Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Μελέτη έρευνας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Μελέτη έρευνας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 @ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Μελέτη έρευνας αγοράς για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Φεβρουάριος 2004 3ο έτος, 2003

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η παρούσα έρευνα αγοράς στις επιχειρήσεις είναι μέρος ενός ερευνητικού προγράμματος που περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 φάσεις:  ΦΑΣΗ Α’: 1ο Κύμα - 2001  ΦΑΣΗ Β’: 2ο Κύμα - 2002  ΦΑΣΗ Γ’: 3ο Κύμα - 2003 Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει την έκθεση των αποτελεσμάτων της Γ’ ερευνητικής φάσης - 2003, καθώς και κάποια συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των ετών 2001, 2002 και 2003.

4 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι κύριοι ερευνητικοί στόχοι της Έρευνας Αγοράς στις Επιχειρήσεις ήταν οι εξής :  Αποτύπωση των σημαντικότερων προβλημάτων και ελλείψεων που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, τα οποία χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση και ενημέρωση  Διερεύνηση των δυνατοτήτων πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες σε επίπεδο κλαδικής ή /και γεωγραφικής κατανομής των επιχειρήσεων  Διερεύνηση του βαθμού στον οποίο τα προβλήματα/ ελλείψεις μπορούν να ξεπεραστούν με την εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών  Αξιολόγηση του περιβάλλοντος ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο  Εκτίμηση της χρήσης των Η/Υ ανάμεσα στις ΜΜΕ, αναφορικά με τον αριθμό χρηστών, το επίπεδο κατάρτισης τους, τη χρήση ειδικών/ εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού, τη χρήση του διαδικτύου.  Ανάμεσα στους χρήστες του ηλεκτρονικού εμπορίου, αποτύπωση των τεχνολογιών και των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται

5 5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  Ανάμεσα στις ΜΜΕ που έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο, αποτύπωση στοιχείων όπως ο τύπος πρόσβασης, ο παροχέας σύνδεσης, ύπαρξη ιστοσελίδας, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, τομείς χρήσης του διαδικτύου, πρόθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο και συχνότητα πρόσβασης, πρόθεση δημιουργίας ιστοσελίδας και αντίστοιχος χρονικός προσδιορισμός  Τεχνολογική υποδομή επιχείρησης - αποτύπωση του τελευταίου τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της επιχείρησης (χρονική περίοδος, επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας, επιπτώσεις στο προσωπικό)  Αποτύπωση του βαθμού γνώσης του προγράμματος Δικτυωθείτε, πηγές ενημέρωσης για το πρόγραμμα, πρόθεση ένταξης, αξιολόγηση χρησιμότητας, θετικά/ αρνητικά στοιχεία  Προσδιορισμός των αναγκών επιμόρφωσης των εργαζομένων στην επιχείρηση σε σχέση με το Internet, τον κλάδο δραστηριοποίησης της και συγκεκριμένα για εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιεί η επιχείρηση.  Καταγραφή των χαρακτηριστικών της επιχείρησης- αντικείμενο, μέγεθος, προσωπικό, οικονομικά στοιχεία

6 6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΣ Ποσοτική Ερευνα με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων [face-to-face] και με τη χρήση ερωτηματολογίου, στο χώρο εργασίας των ερωτώμενων ΔΕΙΓΜΑTOΛΗΨΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΟΝΟΣ Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τις 13 Οκτωβρίου 2003 έως τις 08 Ιανουαρίου 2004. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 1 έως 250 υπαλλήλους. Δόθηκε βάρος σε επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους (Μητρώα Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ, 1995) 2012 επιχειρήσεις με πανελλήνια διασπορά και αντιπροσώπευση των 52 Νομών και των 13 Διοικητικών περιφερειών της Ελλάδας. Η κατανομή είναι αναλογική ως προς τον κλάδο δραστηριοποίησης (δειγματοληψία μέχρι και 4 ψήφιο ΣΤΑΚΟΔ και ανάλυση σε μονοψήφιο ΣΤΑΚΟΔ)

7 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

8 8 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων %

9 9 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων %

10 10 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Ερ. 2) Παρουσίαση των 10 μεγαλύτερων τομέων δραστηριοποίησης, με σειρά προτεραιότητας : (ανάλυση ως προς το διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ) 2001 2002 2003 Ν=1804 Ν=1801 Ν=2012 52-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ32%32%31% ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 55-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ12% 11%11% 45-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8% 9%10% 74-ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 8% 9%9% 51-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 7% 7%7% 50-ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ: ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 5% 5%6% 60-ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 5% 5%5% 15-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 4% 4%4% 18-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ : ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 3% 3% 3%3% 93-ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3% 3%2% Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων

11 11 ΥΠΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ερ. 3-4) 2003 2002 2001 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν δευτερεύοντα τομέα δραστηριοποίησης

