Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η Εφοδιαστική Αλυσίδα των Χρωμάτων Μελέτη Περίπτωσης: Εταιρεία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η Εφοδιαστική Αλυσίδα των Χρωμάτων Μελέτη Περίπτωσης: Εταιρεία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η Εφοδιαστική Αλυσίδα των Χρωμάτων Μελέτη Περίπτωσης: Εταιρεία ΧΡΩΤΕΧ Βούτα Ευγενία Βούτα Νικολέττα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2013

2 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  Στόχος Εργασίας  Ορισμοί  Μεθοδολογία  Αποτελέσματα  Συμπεράσματα  Περιορισμοί-Αδυναμίες  Μελλοντικές Προτάσεις Έρευνας

3 ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Καταγραφή και αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας ΧΡΩΤΕΧ  Ανάδειξη των ισχυρών και αδύνατων σημείων των εφαρμοζόμενων τεχνικών logistics στην εταιρεία

4 ΟΡΙΣΜΟΙ  Logistics, ονομάζουμε τις διαδικασίες διαχείρισης της ροής των υλικών και υπηρεσιών μεταξύ του σημείου προέλευσης και του σημείου της χρήσης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών ή των εταιρειών  Oι σημαντικότερες διαδικασίες των Logistics περιλαμβάνουν την διαχείριση των πληροφοριών, τη μεταφορά, την απογραφή, την αποθήκευση, την μετατροπή των υλικών και την συσκευασία

5 ΟΡΙΣΜΟΙ  Τα Logistics βρίσκουν εφαρμογή σε δύο κυρίως πεδία:  Το πρώτο πεδίο είναι η επιχείρηση  Το δεύτερο πεδίο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν, να καταλήξει κατά τον ασφαλέστερο, οικονομικότερο και γρηγορότερο τρόπο στον τελικό πελάτη

6 ΟΡΙΣΜΟΙ  Σύμφωνα με το DIN EN971-1  “Χρώμα” ορίζεται ως προϊόν υγρής μέχρι και πολύ παχύρευστης μορφής που χρησιμοποιείται με πινέλο, ρολό ή δια ψεκασμού  “Επίχρισμα” είναι το προϊόν που βασίζεται σε οργανικές, συνθετικές ύλες, και μπορεί να περιέχει πιγμέντα, πληρωτικά, πρόσθετα και οργανικούς διαλύτες. Το επίχρισμα είναι ευρύτερη του χρώματος έννοια και περιλαμβάνει κάθε προϊόν που προορίζεται για προστασία και διακόσμηση επιφανειών

7 ΟΡΙΣΜΟΙ  Κατά κανόνα τα χρώματα αποτελούνται από τρία βασικά συστατικά:  Τον φορέα ή συνδετικό υλικό  Τα πιγμέντα  Τους διαλύτες και Άλλα πρόσθετα σε μικρότερο ποσοστό  Ανάλογα με τις εφαρμογές, τα χρώματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  Οικοδομικά Χρώματα  Χρώματα Συντήρησης  Βιομηχανικά Χρώματα  Εξειδικευμένα Χρώματα

8 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ερευνητική Μέθοδος  Πρωτογενής Έρευνα:  Για την συλλογή των στοιχείων έγινε χρήση ειδικού ερωτηματολογίου  Συνεντεύξεις με τους προϊσταμένους των τμημάτων  Δευτερογενής Έρευνα:  Πραγματοποιήθηκε ύστερα από μελέτη βιβλίων τα οποία επιλέχθηκαν από τη βιβλιοθήκη της εταιρείας ΧΡΩΤΕΧ καθώς και από σχετικές επιστημονικές εργασίες που εντοπίσθηκαν σε διάφορες διαδικτυακές πηγές

9 ΔΕΙΓΜΑ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΤΕΧ  Ονομασία και Μορφή: ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.  Έδρα Επιχείρησης: Πειραιάς Αττικής  Εγκαταστάσεις Εργοστασίου: Ασπρόπυργος Αττικής  Έτος Ίδρυσης: 1945  Αριθμός Εργαζομένων: 200  Κύκλος Εργασιών (για το 2011): 17 εκατομμύρια €

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προμήθειες  Ο αριθμός των προμηθευτών την τελευταία διαχειριστική χρήση ανέρχεται στους 175  Το ποσοστό της αξίας των προμηθειών του μεγαλύτερου προμηθευτή επί του συνόλου της αξίας των προμηθειών την τελευταία διαχειριστική χρήση:  16,5% (προμήθεια πρώτων υλών εσωτερικού)  42,4% (προμήθεια υλικών συσκευασίας)

