Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu2 ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΣ Χαρακτηριστικό των Ευκαρυωτικών Χαρακτηριστικό των Ευκαρυωτικών Επιτρέπει: Επιτρέπει: 1. οργάνωση εσωτερικών δομών 1. οργάνωση εσωτερικών δομών 2. αλλαγή & διατήρηση σχήματος 2. αλλαγή & διατήρηση σχήματος 3. συγχρονισμένες & κατευθυνόμενες κινήσεις 3. συγχρονισμένες & κατευθυνόμενες κινήσεις

3 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu3 Ο Κυτταροσκελετός

4 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu4 Ρόλοι Κυτταροσκελετού 1. Συμμετέχει στη στήριξη του κυτταροπλάσματος 2. Παρέχει μηχανικά μέρη για ενδοκυττάριες κινήσεις (οργανίδια, πυρηνοδιαίρεση, μίτωση) αλλά και κυτταρική κίνηση (ψευδοπόδια) 3. Κύριος οργανωτής κυτταροπλάσματος μέσω θέσεων εντοπισμού (RNA, πρωτεϊνών) 4. Μεταβίβαση πληροφοριών προς το εσωτερικό

5 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu5 Ρόλος του Κυτταροσκελετού στην Κυτταρική Κίνηση

6 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu6 Ρόλος του Κυτταροσκελετού στην Σταθεροποίηση των Κυτ. Οργανιδίων

7 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu7 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΥ Διακρίνονται 3 σαφείς διαφορετικοί τύποι: Διακρίνονται 3 σαφείς διαφορετικοί τύποι: 1. ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ 1. ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ 2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΙΝΙΔΙΑ 2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΙΝΙΔΙΑ 3. ΜΙΚΡΟΪΝΙΔΙΑ 3. ΜΙΚΡΟΪΝΙΔΙΑ

8 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu8 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΝΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΣ

9 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu9 ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ Σε όλα σχεδόν τα Ευκαρυωτικά Σε όλα σχεδόν τα Ευκαρυωτικά Κρίσιμος οργανωτικός ρόλος Κρίσιμος οργανωτικός ρόλος Διάμετρος: 25nm Διάμετρος: 25nm ΔΟΜΗ: - κοίλοι σωλήνες ΔΟΜΗ: - κοίλοι σωλήνες - από 13 παράλληλα πρωτοϊνίδια (5nm) - από 13 παράλληλα πρωτοϊνίδια (5nm) - από διμερή ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΝΗΣ (α & β) - από διμερή ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΝΗΣ (α & β) σε εναλλαγή  ΔΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ σε εναλλαγή  ΔΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ

10 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu10 Προσανατολισμός & Επιμήκυνση ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ: Μόνο από το (+) άκρο ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ: Μόνο από το (+) άκρο (β-τουμπουλίνη) (β-τουμπουλίνη) λόγω διαφορικής ταχύτητας λόγω διαφορικής ταχύτητας Μία δέσμη Μικροϊνιδίων (Μικροσωληνίσκος) έχει την ΙΔΙΑ πολικότητα Μία δέσμη Μικροϊνιδίων (Μικροσωληνίσκος) έχει την ΙΔΙΑ πολικότητα  επιμήκυνση/μείωση από το ΙΔΙΟ άκρο  επιμήκυνση/μείωση από το ΙΔΙΟ άκρο

11 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu11 Δομή Μικροσωληνίσκου

12 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu12 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΣ Σε συγκεκριμένες Θέσεις, τα ΚΕΝΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΙΝΙΣΚΩΝ (MOTC) Σε συγκεκριμένες Θέσεις, τα ΚΕΝΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΙΝΙΣΚΩΝ (MOTC) Τα κέντρα αυτά ελέγχουν: Τα κέντρα αυτά ελέγχουν: - τον αριθμό - τον αριθμό - τον εντοπισμό (ακριβή θέση) - τον εντοπισμό (ακριβή θέση) - προσανατολισμό των ΜΣ στο κυτταρόπλασμα - προσανατολισμό των ΜΣ στο κυτταρόπλασμα

13 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu13 ΔΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΣ (MTOC) 1. (Ζωικά) : ΚΕΝΤΡΟΣΩΜΑΤΙΟ  θέση εκκίνησης (από γ-Τουμπουλίνη) (από γ-Τουμπουλίνη) 2. (Φυτικά): ΚΕΝΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ 3. ΒΑΣΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΑ  Μαστίγια/Βλεφαρίδες 4. ΚΙΝΗΤΟΧΩΡΟΥΣ (συμμετέχουν στην άτρακτο)

