Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα 2ον.  Εύκολα διαλυτό  Να συντηρείται εύκολα  Να μην αποσυντίθεται  Να παραμένει σταθερό  Να επιτυγχάνει εισαγωγή στην αναισθησία σε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα 2ον.  Εύκολα διαλυτό  Να συντηρείται εύκολα  Να μην αποσυντίθεται  Να παραμένει σταθερό  Να επιτυγχάνει εισαγωγή στην αναισθησία σε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα 2ον

2

3

4

5  Εύκολα διαλυτό  Να συντηρείται εύκολα  Να μην αποσυντίθεται  Να παραμένει σταθερό  Να επιτυγχάνει εισαγωγή στην αναισθησία σε χρόνο μιας πνευμονικής κυκλοφορίας  Σταθερότητα από άτομο σε άτομο  Ικανοποιητικό εύρος ασφάλειας  Βραχεία διάρκεια δράσης  Ταχεία και πλήρης αποδρομή  Ταχύς μεταβολισμός σε μη τοξικούς και μη ενεργούς μεταβολίτες  Όχι αναφυλακτικές αντιδράσεις, όχι απελευθέρωση ισταμίνης  Όχι πόνος σε iv χορήγηση  Όχι θρομβοφλεβίτιδα, ναυτία, έμετο, καρδιαγγεικές μεταβολές  Χαμηλό κόστος

6  Προκαλούν απώλεια συνείδησης και αμνησία ανάκλησης γεγονότων  Τροποποιούν τα φυσιολογικά ή ηλεκτρικά χαρκτηριστικά της νευρωνικής μεμβράνης ή/και επιδρούν σε υποδοχείς νευροδιαβιβαστών, διαύλους ιόντων ή ενδοκυττάριους διαβιβαστές  Περιοχές ΚΝΣ που επηρεάζουν είναι κυρίως ο δικτυωτός σχηματισμός, η αμυγδαλή, το μεταιχμιακό σύστημα και ο υποθάλαμος. ◦ ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ ◦ ΚΕΤΑΜΙΝΗ ◦ ΕΤΟΜΙΔΑΤΗ ◦ ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ ◦ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ

7  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ◦ Έχουν υψηλή λιποφιλικότητα, διαπερνούν τον αιματεγκεφαλικό φραγμό ταχύτατα και προκαλούν δράση στον εγκέφαλο. Η αναισθητική δράση του φαρμάκου εξαρτάται από την συγκέντρωσή του στον εγκέφαλο, η οποία μεταβάλλεται παράλληλα με την συγκέντρωσή του στο πλάσμα  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ◦ Η εξισορρόπιση στους διάφορους ιστούς εξαρτάται από την αιματική ροή και την μάζα κάθε ιστού και οργάνων  ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ◦ Τα περισσότερα μεταβολίζονται στο ήπαρ και ένα ποσοστό μεταβολιτών αποβάλλονται μέσω της χολής ◦ Από τα νεφρά αποβάλλονται ως υδατοδιαλυτοί μεταβολίτες

8  Δεν αθροίζεται σημαντικά λόγω της ταχύτητας κάθαρσης  Η κάθαρση της προποφόλης από το πλάσμα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από την ηπατική αιματική ροή, φαίνεται ότι και άλλα όργανα καθαίρουν το φάρμακο από την κυκλοφορία  Η κίρρωση και η νεφρική δυσλειτουργία δεν παρεμποδίζουν σημαντικά την κάθαρση της προποφόλης

9  Η πρόσληψη από τους ιστούς εξαρτάται από τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά  Λιποφιλία  Μοριακό μέγεθος  Βαθμός ιονισμού. Μη ιονισμένα μόρια είναι περισσότερο λιποδιαλυτά και διαχέονται μέσω των μεμβρανών ευκολότερα και γρηγορότερα από τα ιονισμένα μόρια που είναι περισσότερο υδατοδιαλυτά  Το ποσοστό ιονισμένη/μη ιονισμένη μορφή του φαρμάκου καθορίζεται από την εξίσωση Henderson-Hasselbach

