Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φροντίδα Υγείας  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) Η Π.Φ.Υ. ασκείται κυρίως έξω από το περιβάλλον του νοσοκομείου, στα κέντρα υγείας της κοινότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φροντίδα Υγείας  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) Η Π.Φ.Υ. ασκείται κυρίως έξω από το περιβάλλον του νοσοκομείου, στα κέντρα υγείας της κοινότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φροντίδα Υγείας  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) Η Π.Φ.Υ. ασκείται κυρίως έξω από το περιβάλλον του νοσοκομείου, στα κέντρα υγείας της κοινότητας. Είναι η πρώτη επικοινωνία με το σύστημα υγείας και μεταφέρει τη φροντίδα υγείας, κοντά στον τόπο κατοικίας και εργασίας των ανθρώπων. Περιλαμβάνει εκτός από την αγωγή υγείας και την πρόληψη και νοσηλεία και αποκατάσταση που παρέχονται στο νοσοκομείο.  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) Παρέχεται συνήθως στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, όπου γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις, νοσηλείες και θεραπείες, δεν απαιτεί όμως εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο.  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) Δίδεται στα νοσοκομεία όπου υπάρχουν διάφορες ιατρικές ειδικότητες και μπορεί να αντιμετωπισθούν όλες οι περιπτώσεις. Οι τρεις βαθμίδες συχνά εμπλεκονται.

2 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τα νοσοκομεία διακρίνονται σε: 1)Γενικά: Τα γενικά νοσοκομεία διαθέτουν τμήματα διαφόρων ειδικοτήτων 2)Ειδικά: Όπως οφθαλμιατρείο, νοσοκομεία παίδων Από άποψη αριθμού κλινών διακρίνονται σε: →Γενικά Περιφερειακά Νοσοκομεία - πάνω από 500 κλίνες →Γενικά Νομαρχιακά Νοσοκομεία – κάτω από 500 κλίνες →Περιφερειακά Κρατικά Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία με σκοπό την εκπαίδευση

3 Οργάνωση – Διοίκηση – Λειτουργία Νοσοκομείου  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Η ΜΟΝΑΔΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

4 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από 4 υπηρεσίες: 1.ΙΑΤΡΙΚΗ 2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οργανώνεται, διοικείται, εποπτεύεται και λειτουργεί από το νοσηλευτικό προσωπικό, διευθύντρια, τομεάρχες, προϊστάμενες, νοσηλευτές κ.τ.λ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Η ΜΟΝΑΔΑ Την ευθύνη του συντονισμού της εργασίας του προσωπικού και του τμήματος την έχει η προϊσταμένη. Η νοσηλευτική μονάδα περιλαμβάνει: 1) Δωμάτιο νοσηλείας, 2) Θάλαμοι αρρώστων και 3) Γραφεία, κουζίνα, βοηθητικοί χώροι.

5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Γίνεται περιοδική παρακολούθηση ασθενών. Υπάρχουν εξωτερικά ιατρεία διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων. Γίνονται εξετάσεις, θεραπείες και νοσηλείες εξωτερικών αρρώστων, που δεν απαιτούν εισαγωγή στο νοσοκομείο ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Εξυπηρετείται από γιατρούς του νοσηλευτικού τμήματος που εφημερεύει.

6 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Σκοπός της εισαγωγής είναι η διάγνωση, η θεραπεία, η εκπαίδευση σε θέματα υγείας και η αποκατάστασή της. Εισαγωγή: Η εισαγωγή γίνεται με δύο τρόπους α) με κανονικό εισιτήριο κατόπιν συνεννοήσεως β) ως επείγον περιστατικό, ημέρα εφημερίας ΕΠΕΙΓΟΝ  Αξιολόγηση της κατάστασης του αρρώστου Αν είναι περιπατητικός ή κλινήρης Αν επικοινωνεί ή έχει απώλεια συνείδησης Κατάσταση παραλαβής. Είναι ατύχημα, έχει τραύμα, αιμορραγεί, έχει πόνο και τι χαρακτήρα;

7  Καταγραφή των στοιχείων του αρρώστου  Κλήση γιατρού (ειδικού για την περίσταση)  Κλινική ιατρική εξέταση  Γράφεται το εισιτήριο του αρρώστου Το εισιτήριο κατατίθεται στο τμήμα κινήσεως ή στο Λογιστήριο με το βιβλιάριο του ασφαλιστικού φορέα και εκδίδεται δελτίο εισαγωγής  Ετοιμασία ατομικού φακέλου με τα στοιχεία και το ιστορικό του ασθενούς καθώς και το διπλότυπο για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Εξετάσεις ρουτίνας είναι το ΗΚΓ και ακτινογραφία θώρακα  Ετοιμασία ασθενούς π.χ. Λουτρό καθαριότητας  Ιματισμός, χρήματα, άλλα αντικείμενα  Ενημέρωση του νοσηλευτικού τμήματος. Ο νοσηλευτής τηλεφωνεί στο νοσηλευτικό τμήμα και ενημερώνει ότι πηγαίνει νέος ασθενής.

