Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

S1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "S1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 S1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

2

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
Διαμερισματοποίηση κυττάρου 2. Μεταφορά Βιομορίων 3. Υποδοχή και Μεταφορά Σημάτων 4. Διακυτταρική Επικοινωνία 5. Βιοχημικές Αντιδράσεις

4 ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

5

6 ΛΙΠΙΔΙΚΗ ΔΙΠΛΟΣΤΟΙΒΑΔΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΡΕΥΣΤΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ

7 ΛΙΠΙΔΙΑ Φωσφολιπίδια 2. Γλυκολιπίδια 3. Χοληστερόλη

8 ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ

9

10 ΔΟΜΕΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ

11 ΓΛΥΚΟΛΙΠΙΔΙΑ Προς Εξωκυττάριο χώρο

12

13 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ Στεροειδές σε ευκαρυωτικά κύτταρα
Σταθεροποίηση δομής κυτταρικής μεμβράνης

14 ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

15 ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

16 ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ α-Έλικα

17 ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ-ΠΟΡΟΙ/ΚΑΝΑΛΙΑ
α-Έλικα

18 ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ-ΠΟΡΙΝΕΣ
β-Πτυχωτές δομές

19 ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Μεταμεταφραστικές Τροποποιήσεις

20 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Διασυνδέσεις με κυτταροσκελετό
Κυτταρικός Φλοιός Μορφή κυττάρου Μηχανική υποστήριξη Μεταβίβαση σημάτων Διασυνδέσεις με κυτταροσκελετό

21 ΛΙΠΟΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

22 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ: Πήκτωμα  Υγρός Κρύσταλλος

23 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ
Μήκος αλυσίδας λιπαρών οξέων Βαθμός κορεσμού λιπαρών οξέων Περιεκτικότητα σε χοληστερόλη

24 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ Περιστροφή Πλευρική Διάχυση Αλλαγή Πλευράς (flip-flop) - Φλιπάσες

25 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Περιστροφή Πλευρική Διάχυση

26 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Στενοσύνδεσμοι

27 ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ
Αρνητικό φορτίο στην κυτταροπλασματική πλευρά

28 Λειτουργική Εξειδίκευση π.χ. μεταγωγή σήματος
ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΛΙΠΙΔΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΔΟΜΕΣ Λειτουργική Εξειδίκευση π.χ. μεταγωγή σήματος

29 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Αποκλειστικά στην εξωκυτταρική πλευρά
ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Αποκλειστικά στην εξωκυτταρική πλευρά

30 ΓΛΥΚΟΚΑΛΥΚΑΣ

31 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
Βαθμίδωση Συγκέντρωσης Ηλεκτρική Βαθμίδωση (Δυναμικό Μεμβράνης) ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΩΣΗ

32 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

33 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΡΙΩΝ

34 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΡΙΩΝ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΧΥΣΗ Διάμέσου λιπιδίων Διαμέσου πρωτεϊνικών πόρων Κατά την Ηλεκτροχημική Βαθμίδωση

35 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΧΥΣΗ
Πρωτεϊνικός Μεταφορέας Στεραιοχημική αλλαγή Κατά την Ηλεκτροχημική Βαθμίδωση

36 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Πρωτεϊνικός Μεταφορέας Αντίθετα από την Ηλεκτροχημική Βαθμίδωση Ενέργεια με τη μορφή ΑΤΡ Μονόδρομος Μεταφορά

37 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

39 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

40 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΛΙΟΥ-ΝΑΤΡΙΟΥ

41 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΛΙΟΥ-ΝΑΤΡΙΟΥ

42 Ποιες είναι οι λειτουργίες των κυτταρικών μεμβρανών;
Ποια είναι τα συστατικά της κυτταρικής μεμβράνης; Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι πρωτεΐνες της κυτταρικής μεμβράνης; Τι είναι η θερμοκρασία μετάπτωσης μιας κυτταρικής μεμβράνης και από ποιους παράγοντες επηρεάζεται; Ποιες χημικές ασυμμετρίας παρουσιάζει η κυτταρική μεμβράνη; Με ποιους τρόπους μετακινούνται μόρια διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης; Σε τι διαφέρει η απλή από την υποβοηθούμενη διάχυση; Σε τι διαφέρει η διάχυση από την ενεργητική μεταφορά; Πώς λειτουργεί η αντλία K+-Na+;


Κατέβασμα ppt "S1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google