14 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu14 ΡΟΛΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΤC Το αδρανές (-)άκρο συνδεδεμένο με το ΜΟΤC Το αδρανές (-)άκρο συνδεδεμένο με το ΜΟΤC Επιμήκυνση/μείωση στο (+)άκρο πολύ ταχύτερη απ’ ότι στο (-)άκρο Επιμήκυνση/μείωση στο (+)άκρο πολύ ταχύτερη απ’ ότι στο (-)άκρο Σε ΔΙΑΡΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ Σε ΔΙΑΡΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ

15 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu15 ΡΟΛΟΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ 1. Οργανώνουν εσωτερικό κυττάρου & συμβάλλουν στη διατήρηση μορφής του (Η κυτταρική πολικότητα προέκταση της πολικότητας των ΜΣ  θέση οργανιδίων) (Η κυτταρική πολικότητα προέκταση της πολικότητας των ΜΣ  θέση οργανιδίων) 2. Επηρεάζουν διανομή & κατανομή ενδοκυτταρικών μεμβρανικών δομών [ΚΙΝΗΣΙΝΕΣ  (+) // ΔΥΝΕΪΝΕΣ  (-)] [ΚΙΝΗΣΙΝΕΣ  (+) // ΔΥΝΕΪΝΕΣ  (-)]

16 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu16 3. Διαχωρισμός Χρωμοσωμάτων κατά την πυρηνοδιαίρεση 4. (Φυτικά) Σχηματισμός Κυτταρικού Τοιχώματος 5. Κίνηση Βλαφαρίδων & Μαστιγίων με τη βοήθεια Δυνεΐνης & ΜΣ σε διάταξη (9+2)

17 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu17 ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΙΝΙΔΙΑ Στα περισσότερα Ζωικά Ευκαρυωτικά (όχι όλα) Στα περισσότερα Ζωικά Ευκαρυωτικά (όχι όλα) ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ: Σχηματίζουν πλέγμα από ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ: Σχηματίζουν πλέγμα από τον Πυρήνα ως την τον Πυρήνα ως την Κυτταρική μεμβράνη Κυτταρική μεμβράνη ΠΥΡΗΝΑΣ :  ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΥΜΕΝΑΣ ΠΥΡΗΝΑΣ :  ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΥΜΕΝΑΣ Διάμετρος : 8-10nm Διάμετρος : 8-10nm

18 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu18 Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: - σκληρότερα & ανθεκτικότερα - σκληρότερα & ανθεκτικότερα - μεγάλη ελαστική δύναμη - μεγάλη ελαστική δύναμη Ρόλος : Ρόλος : προστασία από μηχανικές πιέσεις προστασία από μηχανικές πιέσεις

19 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu19 Το Δίκτυο των Ενδιάμεσων Ινιδίων

20 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu20 ΔΟΜΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ από μία επιμήκη περιοχή α-έλικα με επαναλήψεις ενός 7πεπτιδίου που επιτρέπουν το σχηματισμό ΔΙΜΕΡΩΝ από μία επιμήκη περιοχή α-έλικα με επαναλήψεις ενός 7πεπτιδίου που επιτρέπουν το σχηματισμό ΔΙΜΕΡΩΝ Τα ΔΙΜΕΡΗ μπορεί να είναι ΙΔΙΑ (:ΟΜΟΔΙΜΕΡΗ) ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ (:ΕΤΕΡΟΔΙΜΕΡΗ) Τα ΔΙΜΕΡΗ μπορεί να είναι ΙΔΙΑ (:ΟΜΟΔΙΜΕΡΗ) ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ (:ΕΤΕΡΟΔΙΜΕΡΗ) Τα ΔΙΜΕΡΗ συνδυάζονται σε ΤΕΤΡΑΜΕΡΗ Τα ΔΙΜΕΡΗ συνδυάζονται σε ΤΕΤΡΑΜΕΡΗ 2 ΤΕΤΡΑΜΕΡΗ = ΠΡΩΤΟΪΝΙΔΙΟ 2 ΤΕΤΡΑΜΕΡΗ = ΠΡΩΤΟΪΝΙΔΙΟ (σε σειρά ή παράλληλα) (σε σειρά ή παράλληλα) 4 ΠΡΩΤΟΪΝΙΔΙΑ = ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΙΝΙΔΙΟ 4 ΠΡΩΤΟΪΝΙΔΙΑ = ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΙΝΙΔΙΟ (32 μονομερή) (32 μονομερή)

21 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu21 Δομή Ενδιάμεσων Ινιδίων

22 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu22 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ 1. Ινίδια ΚΕΡΑΤΙΝΗΣ : επιθηλιακά κύτταρα 2. Ινίδια ΒΙΜΕΝΤΙΝΗΣ: μεσεγχυματικά κύτταρα α. Ινίδια ΔΕΣΜΙΝΗΣ : μυϊκά κύτταρα α. Ινίδια ΔΕΣΜΙΝΗΣ : μυϊκά κύτταρα β. ΝΕΥΡΟΓΛΟΙΑΚΑ Ινίδια: κύτταρα νευρογλοίας β. ΝΕΥΡΟΓΛΟΙΑΚΑ Ινίδια: κύτταρα νευρογλοίας 3. ΝΕΥΡΟΙΝΙΔΙΑ : νευράξονες & δενδρίτες 4. ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΛΑΜΙΝΕΣ: πυρηνικό δίκτυο

