Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Παπαφλέσσα 6Α, Ν. Ιωνία,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Παπαφλέσσα 6Α, Ν. Ιωνία,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Παπαφλέσσα 6Α, Ν. Ιωνία, Τ.Κ. 14232 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΤΗΛ. 210 2795716 ΤΗΛ. ΓΡΑΣΕΠ-ΦΑΞ: 210 27 71 115 www.htt://gym-esp-n-ionias.att.sch.gr/grasep e-mail: grasep@gym-esp-n-ionias.att.sch.gr ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΣΕΠ : Κατσίρας Λεωνίδας www.htt://gym-esp-n-ionias.att.sch.gr/grasepgrasep@gym-esp-n-ionias.att.sch.gr www.htt://gym-esp-n-ionias.att.sch.gr/grasepgrasep@gym-esp-n-ionias.att.sch.gr

2 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΣΤ Είναι οι μέθοδοι εκείνες που χρησιμοποιούν τα διάφορα τεστ για την συγκέντρωση των αναζητούμενων πληροφοριών από τα άτομα.

3 Διακρίσεις των τεστ 1) Βάσει του τρόπου κατασκευής τους Σε σταθμισμένα (κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιούνται με βάση «ομάδες σύγκρισης» που υποτίθεται πως αντιπροσωπεύουν το πλήθος των ατόμων που εφαρμόζονται τα τεστ.

4 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΤ 1α) Σταθμισμένα τέστ Η χρήση τους ομοιόμορφη και καθορισμένη. Έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένη κλίμακα στην Ελλάδα. Πρακτική τους αξία: περιορισμένη, είμαστε επιφυλακτικοί για την καταλληλότητά τους. Επιφυλάξεις για το κύρος (αναφέρεται στο βαθμό και στην έκταση ακριβείας με την οποία το τέστ μετράει τα χαρακτηριστικά του ατόμου) και την αξιοπιστία τους (αναφέρεται στην συνέπεια των τέστ). Έχει άμεση σχέση με το κύρος τους. Αμφισβήτηση χρησιμότητας των τέστ.

5 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΤ 1β) Μη σταθμισμένα τέστ. Δεν έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

6 2) Βάσει του αριθμού των ατόμων που παίρνουν το τέστ. ΑτομικάΟμαδικά

7 3) Βάσει των ενεργειών που κάνει το άτομο, όταν παίρνει το τέστ. Γραπτά τέστ Τέστ εκτέλεσης

8 4) Βάσει του τρόπου που αξιολογούνται (βαθμολογούνται): ΑντικειμενικάΥποκειμενικά

9 5) Βάσει του κριτηρίου σύγκρισης των αποτελεσμάτων ενός τέστ: Τέστ κριτηρίου (έχει προκαθοριστεί το κριτήριο βάσει του οποίου θα κριθεί η επίδοση του εξεταζόμενου) Συγκριτικά τέστ (δεν υπάρχει τέτοιο κριτήριο. Αναφέρεται η επίδοση του ατόμου σε σχέση με την επίδοση των ατόμων της «ομάδας σύγκρισης»).

10 6) Βάσει της ταχύτητας που απαιτείται για να απαντήσει το άτομο στις ερωτήσεις. Τέστ ταχύτητας Τέστ ισχύος

11 7) Βάσει των χαρακτηριστικών που μπορούν να μετρηθούν με κάθε τέστ. Α) Τέστ νοημοσύνης Β) Τέστ επίδοσης Γ) Τέστ ικανοτήτων Δ) Τέστ ενδιαφερόντων Ε) Τέστ επαγγελματικής ωριμότητας ΣΤ) Τέστ αξιών Ζ) Τέστ προσωπικότητας

12 8) Σε σχέση με τον σκοπό που δίνονται τα τέστ Για πρόβλεψη ή πρόγνωση. Εδώ ο προσανατολισμός διαθέτει στοιχεία με βάση τα οποία να μπορεί να προβλεφθεί η μελλοντική συμπεριφορά του ατόμου.

13 9) Σε σχέση με τον σκοπό που δίνονται τα τέστ Για Επιλογή. Χρησιμοποιούνται για την επιλογή ατόμων σε οργανισμούς, ιδρύματα και επιχειρήσεις.

14 9) Σε σχέση με τον σκοπό που δίνονται τα τέστ Για κατάταξη. Τα άτομα κατατάσσονται σε ομάδες με βάση κάποιο χαρακτηριστικό.

15 9) Σε σχέση με τον σκοπό που δίνονται τα τέστ Για αξιολόγηση: (χρησιμοποιούνται τα τέστ επίδοσης).

16 ΜΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΞΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΌΣ ΑΤΟΜΟΥ.

