Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Μελέτη έρευνας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Μελέτη έρευνας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Μελέτη έρευνας αγοράς για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Φεβρουάριος ο έτος, 2003

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η παρούσα έρευνα αγοράς στις επιχειρήσεις είναι μέρος ενός ερευνητικού προγράμματος που περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 φάσεις:  ΦΑΣΗ Α’: 1ο Κύμα  ΦΑΣΗ Β’: 2ο Κύμα  ΦΑΣΗ Γ’: 3ο Κύμα Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει την έκθεση των αποτελεσμάτων της Γ’ ερευνητικής φάσης , καθώς και κάποια συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των ετών 2001, 2002 και 2003.

4 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι κύριοι ερευνητικοί στόχοι της Έρευνας Αγοράς στις Επιχειρήσεις ήταν οι εξής :  Αποτύπωση των σημαντικότερων προβλημάτων και ελλείψεων που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, τα οποία χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση και ενημέρωση  Διερεύνηση των δυνατοτήτων πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες σε επίπεδο κλαδικής ή /και γεωγραφικής κατανομής των επιχειρήσεων  Διερεύνηση του βαθμού στον οποίο τα προβλήματα/ ελλείψεις μπορούν να ξεπεραστούν με την εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών  Αξιολόγηση του περιβάλλοντος ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο  Εκτίμηση της χρήσης των Η/Υ ανάμεσα στις ΜΜΕ, αναφορικά με τον αριθμό χρηστών, το επίπεδο κατάρτισης τους, τη χρήση ειδικών/ εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού, τη χρήση του διαδικτύου.  Ανάμεσα στους χρήστες του ηλεκτρονικού εμπορίου, αποτύπωση των τεχνολογιών και των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται

5 5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  Ανάμεσα στις ΜΜΕ που έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο, αποτύπωση στοιχείων όπως ο τύπος πρόσβασης, ο παροχέας σύνδεσης, ύπαρξη ιστοσελίδας, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, τομείς χρήσης του διαδικτύου, πρόθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο και συχνότητα πρόσβασης, πρόθεση δημιουργίας ιστοσελίδας και αντίστοιχος χρονικός προσδιορισμός  Τεχνολογική υποδομή επιχείρησης - αποτύπωση του τελευταίου τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της επιχείρησης (χρονική περίοδος, επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας, επιπτώσεις στο προσωπικό)  Αποτύπωση του βαθμού γνώσης του προγράμματος Δικτυωθείτε, πηγές ενημέρωσης για το πρόγραμμα, πρόθεση ένταξης, αξιολόγηση χρησιμότητας, θετικά/ αρνητικά στοιχεία  Προσδιορισμός των αναγκών επιμόρφωσης των εργαζομένων στην επιχείρηση σε σχέση με το Internet, τον κλάδο δραστηριοποίησης της και συγκεκριμένα για εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιεί η επιχείρηση.  Καταγραφή των χαρακτηριστικών της επιχείρησης- αντικείμενο, μέγεθος, προσωπικό, οικονομικά στοιχεία

6 6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΣ Ποσοτική Ερευνα με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων [face-to-face] και με τη χρήση ερωτηματολογίου, στο χώρο εργασίας των ερωτώμενων ΔΕΙΓΜΑTOΛΗΨΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΟΝΟΣ Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τις 13 Οκτωβρίου 2003 έως τις 08 Ιανουαρίου Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 1 έως 250 υπαλλήλους. Δόθηκε βάρος σε επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους (Μητρώα Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ, 1995) 2012 επιχειρήσεις με πανελλήνια διασπορά και αντιπροσώπευση των 52 Νομών και των 13 Διοικητικών περιφερειών της Ελλάδας. Η κατανομή είναι αναλογική ως προς τον κλάδο δραστηριοποίησης (δειγματοληψία μέχρι και 4 ψήφιο ΣΤΑΚΟΔ και ανάλυση σε μονοψήφιο ΣΤΑΚΟΔ)

7 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

8 8 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων %

9 9 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων %

10 10 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Ερ. 2) Παρουσίαση των 10 μεγαλύτερων τομέων δραστηριοποίησης, με σειρά προτεραιότητας : (ανάλυση ως προς το διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ) Ν=1804 Ν=1801 Ν= ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ32%32%31% ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 55-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ12% 11%11% 45-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8% 9%10% 74-ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 8% 9%9% 51-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 7% 7%7% 50-ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ: ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 5% 5%6% 60-ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 5% 5%5% 15-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 4% 4%4% 18-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ : ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 3% 3% 3%3% 93-ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3% 3%2% Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων

