Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ: «ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ: «ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ: «ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» Φοιτήτρια: Παλάσκα Σταυρούλα Επιβλέπων καθηγητής: κ. Τριανταφύλλου Δημήτριος Κατερίνη, 2013

2 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός Σκοπός Βιβλιογραφική επισκόπηση Βιβλιογραφική επισκόπηση Μεθοδολογία Έρευνας Μεθοδολογία Έρευνας Αποτελέσματα Αποτελέσματα Συμπεράσματα Συμπεράσματα Προτάσεις Προτάσεις Περιορισμοί Περιορισμοί

3 ΣΚΟΠΟΣ Καταγραφή και ανάλυση των απόψεων των παραγωγών/επιχειρήσεων και των καταναλωτών σχετικά με τα ηλεκτρονικά καταστήματα οπωροκηπευτικών προϊόντων

4 Ηλεκτρονικά καταστήματα οπωροκηπευτικών προϊόντων (online groceries) Το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα οπωροκηπευτικών προϊόντων δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του1990 Το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα οπωροκηπευτικών προϊόντων δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του1990 Γενικά επικρατούν διάφορες απόψεις για το μέλλον των ηλεκτρονικών καταστημάτων οπωροκηπευτικών προϊόντων: Γενικά επικρατούν διάφορες απόψεις για το μέλλον των ηλεκτρονικών καταστημάτων οπωροκηπευτικών προϊόντων: Μερικοί μελετητές υποστηρίζουν ότι θα αποτελέσουν την μεγαλύτερη online αγορά Μερικοί μελετητές υποστηρίζουν ότι θα αποτελέσουν την μεγαλύτερη online αγορά Ορισμένοι μελετητές είναι επιφυλακτικοί λόγω της μη επιτυχίας αντίστοιχων ηλεκτρονικών καταστημάτων Ορισμένοι μελετητές είναι επιφυλακτικοί λόγω της μη επιτυχίας αντίστοιχων ηλεκτρονικών καταστημάτων

5 Ηλεκτρονικά καταστήματα οπωροκηπευτικών προϊόντων (online groceries) Αιτίες αποτυχίας αρκετών ηλεκτρονικών καταστημάτων οπωροκηπευτικών προϊόντων: Αιτίες αποτυχίας αρκετών ηλεκτρονικών καταστημάτων οπωροκηπευτικών προϊόντων: Έλλειψη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σύγκριση με τα παραδοσιακά καταστήματα Έλλειψη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σύγκριση με τα παραδοσιακά καταστήματα Αποτυχία ανάπτυξης και εφαρμογής ενός επικερδούς μοντέλου Αποτυχία ανάπτυξης και εφαρμογής ενός επικερδούς μοντέλου Υπερεκτίμηση του μεγέθους αγοράς Υπερεκτίμηση του μεγέθους αγοράς Παράγοντες που εμποδίζουν την προώθηση των οπωροκηπευτικών προϊόντων: Παράγοντες που εμποδίζουν την προώθηση των οπωροκηπευτικών προϊόντων: Μικρός κύκλος ζωής Μικρός κύκλος ζωής Φθείρονται εύκολα Φθείρονται εύκολα Απαιτούνται υψηλά λειτουργικά κόστη Απαιτούνται υψηλά λειτουργικά κόστη Οι αγοραστές χρειάζεται να τα δοκιμάσουν πριν την κατανάλωσή τους Οι αγοραστές χρειάζεται να τα δοκιμάσουν πριν την κατανάλωσή τους

6 Οφέλη ηλεκτρονικών καταστημάτων οπωροκηπευτικών προϊόντων Επιχειρήσεις Επέκταση αγοράς Επέκταση αγοράς Άμεση πληροφόρηση πωλήσεων Άμεση πληροφόρηση πωλήσεων Δυνατότητα για εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πελατών Δυνατότητα για εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πελατών Περιορισμός των ενδιάμεσων και των μεσαζόντων Περιορισμός των ενδιάμεσων και των μεσαζόντων Καταναλωτές Εξοικονόμηση χρόνου Εξοικονόμηση χρόνου Διευκόλυνση της καθημερινότητας του καταναλωτή Διευκόλυνση της καθημερινότητας του καταναλωτή Μεγάλη γκάμα προϊόντων Μεγάλη γκάμα προϊόντων Εύρεση προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένα σημεία (π.χ. βιολογικά προϊόντα) Εύρεση προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένα σημεία (π.χ. βιολογικά προϊόντα)

7 Παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών Παράγοντας κόστους (cost factor) Παράγοντας κόστους (cost factor) Παράγοντας ρίσκου (risk factor) Παράγοντας ρίσκου (risk factor) Παράγοντας ευκολίας/διευκόλυνσης Παράγοντας ευκολίας/διευκόλυνσης (convenience factor) (convenience factor) Παράγοντας διασκέδασης (enjoyment factor) Παράγοντας διασκέδασης (enjoyment factor)

