήνα επιστροφής συγκεντρώνονται στην απιοειδή φιάλη, ενώ το νερό επιστρέφει στη σφαιρική φιάλη μέσω του αντίστοιχου σωλήνα επιστροφής

22  Η απόσταξη-εκχύλιση διαρκεί μία ώρα (μία ώρα από τη στιγμή που σχηματίζονται οι πρώτη υδρατμοί)  Μετά το τέλος αυτής χρειάζονται ακόμη 20 λεπτά χωρίς θέρμανση, έτσι ώστε όλες οι πτητικές οργανικές ουσίες έχουν διαχωριστεί και μεταφερθεί στη φιάλη με τον οργανικό διαλύτη

23  Για την αποφυγή απώλειας των πτητικών συστατικών ή τη δημιουργία προïόντων οξειδώσεως, τοποθετείται αδρανές αέριο (Ν₂) στην κατάλληλη υποδοχή του κύριου σώματος της συσκευής (Εικ.5)  Ο όγκος του τελικού συλλεγόμενου δείγματος σε διαιθυλεθέρα είναι 5 ml και φυλάσσεται σε θερμοκρασία -18 ºC (Εικ.6)

24 Εικ.5

25 Εικ.6

26

27  Τα δύο είδη ρίγανης που χρησιμοποιήθηκαν είναι: Ο.onites, O.hirtum  Η συλλογή σπόρων έγινε από φυτά του αγρού στο Γ.Π.Α. καλλιέργειας 2011 και 2012

28

29

30

31  Χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα κόσκινα για να βγάλουμε το σπόρο από τις ταξιανθίες των δύο ειδών ρίγανης

32

33  Έγινε μέτρηση 300 σπόρων από την Onites του 2011 και αντίστοιχα του 2012 και μέτρηση 300 σπόρων από την Hirtum του 2011 και αντίστοιχα του 2012  Τα παραπάνω έγιναν σε 3 επαναλήψεις

34  Οι σπόροι τοποθετήθηκαν σε μπουκαλάκια και προορίζονται για μικροπολλαπλασιασμό

35


Κατέβασμα ppt " Τ º C λουτρού -> 25 º C  Σφαιρική φιάλη όγκου 250 ml  5 gr για ξηρό δείγμα ή 10 gr για νωπό δείγμα καλά λειοτριβημένων φύλλων ρίγανης, θυμαριού ή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google