12 12 ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Ερ. 6-7) 2003 2002 2001 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) 2001 2002 2003 (Ν=134) (Ν=116) (Ν=130) 1 =49% 61%55% 2-3 =36% 26%27% 4-5 =5% 1%5% 6+ =9% 6%10% ΔΞ/ΔΑ=1% 6%3% Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν υποκαταστήματα

13 13 ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ερ. 8-8α) ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 5559 62%38% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 3. 08 -- Μόνιμη Απασχόληση Μόνιμη Απασχόληση 5315 (96%)63%37% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 105 (2%)61%39% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 42 (1%) 29% *71%* Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση 46 (1%) 48% *52%* Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση 51 (1%) 82% 18% ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7071 59%41% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 3. 92 -- Μόνιμη Απασχόληση Μόνιμη Απασχόληση 6557 (93%)60%40% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 182 (3%)52%48% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 136 (2%) 41% 59% Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση 119 (2%) 67% 33% Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση 78 (1%) 58% 42% ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 904657%43% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4.5-- Μόνιμη Απασχόληση Μόνιμη Απασχόληση8410 (93%)57%43% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 285 (3%)53%47% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 103 (1%)47%53% Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση199 (2%)68%32% Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση49 (1%)59%*41%* 2003 2002 2001

14 14 ΗΛΙΚΙΑ & ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Ερ. 9-10) 200120022003 (Ν=1804)(Ν=1801)(Ν=2012) Έως 30 ετών=25%24%23% 31-40 ετών=44%44%47% 41-50 ετών=20%22%20% 51 ετών & άνω=11%10%10% 200120022003 (Ν=1804)(Ν=1801)(Ν=2012) Κατώτερη Εκπαίδευση= 20% 20%18% Μέση Εκπαίδευση= 58% 57%59% Ανώτερη Εκπαίδευση= 9% 8%9% Ανώτατη Εκπαίδευση = 13% 15%14% Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

15 15 ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

16 16 ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 11-11α) 2003 2002 2001 Μ.Ο. 2.8 2.7 2.0 2001 20022003 (Ν=617) (Ν=640)(Ν=716) 1Η/Υ=62%64%61% 2 Η/Υ=20%19%20% 3 Η/Υ=7 %6%8% 4-5 Η/Υ=5 %6%6% 6-10 Η/Υ=3 %2%3% 11-20 Η/Υ=1 %1%1% 21+ Η/Υ=2 %1%1% Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ

17 17 ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 11-11α) 2003 2002 2001 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * Ενδεικτικά αποτελέσματα % % %

18 18 ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 11-11α) Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. * Ενδεικτικά αποτελέσματα %

19 19 ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 11-11α) Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2003 2002 2001 % % % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι

20 20 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗ (Ερ. 11β1) 2002 (Ν=1161) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ 2003 (Ν=1296) % Κύριος Λόγος Άλλοι κύριοι Συμπληρωματικοί Κύριος Λόγος Άλλοι κύριοι Συμπληρωματικοί 61 26 24 20 19 18 17 52 17 24 22 21 12

21 21 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερ. 11β-11γ) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1161) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1187) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης Η/Υ Χρόνος Απόκτησης Η/Υ 200120022003 (N=230)(Ν=206)(Ν=207) Τον επόμενο μήνα=4%4%6% Τους επόμενους 3 μήνες =7%5%3% Τους επόμενους 6 μήνες=11%9%12% Τον επόμενο χρόνo=36%29%24% Περισσότερο από 1 χρόνο=26%26%29% ΔΞ/ ΔΑ=17%27%26% Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1296)

22 22 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερ. 11β-11γ) 2003 2002 2001 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * Ενδεικτικά αποτελέσματα % % %

23 23 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερ. 11β-11γ) Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. * Ενδεικτικά αποτελέσματα %

24 24 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερ. 11β-11γ) Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2003 2002 2001 % % % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι

25 25 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Η/Υ (Ερ. 11δ) 2002 (Ν=206) 2003 (Ν=207) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης Η/Υ % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

26 26 ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ (Ερ. 12-12α) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=640) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=617) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν δίκτυο Η/Υ Τύπος Δικτύου 200120022003 (N=185)(Ν=169)(Ν=180) 44% LAN=19%36%44% WAN=3% 3%4% Intranet=17% 9%9% Extranet=1% 1%3% Διάφορα άλλα=9% 1%2% ΔΞ/ ΔΑ=51%33%38% Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=716)

27 27 ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ (Ερ. 12β-12γ) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=443) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=427) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης δικτύου Η/Υ Χρόνος Σύνδεσης σε Δίκτυο 200120022003 (N=74)(Ν=41*)(Ν=65) Τον επόμενο μήνα=19% 6%6% Τους επόμενους 3 μήνες=9% 8%15% Τους επόμενους 6 μήνες=15%16%15% Τον επόμενο χρόνο=35%22%32% Περισσότερο από 1 χρόνο=7%18%12% ΔΞ/ ΔΑ=15%31%20% Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=497)

