Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων Παρουσίαση Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων Παρουσίαση Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων Παρουσίαση Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

2 Το Σχέδιο Απόσυρσης Εγκρίθηκε κατά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 4.7.2007. Το συνολικό ποσό που αποφασίστηκε να δίδεται ως χορηγία είναι €8.550.000 ετησίως, για οχήματα που έχουν εγγραφεί σε οποιαδήποτε χώρα πριν από τουλάχιστον 15 χρόνια (από τα οποία τα τελευταία 10 χρόνια είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο).

3 Κατηγορίες χορηγίας € Κατηγορία χορηγίας Α - ύψος χορηγίας €257 Για οχήματα με ενεργή εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων. Θα δίνονται 5000 χορηγίες συνολικού ποσού €1.285.000. Κατηγορία χορηγίας Β - ύψος χορηγίας €684 Για οχήματα με ενεργή εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων και άδεια κυκλοφορίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν από την ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων. Θα δίνονται 5000 χορηγίες συνολικού ποσού €3.420.000. Κατηγορία χορηγίας Γ - ύψος χορηγίας €1283- €1710 Για οχήματα με ενεργή εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων και άδεια κυκλοφορίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν από την ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με προϋπόθεση την εγγραφή από τον αιτητή καινούριου οχήματος. Θα δίνονται χορηγίες συνολικού ποσού €3.845.000.

4 Αιτήσεις για το έτος 2008 1ο σχέδιο απόσυρσης 20 ετών και άνω (14.1.2008 - 14.3.2008) 2ο σχέδιο απόσυρσης 15 ετών και άνω (5.5.2008 – 4.7.2008) Κατηγορία αιτήσειςποσοστό % ποσό αιτήσεων €# € Α25780014205.600 Β6843383602.313.972 Γi1283788141.011.004 Γii1710649121.109.790 ολικό 56201004.640.366 Κατηγορία αιτήσειςποσοστό % ποσό αιτήσεων €# € Α25780410206.628 Β6845067633.465.828 Γi12831299161.566.617 Γii1710812101.388.520 ολικό79821006.727.593 Σύνολο 1ης και 2ης περιόδου €11,367,959. (€8,543,007 από εγκεκριμένο προϋπολογισμό και έγκριση συμπληρωματικού ποσού €2,824,952)

5 Το 2008 Το σύνολο των εγγεγραμμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1 στην Κυπριακή Δημοκρατία στις 31.12.2008 ήταν 610148, εκ των οποίων τα 15500* καταστράφηκαν. Το σύνολο των εγγεγραμμένων οχημάτων που οδηγήθηκε στην ανακύκλωση ανέρχεται στο 2,54%. * Συμπεριλαμβάνονται και οχήματα που καταστράφηκαν κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στα σχέδια απόσυρσης.

6 Το 3ο σχέδιο απόσυρσης Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έληξε στις 3.4.2009 και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενέκρινε συνολικά 10.039 αιτήσεις, για το συνολικό ποσό των €8.340.985 Κατηγορία αιτήσεις ποσοστό % ποσό αιτήσεων €# € Α2578879227.959 Β6846834684.674.456 Γi12831230121.578.090 Γii17101088111.860.480 ολικό10.0391008.340.995

7 Στην Ευρώπη: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των αυτοκινήτων που αποσύρονται και οδηγούνται για ανακύκλωση έχει φθάσει στο 6% του συνολικού αριθμού των αυτοκινήτων.  στις σκανδιναβικές χώρες το ποσοστό ανέρχεται στο 20% του συνολικού αριθμού αυτοκινήτων.  στην Ελλάδα περιορίζεται στο φτωχό 1,5%.

8 ...στην Ευρώπη: Αυστρία και Ολλανδία:  χορηγία για απόσυρση αυτοκινήτων από 13 χρόνων κι άνω Γαλλία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο:  χορηγία για απόσυρση αυτοκινήτων από 10 χρόνων κι άνω Ιταλία και Γερμανία:  χορηγία για απόσυρση αυτοκινήτων από 9 χρόνων κι άνω

9 Στην Ιταλία: Πρόγραμμα απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων €1.500. Επιπρόσθετο κίνητρο €1.500 για αγορά καινούριου αυτοκινήτου που κινείται με φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό ή υδρογόνο. Το ποσό αυξάνεται στα € 3.000 αν το όχημα εκπέμπει 120gr/hm CO 2 και στα € 3.500 αν το όχημα εκπέμπει λιγότερο από 120gr/hm CO 2.