11 11 ΥΠΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ερ. 3-4) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν δευτερεύοντα τομέα δραστηριοποίησης

12 12 ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Ερ. 6-7) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) (Ν=134) (Ν=116) (Ν=130) 1 =49% 61%55% 2-3 =36% 26%27% 4-5 =5% 1%5% 6+ =9% 6%10% ΔΞ/ΔΑ=1% 6%3% Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν υποκαταστήματα

13 13 ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ερ. 8-8α) ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ %38% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Μόνιμη Απασχόληση Μόνιμη Απασχόληση 5315 (96%)63%37% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 105 (2%)61%39% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 42 (1%) 29% *71%* Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση 46 (1%) 48% *52%* Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση 51 (1%) 82% 18% ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ %41% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Μόνιμη Απασχόληση Μόνιμη Απασχόληση 6557 (93%)60%40% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 182 (3%)52%48% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 136 (2%) 41% 59% Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση 119 (2%) 67% 33% Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση 78 (1%) 58% 42% ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ %43% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Μόνιμη Απασχόληση Μόνιμη Απασχόληση8410 (93%)57%43% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 285 (3%)53%47% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 103 (1%)47%53% Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση199 (2%)68%32% Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση49 (1%)59%*41%*

14 14 ΗΛΙΚΙΑ & ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Ερ. 9-10) (Ν=1804)(Ν=1801)(Ν=2012) Έως 30 ετών=25%24%23% ετών=44%44%47% ετών=20%22%20% 51 ετών & άνω=11%10%10% (Ν=1804)(Ν=1801)(Ν=2012) Κατώτερη Εκπαίδευση= 20% 20%18% Μέση Εκπαίδευση= 58% 57%59% Ανώτερη Εκπαίδευση= 9% 8%9% Ανώτατη Εκπαίδευση = 13% 15%14% Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

15 15 ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

16 16 ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ α) Μ.Ο (Ν=617) (Ν=640)(Ν=716) 1Η/Υ=62%64%61% 2 Η/Υ=20%19%20% 3 Η/Υ=7 %6%8% 4-5 Η/Υ=5 %6%6% 6-10 Η/Υ=3 %2%3% Η/Υ=1 %1%1% 21+ Η/Υ=2 %1%1% Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ

17 17 ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ α) Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * Ενδεικτικά αποτελέσματα % % %

18 18 ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ α) Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ εργ.Σύνολο 1-10 εργ εργ εργ.Σύνολο εργ. * Ενδεικτικά αποτελέσματα %

19 19 ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ α) Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ % % % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι

20 20 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗ (Ερ. 11β1) 2002 (Ν=1161) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ 2003 (Ν=1296) % Κύριος Λόγος Άλλοι κύριοι Συμπληρωματικοί Κύριος Λόγος Άλλοι κύριοι Συμπληρωματικοί

21 21 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερ. 11β-11γ) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1161) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1187) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης Η/Υ Χρόνος Απόκτησης Η/Υ (N=230)(Ν=206)(Ν=207) Τον επόμενο μήνα=4%4%6% Τους επόμενους 3 μήνες =7%5%3% Τους επόμενους 6 μήνες=11%9%12% Τον επόμενο χρόνo=36%29%24% Περισσότερο από 1 χρόνο=26%26%29% ΔΞ/ ΔΑ=17%27%26% Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1296)

22 22 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερ. 11β-11γ) Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * Ενδεικτικά αποτελέσματα % % %

23 23 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερ. 11β-11γ) Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ εργ.Σύνολο 1-10 εργ εργ εργ.Σύνολο εργ. * Ενδεικτικά αποτελέσματα %

24 24 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερ. 11β-11γ) Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ % % % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι

25 25 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Η/Υ (Ερ. 11δ) 2002 (Ν=206) 2003 (Ν=207) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης Η/Υ % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

26 26 ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ (Ερ α) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=640) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=617) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν δίκτυο Η/Υ Τύπος Δικτύου (N=185)(Ν=169)(Ν=180) 44% LAN=19%36%44% WAN=3% 3%4% Intranet=17% 9%9% Extranet=1% 1%3% Διάφορα άλλα=9% 1%2% ΔΞ/ ΔΑ=51%33%38% Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=716)

