Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος 1

2 Οργάνωση και διαχείριση διδακτικού χρόνου – Προγραμματισμός ή Σχεδιασμός Εξοικείωση με την οργάνωση και τη διαχείριση του διδακτικού χρόνου Συνολική σύλληψη του διδακτικού χρόνου, ώστε να προγραμματίζεται η ολοκλήρωση συγκεκριμένης ύλης, χωρίς, όμως, την έννοια της απλής διεκπεραίωσής της 2

3 Οργάνωση και διαχείριση διδακτικού χρόνου – Προγραμματισμός να συνυπολογίζεται η απώλεια διδακτικών ωρών να λαμβάνονται υπόψη τα μέσα, οι στρατηγικές διεξαγωγής της διδασκαλίας οι ιδιαιτερότητες του μαθητικού δυναμικού ο σχεδιασμός της διδασκαλίας να μη γίνεται μόνο με βάση τα βιβλία μαθητή και καθηγητή 3

4 Οργάνωση και διαχείριση διδακτικού χρόνου - Προγραμματισμός να μην περιορίζεται η στοχοθεσία στο γνωστικό επίπεδο και μόνο, αλλά να υπηρετούνται και στόχοι ανάπτυξης δεξιοτήτων, υιοθέτησης στάσεων, συμπεριφορών (π.χ. δημιουργικότητα, συνεργασία, αναγνώριση διαφορετικού) να συνυπολογίζονται μεταγνωστικές δεξιότητες (αυτογνωσία, αυτοέλεγχος, αυτοαξιολόγηση) Να υπάρχει συνεργασία εκπαιδευτικών, ώστε να μην υπάρχουν τμήματα «διαφορετικών» ταχυτήτων στην ίδια τάξη του ίδιου σχολείου 4

5 Οργάνωση και διαχείριση διδακτικού χρόνου - Προγραμματισμός Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία διαχείρισης της διδακτέας ύλης εξαιτίας: Της πολυμορφίας του μαθητικού πληθυσμού Της αύξησης των προβλημάτων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των μαθητών και τα προβλήματα ελέγχου της σχολικής τάξης 5

6 Προγραμματισμός Προγραμματισμός είναι οι προδιδακτικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού που έχουν στόχο την πραγματοποίηση των επιδιώξεων της εκπαίδευσης με οικονομία χρόνου και προσπάθειας. Είναι σημαντικός και δύσκολος, διότι απαιτεί τρεις λειτουργίες: την επιλογή των στόχων του Α. Π. την προθεώρηση της διδασκαλίας τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και ρόλων 6

7 Επιλογή στόχων Ο εκπαιδευτικός καλείται να κρίνει: ποιες επιδιώξεις θα επιλέξει από αυτές που: προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα προσδοκά η κοινωνία απαιτούν οι ανάγκες των μαθητών αποτιμά θετικά ο ίδιος και πώς θα τις υλοποιήσει μέσα από το περιεχόμενο συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας 7

8 Προγραμματισμός της διδασκαλίας Ο εκπαιδευτικός καλείται να οργανώσει, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, δραστηριότητες και ρόλους πολλών και διαφορετικών προσώπων 8

9 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός Μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Εβδομαδιαίος προγραμματισμός Ωριαίος προγραμματισμός Ο Προγραμματισμός είναι επιστημονική πράξη, δίνει το περιθώριο να εφαρμοστούν οι στόχοι του Α.Π., αλλά και να υπερκερασθεί αυτό, αν κριθεί απαραίτητο 9

10 Είναι απαραίτητος διότι: Δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας Προβλέπει προβλήματα Προετοιμάζει το υλικό Εξοικονομεί χρόνο και πνευματική ενέργεια Παρέχει αυτοέλεγχο και σωστή αξιολόγηση

11 Προαπαιτούμενα για προγραμματισμό-σχεδιασμό α. Το θεσμικό πλαίσιο – ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ. Καταγραφή των σκοπών και στόχων (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) του μαθήματος Βιβλίο Καθηγητή Βιβλίο Μαθητή Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων

12 Προαπαιτούμενα για προγραμματισμό- σχεδιασμό β) Η διδακτική: αρχές γενικής διδακτικής ειδική διδακτική του μαθήματος γ) Διαθέσιμα μέσα: υλικοτεχνική υποδομή (βιβλιοθήκη, εργαστήριο υπολογιστών κ.λ.π.)

13 Προαπαιτούμενα για προγραμματισμό-σχεδιασμό το γνωστικό επίπεδο των μαθητών οι δεξιότητες που θα έπρεπε να κατέχουν με βάση την τάξη και το γνωστικό αντικείμενο Το ποσοστό των μαθητών που παρουσιάζουν ελλείψεις Προσδιορισμός του τι θα διδαχθεί και πώς θα αξιολογηθεί

14 Ωριαίος προγραμματισμός Ο ωριαίος προγραμματισμός έχει 4 φάσεις: 1η: Προβληματική της διδασκαλίας 2η: Προετοιμασία Διδακτικού Αντικειμένου 3η: Αξιολόγηση 4η: Οργανωτικές δραστηριότητες

15 Σχέδιο μαθήματος Διδακτικοί στόχοι-Διδακτική Μέθοδος- εποπτικά μέσα Σχέδιο Διδασκαλίας Εισαγωγή-αφόρμηση-σύνδεση με προηγούμενα Παρουσίαση του νέου Κατανόηση της νέας γνώσης Σύνθεση Εφαρμογές-Ασκήσεις-Δραστηριότητες μαθητών Φύλλο Αξιολόγησης Βιβλιογραφία


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google