Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : « Μελέτη και κατασκευή ενισχυτή RF στην μ π άντα συχνοτήτων UHF ( κανάλια 21-60) » ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : « Μελέτη και κατασκευή ενισχυτή RF στην μ π άντα συχνοτήτων UHF ( κανάλια 21-60) » ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : « Μελέτη και κατασκευή ενισχυτή RF στην μ π άντα συχνοτήτων UHF ( κανάλια 21-60) » ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ( ΑΜ 0139) ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΕΡΡΕΣ 2015

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequencies Amplifiers). Σκο π ός των ενισχυτών RF είναι η ενίσχυση της αρχικά εκ π εμ π όμενης π ληροφορίας π ου φθάνει στον π ομ π ό. Μ π άντα συχνοτήτων UHF (Ultra High Frequencies). Bandwidth : 460 – 860 (MHz)

3 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΛΕΟ Π ΤΙΚΗΣ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (CH. 21-60) Φάσμα συχνοτήτων UHF 460Mhz έως 860 Mhz Αναλογική μετάδοση. Διαμόρφωση σήματος κατά π λάτος ΑΜ και κατα συχνότητα FM. Ψηφιακή μετάδοση. Ψηφιακή διαμόρφωση σήματος με τεχνικές π ολυ π λεξίας. COFDM με εγκάρσια διαμόρφωση εύρους (QAM) 64 ή 16

4 Ανακατανομή π ε π ερασμένου εύρου ζώνης ραδιοσυχνοτήτων Για την Ευρώ π η οι συχνότητες λειτουργίας LTE είναι αυτές των 800 ΜΗ z, 1.8 και 2.6 GHz Ευρώ π η Φασματικός ‘’ χώρος ’’ Π. χ. Ψηφ. Τηλεόραση (DVB-T) 2,6GHz Φίλτρα α π οκο π ής συχνοτήτων LTE (Long Term Evolution)

5 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ RF Χρήση τρανζίστορ ως ενισχυτής σήματος Συνδυασμός π υκνωτων και αντίστασεων Ε π ιλογή των τρανζίστορ βάση τεχνικών και φυσικών χαρακτηριστικών (sot).

6 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛ. Υ Π ΟΛΟΓΙΣΤΗ

8 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ Π ΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ RF (ICIRCUIT)

9

10 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥ Π ΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (PCB) Printed Circuit Board Eagle software

11

12

13

14

15

16 Αφού κολληθούν και τα smd υλικά η ηλεκτρονική π λακέτα είναι έτοιμη για σύνδεση και μέτρηση του μεγέθους ενίσχυσης.

17 ΚΑΜ Π ΥΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

18 ΣΥΜ Π ΕΡΑΣΜΑΤΑ Η καμ π ύλη σήματος π αρουσιάζεται αρκετά ε π ί π εδη λόγω των κατάλληλων π ροσαρμογών και ε π ιλογής των τρανζίστορ. Η α π ότομη καμ π ή των συχνοτήτων στο φάσμα του ενισχυτή είναι α π οτέλεσμα της σωστής κατασκευής των φίλτρων LTE. Πχ το μήκος των π ηνίων. Το κόστος κατασκευής κρατήθηκε σε χαμηλά ε π ί π εδα κάνοντας π εριορισμένη χρήση π αθητικών ηλεκτρονικών στοιχείων, αλλά κρατήθηκε σε υψηλά στάνταρ λειτουργίας υλο π οιώντας π ερι π λοκότερη σχεδίαση.

19 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Π ΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 2015


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : « Μελέτη και κατασκευή ενισχυτή RF στην μ π άντα συχνοτήτων UHF ( κανάλια 21-60) » ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google