8 Μεθοδολογία έρευνας Πρωτογενής έρευνα: Πρωτογενής έρευνα: Ερωτηματολόγιο σε παραγωγούς/επιχειρήσεις Ερωτηματολόγιο σε παραγωγούς/επιχειρήσεις Ερωτηματολόγιο σε καταναλωτές Ερωτηματολόγιο σε καταναλωτές Δευτερογενής έρευνα: Άντληση πληροφοριών από βιβλία, διαδίκτυο και άρθρα Δευτερογενής έρευνα: Άντληση πληροφοριών από βιβλία, διαδίκτυο και άρθρα

9 Μεθοδολογία έρευνας Δείγμα παραγωγών/επιχειρήσεων: Δείγμα παραγωγών/επιχειρήσεων: 35 άτομα Ερωτηματολόγιο Ερωτηματολόγιο Α΄ Μέρος: δημογραφικά στοιχεία Α΄ Μέρος: δημογραφικά στοιχεία Β΄ Μέρος: στοιχεία παραγωγών/επιχειρήσεων Β΄ Μέρος: στοιχεία παραγωγών/επιχειρήσεων Γ΄ μέρος: δραστηριοποίηση μέσω Internet Γ΄ μέρος: δραστηριοποίηση μέσω Internet

10 Μεθοδολογία έρευνας  Δείγμα καταναλωτών: 41 άτομα  Ερωτηματολόγιο Α΄ Μέρος: δημογραφικά στοιχεία Α΄ Μέρος: δημογραφικά στοιχεία Β΄ Μέρος: σχέση του καταναλωτή με το internet Β΄ Μέρος: σχέση του καταναλωτή με το internet Γ΄ Μέρος: συχνότητα κατανάλωσης νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων Γ΄ Μέρος: συχνότητα κατανάλωσης νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων Δ΄ Μέρος: ηλεκτρονικά καταστήματα νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων Δ΄ Μέρος: ηλεκτρονικά καταστήματα νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Παραγωγοί/επιχειρήσεις)  Κατηγορίες επιχειρήσεων: 68,57% παραγωγοί 68,57% παραγωγοί  Δημογραφικά στοιχεία Φύλο: 65,71% Άνδρες Φύλο: 65,71% Άνδρες Ηλικία: 31,43% 37-46 ετών Ηλικία: 31,43% 37-46 ετών Μορφωτικό επίπεδο: 54,29% απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μορφωτικό επίπεδο: 54,29% απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Παραγωγοί/επιχειρήσεις) Έχετε σκεφτεί να δραστηριοποιηθείτε μέσω του διαδικτύου για την προώθηση των προϊόντων σας;

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Παραγωγοί/επιχειρήσεις) Παραγωγοί/επιχειρήσεις που δεν τους ενδιαφέρει η δραστηριοποίηση μέσω του διαδικτύου Παραγωγοί/επιχειρήσεις που δεν τους ενδιαφέρει η δραστηριοποίηση μέσω του διαδικτύου Για ποιους λόγους δε σκέφτεστε να δραστηριοποιηθείτε μέσω του διαδικτύου;

14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Παραγωγοί/επιχειρήσεις) Παραγωγοί/επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν μέσω του διαδικτύου Ποια πιστεύετε πως θα είναι τα οφέλη;

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Παραγωγοί/επιχειρήσεις) Διαθέτετε προσωπικό με την κατάλληλη κατάρτιση προκειμένου να δραστηριοποιηθείτε μέσω του διαδικτύου;

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Παραγωγοί/επιχειρήσεις) Ηλεκτρονικά καταστήματα οπωροκηπευτικών προϊόντων (online groceries) Ηλεκτρονικά καταστήματα οπωροκηπευτικών προϊόντων (online groceries) 1) Λόγοι επιτυχίας: Διάθεση προϊόντων σε τιμή χονδρικής Διάθεση προϊόντων σε τιμή χονδρικής Προσφορές ανά τακτά χρονικά διαστήματα Προσφορές ανά τακτά χρονικά διαστήματα 2)Λόγοι αποτυχίας Προβλήματα κατά το χρόνο παράδοσης Προβλήματα κατά το χρόνο παράδοσης Διάθεση προϊόντων σε τιμή λιανικής Διάθεση προϊόντων σε τιμή λιανικής Έλλειψη ζήτησης Έλλειψη ζήτησης

17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Παραγωγοί/επιχειρήσεις) Ποιο θεωρείτε πως είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα οπωροκηπευτικών προϊόντων;

18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Καταναλωτές)  Δημογραφικά στοιχεία Φύλο: 56,13% Γυναίκες Φύλο: 56,13% Γυναίκες Ηλικία: 39,02% 27-36 ετών Ηλικία: 39,02% 27-36 ετών Μορφωτικό επίπεδο: 53,66% απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μορφωτικό επίπεδο: 53,66% απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  Σχέση με το διαδίκτυο Internet στην οικία: 95,12% Internet στην οικία: 95,12%

19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Καταναλωτές) Λόγοι χρησιμοποίησης του Internet

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Καταναλωτές) Συνήθως τι προϊόντα αγοράζετε μέσω Internet;