28 28 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερ. 12β-12γ) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

29 29 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ Η/Υ (Ερ. 13α) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

30 30 ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερ. 14) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ 200120022003 (N=617)(Ν=640)(Ν=180) 1 χρήστης=50%54%45% 2-3 χρήστες=40% 37%45% 4-5 χρήστες=6% 6%6% 6-10 χρήστες=2% 2%2% 11-20 χρήστες=1% 1%1% 21-50 χρήστες=1% 1%1% 51+ χρήστες=---

31 31 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ Η/Υ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ (Ερ. 14α-14β) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=640) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=617) ΑΥΞΗΣΗ = 88% ΜΕΙΩΣΗ = 12% ΑΥΞΗΣΗ = 96% ΜΕΙΩΣΗ = 4% % ΑΥΞΗΣΗ Μ.Ο. Ποσοστά Αύξησης 200120022003 (N=69)(Ν=52)(Ν=46*) 1-30%=33%26%48% 31-50%=33%48%26% 51-100%=30%26%26% Δ.Ξ./Δ.Α.=5% -- Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=716) ΑΥΞΗΣΗ = 87% ΜΕΙΩΣΗ = 13%

32 32 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ Η/Υ (Ερ. 14γ) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση του αριθμού χρηστών Η/Υ Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

33 33 ΧΡΗΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (Ερ. 15) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ % Μ.Ο. 7.587.84 38 45

34 34 ΧΡΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Η/Υ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (Ερ. 15) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ % Μ.Ο. 7.717.88 37 43

35 35 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ (Ερ. 17-17β) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρικά κινητά Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1804) Μ.Ο. 5.7 4.6 3.5 Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE=43% PANAFON=41% TELESTET=34% Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE=26% VODAFONE=34% TELESTET=50% Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE=32% VODAFONE=36% TELESTET=34% Q-Telecom=1% Ν=142 Ν=147 Ν=245

36 36 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Ερ. 17-17β) % * Ενδεικτικά αποτελέσματα Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρικά κινητά τηλέφωνα Μ.Ο.8.748.878.048.557.958.64 49 66 40 62 35 59

37 37 ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (Ερ. 17γ) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρικά κινητά Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

38 38 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 18-18α) % Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Μ.Ο. Φαξ = 1.1 (Ν=645 ) 1 φαξ=93% 2 φαξ=4% 3-5 φαξ=1% 5+ φαξ=- Δ.Ξ./Δ.Α.=2% Μ.Ο. Φαξ = 1.1 (Ν=703 ) 1 φαξ=95% 2 φαξ=3% 3-5 φαξ=1% 5+ φαξ=- Δ.Ξ./Δ.Α.=1% 2001 2002 Μ.Ο. Φαξ = 1.2 (Ν=763 ) 1 φαξ=95% 2 φαξ=3% 3-5 φαξ=2% 5+ φαξ=- Δ.Ξ./Δ.Α.=- 2003

39 39 ΧΡΗΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Η/Υ

40 40 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 19) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=716) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=640) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=617)

41 41 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 19) 2003 2002 2001 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * Ενδεικτικά αποτελέσματα % % %

42 42 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. * Ενδεικτικά αποτελέσματα % ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 19)

43 43 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2003 2002 2001 % % % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 19)

44 44 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET (Ερ. 19α1) 2002 (Ν=287) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet 2003 (Ν=326) % Κύριος Λόγος Άλλοι κύριοι Συμπληρωματικοί 15 13 Κύριος Λόγος Άλλοι κύριοι Συμπληρωματικοί 41 25 20 8 14 5 2 13 14 22 24 50

45 45 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET (Ερ. 19α-19β) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=287) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=340) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης σύνδεσης Internet Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=326) Χρόνος Σύνδεσης σε Δίκτυο 200120022003 (N=163)(Ν=124)(Ν=133) Τον επόμενο μήνα=9% 5%5% Τους επόμενους 3 μήνες=18% 13%9% Τους επόμενους 6 μήνες=17%16%13% Τον επόμενο χρόνο=26%20%37% Περισσότερο από 1 χρόνο=7%11%12% ΔΞ/ ΔΑ=23%35%24%

46 46 2003 2002 2001 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * Ενδεικτικά αποτελέσματα % % % ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET (Ερ. 19α-19β)

47 47 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. * Ενδεικτικά αποτελέσματα % ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET (Ερ. 19α-19β)

48 48 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2003 2002 2001 % % % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET (Ερ. 19α-19β)

49 49 ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET (Ερ. 11δ) 2002 (Ν=124) 2003 (Ν=133) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση να αποκτήσουν σύνδεση internet % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

