Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 28000: 2007 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KLEEMANN HELLAS ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΧΛΩΡΙΔΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ(612) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Δρ. ΑΗΔΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KLEEMANN  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ISO 28000: 2007  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

3 ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καταγραφή των κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας Kleemann Hellas & Παρουσίαση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας του προτύπου ISO 28000:2007 “Προδιαγραφές Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας”

4 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πολυπλοκότητα και Μεταβλητότητα Διαχείριση Κινδύνου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Κίνδυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας = Πιθανότητα Διάσπασης * Επίδραση Πιστοποίηση  Εμπειρικές Δραστηριότητες Τεκμηριωμένες και Πιστοποιημένες Διαδικασίες

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Πρωτογενή Έρευνα Συνέντευξη (16 συνεντευξιαζόμενοι-ερωτηθέντες) Ερωτηματολόγιο Εν μέρει παρατήρηση Δευτερογενή Έρευνα Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

6 ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KLEEMANN Ιδρύθηκε το 1983 Εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Ν. Κιλκίς Δραστηριοποιείται στον τομέα των ανελκυστήρων Πολυεθνική εταιρεία Θυγατρικές στην Αλβανία, Σερβία, Ρουμανία, Κίνα, Αγγλία, Ελλάδα

7 ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KLEEMANN ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Απειλές και κίνδυνοι φυσικής προέλευσης Τεχνολογικά σφάλματα Συστημικά σφάλματα Λειτουργικοί κίνδυνοι ή απειλές Διοικητικά σφάλματα Ανθρώπινος παράγοντας Κίνδυνοι από φυσικό περιβάλλον Καιρικά φαινόμενα Κίνδυνοι που οφείλονται σε παράγοντες έξω από τον έλεγχο της επιχείρησης Κίνδυνοι από την διαχείριση και επικοινωνία αρχείων και πληροφοριών Κίνδυνοι που απειλούν την συνέχεια και την φήμη του οργανισμού

9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Κίνδυνοι που απειλούν την φήμη του οργανισμού Κίνδυνος από την δυσαρέσκεια του πελάτη Παράγοντες Έξω από τον Έλεγχο της Επιχείρησης Οικονομικός κίνδυνος Κίνδυνοι Φυσικής Προέλευσης Κίνδυνος που οφείλεται στην τεχνολογία Λειτουργικοί Κίνδυνοι Κίνδυνοι που οφείλονται στην διοίκηση Αναδιαμόρφωση της ήδη καταχωρημένης παραγγελίας Έλλειψη εξειδίκευσης των πωλητών Έλλειψη συστήματος CRM

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ- Παγκόσμιο Εμπόριο Εξωτερικοί Παράγοντες Ξένο συνάλλαγμα Τελωνειακοί κανονισμοί Έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ συνεργατών Θέματα νομοθεσίας Έντονος ανταγωνισμός

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κίνδυνοι Φυσικής Προέλευσης Τεχνολογικός κίνδυνος Πτώση server Πτώση του ρεύματος Κίνδυνοι από Φυσικό Περιβάλλον Καιρικά φαινόμενα Λειτουργικοί Κίνδυνοι Ανθρώπινος παράγοντας Ανθρώπινο λάθος Κακή επικοινωνία τμημάτων Λανθασμένες Καταχωρημένες πληροφορίες

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Λειτουργικοί Κίνδυνοι Ανθρώπινος παράγοντας Κίνδυνοι Φυσικής Προέλευσης Τεχνολογικό πρόβλημα Πτώση ή δυσλειτουργία του server Κίνδυνοι από την διαχείριση και επικοινωνία αρχείων και πληροφοριών Κίνδυνος διαχείρισης Καθυστερημένη ή λανθασμένη αποτύπωση παραγγελίας από τμήμα πωλήσεων

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Λειτουργικοί Κίνδυνοι Ανθρώπινος παράγοντας Έλλειψη ακριβής πληροφόρησης από άλλα τμήματα Κίνδυνοι Φυσικής Προέλευσης Τεχνολογικό πρόβλημα Συστημικό πρόβλημα Κίνδυνοι Φυσικού Περιβάλλοντος Καιρικά φαινόμενα Εξωτερικοί Παράγοντες Οικονομικός κίνδυνος Προμηθευτές Αδύναμη επικοινωνία ποιότητα των προϊόντων ποσότητα των προϊόντων Κίνδυνος μονοπωλίου Μέγεθος των χρόνων παράδοσης και μη έγκαιρη παράδοση Α’ υλών Χρεωκοπία προμηθευτών