8 Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  Ετοιμάζεται το κρεβάτι για τον ασθενή  Έρχεται ο ασθενής στο τμήμα από το τμήμα εισαγωγής με τον νοσοκόμο και τον φάκελό του που περιέχει τα έντυπα εισαγωγής (το βιβλιάριό του, το ΗΚΓ, την ακτινογραφία θώρακος, κ.τ.λ.)  Ο νοσηλευτής καλωσορίζει τον ασθενή  Τον οδηγεί στο θάλαμο  Ειδοποιεί το γιατρό της κλινικής  Ετοιμάζει τον ντοσιέ το οποίο περιλαμβάνει: Ιατρικές οδηγίες, δελτίο φαρμάκων, δελτίο νοσηλείας νοσηλευτών, θερμομετρικό διάγραμμα με τα στοιχεία του ασθενούς.  Ελέγχει αν έχει κατακλ ί σεις, εξάνθημα, Σ.Δ. έγκαυμα. Ενημερώνει το βιβλίο μητρώου.  Παίρνει τα ζωτικά σημεία και τα καταγράφει  Τον προσανατολίζει στους χώρους του τμήματος  Εξηγεί τον τρόπο εσωτερικής επικοινωνίας με τους νοσηλευτές  Δίνει στον ασθενή και τους συνοδούς έντυπες συστάσεις για τους κανονισμούς του νοσοκομείου (φαγητό, επισκεπτήριο, κ.τ.λ.)

9

10

11

12

13

14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΛΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ  Συγκέντρωση όλων των αντικειμένων  Αρχίζουμε από το επάνω μέρος του κρεβατιού  Ένας νοσηλευτής – νοσηλεύτρια τελειώνει τη μία πλευρά και μετά πάει από την άλλη  Δεν τινάζουμε τα κλινοσκεπάσματα δυνατά  Δεν εκθέτουμε τον ασθενή

15  Βοηθούμε τον ασθενή στη μετακίνησή του  Ελέγχουμε το σύστημα επικοινωνίας  Απομακρύνουμε περιττά αντικείμενα  Φροντίζουμε για τον αερισμό του θαλάμου  Σκοπός της ετοιμασίας του κρεβατιού είναι η άνεση και η ασφάλεια του ασθενούς

16 ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ → Κρεβάτι → Κομοδίνο → Καθίσματα → Πολυθρόνα → Τραπεζίδιο φαγητού → Παραβάν → Στατό

17 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ  Ερεισίνωτο  Προφυλακτήρες  Αεροθάλαμος  Θερμοφόρα

18 ΑΠΛΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΥΛΙΚΟ Το υλικό νοσηλείας τοποθετείται κοντά στο κρεβάτι του ασθενούς με τη σειρά που θα χρησιμοποιηθεί.  Σενδόνι κάτω  Αδιάβροχο – ημισένδονο  Σενδόνι επάνω  Στρωματοθήκη  Κουβέρτα το χειμώνα

19  Κάλυμμα  Μαξιλάρια – μαξιλαροθήκες  Πετσέτες προσώπου  Πιζάμες  Σάκο ακάθαρτου ιματισμού Αφαιρούμε τη ζακέτα, τα δαχτυλίδια και το ρολόι

20

21

22

23 ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΟ ΚΡΕΒΑΤΙ Τοποθετούμε τον ιματισμό στο τροχοφόρο ή στο κομοδίνο Τοποθετούμε την καρέκλα στο κάτω μέρος του κρεβατιού Μεταφέρουμε στην καρέκλα τα μαξιλάρια Ξεδιπλώνουμε το κάτω σενδόνι κατά μήκος με τη μεσαία τσάκιση στη μέση του στρώματος Στερεώνουμε το επάνω μέρος του σενδονιού κάτω από το στρώμα Στερεώνουμε στο κάτω μέρος κάνοντας γωνία

24 Σχηματίζουμε γωνία τύπου φακέλου και στερεώνουμε τα πλάγια του σενδονιού, κάτω από το στρώμα Τοποθετούμε αδιάβροχο ημισένδονο αν χρειάζεται Ξεδιπλώνουμε το πάνω σενδόνι, υπολογίζουμε 30 – 40 εκ. για γύρισμα πάνω στην κουβέρτα και το βάζουμε σε απόσταση 20 εκ. από την άκρη του στρώματος. Κάτω στο κέντρο κάνουμε πιέτα για τα πόδια, στερεώνουμε και κάνουμε γωνία. Τοποθετούμε την κουβέρτα, στερεώνουμε στο κάτω μέρος, κάνοντας γωνία Απλώνουμε το κάλυμμα στρώνουμε πάνω τα 30 εκ. από το

25 ΑΠΛΟ ΚΡΕΒΑΤΙ

26 1) Μικρά δοχεία για κρεβάτι: Α) Επίπεδο (σκωραμίς) Β) Στρογγυλό 2) Δοχεία για ούρα 3) Κουλούρα από ελαστικό 4) Τοξοειδές πλέγμα για το κρεβάτι 5) Τοξοειδές πλέγμα που θερμαίνει το κρεβάτι

27

28


Κατέβασμα ppt "Φροντίδα Υγείας  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) Η Π.Φ.Υ. ασκείται κυρίως έξω από το περιβάλλον του νοσοκομείου, στα κέντρα υγείας της κοινότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google