Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου-Β’ Φάση υποέργου Πρακτική Άσκηση Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ 2007-2013 «Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ): Εμπειρία από την Εφαρμογή του Προγράμματος» Καθηγήτρια, ΠΕΡΣΑ ΦΩΚΙΑΛΗ Τμηματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Ρόδος, 27-10-2015

2 2 «Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ): Εμπειρία από την Εφαρμογή του Προγράμματος» Καθηγήτρια ΠΕΡΣΑ ΦΩΚΙΑΛΗ Τμηματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Ρόδος, 27-10-2015 Καθηγήτρια ΠΕΡΣΑ ΦΩΚΙΑΛΗ Τμηματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Ρόδος, 27-10-2015

3 3 Ι ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

4 4 Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Για τα πανεπιστήμια και τα Τμήματα τα οποία εντάσσονται σε αυτό, προβλέπει την απασχόληση ενός αριθμού φοιτητών/τριών (ασκούμενοι/ες), σε μονάδες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (φορείς απασχόλησης ή φορείς υποδοχής ασκούμενων).

5 5 Οι ασκούμενοι/ες φοιτητές/ριες Εργάζονται ένα χρονικό διάστημα σε κάποιον φορέα απασχόλησης. Οι φορείς απασχόλησης Απασχολούν τους φοιτητές/ριες για το διάστημα της Πρακτικής Άσκησης χωρίς υποχρέωση αμοιβής/ ασφάλισης Το Τμήμα Ενημερώνει φοιτητές/ριες και φορείς για το Πρόγραμμα Δίνει τις απαιτούμενες γνώσεις στους φοιτητές/ριες Συντονίζει Παρακολουθεί, Εποπτεύει Διαχειρίζεται Αξιολογεί Αποτελεί τριμερή σχέση ανάμεσα: στο Τμήμα στον/στην ασκούμενο/η φοιτητή/τρια στο φορέα απασχόλησης

6 6 Λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο σε κάθε Τμήμα, μέσα στο πλαίσιο δεσμευτικών όρων που προκύπτουν από: το ΕΣΠΑ, τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου, τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Προβλέπει ένα προϋπολογισμό που κατανέμεται στα Πανεπιστήμια από το Υπουργείο Παιδείας και στη συνέχεια στα Τμήματα. Από αυτόν κυρίως εξαρτάται ο αριθμός των ασκούμενων φοιτητών/τριών

7 7 ΙΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠΑΕΣ

8 8 Η Πρακτική Άσκηση στο ΤΕΠΑΕΣ Αποτελεί μέρος του Προγράμματος Σπουδών Συνδέεται με το μάθημα Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και Πρακτική Άσκηση. Το μάθημα (άρα και η Πρακτική Άσκηση): Δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι διατομεακό (μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει σε όποιο τομέα επιθυμεί ο/η φοιτητής/τρια. Δεν είναι απαραίτητο ότι προσφέρεται κάθε χρόνο, αφού εξαρτάται από τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

9 9 Οι φοιτητές/ριες Εργάζονται 1-3 μήνες σε κάποιον φορέα απασχόλησης. Υποβάλλουν πρωτόκολλο με την εμπειρία τους Τους παρέχεται μικρή αποζημίωση από το Πρόγραμμα Κατοχυρώνουν ένα μάθημα επιλογής που το εντάσσουν σε όποιον τομέα επιθυμούν Οι φορείς Απασχολούν τους φοιτητές/ριες για το διάστημα της Πρακτικής Άσκησης χωρίς υποχρέωση αμοιβής/ ασφάλισης Φροντίζουν ώστε οι ασκούμενοι/ες να αποκτήσουν θετική εμπειρία από την αγορά εργασίας Το Τμήμα Ενημερώνει φοιτητές/ριες και φορείς για το Πρόγραμμα Δίνει τις απαιτούμενες γνώσεις στους φοιτητές/ριες Συντονίζει Παρακολουθεί, Εποπτεύει Διαχειρίζεται Αξιολογεί

10 10 Φοιτητές/ριες: Κριτήρια επιλογής: έτος σπουδών και βαθμολογία Προηγούνται οι τεταρτοετείς Η σειρά κατάταξης γίνεται με το μ.ο της βαθμολογίας Αν υπάρχει προϋπολογισμός εντάσσονται και από χαμηλότερα έτη Τα τελευταία δυο χρόνια: μόνο τεταρτοετείς

