Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων Παρουσίαση Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων Παρουσίαση Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων Παρουσίαση Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

2 Το Σχέδιο Απόσυρσης Εγκρίθηκε κατά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις Το συνολικό ποσό που αποφασίστηκε να δίδεται ως χορηγία είναι € ετησίως, για οχήματα που έχουν εγγραφεί σε οποιαδήποτε χώρα πριν από τουλάχιστον 15 χρόνια (από τα οποία τα τελευταία 10 χρόνια είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο).

3 Κατηγορίες χορηγίας € Κατηγορία χορηγίας Α - ύψος χορηγίας €257 Για οχήματα με ενεργή εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων. Θα δίνονται 5000 χορηγίες συνολικού ποσού € Κατηγορία χορηγίας Β - ύψος χορηγίας €684 Για οχήματα με ενεργή εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων και άδεια κυκλοφορίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν από την ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων. Θα δίνονται 5000 χορηγίες συνολικού ποσού € Κατηγορία χορηγίας Γ - ύψος χορηγίας €1283- €1710 Για οχήματα με ενεργή εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων και άδεια κυκλοφορίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν από την ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με προϋπόθεση την εγγραφή από τον αιτητή καινούριου οχήματος. Θα δίνονται χορηγίες συνολικού ποσού €

4 Αιτήσεις για το έτος ο σχέδιο απόσυρσης 20 ετών και άνω ( ) 2ο σχέδιο απόσυρσης 15 ετών και άνω ( – ) Κατηγορία αιτήσειςποσοστό % ποσό αιτήσεων €# € Α Β Γi Γii ολικό Κατηγορία αιτήσειςποσοστό % ποσό αιτήσεων €# € Α Β Γi Γii ολικό Σύνολο 1ης και 2ης περιόδου €11,367,959. (€8,543,007 από εγκεκριμένο προϋπολογισμό και έγκριση συμπληρωματικού ποσού €2,824,952)

5 Το 2008 Το σύνολο των εγγεγραμμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1 στην Κυπριακή Δημοκρατία στις ήταν , εκ των οποίων τα 15500* καταστράφηκαν. Το σύνολο των εγγεγραμμένων οχημάτων που οδηγήθηκε στην ανακύκλωση ανέρχεται στο 2,54%. * Συμπεριλαμβάνονται και οχήματα που καταστράφηκαν κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στα σχέδια απόσυρσης.

6 Το 3ο σχέδιο απόσυρσης Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έληξε στις και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενέκρινε συνολικά αιτήσεις, για το συνολικό ποσό των € Κατηγορία αιτήσεις ποσοστό % ποσό αιτήσεων €# € Α Β Γi Γii ολικό

7 Στην Ευρώπη: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των αυτοκινήτων που αποσύρονται και οδηγούνται για ανακύκλωση έχει φθάσει στο 6% του συνολικού αριθμού των αυτοκινήτων.  στις σκανδιναβικές χώρες το ποσοστό ανέρχεται στο 20% του συνολικού αριθμού αυτοκινήτων.  στην Ελλάδα περιορίζεται στο φτωχό 1,5%.

8 ...στην Ευρώπη: Αυστρία και Ολλανδία:  χορηγία για απόσυρση αυτοκινήτων από 13 χρόνων κι άνω Γαλλία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο:  χορηγία για απόσυρση αυτοκινήτων από 10 χρόνων κι άνω Ιταλία και Γερμανία:  χορηγία για απόσυρση αυτοκινήτων από 9 χρόνων κι άνω

9 Στην Ιταλία: Πρόγραμμα απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων € Επιπρόσθετο κίνητρο €1.500 για αγορά καινούριου αυτοκινήτου που κινείται με φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό ή υδρογόνο. Το ποσό αυξάνεται στα € αν το όχημα εκπέμπει 120gr/hm CO 2 και στα € αν το όχημα εκπέμπει λιγότερο από 120gr/hm CO 2.

10 Στην Ελλάδα: νέο πρόγραμμα απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων  500 ευρώ για τους ιδιοκτήτες που θα αποσύρουν οχήματα μέχρι 900 κυβικά και φθάνουν τα ευρώ για οχήματα άνω των κυβικών.  επιπλέον κίνητρο ευρώ σε όσους παράλληλα με την απόσυρση θα αγοράσουν αυτοκίνητο σύγχρονης τεχνολογίας.  το 2009 υπολογίζεται να αποσυρθούν οχήματα, το οχήματα, το οχήματα και το 2012 με χορηγίες από €1.500 μέχρι € «πράσινος δακτύλιος» στο κέντρο της Αθήνας (από )  τα αυτοκίνητα με υψηλές εκπομπές ρύπων (άνω της 15ετίας) θα έχουν κόκκινο σήμα κυκλοφορίας και δεν θα μπορούν να εισέρχονται,  τα καινούργια (που εκπέμπουν CO 2 λιγότερο από 140 gr/hm) θα έχουν λευκό σήμα κυκλοφορίας και θα μπαίνουν ελεύθερα όλες τις μέρες,  ενώ για τα υπόλοιπα θα εξακολουθήσει να ισχύει το σύστημα μονά-ζυγά.

11 ...στην Ελλάδα...: αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα  στα καινούργια αυτοκίνητα (1η άδεια κυκλοφορίας από 1/1/2005) μειώνονται κατά 18 ευρώ, ενώ στα παλαιότερα αυξάνονται από 50 έως 150 ευρώ, ανάλογα με τη χρονιά που έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ως καινούργια στην Ελλάδα.  οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που τα οχήματά τους έχουν κυκλοφορήσει πριν από το 2005 θα πρέπει να πληρώσουν αυξημένα τέλη, αλλά και εκείνοι που είναι κάτοχοι οχημάτων με 1η άδεια κυκλοφορίας μετά από την 1/1/2005 θα επιβραβευτούν πληρώνοντας χαμηλότερα τέλη κατά 18 ευρώ.  Στα επαγγελματικά αυτοκίνητα, μειώνονται κατά 30% για τα οχήματα που έχουν κυκλοφορήσει μετά την 1/1/2005, ενώ αυξάνονται από 10% έως και 20% στα παλαιότερα. Οι κάτοχοι οχημάτων με κινητήρες άνω των κ.εκ. θα πρέπει να γνωρίζουν πως πέραν των αυξημένων τελών, που θα πρέπει να πληρώσουν αν το όχημά τους έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στη χώρα μας πριν το 2005, θα πληρώνουν και επιπλέον 150 έως 650 ευρώ κάθε χρόνο ως έκτακτη εισφορά.

12 ...στην Ελλάδα: δεν αναμένεται επιβάρυνση του κρατικού ταμείου λόγω των επιπλέον εσόδων από τις περιβαλλοντικές προσαυξήσεις των υφιστάμενων τελών κυκλοφορίας

13 Ενώ στην Ευρώπη τα μέτρα αυξάνονται… Το Υπουργικό Συμβούλιο φέτος δεν ανανέωσε το κονδύλι για το Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Αυτοκινήτων έπειτα από ένσταση του Υπουργείου Οικονομικών λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που περνούν τα δημόσια οικονομικά. …στην Κύπρο τα πράγματα παγώνουν.

14 Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ζητά:  Το Υπουργικό Συμβούλιο να πάρει νέα απόφαση με την οποία να ανανεώσει το κονδύλι για το Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Αυτοκινήτων.


Κατέβασμα ppt "Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων Παρουσίαση Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google