Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ & ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ΔΡ. Θ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ  ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ  ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ  ΥΛΙΚΌ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ & ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ΔΡ. Θ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ  ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ  ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ  ΥΛΙΚΌ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ & ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ΔΡ. Θ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ  ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ  ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ  ΥΛΙΚΌ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ  ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ SCADA ΚΑΙ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΏΝ Π. Μ. Σ. « ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ » ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κ 2: Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

2 ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΜΈΤΡΗΣΗΣ

3 ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ Π ΟΥ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ Η / Υ : Η ΒΑΣΙΚΉ ΙΔΈΑ

4 ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΊΩ Ν ΘΕΡΜΟΚΡΑΣ ΊΑΣ

5 ΕΊΔΗ ΑΙΣΘΗΤΉΡΩΝ Π ΊΕΣΗΣ ( Ε Π ΑΓΩΓΙΚΟΊ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΊ, Π ΙΕΖΟΑΝΤΊΣΤΑΣΗΣ ) P+ P ATM P ATM

6 ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ ΣΤΆΘΜΗΣ, Υ Π ΕΡΉΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΌ Π ΙΣΗΣ

7 ΕΝΙΣΧΥΤΈΣ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ : ΔΙΑΦΟΡΙΚΌΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΕΝΙΣΧΥΤΉΣ

8 ΒΑΣΙΚΆ ΚΥΚΛΏΜΑΤΑ ΤΕΛΕΣΤΙΚΏΝ ΕΝΙΣΧΥΤΏΝ

9 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΚΌΣ ΕΝΙΣΧΥΤΉΣ

10 ΣΎΝΔΕΣΗ ΘΕΡΜΟΖΕΎΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΌ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΝΙΣΧΥΤΉ AD624 Σύνδεση θερμοζεύγους Μέτρηση με κύκλωμα γέφυρας

11 ΡΥΘΜΙΣΤΈΣ ΣΉΜΑΤΟΣ : ΦΊΛΤΡΑ ΔΕΎΤΕΡΗΣ ΤΆΞΗΣ ΜΕ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΎΣ ΕΝΙΣΧΥΤΈΣ

12 ΤΥ Π ΙΚΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΜΕΤΑΤΡΟ Π ΈΑ D/A

13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ADC: ΚΛΙΜΑΚΩΤΉ ΤΆΣΗ ΑΝΑΦΟΡΆΣ Μετατροπέας A/D με μετρητή και δικτύωμα κλίμακας

14 Ο MAX120 με μνήμη FIFO

15 ΤΎ Π ΟΙ ΣΕΙΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Τυπικές διασυνδέσεις DTE/DCE και DCE/DCE

16 Α Π ΛΈΣ ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΣΕΙΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ

17 Ο ΛΟΓΙΚΌΣ ΧΆΡΤΗΣ ΤΗΣ Π ΑΡΆΛΛΗΛΗΣ ΘΎΡΑΣ

18 ΤΟ Π ΟΛΟΓΊΑ ΔΙΑΎΛΟΥ USB

19 ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ (HID)

20 ΚΆΡΤΑ DAQ PCI-1711 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ADVANTECH Κάρτα μετρήσεων DAQ και προέκταση των ακροδεκτών της

21 ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΆΡΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΌ ΧΏΡΟ Η κάρτα είναι συνδεδεμένη στη μητρική πλακέτα του υπολογιστή (αριστερά), ενώ στον εργαστηριακό χώρο βρίσκεται μια προέκταση των ακροδεκτών της, μέσω ειδικού καλωδίου (δεξιά).

22 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ ΣΕ Π ΟΛΎ Π ΛΟΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΈΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ : ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ SCADA Τα συστήματα SCADA χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν κάθε είδους βιομηχανικές διεργασίες. Αυξάνουν την απόδοση και περιορίζουν το κόστος.

23 ΔΊΚΤΥΟ SCADA

24 ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΘΥΡΏΝ Ε Π ΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΜΕ ΤΟ LABVIEW Βιβλιοθήκη Instrument I/O και Serial στην παλέτα συναρτήσεων (Functions Palette) Το εικονικό όργανο VISA Serial και ο μηχανισμός Property Node με τον οποίο ρυθμίζονται οι ιδιότητες της σειριακής επικοινωνίας

25 ΠΛΉΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΉΣ ΘΎΡΑΣ : ΛΉΨΗ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ Α Π Ό Π ΟΛΎΜΕΤΡΟ METEX

26 Τυπική εφαρμογή μετρήσεων με τον μικροελεγκτή PIC16F877: Λήψη δεδομένων από αναλογική πηγή, εμφάνιση της μέτρησης στη θύρα Β και αποστολή της μέτρησης προς Η/Υ, μέσω της ενσωματωμένης UART.


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ & ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ΔΡ. Θ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ  ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ  ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ  ΥΛΙΚΌ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google