Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1

2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ (1972) ΕΚΘΕΣΗ BRUNDTLAND (1987) ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ (1992) 2

3 ΟΗΕ – Στοκχόλμη (1972) Συνδιάσκεψη «για το ανθρώπινο περιβάλλον»  δικαιώματα Συμμετοχή 113ών κρατών (ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα) Δεν υιοθέτησε νομικά κείμενα υποχρεωτικού χαρακτήρα Δεν εμβάθυνε στις αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων Διαφαίνεται η σύνδεση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με την εξασφάλιση για προστασία του περιβάλλοντος Διαφαίνεται ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση συνδέεται άμεσα με την αδυναμία λήψης μέτρων Δεν αποδίδονται ευθύνες 3

4 Δημιουργία WCED (Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη) (Απόφαση 38/161/1983 της Γ.Σ. του ΟΗΕ) - Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ καλούνταν να διορίσει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο - Τουλάχιστο τα μισά μέλη θα προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες - Πρόεδρος  Dr Harlem Brundtland (από τη Νορβηγία) - Αντιπρόεδρος  Δρ. Mansour Khalid (από το Σουδάν) - Από αυτούς επελέγησαν τα υπόλοιπα 19 μέλη (πολιτικοί, επιστήμονες, επιχειρηματίες) 4

5 Η Γ.Σ. του ΟΗΕ ζητά τη διαμόρφωση δέσμης Συστάσεων για έναν Παγκόσμιο Οδηγό Αλλαγών (a global agenda for change) με ΣΤΟΧΟ: την αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη να διερευνηθεί το θέμα της να βοηθήσει την παγκόσμια (sustainable development) συνεργασίας όλων των κοινότητα να διαμορφώσει μέχρι και πέραν του έτους 2000 χωρών στα θέματα του μακροχρόνια προοπτική για περιβάλλοντος τα θέματα του περιβάλλοντος ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Η ΓΕΝΕΥΗ 5

6 1984  - προσδιορίστηκαν οι στόχοι της Επιτροπής και - επελέγησαν 8 θέματα κλειδιά για περαιτέρω ανάλυση και μελέτη 1. Προοπτικές για πληθυσμό, περιβάλλον και ανάπτυξη 2. Ενέργεια: περιβάλλον και ανάπτυξη 3. Βιομηχανία: περιβάλλον και ανάπτυξη 4. Επάρκεια τροφίμων, γεωργία, δασοκομία, περιβάλλον και ανάπτυξη 5. Ανθρώπινοι οικισμοί: περιβάλλον και ανάπτυξη 6. Διεθνείς οικονομικές σχέσεις, περιβάλλον και ανάπτυξη 7. Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για διαχείριση περιβάλλοντος 8. Διεθνής συνεργασία - συγκεντρώθηκαν στοιχεία από συναντήσεις, επισκέψεις κλπ. - αρχικός προϋπ/σμός 3-3,5 εκ.δολλ., αλλά τελικά ξεπέρασε τα 5 - χρηματοδότης: κυβερνήσεις, διάφορα ιδρύματα 1987  Έκθεση Brundtland - Η Επιτροπή συνεχίζει να λειτουργεί με έδρα τη Γενεύη με τη μορφή «Κέντρου για το Κοινό μας Μέλλον» (The Centre of Our Common Future) 6

7 Έκθεση Brundtland (1987) «Το κοινό μας μέλλον» (Our Common Future) Οι λόγοι για τη δημιουργία της - Η εκρηκτικά αρνητική εξέλιξη των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων (μείωση του όζοντος, ερημοποίηση, φαινόμενο του θερμοκηπίου κ.ά.) - Παγκόσμιο αίτημα για περιβαλλοντική δράση - Αίτημα των παραγόντων της αναπτυξιακής διαδικασίας για επαναπροσδιορισμό των παραμέτρων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομικά οφέλη 7

8 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 8

9 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΠΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΗΞΗ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 9

10 Το φαινόμενο της απερήμωσης 10

11 Τρύπα του Όζοντος 11

12 Η αξία της Έκθεσης Brundtland επιστημονική θετικά αποτελέσματα εγκυρότητα σε παγκόσμιο κυβερνητικό επίπεδο τα παραπάνω οφείλονται στην ύπαρξη σημαντικούστη συνειδητοποίηση ότι επιστημονικού υλικού καιδεν μπορεί να συνεχιστεί η στην ταυτόχρονη ανάπτυξημέχρι σήμερα «παραδοσιακή» επιστημονικού διαλόγουαναπτυξιακή διαδικασία 12