27 27 ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ (Ερ. 12β-12γ) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=443) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=427) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης δικτύου Η/Υ Χρόνος Σύνδεσης σε Δίκτυο (N=74)(Ν=41*)(Ν=65) Τον επόμενο μήνα=19% 6%6% Τους επόμενους 3 μήνες=9% 8%15% Τους επόμενους 6 μήνες=15%16%15% Τον επόμενο χρόνο=35%22%32% Περισσότερο από 1 χρόνο=7%18%12% ΔΞ/ ΔΑ=15%31%20% Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=497)

28 28 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερ. 12β-12γ) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

29 29 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ Η/Υ (Ερ. 13α) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

30 30 ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερ. 14) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (N=617)(Ν=640)(Ν=180) 1 χρήστης=50%54%45% 2-3 χρήστες=40% 37%45% 4-5 χρήστες=6% 6%6% 6-10 χρήστες=2% 2%2% χρήστες=1% 1%1% χρήστες=1% 1%1% 51+ χρήστες=---

31 31 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ Η/Υ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ (Ερ. 14α-14β) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=640) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=617) ΑΥΞΗΣΗ = 88% ΜΕΙΩΣΗ = 12% ΑΥΞΗΣΗ = 96% ΜΕΙΩΣΗ = 4% % ΑΥΞΗΣΗ Μ.Ο. Ποσοστά Αύξησης (N=69)(Ν=52)(Ν=46*) 1-30%=33%26%48% 31-50%=33%48%26% %=30%26%26% Δ.Ξ./Δ.Α.=5% -- Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=716) ΑΥΞΗΣΗ = 87% ΜΕΙΩΣΗ = 13%

32 32 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ Η/Υ (Ερ. 14γ) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση του αριθμού χρηστών Η/Υ Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

33 33 ΧΡΗΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (Ερ. 15) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ % Μ.Ο

34 34 ΧΡΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Η/Υ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (Ερ. 15) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ % Μ.Ο

35 35 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ (Ερ β) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρικά κινητά Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1804) Μ.Ο Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE=43% PANAFON=41% TELESTET=34% Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE=26% VODAFONE=34% TELESTET=50% Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE=32% VODAFONE=36% TELESTET=34% Q-Telecom=1% Ν=142 Ν=147 Ν=245

36 36 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Ερ β) % * Ενδεικτικά αποτελέσματα Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρικά κινητά τηλέφωνα Μ.Ο

37 37 ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (Ερ. 17γ) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρικά κινητά Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

38 38 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ α) % Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Μ.Ο. Φαξ = 1.1 (Ν=645 ) 1 φαξ=93% 2 φαξ=4% 3-5 φαξ=1% 5+ φαξ=- Δ.Ξ./Δ.Α.=2% Μ.Ο. Φαξ = 1.1 (Ν=703 ) 1 φαξ=95% 2 φαξ=3% 3-5 φαξ=1% 5+ φαξ=- Δ.Ξ./Δ.Α.=1% Μ.Ο. Φαξ = 1.2 (Ν=763 ) 1 φαξ=95% 2 φαξ=3% 3-5 φαξ=2% 5+ φαξ=- Δ.Ξ./Δ.Α.=- 2003

39 39 ΧΡΗΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Η/Υ

40 40 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 19) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=716) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=640) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=617)

41 41 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 19) Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * Ενδεικτικά αποτελέσματα % % %

42 42 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ εργ.Σύνολο 1-10 εργ εργ εργ.Σύνολο εργ. * Ενδεικτικά αποτελέσματα % ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 19)

43 43 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ % % % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 19)

44 44 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET (Ερ. 19α1) 2002 (Ν=287) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet 2003 (Ν=326) % Κύριος Λόγος Άλλοι κύριοι Συμπληρωματικοί Κύριος Λόγος Άλλοι κύριοι Συμπληρωματικοί

45 45 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET (Ερ. 19α-19β) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=287) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=340) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης σύνδεσης Internet Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=326) Χρόνος Σύνδεσης σε Δίκτυο (N=163)(Ν=124)(Ν=133) Τον επόμενο μήνα=9% 5%5% Τους επόμενους 3 μήνες=18% 13%9% Τους επόμενους 6 μήνες=17%16%13% Τον επόμενο χρόνο=26%20%37% Περισσότερο από 1 χρόνο=7%11%12% ΔΞ/ ΔΑ=23%35%24%