50 50 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ & ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET (Ερ. 20-20α) Μ.Ο. ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Μ.Ο. ΧΡΗΣΤΩΝ 200120022003 1 συνδρομή =92%96%93% 2 συνδρομές =6%4%4% 3 συνδρομές =--1% 4+ συνδρομές =1%-1% 200120022003 1-2 χρήστες=81%55%73% 3-5 χρήστες=16%26%20% 6-10 χρήστες= 3 % 8%2% 11-20 χρήστες=- 3%2% 21-50 χρήστες=- 7%2% 50+ χρήστες=- -1%

51 51 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET (Ερ. 20β) 2003 2002 2001 Βάση: Αριθμός συνδέσεων Internet (Ν=392) Βάση: Αριθμός συνδέσεων Internet (Ν=356) Βάση: Αριθμός συνδέσεων Internet (Ν=282) Εταιρικές συνδρομές Ιδιωτικές συνδρομές

52 52 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ISP) ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ (Ερ. 20γ) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

53 53 51 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ISP (Ερ. 20δ) % * Ενδεικτικά αποτελέσματα Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet με το συγκεκριμένο ISP Μ.Ο.8.228.698.308.948.308.84 62 50 65 47 67 HOL

54 54 ΜΟΡΦΗ/ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Ερ. 21) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

55 55 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΣΕ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ISDN (Ερ. 21α) 2003 2002 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) Επιθυμητή ταχύτητα πρόσβασης KPBSMEGA PBS 1-150=17%31% 151-300=50%23% 301-900=33%46% M.O.:558373 Επιθυμητή ταχύτητα πρόσβασης KPBSMEGA PBS 1-150=34%- 151-300=44%- 301-900=22%- M.O.:290.5- Βάση: Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για ταχύτητες μεγαλύτερες του ISDN (N=79) 2003 2002 Βάση: Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για ταχύτητες μεγαλύτερες του ISDN (N=46*) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390)

56 56 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET (Ερ. 22) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet 200120022003 (Ν=271)(Ν=354)(N=390) 1-6 μήνες=15% 7%7% 7-18 μήνες=35%20%10% 2-2,5 έτη=25% 36%32% 2,5-5,5 έτη=24%33%41% ΔΞ/ΔΑ=1 % 4%10% Μ.Ο. ΣΕ ΕΤΗ

57 57 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 23) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

58 58 ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 23) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

59 59 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 23α) M.O. Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία % 2001 4.8 4.7 4.4 3.9 3.0 2.4 2.1 Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα * Ενδεικτικά αποτελέσματα

60 60 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 23α) M.O. 4.3 4.0 3.2 3.1 2.6 2.5 2.4 2.1 1.5 1.5 1.4 1.3 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία % 2002 Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα * Ενδεικτικά αποτελέσματα

61 61 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 23α) M.O. 4.4 3.5 3.1 2.6 2.5 2.4 2.2 2.2 2.2 1.5 1.5 0.4 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία % 2003 Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα * Ενδεικτικά αποτελέσματα 0.4 0.4

62 62 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 23α) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία Κλίμακα: Κάθε μέρα (7), Κάθε 2-3 μέρες (2.5), Κάθε εβδομάδα (1), Κάθε 15 μέρες (0.5), Κάθε μήνα (0.25), Αραιότερα (0.03) Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα του 2003 Στο γράφημα δεν συγκρίνεται το 2001 λόγω διαφορετικής κλίμακας

63 63 ΚΟΜΒΟΙ/ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (Ερ. 23β1) Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet % ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΜΒΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ %

64 64 26 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ (Ερ. 23β2) % * Ενδεικτικά αποτελέσματα Βάση: Όσες επιχειρήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι επισκέπτονται τους συγκεκριμένους κόμβους Μ.Ο.5.234.905.574.33 19 1817 19 32 12 37

65 65 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΜΒΟΥΣ (Ερ. 23β2) % Μ.Ο.5.704.805.234.145.215.59 Βάση: Όσες επιχειρήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι επισκέπτονται τους συγκεκριμένους κόμβους * Ενδεικτικά αποτελέσματα 30 26 27 20 18 29 33 41 35 32 33 26

66 66 ΥΠΑΡΞΗ E-MAIL ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 24) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=390) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=277) 200120022003 (Ν=220)(Ν=303)(N=331) 1 Διεύθυνση=86% 90%77% 2-3 Διευθύνσεις=7%8%11% 4-5 Διευθύνσεις=1%1%3% 6-10 Διευθύνσεις=1%1%2% 11-20 Διευθύνσεις=1%-2% 21+ Διευθύνσεις=--3% ΔΞ/ΔΑ=3%-2% 200120022003 (Ν=220)(Ν=303)(N=331) 1 Χρήστης=57% 58%46% 2-3 Χρήστες=30%32%42% 4-5 Χρήστες=6%6%5% 6-10 Χρήστες=3%1%2% 11-20 Χρήστες=-1%1% 21+ Χρήστες=-1%2% ΔΞ/ΔΑ=4%-2% Μ.Ο. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Μ.Ο. ΧΡΗΣΤΩΝ