13 Αρμονική συνύπαρξη περιβάλλοντος και ανάπτυξης Sustainable Development  ως όρος προ-υπήρχε από το 1987 (Γενεύη 1958: Σύμβαση για την αλιεία και τη διατήρηση των ζωντανών πόρων της ανοικτής θάλασσας – sustainable development) (Montego Bay 1982: Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας) (Στοκχόλμη 1972: Αρχή 4) (1980: IUCN, UNEP, WWF, UNESCO, συνεργάστηκαν για την εκπόνηση της World Conservation Strategy με σκοπό την προώθηση της αυτοσυντηρούμενης ανάπτυξης μέσω της διατήρησης των βιολογικών πόρων) 13

14 Η Έκθεση Brundtland αναφέρεται στο συνδυασμό: ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 μέρη «κοινά ενδιαφέροντα»«κοινές προκλήσεις» «κοινές προσπάθειες» εκτιμήσεις και προτά-προσέγγιση των βασι- αναφέρεται σε θέματα σεις σχετικά με τηνκών θεμάτων: ειρήνης, ασφάλειας, περιβαλλοντική κρίσηπληθυσμιακό, επάρκεια διαχείριση των εκτός με πρόταση για τροφίμων, προστασία εθνικής δικαιοδοσίας αυτοσυντηρούμενηειδών & οικοσυστημάτων, χώρων και φυσικών ανάπτυξη και ανάλυσηενεργειακό, βιομηχανικές πόρων. Διατυπώνονται του ρόλου της παγκό-& αστικές συγκεντρώσεις προτάσεις για θεσμικές σμιας οικονομίας και νομικές αλλαγές 14

15 ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ:Περιβάλλον και Ανάπτυξη είναι αλληλοεξαρτώμενα ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:Συνεργασία κοινωνικών, οικολογικών, οικονομικών κ.ά. παραγόντων ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ:Ο στόχος της αυτοσυντηρούμενης ανάπτυξης ΣΤΟΧΟΣ:Ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών αλλά και εξασφάλιση για την ικανοποίηση των μελλοντικών ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ:Η ανάγκη ικανοποίησης των αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:Η αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη θα οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη όλων των άλλων παραγόντων και παραμέτρων 15

16 Απόφαση 44/228 (22/12/89) της Γ.Σ. του ΟΗΕ δημιουργείται Προπαρασκευαστική Επιτροπή για να ετοιμάσει τη «Διαδικασία ’92» (The ’92 Progress) - Οργανώθηκαν Ομάδες Εργασίας για κάθε θέμα και - Η ολομέλεια ασχολούνταν με θέματα γενικού ενδιαφέροντος επίσης, - Διοργανώθηκαν διεθνείς συνδιασκέψεις και συναντήσεις για διάφορα θέματα - Τον Απρίλιο του 1992 συναντήθηκαν στην Κουάλα Λουμπούρ, υπουργοί από τις αναπτυσσόμενες χώρες για να διαμορφώσουν τη θέση τους 16

17 ΟΗΕ  Ρίο Ντε Τζανέϊρο (Ιούνιος 1992) Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη - προσέγγιση των πολιτικών και οικονομικών παραμέτρων σε σχέση με την ανάπτυξη - αναγνώριση της αλληλεξάρτησης περιβάλλοντος - ανάπτυξης - αναγνώριση των ευθυνών και των υποχρεώσεων των κρατών μελών 17

18 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ έγινε με την παρουσία Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων του πλανήτη Η Συνδιάσκεψη λειτούργησε σε 2 επίπεδα Κυβερνητική Συνδιάσκεψη- Δραστηριοποίηση των ΜΚΟ στο Rio Centro (Global Forum) στο ξενοδοχείο Gloria - και των αυτόχθονων πληθυσμών σε Γ.Γ. Μωρίς Στρογκ (Καναδά) χώρο έξω από το Ρίο. Πρόεδρος: Fernado Collor 18

19 Η Συνδιάσκεψη αποτελείται από:- ανεπτυγμένες χώρες ή βιομηχανικές - αναπτυσσόμενες χώρες και - χώρες στο στάδιο της μετάβασης - χώρες λιγότερο ανεπτυγμένες Από τη Συνάντηση αυτή προέκυψαν: Η Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη Ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης με τίτλο ΟΔΗΓΟΣ 21 Μία Δήλωση Αρχών για τα Δάση Μία Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλία Μία Σύμβαση για τις Κλιματολογικές Αλλαγές 1992:Απόφαση της Γ.Σ. του ΟΗΕ για δημιουργία Επιτροπής για την Αυτοσυντηρούμενη Ανάπτυξη (Commission on Sustainable Development) για την υλοποίηση της Local Agenda 21 19


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google