46 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * Ενδεικτικά αποτελέσματα % % % ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET (Ερ. 19α-19β)

47 47 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ εργ.Σύνολο 1-10 εργ εργ εργ.Σύνολο εργ. * Ενδεικτικά αποτελέσματα % ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET (Ερ. 19α-19β)

48 48 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ % % % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET (Ερ. 19α-19β)

49 49 ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET (Ερ. 11δ) 2002 (Ν=124) 2003 (Ν=133) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση να αποκτήσουν σύνδεση internet % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

50 50 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ & ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET (Ερ α) Μ.Ο. ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Μ.Ο. ΧΡΗΣΤΩΝ συνδρομή =92%96%93% 2 συνδρομές =6%4%4% 3 συνδρομές =--1% 4+ συνδρομές =1%-1% χρήστες=81%55%73% 3-5 χρήστες=16%26%20% 6-10 χρήστες= 3 % 8%2% χρήστες=- 3%2% χρήστες=- 7%2% 50+ χρήστες=- -1%

51 51 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET (Ερ. 20β) Βάση: Αριθμός συνδέσεων Internet (Ν=392) Βάση: Αριθμός συνδέσεων Internet (Ν=356) Βάση: Αριθμός συνδέσεων Internet (Ν=282) Εταιρικές συνδρομές Ιδιωτικές συνδρομές

52 52 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ISP) ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ (Ερ. 20γ) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

53 53 51 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ISP (Ερ. 20δ) % * Ενδεικτικά αποτελέσματα Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet με το συγκεκριμένο ISP Μ.Ο HOL

54 54 ΜΟΡΦΗ/ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Ερ. 21) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

55 55 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΣΕ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ISDN (Ερ. 21α) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) Επιθυμητή ταχύτητα πρόσβασης KPBSMEGA PBS 1-150=17%31% =50%23% =33%46% M.O.: Επιθυμητή ταχύτητα πρόσβασης KPBSMEGA PBS 1-150=34% =44% =22%- M.O.: Βάση: Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για ταχύτητες μεγαλύτερες του ISDN (N=79) Βάση: Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για ταχύτητες μεγαλύτερες του ISDN (N=46*) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390)

56 56 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET (Ερ. 22) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=271)(Ν=354)(N=390) 1-6 μήνες=15% 7%7% 7-18 μήνες=35%20%10% 2-2,5 έτη=25% 36%32% 2,5-5,5 έτη=24%33%41% ΔΞ/ΔΑ=1 % 4%10% Μ.Ο. ΣΕ ΕΤΗ

57 57 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 23) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

58 58 ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 23) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

59 59 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 23α) M.O. Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία % Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα * Ενδεικτικά αποτελέσματα

60 60 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 23α) M.O Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία % 2002 Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα * Ενδεικτικά αποτελέσματα

61 61 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 23α) M.O Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία % 2003 Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα * Ενδεικτικά αποτελέσματα

62 62 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 23α) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία Κλίμακα: Κάθε μέρα (7), Κάθε 2-3 μέρες (2.5), Κάθε εβδομάδα (1), Κάθε 15 μέρες (0.5), Κάθε μήνα (0.25), Αραιότερα (0.03) Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα του 2003 Στο γράφημα δεν συγκρίνεται το 2001 λόγω διαφορετικής κλίμακας

63 63 ΚΟΜΒΟΙ/ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (Ερ. 23β1) Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet % ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΜΒΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ %

64 64 26 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ (Ερ. 23β2) % * Ενδεικτικά αποτελέσματα Βάση: Όσες επιχειρήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι επισκέπτονται τους συγκεκριμένους κόμβους Μ.Ο

65 65 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΜΒΟΥΣ (Ερ. 23β2) % Μ.Ο Βάση: Όσες επιχειρήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι επισκέπτονται τους συγκεκριμένους κόμβους * Ενδεικτικά αποτελέσματα

