Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Lesson 2 ΜΑΘΗΜΑ 2 GRE 101. Verbs in active and passive voice.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Lesson 2 ΜΑΘΗΜΑ 2 GRE 101. Verbs in active and passive voice."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Lesson 2 ΜΑΘΗΜΑ 2 GRE 101

2 Verbs in active and passive voice

3 Ενεργητική Φωνή Αctive Voice Ενεργητική Φωνή Αctive Voice

4 Άσκηση: Εγώ...............στη Λευκωσία. Εσείς πού...........;( μένω) Η κα Μαρία......... από τη Λεμεσό. Εμείς.............από την Πάφο. (είμαι) Εμείς.............. στο σχολείο, εσείς που..........; (πηγαίνω, δουλεύω) Εγώ............... Καλά εσύ τι...........;(είμαι, κάνω)

5 Εσύ..................φρούτα;(τρώω) Εμείς................ δύο αδελφές, εσείς; (έχω) Εμείς.................ένα αδελφό. (έχω) Ο Γιάννης.............. στη Λευκωσία. (δουλεύω).

6 εγώ μιλ άω εσύ μιλ άς αυτός/ αυτή/ αυτό μιλ άει εμείς μιλ άμε εσείς μιλ άτε αυτοί/ αυτές /αυτά μιλ άνω Ρήματα /Verbs τύπος Β1

7 Γράψτε προτάσεις με τα ακόλουθα: ελληνικά /πολύ λίγο Γαλλικά /ναι, πολύ καλά αραβικά /καθόλου αγγλικά/ έτσι κι έτσι ισπανικά/ λίγο γιαπωνέζικα/ πολύ καλά

8 Εγώπάωλέωτρώωακούω εσύπαςλεςτρωςακούς Αυτός Αυτή αυτό πάειλέειτρώειακούει εμείςπάμελέμετρώμεακούμε εσείςπάτελέτετρώτεακούτε αυτοίπάνελένετρώνεακούνε Ανώμαλα ρήματα πάω, λέω, τρώω, ακούω

9 Βάλτε τα ρήματα στο σωστό πρόσωπο Τα παιδιά ________στο σχολείο. (πάω) Ο Πέτρος _________σουβλάκι. (τρώω). Που ______ τόσο βιαστικός ; (πάω ) Είσαστε αδύνατοι. Δεν _____; (τρώω) Τι _____ οι ειδήσεις; (λέω) Αυτοί δεν ______ μουσική.(ακούω) Η Πάολα και εγώ ______ μουσική.(ακούω)

10 Ρήματα /Verbs τύπος B2 μπορώ μπορείς μπορεί μπορούμε μπορείτε μπορούν(ε) οδηγώ οδηγείς οδηγεί οδηγούμε οδηγείτε οδηγούν(ε) ζω ζεις ζει ζούμε ζείτε ζουν(ε) αργώ αργείς αργεί αργούμε αργείτε αργούν(ε) τηλεφωνώ τηλεφωνείς τηλεφωνεί τηλεφωνούμε τηλεφωνείτε τηλεφωνούν(ε)

11 Βάλτε τα ρήματα στο σωστό πρόσωπο Αυτή...................... στη δουλειά της. (αργώ) Ο πατέρας μου............ στην Ελλάδα. (ζω) Εγώ............ στις έξι να βρεθούμε. (μπορώ) Εμείς............ συχνά στην κόρη της. (τηλεφωνώ). Εσείς.............. το αυτοκίνητο σας; (οδηγώ) Αυτοί............ στην Λευκωσία και εγώ........ στη Λεμεσό. (μένω, μένω) Ο καθηγητής μας........ μουσική και.......στη Λευκωσία. (ακούω, ζω)

12 Ρήματα /Verbs τύπος Γ1 Εγώέρχομαιγίνομαισκέφτομαι εσύέρχεσαιγίνεσαισκέφτ….. Αυτός Αυτή Αυτό έρχεταιγίνεταισκέφτ….. εμείςερχόμαστεγινόμαστεσκεφτ….. εσείςέρχεστεγίνεστεσκέφτ….. αυτοίέρχονταιγίνονταισκέφτ….. Παθητική Φωνή Passive Voice Παθητική Φωνή Passive Voice

13 Βάλτε τα ρήματα στο σωστό πρόσωπο Εσείς ______από τη δουλειά.(έρχομαι) Εγώ τώρα _______τη Μαρία.(σκέφτομαι) Ο κύριος Σόρντι δεν _______ στο σχολείο.(έρχομαι) Αυτοί _______καλοί άνθρωποι.(γίνομαι) Κοίτα ποιος_______!(έρχομαι)

14 Ρήματα /Verbs τύπος Γ2 Εγώ κοιμάμαιλυπάμαιθυμάμαιφοβάμαι Εσύ κοιμάσαιλυπάσαιΘυμάσαι………… Αυτός Αυτή Αυτό κοιμάταιλυπάταιΘυμάται………… Εμείς ΚοιμόμαστεΛυπόμαστεΘυμόμαστ ε ………… Εσείς Κοιμάστε (κοιμόσαστε) λυπάστε (λυπόσαστε ) Θυμάστε (θυμόσαστε) …………… Αυτοί Κοιμούνταιλυπούνταιθυμούνται………….

15 Βάλτε τα ρήματα στο σωστό πρόσωπο Τα παιδιά.................. (κοιμάμαι).Κάντε ησυχία. Εσείς.............. τα ποντίκια;(φοβάμαι)............αλλά δεν έχουμε ευρώ. Έχουμε μόνο δολάρια. (λυπάμαι). Αυτοί............... τα ραντεβού τους.(θυμάμαι) Ο γιος μου................. τα αεροπλάνα.(φοβάμαι)

16 Το Άρθρο

17

18 Άσκηση: Συμπληρώνω τα κενά. ___Αναπτήρας ___καρέκλα ___παιδί ___Κώστας ___Ελένη ___μάθημα ___Γιάννης ___φάκελος ___μηχανή ___βιβλίο

19 Άσκηση: Συμπληρώνω τα κενά. ___φάκελος ___τραπέζι ___γυναίκα ___Καρέκλα ___καναπές ___παιδί ένας μία ένα


Κατέβασμα ppt "Lesson 2 ΜΑΘΗΜΑ 2 GRE 101. Verbs in active and passive voice."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google