Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολιτική Παιδεία Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολιτική Παιδεία Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολιτική Παιδεία Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1

2 4.3 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο – Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 2

3 4.3 Η δημόσια διοίκηση Συστήματα οργάνωσης Οργάνωση δημόσιας διοίκησης Δημόσια διοίκηση Συγκεντρωτικό Τα κεντρικά όργανα (Υπουργεία) έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες σε όλη την επικράτεια. Αποκεντρωτικό Οι αποφασιστικές αρμοδιότητες ασκούνται από τα περιφερειακά όργανα. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 3

4 4.3 Η δημόσια διοίκησηΠλεονεκτήματα: α) εξασφάλιση ενιαίας πολιτικής για όλη την επικράτεια β) μικρό κόστος.Μειονεκτήματα: α) ανάπτυξη γραφειοκρατίας β) η κεντρική διοίκηση αγνοεί τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 4 Συγκεντρωτικό σύστημα:

5 4.3 Η δημόσια διοίκησηΠλεονεκτήματα: α) μείωση της γραφειοκρατίας β) η κεντρική διοίκηση λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα.Μειονεκτήματα: α) η έλλειψη ενιαίας πολιτικής για όλη την επικράτεια β) μεγάλο κόστος. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 5 Αποκεντρωτικό σύστημα:

6 4.3 Η δημόσια διοίκηση Κατά τόπο Τοπική ή περιφερειακή διοίκηση Καθ’ ύλη Όταν ορισμένοι τομείς του κράτους είναι αυτοδιοικούμενοι είτε ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή ως Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6 Αποκεντρωτικό σύστημα:

7 4.3 Η δημόσια διοίκηση Η δημόσια διοίκηση καλείται να εφαρμόσει αποφάσεις της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς (παιδεία, δημόσια έργα κ.λπ.) Εξουσιοδοτείται από το σύνταγμα να θέτει κανονιστικές διοικητικές πράξεις (π.χ. αστυνομικές ή υγειονομικές πράξεις) και να εκδίδει ατομικές διοικητικές πράξεις (π.χ. μετάθεση υπαλλήλου). Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 7

8 4.3 Η δημόσια διοίκηση Το σύγχρονο ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται από δυσκυβερνησία δηλ. από την αδυναμία εφαρμογής νόμιμων και αποδεκτών αποφάσεων η οποία οφείλεται: α) στην πολυνομία δηλ. στην πληθώρα κανόνων που χρειάζονται ερμηνεία, στην «άγνοια νόμων» και στην «έλλειψη κύρους των νόμων» επειδή οι νόμοι δεν εφαρμόζονται β) στην μη εφαρμογή των νόμων γ) στην γραφειοκρατία δ) στην έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος ε) στις κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις και ζ) στην ανομία και στην παρανομία. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 8

9 4.3 Η δημόσια διοίκηση Κατά την κατάρτιση των νόμων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της καλής νομοθέτησης όπως: Αναγκαιότητα ρύθμισης Απλότητα και σαφήνεια (αποφυγή αντιφατικών ρυθμίσεων) Αποτελεσματικότητα από τις συνέπειες της ρύθμισης Προσβασιμότητα στις ρυθμίσεις (ηλεκτρονικά μέσα) Διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 9

10 4.3 Η δημόσια διοίκηση Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μέσα καλής νομοθέτησης, όπως: Η διαβούλευση: Έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων Ανάλυση συνεπειών των ρυθμίσεων στα σχέδια νόμου Αιτιολογική έκθεση: Εξηγεί την αναγκαιότητα και τον σκοπό της ρύθμισης Απλούστευση των διαδικασιών Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής (μετά από 3ετία συνήθως) Αναμόρφωση δικαίου που αποσκοπεί στον περιορισμό της πολυνομίας και στην αποκάθαρση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 10

11 4.3 Η δημόσια διοίκηση Ιδρύθηκαν πρώτα στις ΗΠΑ και μετά στην Ευρώπη, όταν διαπιστώθηκε, ότι πολλές φορές, εξαιτίας του κομματισμού του κρατικού μηχανισμού δεν υπήρχε αντικειμενική και αμερόληπτη δράση, κυρίως σε ευαίσθητους τομείς της διοίκησης. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 11

12 4.3 Η δημόσια διοίκηση Η επιλογή των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών γίνεται από την Διάσκεψη των Προέδρων, θεσμό ο οποίος προβλέπεται στον Κανονισμό της Βουλής και διαθέτει διακομματική σύνθεση και με αυξημένη πλειοψηφία (4/5 των μελών). Σύμφωνα με το Σύνταγμα τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών διορίζονται με συγκεκριμένη θητεία και απολαμβάνουν εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 12

13 4.3 Η δημόσια διοίκηση Οι Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό ρασης (ΕΣΡ) Που προβλέπονται Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) Από το Σύνταγμα Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Της Ελλάδας Αρχή Διασφάλισης του απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Είναι: Συνήγορος του Πολίτη Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 13

14 4.3 Η δημόσια διοίκηση Έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Αρμοδιότητά του είναι και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας. Δημιουργήθηκε για να αποφευχθεί η χειραγώγηση της ραδιοτηλεόρασης από την εκάστοτε κυβέρνηση. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 14 Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

15 4.3 Η δημόσια διοίκηση Έχει ως αρμοδιότητα την επιλογή του μόνιμου προσωπικού του Δημόσιου Τομέα, τον έλεγχο των φορέων του δημοσίου κατά την επιλογή προσωπικού, τις διεξαγωγές διαγωνισμών κ.τ.λ. Εξαιρούνται διάφορες κατηγορίες όπως οι δικαστικοί, οι στρατιωτικοί, οι διπλωματικοί υπάλληλοι, οι δημοσιογράφοι, οι ειδικοί σύμβουλοι κ.λπ. Δημιουργήθηκε εξαιτίας των πελατειακών σχέσεων, των κομματικών διορισμών και της αναξιοκρατίας. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 15 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

16 4.3 Η δημόσια διοίκηση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) Πρόκειται για δεδομένα όπως φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές αντιλήψεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικά όργανα, σωματεία, υγεία, ερωτικές προτιμήσεις κ.λπ., τα οποία περιλαμβάνονται σε αρχείο. Για να υποστούν επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου χρειάζεται η συγκατάθεσή του συγκατάθεσή του εκτός και εάν υπάρχει άδεια της αρχής που επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής ασφάλειας, εγκληματικών πράξεων κ.λπ.). Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 16

17 4.3 Η δημόσια διοίκηση Αρμοδιότητά της είναι η προστασία του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών. Στην έννοια της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου, που προβλέπονται από τον νόμο. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 17 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

18 4.3 Η δημόσια διοίκηση Διαμεσολαβεί μεταξύ των πολιτών και των δημόσιων υπηρεσιών με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Συνήγορος του πολίτη Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι επίσης η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Συνήγορος του παιδιού Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 18


Κατέβασμα ppt "Πολιτική Παιδεία Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google