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Το ποσοστό της αξίας των προμηθειών των τριών μεγαλύτερων προμηθευτών της ΧΡΩΤΕΧ επί του συνόλου της αξίας των προμηθειών την τελευταία διαχειριστική χρήση:  48,2% (προμήθεια πρώτων υλών εσωτερικού)  73,5% (προμήθεια υλικών συσκευασίας)  Το ποσοστό των προμηθειών που έχει κριθεί σαν ακατάλληλο την τελευταία διαχειριστική χρήση:  Μόλις στο 0,73%  Το ποσοστό που δεν παραλήφθηκε εγκαίρως την τελευταία διαχειριστική χρήση και δημιούργησε πρόβλημα στο πρόγραμμα παραγωγής:  < 1%

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Για τη σύναψη συμφωνίας με νέο προμηθευτή, κρίνονται απαραίτητα:  Ο έλεγχος της πρώτης ύλης / υλικό συσκευασίας  Η εξέταση για την απαιτούμενη τεκμηρίωση (MSDS, TDS,REACH NUMBER)  Ο έλεγχος για την αξιοπιστία του προμηθευτή  Η συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων (βάσει ερωτηματολογίου)

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Η πρόβλεψη ζήτησης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας:  Γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού  Το απόθεμα ασφαλείας πρώτων και βοηθητικών υλών:  Ποικίλει ανάλογα με την κρισιμότητα των πρώτων υλών  Η αξιολόγηση των προμηθευτών:  Γίνεται σε ετήσια βάση  Με προδιαγεγραμμένη μεθοδολογία

14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παραλαβές και Ποιοτικός έλεγχος  Κατά τη παραλαβή πρώτων και βοηθητικών υλών:  Διενεργείται πάντα δειγματοληψία  Πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος  Σε περίπτωση παραλαβής ύλης η οποία δεν πληροί τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις:  Επιστροφή στον προμηθευτή  Αποδοχή υπό όρους

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παραγωγή και Συσκευασία  Το σύστημα παραγωγής που χρησιμοποιεί η εταιρεία:  Ανεξάρτητες μηχανές παραγωγής  Παραγωγή κατά έργο / παραγγελία  Χωρίς αυτοματοποίηση και robot η γραμμή παραγωγής  Με μικτό σύστημα και robot δουλεύει το τμήμα συσκευασίας  Για τον προγραμματισμό της παραγωγής και της συσκευασίας :  Μελέτη του χρόνου και των μεθόδων  Εφαρμόζεται εξειδικευμένο πρόγραμμα MRP και in house λογισμικό

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα – Διαχείριση Υλικών  Οι εργασίες που διεκπεραιώνονται καθημερινά από το τμήμα των Logistics είναι:  Η αποθήκευση  Η μεταφορά  Η διανομή  Η ζήτηση προσφορών  Η ανάθεση παραγγελιών  Ο έλεγχος των αποθεμάτων και  Η απογραφή

17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Οι εργασίες που εκτελούνται στους χώρους της αποθήκης είναι:  Η παραλαβή  Η αποθήκευση  Η χορήγηση (φυσική / λογιστική)  Ο φυσικός έλεγχος των αποθεμάτων  Η απογραφή  Η μέθοδος στοίβαξης που προτιμάται:  Η F.I.F.O.

18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Τα συστήματα στοίβαξης που χρησιμοποιούνται:  Απλή στοίβαξη  Επάλληλα στρώματα  Βack to back παλετόραφα  Δεξαμενές χύδην υλικών  Η απογραφή των αποθεμάτων:  Δε γίνεται αυτοματοποιημένα  Κατά την αποθήκευση των πρώτων υλών:  Δίνεται μεγάλη σημασία (λόγω επικινδυνότητας)

19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Διαχείριση των αποθεμάτων:  Ειδικό λογισμικό BPCS  In house εφαρμογές  Η φυσική διακίνηση των εμπορευμάτων γίνεται με:  Ηλεκτροκίνητα και χειροκίνητα παλετοφόρα  Αντλίες - σωληνώσεις  Απλά καρότσια μεταφοράς

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εκτέλεση Παραγγελιών  Τα κριτήρια για να δρομολογηθεί μια παραγγελία είναι:  Οι μέρες λήψης – εκτέλεσης  Η γεωγραφική περιοχή  Η περισυλλογή των τελικών προϊόντων:  Δε γίνεται συγκεντρωτικά  Δε γίνεται με τη χρήση γραμμικού κώδικα (ή άλλου παρόμοιου συστήματος )  Δεν χρησιμοποιούνται αυτοματισμοί

21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Η διανομή των προϊόντων επιτυγχάνεται με:  Ιδιόκτητα φορτηγά ( δεν χρησιμοποιούνται συστήματα σχεδιασμού των δρομολογίων και παρακολούθησης του στόλου των μεταφορικών μέσων )  Το επιθυμητό χρονικό διάστημα παράδοσης εμπορεύματος θεωρείται:  Από 0 – 4 ημέρες από τη μέρα της παραγγελιοληψίας μέχρι τη μέρα εκτέλεσής της

22 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ποιότητα  Υπάρχει στρατηγική ποιότητας και είναι πλήρως ανεπτυγμένη:  ISO 9001  ISO 14001  ΕΛΟΤ 1801  Δεν υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη απόκτησης κάποιου άλλου πιστοποιητικού