14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- Παγκόσμιο Εμπόριο Εξωτερικοί Παράγοντες Ξένο συνάλλαγμα και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες Τελωνειακοί κίνδυνοι Τελωνειακοί κανονισμοί απεργιακές κινητοποιήσεις Έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ συνεργατών Θέματα νομοθεσίας Έντονος ανταγωνισμός Παράδοση στην σωστή ώρα Αναποτελεσματική επικοινωνία με προμηθευτές

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Λειτουργικοί Κίνδυνοι Λανθασμένη απογραφή Κακή φορτοεκφόρτωση Κίνδυνοι Φυσικής Προέλευσης Τεχνολογικό πρόβλημα Συστημικό πρόβλημα Διοικητικοί Κίνδυνοι Ελλιπής εξοπλισμός Εξωτερικοί Παράγοντες Προμηθευτές Κακές φορτώσεις Αναγραφή ανεπαρκών ή λανθασμένων στοιχείων παραγγελίας πάνω στο φορτίο Αργοπορημένες παραλαβές Πρόβλημα χωρητικότητας

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Λειτουργικοί Κίνδυνοι Ανθρώπινο Παράγοντα Έλλειψη γνώσης Κακή χρήση μηχανημάτων Διοικητικοί Κίνδυνοι Έλλειψη εξειδίκευσης Έλλειψη συντήρησης Ανεπάρκεια προσωπικού Κίνδυνοι Φυσικής Προέλευσης Τεχνολογικό πρόβλημα Συστημικό πρόβλημα Κίνδυνος από την Διαχείριση και Επικοινωνία Αρχείων και Πληροφορίας Κίνδυνος που οφείλεται στην διαχείριση Ανεπάρκεια υλικών α’ ύλες, ημιέτοιμα και είδη εμπορίας Κακή ποιότητα α’ υλών

17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΩΝ- LOGISTICS Λειτουργικοί Κίνδυνοι Ανθρώπινο Παράγοντα Κακή μεταχείριση των φορτίων Κακή χρήση παλετοφόρων και RFID Διοικητικοί Κίνδυνοι Έλλειψη εξοπλισμού Κίνδυνοι Φυσικής Προέλευσης Τεχνολογικό πρόβλημα Συστημικό πρόβλημα Κίνδυνος από την Διαχείριση και Επικοινωνία Αρχείων και Πληροφορίας Κίνδυνος που οφείλεται στην διαχείριση Ελλιπής, λάθος ή αλλαγή παραγγελίας

18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ISO 28000: 2007 Πολιτική Διαχείρισης Ασφάλειας Σχεδιασμός Ασφάλειας Εκτίμηση κινδύνου Ρυθμιστικές απαιτήσεις Σκοπούς & στόχους ασφάλειας Πρόγραμμα διαχείρισης ασφάλειας Υλοποίηση & Λειτουργία Αρμοδιότητες και ικανότητες Επικοινωνία Έγγραφα Έλεγχος λειτουργίας Προετοιμασία αντιμετώπισης απροόπτου Επιθεώρηση & Συνεχής Βελτίωση Έλεγχος & Διορθωτικές Ενέργειες Μέτρηση & παρακολούθηση Σύστημα αποτίμησης Ενέργειες πρόληψης, διόρθωσης των μη-συμμορφωμένων διαδικασιών Καταγραφή Επανεξέταση ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

19 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Δυνατότητα της εταιρείας να αντιληφθεί τον κίνδυνο Δέσμευση εφαρμογής, συνέχειας και βελτίωσης του συστήματος από την διοίκηση  Σωστή εφαρμογή του προτύπου Μέσω της εφαρμογής του προτύπου  Εφαρμόζονται θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις άλλων μελετητών ______________________ Αλληλοσυσχέτιση των τμημάτων Κοινά προβλήματα Εξάρτηση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης από την τεχνολογία και τους server Ανθρώπινος παράγοντας

20 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Περιορισμένος αριθμός εταιρειών που εφαρμόζουν το πρότυπο Περιορισμένος αριθμός επιστημονικών ερευνών και βιβλιογραφικών αναφορών __________________ Συνεντεύξεις εν ώρα εργασίας Ανθρώπινος παράγοντας

21 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Πολυεθνικό χαρακτήρα της εταιρείας Kleemann Hellas _________________ Περισσότερες εταιρείες διαφορετικής δραστηριότητας

22 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 28000: 2007 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KLEEMANN HELLAS ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΧΛΩΡΙΔΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ(612) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Δρ. ΑΗΔΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google