67 67 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ E-MAIL ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 24α) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν e-mail Ανοιχτή ερώτηση

68 68 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ερ. 26α) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες Μ.Ο.7.968.607.998.638.038.63 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΠΑ TAXISIKA 37 52 33 55 40 55

69 69 ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΑΛΑΓΕΣ ON LINE (Ερ. 26γ) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές on line Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

70 70 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ INTERNET (Ερ. 28) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=277)

71 71 ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ (Ερ. 29α-29γ) Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ 2003 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση δημιουργίας εταιρικού κόμβου Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εταιρικό κόμβο (Ν=379) ΠΡΟΘΕΣΗ Εκτιμώμενος χρόνος δημιουργίας εταιρικού κόμβου (Ν=26*) Τον επόμενο μήνα= - Τους επόμενους 3 μήνες= 16% Τους επόμενους 6 μήνες= - Τον επόμενο χρόνο= 20% Περισσότερο από 1 χρόνο= 4% Δ.Ξ./Δ.Α.= 60% Κυριότεροι λόγοι δημιουργίας εταιρικού κόμβου 2003 (Ν=26*) Προβολή/ διαφήμιση επιχείρησης=74% Προσέλκυση νέων πελατών=16% Ανάπτυξη πωλήσεων=7% Προβολή/ λανσάρισμα προϊόντων=3% Λόγοι εκσυγχρονισμού=-

72 72 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET - ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ (Ερ. 28-28α) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=277) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα στο Internet Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390) Λόγοι 200120022003 (Ν=55*)(Ν=76)(Ν=64) Προβολή προϊόντων=69%90%76% Πληροφόρηση=64%58%51% Λήψη παραγγελιών=31%20%17% Πωλήσεις=22%22%17% Πληρωμές=5% 8%- Προμήθειες=--7%

73 73 ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (Ερ. 29α-29γ) Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ 2003 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=327) Εκτιμώμενος χρόνος δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας (Ν=71) Τον επόμενο μήνα= 1% Τους επόμενους 3 μήνες= 13% Τους επόμενους 6 μήνες= 17% Τον επόμενο χρόνο= 18% Περισσότερο από 1 χρόνο= 11% Δ.Ξ./Δ.Α.= 39% ΠΡΟΘΕΣΗ Κυριότεροι λόγοι δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας 2003 (Ν=55*) Προβολή/ διαφήμιση επιχείρησης=73% Προσέλκυση νέων πελατών=10% Λόγοι εκσυγχρονισμού=6% Προβολή/ λανσάρισμα προϊόντων=2% Ανάπτυξη πωλήσεων=2% ΔΞ/ΔΑ=8%

74 74 ΥΠΑΡΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Ερ. 28β) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=64) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=77) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=55*)

75 75 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (Ερ. 28β) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=77) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=55*) Σε Internet provider Με αυτόνομο server ΔΞ/ΔΑ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=64)

76 76 ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Ή ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ερ. 29) 2003 2002 2001 Και στις 3 φάσεις, τα τμήματα που αναφέρονται ότι επικοινωνούν αυτοματοποιημένα με την εταιρική ιστοσελίδα είναι κυρίως το Λογιστήριο, η Διοίκηση και οι Πωλήσεις. Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=64) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=77) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=55*)

77 77 ΚΑΤΟΧΗ Η/Υ, INTERNET & E-MAIL ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2001 2003 2002 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) Σύνολο επιχειρήσεων Επιχειρήσεις με Η/Υ Επιχειρήσεις με Internet Επιχειρήσεις με E-mail

78 78 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

79 79 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ On-Line ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ MOBILE COMMERCE (Ερ. 33) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=277)

80 80 ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ MARKET PLACE (Ερ. 27.1-27ε) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=277) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390) ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=105) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=71) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=38*)

81 81 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Ερ. 29δ-30η) Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ 2003 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα ή/και εταιρικό κόμβο (Ν=66) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις (Ν=56) Λόγοι που δεν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές πωλήσεις (Ν=56*) Τα προϊόντα δεν μπορούν να τεθούν ηλεκτρονικά προς πώληση=49% Μικρό ποσοστό πελατών=16% Μικρό ποσοστό πωλήσεων=13% Αβεβαιότητα για συμβόλαια, όρους παράδοσης & εγγυήσεων=9% Αβεβαιότητα στις πληρωμές=7% Μεγάλο κόστος εγκατάστασης=6% Λογιστικά προβλήματα=8% Δύσκολια στην χρήση=2% ΔΞ/ΔΑ=20% Οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι έχουν την πρόθεση να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω της ιστοσελίδας ή του κόμβου, φαίνεται να τοποθετούν την ενέργεια αυτή μέσα στον επόμενο χρόνο.