11 11 Φορείς Απασχόλησης: κριτήριο να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις σπουδές Πολιτισμός Τομέας Υγείας Εκπαίδευση Τουρισμός Διοίκηση Τοπική Αυτοδιοίκησ η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΠΑΕΣ

12 12 ΙΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

13 13 ΚΥΚΛΟΙΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘ. ΦΟΙΤΗΤ. Α’ ΚΥΚΛΟΣ1/4/2011-31/7/2011 31 Β’ ΚΥΚΛΟΣ3/5/2011- 5/11/2011 42 Γ’ ΚΥΚΛΟΣ5/9/2011-24/2/2012 30 Δ’ ΚΥΚΛΟΣ16/1/2012-2/9/2012 20 Ε’ΚΥΚΛΟΣ26/3/2013-14/10/2013 35 ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ Ζ’ ΚΥΚΛΟΣ 2/9/2013-4/2/2014 Και μέχρι 2/7/2014 21 39 Η’ ΚΥΚΛΟΣ Η’ ΚΥΚΛΟΣ (συνέχεια) 6 /11/2014-2/5/2015 20/4/2015- 29/6/2015 36 50 Θ’ ΚΥΚΛΟΣ27/4/2015- 25/6/2015 10 ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΥΚΛΟΙΜΕΧΡΙ 2015 ΣΥΝΟΛΟ314 Ανταπόκριση φοιτητών/ριών: 9 κύκλοι 314 φοιτητές/ριες ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2010-2015.

14 14 Ανταπόκριση Φορέων: από Ρόδο και εκτός Ρόδου Πολιτισμός Μουσείο Νεοελληνικής τέχνης Τομέας Υγείας Νοσοκομείο Ρόδου Εκπαίδευση Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Επιχειρήσεις Τουρισμός- Παιδότοποι- Εκδοτικοί οίκοι κλπ Τοπική Αυτοδιοίκησ η παιδικοί σταθμοί ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΠΑΕΣ

15 15 Χρόνος απασχόλησης: Σχετικά μικρός Παλαιότερα : 1-3 μήνες Τα δυο τελευταία χρόνια: 45 ημέρες Αμοιβή φοιτητών/ριών: Σχετικά χαμηλή

16 16 Αρνητικά στοιχεία : Δυσκολίες στη χρήση της πλατφόρμας από Τους φορείς κυρίως Τους φοιτητές/τριες Διαχειριστικές δυσκολίες (απαιτητικό σύστημα σε ανθρωποώρες) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Οι δυσκολίες θα ήταν ανυπέρβλητες χωρίς τη στήριξη της χειρίστριας της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (κ. Θεώνης Κερπηνιώτη)

17 17 Θετικά στοιχεία : Θετικά σχόλια από φορείς Θετικά σχόλια από ασκούμενες Ικανοποίηση για την ποιότητα της ΠΑ από τους επόπτες/ριες- καθηγητές/ριες κ.κ Χρυσούλα Σκουμπουρδή Παναγιώτη Σταμάτη Υψηλό ποσοστό απορρόφησης προϋπολογισμού Πολύ καλή συνεργασία με ΕΛΕ και ΔΑΣΤΑ

18 18 Ποιοτικά οφέλη για τους/τις φοιτητές/ριες μας: Βελτίωση του βιογραφικού Μικρή αποζημίωση Ένα μάθημα Επαφές με την αγορά εργασίας Επαγγελματική εμπειρία που ενισχύει την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου Ποιοτικά οφέλη από αποκόμισαν οι φορείς απασχόλησης Απασχόληση Ενθουσιώδεις συνεργάτες Πιθανοί μελλοντικοί συνεργάτες Μια αρχή σύνδεσης με το Τμήμα Εισροή από δημιουργικές ιδέες Ποιοτικά οφέλη που αποκόμισε το Τμήμα : Αποτελεσματικότητα Δίκτυα με τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα Εξωστρέφειά του Ποιοτικά οφέλη για τα τρία μέρη: Μεγάλα

19 19 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος ολοκληρώθηκε στις 31/9/2015 Αναμένεται το νέο ΕΣΠΑ, με πιθανές αλλαγές ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ανάγκη για στήριξη στην έδρα του Τμήματος Μεγαλύτερος προϋπολογισμός Μεγαλύτερη διάρκεια

20 20 Σας ευχαριστώ πολύ!


Κατέβασμα ppt "1 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google