10 Ph-pKa = μη πρωτονισμένο μόριο (ιονισμένο οξύ ή μη ιονισμένη βάση) Πρωτονισμένο μόριο (μη ιονισμένο οξύ ή μη ιονισμένη βάση)

11  Η σταθερά pKa ειδική για κάθε φάρμακο, είναι το pH στο οποίο το 50% του φαρμάκου βρίσκεται στην ιονισμένη μορφή  π.χ Το ασθενές οξύ πεντοθάλη έχει pKa =7,6 κοντά στο φυσιολογικό pH 7,4 του αίματος. Άρα η οξέωση αυξάνει το μη ιονισμένο κλάσμα και την δίοδο της πεντοθάλης μέσω των μεμβρανών και επιταχύνει την εισαγωγή στην αναισθησία. Η αλκάλωση θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

12  ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

13

14

15  ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ  ΚΕΤΑΜΙΝΗ  ΕΤΟΜΙΔΑΤΗ  ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ  ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ  ΟΠΙΟΕΙΔΗ  ΒΟΥΤΥΡΟΦΑΙΝΟΝΕΣ

16  Ισχυρή χημική συγγένεια με την θέση δέσμευσης των βενζοδιαζεπινών  Δεν έχει αγωνιστική δράση στον υποδοχέα  Ανταγωνίζεται τις φαρμακολογικές δράσεις των βενζοδιαζεπινών όπως: ◦ Αγχόλυση ◦ Ηρεμιστική ◦ Κατασταλτική ◦ Υπνωτική ◦ Αμνησία ◦ Αντιεπιληπτική ◦ Αναπνευστική καταστολή  Λόγω ταχείας ηπατικής κάθαρσης η φλουμαζενίλη έχει βραχεία δράση με κίνδυνο την επανεμφάνιση των δράσεων βενζοδιαζεπινών μετά παροδική αναστροφή  Για μεγαλύτερη διάρκεια ανταγωνιστικής δράσης μερικές φορές χορηγείται σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση

17

18  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ◦ Αναστέλλουν ή διεγείρουν δυναμικά που ευοδώνουν ή αναστέλλουν την διέγερση αντίστοιχα (αναστολή διαύλων ασβεστίου)  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ◦ Σταθερότητα χημικής αποδόμησης από νατράσβεστο ◦ Όχι ερεθιστική οσμή, όχι ερεθιστικό για αεραγωγούς ◦ Όχι ηπατοτοξικότητα και νεφροτοξικότητα ◦ Χαμηλοί συντελεστές κατανομής ◦ Μεγάλη ισχύς, να επιτρέπει συνχορήγηση οξυγόνου

19  Ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση (Μinimum Alveolar Concentration = MAC), Είναι η ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση ενός εισπνεόμενου αναισθητικού η οποία προσλαμβάνει την απάντηση (συνήθως κίνηση) σε ένα επώδυνο ερέθισμα στο 50% των ανθρώπων ή των πειραματοζώων Λόγω της υψηλής εγκεφαλικής ροής η κυψελιδική συγκέντρωση του αναισθητικού αντανακλά τη συγκέντρωσή του στον εγκέφαλο

20

21  Είναι λιγότερο διαλυτά,  Ως εκ τούτου έχουν ένα ευνοικότερο φαρμακοκινητικό προφίλ για μακράς διάρκειας επεμβάσεις,  Όπου ο χαμηλότερος συντελεστής διαλυτότητας βελτιώνει σημαντικιαφέρον γά την ταχύτητα και την ποιότητα της ανάνηψης  Για το σεβοφλουράνιο αυτή η ιδιότητα μαζί με την απουσία ερεθισμού των αεροφόρων οδών και την βρογχοδιαστολή, οδήγησαν σε ενδιαφέρον για την εισαγωγή στην αναισθησία με πτητικό αναισθητικό

22  Προσωρινή διακοπή της ικανότητας ενός νεύρου να μεταφέρει ώσεις εφαρμόζεται για να επιτευχθεί αναλγησία κατά την επέμβαση ή τον τοκετό, για να εντοπιστεί η προέλευση κάποιου πόνου ή για να χαλαρώσουν οι μυς κατά την διάρκεια θεραπευτικών χειρισμών ή ανάταξης μιας παρεκτοπισμένης άρθρωσης.