23 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu23 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ

24 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu24 ΜΙΚΡΟΙΝΙΔΙΑ η ΙΝΙΔΙΑ ΑΚΤΙΝΗΣ x30 φορές το μήκος των ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ x30 φορές το μήκος των ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ Διάμετρος: ~7nm Διάμετρος: ~7nm Πολυμερή ΑΚΤΙΝΗΣ  G-Ακτίνη [σφαιρική] Πολυμερή ΑΚΤΙΝΗΣ  G-Ακτίνη [σφαιρική] (~5% συνολικής πρωτεΐνης κυττάρου) (~5% συνολικής πρωτεΐνης κυττάρου) Πολλά μόρια G-Ακτίνης  F-Ακτίνη [αλυσίδα] Πολλά μόρια G-Ακτίνης  F-Ακτίνη [αλυσίδα] 2 μόρια F-Ακτίνης  ΜΙΚΡΟΪΝΙΔΙΟ 2 μόρια F-Ακτίνης  ΜΙΚΡΟΪΝΙΔΙΟ (σε δεξιόστροφη περιέλιξη) (σε δεξιόστροφη περιέλιξη)

25 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu25 Δομή Μορίου Μυοσίνης Ι

26 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu26 ΔΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ: (+) & (-) άκρα ΔΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ: (+) & (-) άκρα ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ : στο (+) άκρο ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ : στο (+) άκρο ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ: ταχύτερα το (+) άκρο ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ: ταχύτερα το (+) άκρο ΡΟΛΟΣ: συμμετοχή στην κυτταρική κίνηση ΡΟΛΟΣ: συμμετοχή στην κυτταρική κίνηση (από τα ψευδοπόδια ως την μυϊκή σύσπαση) (από τα ψευδοπόδια ως την μυϊκή σύσπαση)

27 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu27 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΜΙΚΡΟΪΝΙΔΙΩΝ 1. ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΚΤΙΝΗ  ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ  ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ πχ: Προνηματίνη, Θυμοσίνη πχ: Προνηματίνη, Θυμοσίνη 2. ΠΡΟΣΔΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΗ  ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ πχ: Φιλαμίνη, Σπεκτρίνη πχ: Φιλαμίνη, Σπεκτρίνη

28 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu28 ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Όλες ανήκουν στην οικογένεια της ΜΥΟΣΙΝΗΣ Όλες ανήκουν στην οικογένεια της ΜΥΟΣΙΝΗΣ Βασικές: Μυοσίνη Ι & Μυοσίνη ΙΙ Βασικές: Μυοσίνη Ι & Μυοσίνη ΙΙ Υδρολύουν ΑΤΡ ώστε να κινηθούν κατά μήκος των Μικροϊνιδίων Ακτίνης: (-)  (+) Υδρολύουν ΑΤΡ ώστε να κινηθούν κατά μήκος των Μικροϊνιδίων Ακτίνης: (-)  (+)

29 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu29 ΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

30 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu30 ΡΟΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΥΟΣΙΝΗ Ι : ΜΥΟΣΙΝΗ Ι : 1. Κινήσεις μεμβρανών (κυστίδια) 2. Κινήσεις Μικροϊνιδίων ΜΥΟΣΙΝΗ ΙΙ: ΜΥΟΣΙΝΗ ΙΙ: 1. Μυϊκή συστολή 2. Συσταλτός Δακτύλιος κατά την Κυτταροκίνηση

31 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu31 ΕΡΠΥΣΜΟΣ (ΨΕΥΔΟΠΟΔΙΑ) Δίκτυο κάτω από κυτταρική μεμβράνη Δίκτυο κάτω από κυτταρική μεμβράνη (από ινίδια ΑΚΤΙΝΗΣ) (από ινίδια ΑΚΤΙΝΗΣ)  Μηχανική Αντοχή & Κίνηση Ερπυσμού  Μηχανική Αντοχή & Κίνηση Ερπυσμού ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΡΠΥΣΜΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΡΠΥΣΜΟ: 1. Προεκβολές στο οδηγό άκρο του κυττάρου 2. Προσκόλληση προεκβολών στην επιφάνεια 3. Παράσυρση του υπόλοιπου κυττάρου μέσω της έλξης των σημείων προσκόλλησης

32 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu32 ΤΕΛΟΣ 8 ης ΔΙΑΛΕΞΗΣ 7 ο Κεφ. - σελ. 119-128


Κατέβασμα ppt "Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google