10 Στην Ελλάδα: νέο πρόγραμμα απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων  500 ευρώ για τους ιδιοκτήτες που θα αποσύρουν οχήματα μέχρι 900 κυβικά και φθάνουν τα 2.200 ευρώ για οχήματα άνω των 2.400 κυβικών.  επιπλέον κίνητρο 1.000 ευρώ σε όσους παράλληλα με την απόσυρση θα αγοράσουν αυτοκίνητο σύγχρονης τεχνολογίας.  το 2009 υπολογίζεται να αποσυρθούν 50.000 οχήματα, το 2010 250.000 οχήματα, το 2011 230.000 οχήματα και 200.000 το 2012 με χορηγίες από €1.500 μέχρι €3.200. «πράσινος δακτύλιος» στο κέντρο της Αθήνας (από 1.9.2011)  τα αυτοκίνητα με υψηλές εκπομπές ρύπων (άνω της 15ετίας) θα έχουν κόκκινο σήμα κυκλοφορίας και δεν θα μπορούν να εισέρχονται,  τα καινούργια (που εκπέμπουν CO 2 λιγότερο από 140 gr/hm) θα έχουν λευκό σήμα κυκλοφορίας και θα μπαίνουν ελεύθερα όλες τις μέρες,  ενώ για τα υπόλοιπα θα εξακολουθήσει να ισχύει το σύστημα μονά-ζυγά.

11 ...στην Ελλάδα...: αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα  στα καινούργια αυτοκίνητα (1η άδεια κυκλοφορίας από 1/1/2005) μειώνονται κατά 18 ευρώ, ενώ στα παλαιότερα αυξάνονται από 50 έως 150 ευρώ, ανάλογα με τη χρονιά που έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ως καινούργια στην Ελλάδα.  οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που τα οχήματά τους έχουν κυκλοφορήσει πριν από το 2005 θα πρέπει να πληρώσουν αυξημένα τέλη, αλλά και εκείνοι που είναι κάτοχοι οχημάτων με 1η άδεια κυκλοφορίας μετά από την 1/1/2005 θα επιβραβευτούν πληρώνοντας χαμηλότερα τέλη κατά 18 ευρώ.  Στα επαγγελματικά αυτοκίνητα, μειώνονται κατά 30% για τα οχήματα που έχουν κυκλοφορήσει μετά την 1/1/2005, ενώ αυξάνονται από 10% έως και 20% στα παλαιότερα. Οι κάτοχοι οχημάτων με κινητήρες άνω των 2.000 κ.εκ. θα πρέπει να γνωρίζουν πως πέραν των αυξημένων τελών, που θα πρέπει να πληρώσουν αν το όχημά τους έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στη χώρα μας πριν το 2005, θα πληρώνουν και επιπλέον 150 έως 650 ευρώ κάθε χρόνο ως έκτακτη εισφορά.

12 ...στην Ελλάδα: δεν αναμένεται επιβάρυνση του κρατικού ταμείου λόγω των επιπλέον εσόδων από τις περιβαλλοντικές προσαυξήσεις των υφιστάμενων τελών κυκλοφορίας

13 Ενώ στην Ευρώπη τα μέτρα αυξάνονται… Το Υπουργικό Συμβούλιο φέτος δεν ανανέωσε το κονδύλι για το Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Αυτοκινήτων έπειτα από ένσταση του Υπουργείου Οικονομικών λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που περνούν τα δημόσια οικονομικά. …στην Κύπρο τα πράγματα παγώνουν.

14 Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ζητά:  Το Υπουργικό Συμβούλιο να πάρει νέα απόφαση με την οποία να ανανεώσει το κονδύλι για το Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Αυτοκινήτων.


Κατέβασμα ppt "Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων Παρουσίαση Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google