23

24

25  ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

26  ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ◦ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΣ  ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ  ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

27  ΝΑΛΟΞΟΝΗ: Είναι αμιγής ανταγωνιστής των οπιοειδών. Δεν εμφανίζει ενδογενή αναλγητική δράση, αλλά αποκλείει την δράση των αμιγών αγωνιστών στους υποδοχείς.

28  Κατά την χορήγηση των μυοχαλαρωτικών απαιτείται προσοχή ώστε ο ασθενής να μην είναι σε εγρήγορση ενώ είναι μυοχαλαρωμένος  Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ασθενών που είχαν αντίληψη κατά την διάρκεια της επέμβασης αλλά δεν μπορούσαν να κινηθούν σε απάντηση στο επώδυνο ερέθισμα διεγχειρητικά

29

30  Οι νευρικές ώσεις φτάνουν στην νευρομυική σύναψη η οποία περιέχει κυστίδια ακετυλοχολίνης, η οποία εκλύεται στην μετασυναπτική σχισμή  Στην βαριά μυασθένεια η φυσιολογικά απελευθερούμενη ακετυλοχολίνη δεν συνδέεται με τα μυικά κύτταρα λόγω μειωμένου αριθμού υποδοχέων στον μυ που πρόσκειται στην συναπτική σχισμή

31

32  Συνδέονται με την νευρομυική σύναψη, αποκλείουν την ροή των ιόντων μέσω των μετασυναπτικών νιοτινικών υποδοχέων της ακετυλοχολίνης και προκαλούν χάλαση  Είναι ανταγωνιστικοί αναστολείς της ακετυλοχολίνης στην νευρομυική σύναψη  Ανταγωνισμός του μη αποπολωτικού ανταγωνισμού με αναστολείς χοληνεστεράσης  Όλα συνδέονται με πρωτείνες του πλάσματος  Διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες ◦ τα βραχείας, ◦ τα ενδιάμεσης (βεκουρόνιο, ροκουρόνιο, ατρακούριο, cis-ατρακούριο με εγκατάσταση αποκλεισμού εντός 2-3΄και διάρκεια δράσης 30-60΄) ◦ τα μακράς διαρκείας

33  Το μόνο δημοφιλές είναι η σουκκινυλοχολίνη  Η σουκκινυλοχολίνη μιμείται δύο μόρια ακετυλοχολίνης  Επειδή η σουκκινυλοχολίνη έχει μεγαλύτερη διάρκεια δράσης από την ακετυλοχολίνη οι δίαυλοι Νa παραμένουν αδρανοποιημένοι για αρκετό χρόνο  Η παθολογική δραστηριότητα του ενζύμου «ψευδοχοληνεστεράση» που μεταβολίζει την σουκκινυλοχολίνη μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά παρατεταμμένη δράση της σουκκινυλοχολίνης  Ανεπιθύμητες ενέργειες ◦ Καρδιακές αρρυθμίες ◦ Δεσμιδώσεις ή μυικές συσπάσεις ◦ Αύξηση ενδογαστρικής, ενδοφθάλμιας και ενδοκράνιας πίεσης ◦ Κακοήθης υπερπυρεξία (γενετική διαταραχή μεταβολισμού του Ca, αντίδοτο η δανδρολένη) ◦ Υπερκαλιαιμία


Κατέβασμα ppt "Μάθημα 2ον.  Εύκολα διαλυτό  Να συντηρείται εύκολα  Να μην αποσυντίθεται  Να παραμένει σταθερό  Να επιτυγχάνει εισαγωγή στην αναισθησία σε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google