17 ΜΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ Α) Η παρατήρηση (η πιο συνήθης μέθοδος πληροφοριών). Β. Ανέκδοτες αναφορές Γ. Συγκεντρωτικό ατομικό Δελτίο του μαθητή. Δ. Τα ερωτηματολόγια Ε. Η Συνέντευξη Ζ. Η αυτοβιογραφία και τα ημερολόγια Η. Οι Κοινωνιομετρικές μέθοδοι Θ. Η μελέτη περίπτωσης Ι) Οι διάφορες ιατρικές εξετάσεις Κ) Οι διάφορες ιδιωτικές ενασχολήσεις ενός ατόμου

18 Α) Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δηλαδή: πως το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Πως το άτομο εξωτερικεύει αυτό που νοιώθει για τον εαυτό του, πως βλέπει τον εαυτό του το πώς νοιώθει, επειδή τον βλέπουν έτσι.

19 Α) Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Παρατηρούνται οι διάφορες μορφές συμπεριφοράς του ατόμου: Συγκεκριμένα: Η Λεκτική συμπεριφορά Η Μη λεκτική συμπεριφορά.

20 Α) Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η Μη λεκτική συμπεριφορά 1. Εαυτοπαρατήρηση 2. Οι ρόλοι 3. Τα ενδιαφέροντα 4. Οι διαπροσωπικές σχέσεις 5. Συνήθειες

21 Είδη μη λεκτικής συμπεριφοράς (Περιοχές συμπεριφοράς του ατόμου): 1. Εαυτοπαρατήρηση (εδώ το άτομο προσπαθεί να επιβεβαιώσει αυτό που νομίζει ότι είναι). Έχει δύο πλευρές: (έλεγχος των εντυπώσεων) Θετική. Το άτομο προσπαθεί να τονίσει αυτά που νιώθει, ότι θέλει να τονίσει, να δείξει. Αρνητική. Το άτομο προσπαθεί να αποκρύψει ότι δεν θέλει να φανεί, δηλ. να υποβαθμίσει τα στοιχεία εκείνα που δεν θέλει να φανούν.

22 2. Οι ρόλοι: Ανάλογα με την αυτοεικόνα του το άτομο αναλαμβάνει κάποιος ρόλους ή τους αποφεύγει.

23 3. Τα ενδιαφέροντα: είναι ένδειξη της αυτοεικόνας του ατόμου.

24 4. Οι διαπροσωπικές σχέσεις: Τα άτομα που συναναστρέφεται κάποιος αντανακλούν προτίμηση ή ανάγκη ενός ατόμου.

25 5. Συνήθειες Είναι στοιχεία που αντανακλούν χαρακτηριστικά ενός ατόμου.

26 ΜΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ Β.Ανέκδοτες αναφορές Γραπτές αναφορές που περιγράφεται η συμπεριφορά ενός ατόμου σε συγκεκριμένη περίπτωση.

27 ΜΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ Γ. Συγκεντρωτικό ατομικό Δελτίο του μαθητή υπάρχουν πολλά στοιχεία, οικογενειακή Κατάσταση, επιδόσεις, κλίσεις, ενδιαφέροντα κτλ.

28 ΜΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ Δ. Τα ερωτηματολόγια μπορούν να δώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα απαντήσεις με πληροφορίες κάθε είδους.

29 ΜΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ Ε. Η Συνέντευξη: Η πιο συνήθης μέθοδος συλλογής ατομικών πληροφοριών.

30 ΜΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ Ζ. Η αυτοβιογραφία και τα ημερολόγια είναι γραμμένα από το ίδιο το άτομο και αντικατοπτρίζουν πραγματικά συναισθήματα και αληθινές όψεις της συμπεριφοράς του ατόμου.

31 ΜΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ Η. Οι Κοινωνιομετρικές μέθοδοι Αποβλέπουν στο να συλλέξουν πληροφορίες για την συμπεριφορά, τα συναισθήματα, τους ρόλους ενός ατόμου μέσα στην κοινωνική ομάδα.

32 ΜΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ Θ. Η μελέτη περίπτωσης Σημαίνει μελέτη ενός συγκεκριμένου ατόμου και των χαρακτηριστικών του. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ατόμων που έχουν παρουσιάσει προβληματική συμπεριφορά.

33 ΜΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ Ι) Οι διάφορες ιατρικές εξετάσεις Κ) Οι διάφορες ιδιωτικές ενασχολήσεις ενός ατόμου : Διηγήσεις, γνώμες, απόψεις άλλων για το συγκεκριμένο άτομο. Εδώ όμως υπάρχει και το πρόβλημα της αξιοπιστίας.

34 Πηγή: Δημητρόπουλος Ευστάθιος, Συμβουλευτική και Προσανατολισμός, τόμος Β΄, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2002.


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Παπαφλέσσα 6Α, Ν. Ιωνία,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google