82 82 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (Ερ. 30θ-31ζ) Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ 2003 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=390) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λόγοι που δεν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές προμήθειες (Ν=362) Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση δεν διατίθενται προς ηλεκτρονική πώληση=31% Μη εξοικειωμένο προσωπικό με ηλ. αγορές=17% Αβεβαιότητα για συμβόλαια, όρους παράδοσης & εγγυήσεων=14% Αβεβαιότητα στις πληρωμές=14% Χρονοβόρα διαδικασία=12% Μικρό ποσοστό προμηθευτών =12% Μεγαλύτερο κόστος=6% Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας=2% ΔΞ/ΔΑ=20% Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες (Ν=362) Εκτιμώμενος χρόνος πραγματοποίησης ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=39*) Τον επόμενο μήνα= 10% Τους επόμενους 3 μήνες= 4% Τους επόμενους 6 μήνες= 10% Τον επόμενο χρόνο= 16% Περισσότερο από 1 χρόνο= 23% Δ.Ξ./Δ.Α.= 37%

83 83 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

84 84 ΥΠΑΡΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ερ. 34-36) 2001: Nαι= 1% 2002: Ναι= 2% 2003: Ναι= 1% Ύπαρξη Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Εξοικείωση με ASP πρακτικές (Applications Service Provides) Ύπαρξη Συστήματος CRM (Customer Relationship Management) 2001: Nαι= 0% 2002: Ναι= 1% 2003: Ναι= 1% Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων: 2001 (Ν=1804) 2002 (Ν=1801) 2003 (Ν=2012) 2001: Nαι= 1% 2002: Ναι= 1% 2003: Ναι= 1%

85 85 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Ερ. 36α-36β) 2003 2002 2001 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012)

86 86 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ * Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα για τα έτη 2002 και 2003, όπου οι ερωτήσεις έγιναν με τη βοήθεια οπτικού υλικού. Για λόγους μη συγκρισιμότητας δεν παρουσιάζονται τα στοιχεία για το έτος 2001, όπου οι ρωτήσεις ήταν ανοιχτές.

87 87 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Ερ. 36γ) % Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

88 88 ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 36δ) % Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

89 89 ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 36ε-36ζ) 2003 2002 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) ΓΝΩΣΗ ΕΛΑΚ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΚ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=70) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=87)

90 90 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» * Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα για τα έτη 2002 και 2003, όπου οι ερωτήσεις έγιναν με τη βοήθεια οπτικού υλικού ή την χρήση της ίδιας κλίμακας. Για λόγους μη συγκρισιμότητας δεν παρουσιάζονται τα στοιχεία για το έτος 2001, όπου οι ρωτήσεις ήταν ανοιχτές ή είχε χρησιμοποιηθεί διαφορετική κλίμακα.

91 91 ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Ερ. 37α) 2003 2002 2001 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) «ΔΙΚΤΥΩΘΕΤΕ» Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» 2003

92 92 ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ερ. 37β) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» Μ.Ο. 5.906.00 28 30 23 21

93 93 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ερ.38, 38β) 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=261) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=542) ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ % Βάση: Όσες επιχειρήσεις καλύπτονται οι ανάγκες τους

94 94 ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ερ. 38α) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» και θεωρούν ότι καλύπτει τις ανάγκες τους Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

95 95 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ερ. 39) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

96 96 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ερ. 40) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

97 97 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ερ. 41) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

98 98 ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ερ. 42) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» Μ.Ο. 6.206.10 29 19 33 19

99 99 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

100 100 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ Πραγματικός200120022003 πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ509.837174.612182.129181.368 1-5 υπ/λοι488.158157.350165.361161.256 6-10 υπ/λοι10.7387.678 6.740 9.484 11+ υπ/λοι10.9419.58410.028 10.628 Δ-Μεταποιητικές Βιομ.72.43924.48722.89519.327 Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο224.89762.60168.78561.503 Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια62.1624.9435.7046.600 Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση32.37311.26410.23110.649 Κ-Διαχείριση ακίνητης περ.43.58535.09533.32743.443 Ξ-Παροχη υπηρεσιών19.1552.6664.8833.899 ΣΤ-Κατασκευές42.73828.46627.01231.667 Αλλοι12.4885.0909.2924.280 Α. Μακεδονία & Θράκη21.9237.6735.7006.221 Αττική212.60278.66380.78971.752 Βόρειο Αιγαίο8.1572.1212.9375.891 Δυτική Ελλάδα21.9237.2357.0156.650 Δυτική Μακεδονία11.2163.0286.2814.679 Ήπειρος12.7463.9514.9714.775 Θεσσαλία29.2609.0719.94810.543 Ιόνιοι Νήσοι14.1232.9664.5193.174 Κεντρική Μακεδονία86.67828.60427.73732.367 Κρήτη27.28110.9128.18411.428 Νότιο Αιγαίο19.3747.5565.8125.708 Πελοπόννησος23.7536.17611.16410.273 Στερεά Ελλάδα20.8016.6567.0727.907