23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας εφαρμόζεται:  Δειγματοληπτικός έλεγχος  Εφαρμόζεται πάντα έλεγχος τελικού προϊόντος (δεν γίνεται αυτοματοποιημένα)  Το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με τον έλεγχο της ποιότητας:  > 8 άτομα  Παρασκευαστές  Χημικοί  Βοηθοί εργαστηρίων

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν στη δημιουργία – βελτίωση των προϊόντων  Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης  Εφαρμόζονται ετησίως  Υπάρχει φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης και οι ενέργειες που ακολουθούνται είναι:  Ο καθορισμός αντικειμενικών σκοπών και δεικτών  Οι ομάδες εργασίας  Τα προγράμματα εργασιών  Οι προληπτικές ενέργειες  Οι ανασκοπήσεις

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Τα απόβλητα είτε διοχετεύονται μετά την επεξεργασία στο βιολογικό καθαρισμό σε χωματερές είτε ανακυκλώνονται  Εφαρμόζονται Περιβαλλοντικά Προγράμματα

26 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από την εταιρεία στις διαδικασίες των logistics διότι αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια για:  Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών  Μείωση του κόστους  Βελτίωση ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά

27 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  H εγγυημένη ποιότητα που χαρακτηρίζει τα προϊόντα ΧΡΩΤΕΧ εξασφαλίζεται από:  Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας  Την υψηλή ποιότητα των πρώτων και βοηθητικών υλών  Την εφαρμογή της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας

28 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Σχεδιάζουν και παράγουν τα προϊόντα τους με τρόπο ώστε:  Να είναι ασφαλή προς τη δημόσια υγεία  Φιλικά προς το περιβάλλον

29 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Όλοι οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν με τη δουλειά τους στη δημιουργία και τη βελτίωση των προϊόντων της εταιρείας. Ετησίως εφαρμόζονται :  Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης  Η φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης είναι έντονα εμφανής μέσα στην εταιρεία και με σκοπό να επιτευχθεί ακολουθούνται οι εξής ενέργειες:  Καθορισμός αντικειμενικών σκοπών και δεικτών  Ομάδες εργασίας  Προγράμματα εργασιών  Προληπτικές ενέργειες και ανασκοπήσεις

30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Σημεία τα οποία επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση:  Εντοπίζονται κυρίως στην διαχείριση της αποθήκης και  Την διαχείριση του στόλου αυτοκινήτων της εταιρείας

31 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Προτείνεται η αυτοματοποίηση των διαδικασιών της αποθήκης στις ακόλουθες διαδικασίες:  Παραλαβές  Ενδοδιακινήσεις  Συλλογή / προετοιμασία εμπορευμάτων (picking)  Πακετοποίηση (packing)  Φορτώσεις / παραδόσεις  Απογραφές με τη χρήση της τεχνολογίας των barcode με σκοπό τη μείωση του κόστους και των λαθών που προκύπτουν στους χώρους της αποθήκης

32 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Η αυτοματοποίηση της αποθήκης αποβλέπει  Στην αύξηση της παραγωγικότητας  Στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εκτέλεση των λειτουργιών  Στην μείωση του κόστους εργασίας  Στο σταθερό επίπεδο υπηρεσιών  Στην ταχύτερη και ακριβέστερη διαχείριση των αποθεμάτων

33 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Προτείνονται υπηρεσίες τηλεματικής παρακολούθησης του στόλου μεταφορικών μέσων με χρήση κατάλληλου λογισμικού  Η εφαρμογή του συστήματος επιτρέπει  Το συντονισμό και την παρακολούθηση της διαχείρισης του στόλου  Τη βελτιστοποίηση των διαδρομών  Τον έλεγχο της θέσης των οχημάτων  Τον έλεγχο του κόστους  Την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και  Την βελτίωση του χρόνου παράδοσης

34 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην διαχείριση της αποθήκης και των μεταφορών, ανοίγει νέους ορίζοντες στην δημιουργία μιας «έξυπνης εφοδιαστικής αλυσίδας» (smart supply chain) η οποία θα βοηθήσει την εταιρεία να αντεπεξέλθει με επιτυχία στο νέο, εξαιρετικά ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον

35 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Η καταγραφή των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας των χρωμάτων αποκλειστικά σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα, περιορίζει την εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων για όλες τις εταιρείες και κυρίως τις μικρές που δραστηριοποιούνται στον τομέα

36 ΜΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ εκτιμούμε ότι :  αντίστοιχες μελέτες σε περισσότερες και μικρότερες εταιρείες του κλάδου θα συνεισφέρουν στην καλύτερη αξιολόγηση της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας της «εφοδιαστικής αλυσίδας των χρωμάτων» στην χώρα μας

37


Κατέβασμα ppt "ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η Εφοδιαστική Αλυσίδα των Χρωμάτων Μελέτη Περίπτωσης: Εταιρεία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google