Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ EDWARD DE BONO» 24-28/11/14 Λιουμπλιάνα, Σλοβενία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ EDWARD DE BONO» 24-28/11/14 Λιουμπλιάνα, Σλοβενία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ EDWARD DE BONO» 24-28/11/14 Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

2 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εκμάθηση τρόπων ενθάρρυνσης της δημιουργικής – καινοτόμου σκέψης των μαθητών. Γνωριμία με τα εργαλεία σκέψης του Edward de Bono.

3 EDWARD DE BONO Έχει ασχοληθεί με τη δημιουργική σκέψη, την πλάγια σκέψη και την βελτίωση - ανάπτυξη των ικανοτήτων σκέψης μέσω διδασκαλίας. Υποστηρίζει ότι η ικανότητα της σκέψης μπορεί να βελτιωθεί με την εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων.

4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ PMI (Plus, Minus, Interesting) CAF (Consider All Factors) C&S (Consequences and Sequel) AGO (Aims, Goals, Objectives) FIP (Focus on Priorities) APC (Alternatives, Possibilities, Choices) OPV (Other People’s View)

5 PMI (PLUS, MINUS, INTERESTING) Εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά την αξιολόγηση/λήψη μιας απόφασης. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα  Θετικά σημεία (Plus)  Αρνητικά σημεία (Minus)  Ενδιαφέροντα σημεία (Interesting) (Τα ενδιαφέροντα σημεία δεν είναι ούτε θετικά, ούτε αρνητικά, αλλά είναι άξια αναφοράς.) Παρακάμπτεται η πρωταρχική φυσική αντίδραση του ατόμου που βασίζεται στο συναίσθημα και δίνεται η δυνατότητα πληρέστερης εικόνας μιας κατάστασης.

6 PMI ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Σκεφτείτε όλες τις παραμέτρους πριν λάβετε μια απόφαση. «Όλα τα καθίσματα πρέπει να αφαιρεθούν από τα λεωφορεία.» P:………………………………………………………… Μ:………………………………………………………... Ι:………………………………………………………….

7 CAF (CONSIDER ALL FACTORS) Εργαλείο που χρησιμοποιείται όταν πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες που εμπλέκονται σε μια κατάσταση, ώστε η σκέψη να προηγείται της δράσης. Συγκεκριμένα, εξετάζονται παράγοντες που αφορούν  Το άτομο  Τους άλλους ανθρώπους  Την κοινωνία γενικότερα.

8 CAF ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ «Θέλετε να αγοράσετε δώρο γενεθλίων για ένα φίλο. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβετε υπόψη πριν λάβετε μια απόφαση;»

9 C&S (CONSEQUENCES AND SEQUEL) Εργαλείο μέσω του οποίου προβλέπονται οι μελλοντικές συνέπειες μιας ενέργειας/απόφασης. Δίνεται έμφαση στις  Άμεσες συνέπειες  Βραχυπρόθεσμες συνέπειες (1-5 χρόνια)  Μεσοπρόθεσμες συνέπειες (5-25 χρόνια)  Μακροπρόθεσμες συνέπειες (πάνω από 25 χρόνια)

10 C&S ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Οι μαθητές ανά ομάδες εξετάζουν τις άμεσες, τις βραχυπρόθεσμες, τις μεσοπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της σχολικής εγκατάλειψης.

11 AGO (AIMS, GOALS, OBJECTIVES) Πριν την υλοποίηση κάθε πράξης καθορίζονται με σαφήνεια  Σκοποί (γενικές κατευθύνσεις)  Ενδιάμεσοι μετρήσιμοι σκοποί  Τελικός στόχος

12 AGO ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Ποιος είναι ο σκοπός και οι στόχοι μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης;

13 FIP (FOCUS ON PRIORITIES) Δίνεται έμφαση στις πιο σημαντικές ιδέες, συνέπειες κλπ Είναι υποκειμενικό καθώς οι προτεραιότητες μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

14 FIP ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ « Η οικογένεια σας πρόκειται να πουλήσει το σπίτι στο οποίο κατοικείτε μαζί με όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Μπορείτε να πάρετε μαζί σας μόνο 3 αντικείμενα. Ποια είναι τα σημαντικότερα για εσας;»

15 APC (ALTERNATIVES, POSSIBILITIES, CHOICES) Διερευνώνται όλες οι εναλλακτικές επιλογές σε μια απόφαση, πέρα από τις προφανείς. Δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια επιλογών. Βελτιστοποιούνται οι αποφάσεις.

16 APC ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Φτιάξτε μια λίστα με όλα τα πιθανά αντικείμενα που θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το παρακάτω σχήμα.

17 OPV (OTHER PEOPLE’S VIEW) Προσδιορίζονται τα άτομα που εμπλέκονται / επηρεάζονται από μια κατάσταση. Εξετάζεται η οπτική γωνία άλλων ανθρώπων πέρα από την προσωπική άποψη του ατόμου.

18 OPV ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ «Μια οικογένεια σχεδιάζει να αγοράσει καινούριο σπίτι. Ποια είναι η οπτική γωνία του πατέρα, ποια της μητέρας και ποια των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 16 ετών;»


Κατέβασμα ppt "«Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ EDWARD DE BONO» 24-28/11/14 Λιουμπλιάνα, Σλοβενία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google