101 101 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET Πραγματικός200120022003 πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ 509.83777.203100.90098.871 1-5 υπ/λοι 488.15866.30488.714 83.948 6-10 υπ/λοι 10.7383.9274.012 5.668 11+ υπ/λοι 10.9416.9728.1749.255 Δ-Μεταποιητικές Βιομ. 72.43912.48812.7369.769 Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο 224.89720.36732.565 26.837 Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια 62.1622.5022.829 3.279 Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση 32.3736.5145.690 5.840 Κ-Διαχείριση ακίνητης περ. 43.58518.85725.243 31.241 Ξ-Παροχη υπηρεσιών 19.1551.1573.172 1.233 ΣΤ-Κατασκευές 42.73814.62214.144 17.619 Αλλοι 12.4881.7594.5213.053 Α. Μακεδονία & Θράκη 21.9232.1274.516 3.249 Αττική 212.60238.26849.111 44.482 Βόρειο Αιγαίο 8.1571.6722.1943.478 Δυτική Ελλάδα 21.9233.3983.026 4.179 Δυτική Μακεδονία 11.2161.5141.279 1.666 Ήπειρος 12.7461.8103.314 2.995 Θεσσαλία 29.2602.8673.979 5.299 Ιόνιοι Νήσοι 14.1231.2713.319 1.361 Κεντρική Μακεδονία 86.67811.70213.695 10.850 Κρήτη 27.2814.9114.9416.822 Νότιο Αιγαίο 19.3742.4803.177 3.465 Πελοπόννησος23.7533.3734.5844.528 Στερεά Ελλάδα20.8011.8103.7656.497

102 102 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ E-MAIL Πραγματικός200120022003 πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ 509.83762.44386.183 83.901 1-5 υπ/λοι 488.15853.72874.971 70.141 6-10 υπ/λοι 10.7382.2563.801 5.270 11+ υπ/λοι 10.9416.4597.411 8.490 Δ-Μεταποιητικές Βιομ. 72.4399.68111.179 8.700 Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο 224.89715.36728.417 21.444 Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια 62.1622.4982.188 3.143 Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση 32.3736.0184.293 4.755 Κ-Διαχείριση ακίνητης περ. 43.58515.50320.62826.491 Ξ-Παροχη υπηρεσιών 19.1557892.818 603 ΣΤ-Κατασκευές 42.73811.29512.483 15.728 Αλλοι 12.4881.2924.177 3.037 Α. Μακεδονία & Θράκη 21.9231.3153.332 2.228 Αττική 212.60232.74145.072 39.277 Βόρειο Αιγαίο 8.1571.1992.194 2.974 Δυτική Ελλάδα 21.9232.9162.784 3.586 Δυτική Μακεδονία 11.2161.514- 1.258 Ήπειρος 12.7461.3002.294 1.881 Θεσσαλία 29.2602.6043.979 4.291 Ιόνιοι Νήσοι 14.1231.2712.486 846 Κεντρική Μακεδονία 86.6789.10111.095 7.437 Κρήτη 27.2813.3013.410 6.383 Νότιο Αιγαίο 19.3741.9372.887 3.465 Πελοπόννησος 23.7532.1623.634 4.023 Στερεά Ελλάδα 20.8011.0823.016 6.252

103 103 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή/ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Πραγματικός200120022003 πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ 509.83716.68721.49616.811 1-5 υπ/λοι 488.15811.72516.59710.308 6-10 υπ/λοι 10.7381.5831.2561.882 11+ υπ/λοι 10.9413.3793.6434.621 Δ-Μεταποιητικές Βιομ. 72.4393.6193.3664.406 Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο 224.8975.50310.4054.177 Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια 62.1621.395615 1.721 Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση 32.3732.0141.1841.339 Κ-Διαχείριση ακίνητης περ. 43.5851.9992.714 3.120 Ξ-Παροχη υπηρεσιών 19.155273815 302 ΣΤ-Κατασκευές 42.7381.4381.310 1.359 Αλλοι 12.4884461.087387 Α. Μακεδονία & Θράκη 21.923-482 - Αττική 212.6029.14213.607 11.810 Βόρειο Αιγαίο 8.157--- Δυτική Ελλάδα 21.923482943 252 Δυτική Μακεδονία 11.216--317 Ήπειρος 12.74651025598 Θεσσαλία 29.260790263228 Ιόνιοι Νήσοι 14.123862- 15 Κεντρική Μακεδονία 86.6783.1203.9011.808 Κρήτη 27.2817641.2551.622 Νότιο Αιγαίο 19.374542291 57 Πελοπόννησος 23.75347549969 Στερεά Ελλάδα 20.801--535

