Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φιλτρα & ισοσταθμιστές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φιλτρα & ισοσταθμιστές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φιλτρα & ισοσταθμιστές

2 Φιλτρα & ισοσταθμιστές
Ψηφιακά φίλτρα: μονάδες ηχητικής επεξεργασίας οι οποίες μεταβάλλουν το συχνοτικό περιεχόμενο (φάσμα) ενός σήματος, ενισχύοντας ή εξασθενώντας συγκεκριμένες περιοχές / ζώνες συχνοτήτων.

3 Φιλτρα & ισοσταθμιστές
Κατηγορίες φίλτρων:

4 Φιλτρα & ισοσταθμιστές
Κατηγορίες φίλτρων: high-pass (υψηπερατό) low-pass (βαθυπερατό) band-pass (διέλευσης ζώνης) band-reject (αποκοπής ζώνης)

5 Φιλτρα & ισοσταθμιστές
Κατηγορίες φίλτρων: High-pass: επιτρέπει τη διέλευση υψηλών συχνοτήτων Low-pass: επιτρέπει τη διέλευση χαμηλών συχνοτήτων Band-pass: επιτρέπει τη διέλευση συχνοτήτων εντός μίας προκαθορισμένης ζώνης, απορρίπτοντας τις συχνότητες που βρίσκονται έξω από αυτή. Band-reject: απορρίπτει τη διέλευση συχνοτήτων μέσα από μία προκαθορισμένη ζώνη, επιτρέποντας τη διέλευση των συχνοτήτων που βρίσκονται έξω από τη ζώνη.

6 Φιλτρα & ισοσταθμιστές
high-pass (υψηπερατό) low-pass (βαθυπερατό) band-pass / band-reject (διέλευσης-αποκοπής ζώνης) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

7 Φιλτρα & ισοσταθμιστές
high-pass (υψηπερατό) low-pass (βαθυπερατό) band-pass / band-reject (διέλευσης-αποκοπής ζώνης) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Cutoff frequency (συχνότητα αποκοπής): το σημείο συχνότητας γύρω από το οποίο το φίλτρο εξασθενεί ή ενισχύει το ηχητικό σήμα.

8 Φιλτρα & ισοσταθμιστές
high-pass (υψηπερατό) low-pass (βαθυπερατό) band-pass / band-reject (διέλευσης-αποκοπής ζώνης) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Cutoff frequency (συχνότητα αποκοπής): το σημείο συχνότητας γύρω από το οποίο το φίλτρο εξασθενεί ή ενισχύει το ηχητικό σήμα. Q factor (βαθμός συντονισμού): ορίζει την απόκριση συχνοτήτων κοντά στο σημείο αποκοπής. χαμηλό Q: απότομη εξασθένηση υψηλό Q: αργή εξασθένηση

9 Φιλτρα & ισοσταθμιστές
high-pass (υψηπερατό) low-pass (βαθυπερατό) band-pass / band-reject (διέλευσης-αποκοπής ζώνης) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Cutoff frequency (συχνότητα αποκοπής): το σημείο συχνότητας γύρω από το οποίο το φίλτρο εξασθενεί ή ενισχύει το ηχητικό σήμα. Q factor (βαθμός συντονισμού): ορίζει την απόκριση συχνοτήτων κοντά στο σημείο αποκοπής. χαμηλό Q: απότομη εξασθένηση υψηλό Q: αργή εξασθένηση Gain: ορίζει το βαθμό/ποσοστό ενίσχυσης ή εξασθένησης μίας περιοχής / ζώνης συχνοτήτων

10 Φιλτρα & ισοσταθμιστές
high-pass (υψηπερατό) low-pass (βαθυπερατό) band-pass / band-reject (διέλευσης-αποκοπής ζώνης) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Cutoff frequency (συχνότητα αποκοπής): το σημείο συχνότητας γύρω από το οποίο το φίλτρο εξασθενεί ή ενισχύει το ηχητικό σήμα. Q factor (βαθμός συντονισμού): ορίζει την απόκριση συχνοτήτων κοντά στο σημείο αποκοπής. χαμηλό Q: απότομη εξασθένηση υψηλό Q: αργή εξασθένηση Gain: ορίζει το βαθμό/ποσοστό ενίσχυσης ή εξασθένησης μίας περιοχής / ζώνης συχνοτήτων Τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να είναι προκαθορισμένα ή να ορίζονται από το χρήστη, ανάλογα με την κατασκευή του φίλτρου

11 Φιλτρα & ισοσταθμιστές

12 Φιλτρα & ισοσταθμιστές
Ισοσταθμιστής (equalizer): μία σειρά ή ομάδα φίλτρων τα οποία εφαρμόζονται παράλληλα στο ίδιο σήμα

13 Βασικές κατηγορίες ισοσταθμιστών
Γραφικός ισοσταθμιστής: αποτελείται από μία σειρά φίλτρων με καθορισμένη κεντρική συχνότητα, εύρος ζώνης και παράγοντα Q Παραμετρικός ισοσταθμιστής: αποτελείται από μία σειρά φίλτρων για το καθένα από τα οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε την κεντρική συχνότητα καθώς και να ελέγξουμε το εύρος ζώνης και τον παράγοντα Q.

14 Βασικές κατηγορίες ισοσταθμιστών
Παραγραφικοί – ημι-παραμετρικοί ισοσταθμιστές: υβριδικές μορφές ισοσταθμιστών οι οποίοι συνήθως ενσωματώνουν συνδυασμούς γραφικών κια παραμετρικών ισοσταθμιστών (ποτενσιόμετρα – καμπύλες απόκρισης) και ανάλογα με την κατασκευή τους έχουν ειδικά χαρακτηριστικά (πχ. προκαθορισμένο Q)

15 Βασικές κατηγορίες ισοσταθμιστών
δυναμικοί ισοσταθμιστές (dynamic EQ): επιτρέπουν την αλλαγή του ποσοστού ισοστάθμισης ενός σήματος στο χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται με περιβάλλουσες οι οποίες αφορούν τη σταδιακή αλλαγή συχνότητας, gain και Q στο χρόνο. gain συχνότητα χρόνος χρόνος Q χρόνος


Κατέβασμα ppt "Φιλτρα & ισοσταθμιστές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google