21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Καταναλωτές) θα ήσασταν πρόθυμοι να υιοθετήσετε εναλλακτικούς τρόπους ώστε να μειώσετε το χρόνο που αφιερώνετε για την αγορά οπωροκηπευτικών προϊόντων;

22 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Καταναλωτές) Γνωρίζετε την ύπαρξη ηλεκτρονικών καταστημάτων οπωροκηπευτικών προϊόντων στην Ελλάδα;

23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Καταναλωτές) Τι θα περιμένατε από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα οπωροκηπευτικών προϊόντων;

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Καταναλωτές) Έχετε πραγματοποιήσει αγορές από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα οπωροκηπευτικών προϊόντων;

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Καταναλωτές) Καταναλωτές που έχουν αγοράσει οπωροκηπευτικά προϊόντα μέσω του διαδικτύου Ποιοι είναι οι λόγοι που πραγματοποιήσατε αγορές από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα οπωροκηπευτικών προϊόντων;

26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Καταναλωτές)  Ποσοστό ικανοποίησης των καταναλωτών από την ποιότητα των προϊόντων: 66,67% πολύ ευχαριστημένο  Ποσοστά ικανοποίησης των καταναλωτών από το χρόνο παράδοσης των προϊόντων : 66,67% πολύ ευχαριστημένο  Ποσοστά επαναλαμβανόμενης αγοράς: 66,67% ΝΑΙ

27 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Καταναλωτές) Καταναλωτές που δεν έχουν αγοράσει οπωροκηπευτικά προϊόντα μέσω του διαδικτύου Λόγοι μη πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών οπωροκηπευτικών προϊόντων

28 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Παραγωγοί/επιχειρήσεις) Παραγωγοί/επιχειρήσεις που είναι αρνητικοί στη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος: Παραγωγοί/επιχειρήσεις που είναι αρνητικοί στη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος:  Προτίμηση του παραδοσιακού τρόπου προώθησης των προϊόντων Παραγωγοί/επιχειρήσεις που είναι θετικοί στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος: Παραγωγοί/επιχειρήσεις που είναι θετικοί στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος:  Επέκταση αγοράς  Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών

29 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Καταναλωτές) Πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές αγορές οπωροκηπευτικών αλλά η συχνότητα αγοράς είναι μικρότερη σε σύγκριση με άλλα αγαθά Πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές αγορές οπωροκηπευτικών αλλά η συχνότητα αγοράς είναι μικρότερη σε σύγκριση με άλλα αγαθά Προθυμία στην αγορά οπωροκηπευτικών προϊόντων μέσω του διαδικτύου Προθυμία στην αγορά οπωροκηπευτικών προϊόντων μέσω του διαδικτύου

30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Καταναλωτές) Καταναλωτές που έχουν πραγματοποιήσει αγορές οπωροκηπευτικών προϊόντων μέσω του διαδικτύου: Καταναλωτές που έχουν πραγματοποιήσει αγορές οπωροκηπευτικών προϊόντων μέσω του διαδικτύου: Ευχαριστημένοι με την ποιότητα των προϊόντων Ευχαριστημένοι με την ποιότητα των προϊόντων Ευχαριστημένοι από το χρόνο παράδοσης των προϊόντων Ευχαριστημένοι από το χρόνο παράδοσης των προϊόντων Θετικοί στο να επαναλάβουν αντίστοιχη αγορά Θετικοί στο να επαναλάβουν αντίστοιχη αγορά

31 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Προτάσεις για την προσέλκυση καταναλωτών Προτάσεις για την προσέλκυση καταναλωτών Διαφήμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω περιοδικών και εφημερίδων Διαφήμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω περιοδικών και εφημερίδων Στοχευόμενη διαφήμιση Στοχευόμενη διαφήμιση Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (π.χ. τιμή, ποιότητα) Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (π.χ. τιμή, ποιότητα) Βελτίωση της ιστοσελίδας ώστε να είναι φιλική προς το χρήστη Βελτίωση της ιστοσελίδας ώστε να είναι φιλική προς το χρήστη Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής

32 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης των ηλεκτρονικών καταστημάτων: Προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης των ηλεκτρονικών καταστημάτων: Δημιουργία μίας ευέλικτης στρατηγικής που να ανταποκρίνεται στις διακυμάνσεις της ζήτησης Δημιουργία μίας ευέλικτης στρατηγικής που να ανταποκρίνεται στις διακυμάνσεις της ζήτησης Προσανατολισμός στη φιλοσοφία ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται μία παραδοσιακή αγορά Προσανατολισμός στη φιλοσοφία ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται μία παραδοσιακή αγορά

33 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Άρνηση ορισμένων παραγωγών/επιχειρήσεων στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Άρνηση ορισμένων παραγωγών/επιχειρήσεων στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Άρνηση ορισμένων καταναλωτών στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Άρνηση ορισμένων καταναλωτών στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Υπήρξε δυσκολία στην επικοινωνία με ορισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα οπωροκηπευτικών προϊόντων Υπήρξε δυσκολία στην επικοινωνία με ορισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα οπωροκηπευτικών προϊόντων

34 Ευχαριστώ πολύ


Κατέβασμα ppt "ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ: «ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google