104 104 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πραγματικός200120022003 πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ 509.83752.96948.225 45.597 1-5 υπ/λοι 488.15842.69740.479 34.673 6-10 υπ/λοι 10.7383.2631.771 3.625 11+ υπ/λοι 10.9417.0095.975 7.299 Δ-Μεταποιητικές Βιομ. 72.4396.3456.280 5.431 Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο 224.89716.32417.682 11.887 Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια 62.1621.6921.817 1.316 Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση 32.3735.1892.708 2.898 Κ-Διαχείριση ακίνητης περ. 43.58513.0069.797 15.999 Ξ-Παροχη υπηρεσιών 19.155540830 435 ΣΤ-Κατασκευές 42.7389.0046.592 7.214 Αλλοι 12.4888692.519 417 Α. Μακεδονία & Θράκη 21.9231.1841.666 150 Αττική 212.60222.32321.473 16.623 Βόρειο Αιγαίο 8.1579541.566 2.438 Δυτική Ελλάδα 21.9231.9512.105 2.675 Δυτική Μακεδονία 11.2166061.918 324 Ήπειρος 12.7462.078768 723 Θεσσαλία 29.2602.6041.053 3.189 Ιόνιοι Νήσοι 14.1231.2852.486 1.047 Κεντρική Μακεδονία 86.6788.5818.061 5.943 Κρήτη 27.2814.0651.855 3.361 Νότιο Αιγαίο 19.3743.313291 3.746 Πελοπόννησος 23.7532.9224.609 2.428 Στερεά Ελλάδα 20.8011.1033742.950

105 105 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ Πραγματικός200120022003 πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ 509.83740.92641.883 61.942 1-5 υπ/λοι 488.15832.50034.645 50.251 6-10 υπ/λοι 10.7382.8512.189 4.532 11+ υπ/λοι 10.9415.5755.049 7.159 Δ-Μεταποιητικές Βιομ. 72.4397.2687.075 8.460 Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο 224.89715.03617.856 24.075 Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια 62.1622.7681.659 3.739 Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση 32.3736.8535.146 6.703 Κ-Διαχείριση ακίνητης περ. 43.585681540 10.443 Ξ-Παροχη υπηρεσιών 19.1551.7081.659 596 ΣΤ-Κατασκευές 42.7386.1915.961 7.160 Αλλοι 12.4884211.987 766 Α. Μακεδονία & Θράκη 21.9236581.315 1.293 Αττική 212.60221.26014.882 24.418 Βόρειο Αιγαίο 8.157734571 1.643 Δυτική Ελλάδα 21.9232.1922.412 3.494 Δυτική Μακεδονία 11.216336561 1.941 Ήπειρος 12.746765382 959 Θεσσαλία 29.2601.4638.485 3.385 Ιόνιοι Νήσοι 14.1238471.271 451 Κεντρική Μακεδονία 86.6782.6007.801 9.527 Κρήτη 27.2812.5501.637 2.892 Νότιο Αιγαίο 19.3741.937- 4.071 Πελοπόννησος 23.7533.0882.138 2.398 Στερεά Ελλάδα 20.8012.496378 5.470

106 106 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ISDN Πραγματικός200120022003 πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ 509.83734.41759.637 68.295 1-5 υπ/λοι 488.15830.38252.053 57.376 6-10 υπ/λοι 10.7382.1041.990 4.615 11+ υπ/λοι 10.9411.9315.594 6.304 Δ-Μεταποιητικές Βιομ. 72.4394.1006.755 6.715 Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο 224.8978.93218.550 16.907 Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια 62.1621.1111.269 2.103 Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση 32.3733.1183.690 4.956 Κ-Διαχείριση ακίνητης περ. 43.58510.04017.569 24.872 Ξ-Παροχη υπηρεσιών 19.1555321.410 645 ΣΤ-Κατασκευές 42.7385.7289.255 9.431 Αλλοι 12.4888561.1392.666 Α. Μακεδονία & Θράκη 21.9234823.573 2.729 Αττική 212.60216.15829.339 31.450 Βόρειο Αιγαίο 8.1572379381.420 Δυτική Ελλάδα 21.9232.1921.8632.372 Δυτική Μακεδονία 11.2161.211325 1.429 Ήπειρος 12.7461.0452.294 1.650 Θεσσαλία 29.2607901.0534.412 Ιόνιοι Νήσοι 14.1234241.243 1.361 Κεντρική Μακεδονία 86.6784.9419.795 8.676 Κρήτη 27.2811.5282.7834.470 Νότιο Αιγαίο 19.3741.6662.015 1.160 Πελοπόννησος 23.7532.6602.898 3.149 Στερεά Ελλάδα 20.8011.1031.518 3.017


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Μελέτη έρευνας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google