66 66 ΥΠΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 24) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=390) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=277) (Ν=220)(Ν=303)(N=331) 1 Διεύθυνση=86% 90%77% 2-3 Διευθύνσεις=7%8%11% 4-5 Διευθύνσεις=1%1%3% 6-10 Διευθύνσεις=1%1%2% Διευθύνσεις=1%-2% 21+ Διευθύνσεις=--3% ΔΞ/ΔΑ=3%-2% (Ν=220)(Ν=303)(N=331) 1 Χρήστης=57% 58%46% 2-3 Χρήστες=30%32%42% 4-5 Χρήστες=6%6%5% 6-10 Χρήστες=3%1%2% Χρήστες=-1%1% 21+ Χρήστες=-1%2% ΔΞ/ΔΑ=4%-2% Μ.Ο. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Μ.Ο. ΧΡΗΣΤΩΝ

67 67 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 24α) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν Ανοιχτή ερώτηση

68 68 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ερ. 26α) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες Μ.Ο ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΠΑ TAXISIKA

69 69 ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΑΛΑΓΕΣ ON LINE (Ερ. 26γ) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές on line Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

70 70 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ INTERNET (Ερ. 28) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=277)

71 71 ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ (Ερ. 29α-29γ) Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ 2003 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση δημιουργίας εταιρικού κόμβου Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εταιρικό κόμβο (Ν=379) ΠΡΟΘΕΣΗ Εκτιμώμενος χρόνος δημιουργίας εταιρικού κόμβου (Ν=26*) Τον επόμενο μήνα= - Τους επόμενους 3 μήνες= 16% Τους επόμενους 6 μήνες= - Τον επόμενο χρόνο= 20% Περισσότερο από 1 χρόνο= 4% Δ.Ξ./Δ.Α.= 60% Κυριότεροι λόγοι δημιουργίας εταιρικού κόμβου 2003 (Ν=26*) Προβολή/ διαφήμιση επιχείρησης=74% Προσέλκυση νέων πελατών=16% Ανάπτυξη πωλήσεων=7% Προβολή/ λανσάρισμα προϊόντων=3% Λόγοι εκσυγχρονισμού=-

72 72 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET - ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ (Ερ α) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=277) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα στο Internet Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390) Λόγοι (Ν=55*)(Ν=76)(Ν=64) Προβολή προϊόντων=69%90%76% Πληροφόρηση=64%58%51% Λήψη παραγγελιών=31%20%17% Πωλήσεις=22%22%17% Πληρωμές=5% 8%- Προμήθειες=--7%

73 73 ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (Ερ. 29α-29γ) Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ 2003 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=327) Εκτιμώμενος χρόνος δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας (Ν=71) Τον επόμενο μήνα= 1% Τους επόμενους 3 μήνες= 13% Τους επόμενους 6 μήνες= 17% Τον επόμενο χρόνο= 18% Περισσότερο από 1 χρόνο= 11% Δ.Ξ./Δ.Α.= 39% ΠΡΟΘΕΣΗ Κυριότεροι λόγοι δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας 2003 (Ν=55*) Προβολή/ διαφήμιση επιχείρησης=73% Προσέλκυση νέων πελατών=10% Λόγοι εκσυγχρονισμού=6% Προβολή/ λανσάρισμα προϊόντων=2% Ανάπτυξη πωλήσεων=2% ΔΞ/ΔΑ=8%

74 74 ΥΠΑΡΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Ερ. 28β) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=64) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=77) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=55*)

75 75 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (Ερ. 28β) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=77) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=55*) Σε Internet provider Με αυτόνομο server ΔΞ/ΔΑ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=64)

76 76 ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Ή ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ερ. 29) Και στις 3 φάσεις, τα τμήματα που αναφέρονται ότι επικοινωνούν αυτοματοποιημένα με την εταιρική ιστοσελίδα είναι κυρίως το Λογιστήριο, η Διοίκηση και οι Πωλήσεις. Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=64) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=77) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=55*)

77 77 ΚΑΤΟΧΗ Η/Υ, INTERNET & ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) Σύνολο επιχειρήσεων Επιχειρήσεις με Η/Υ Επιχειρήσεις με Internet Επιχειρήσεις με

78 78 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

79 79 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ On-Line ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ MOBILE COMMERCE (Ερ. 33) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=277)

80 80 ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ MARKET PLACE (Ερ ε) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=277) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390) ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=105) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=71) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυθόρμητα τα market places (Ν=38*)

81 81 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Ερ. 29δ-30η) Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ 2003 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα ή/και εταιρικό κόμβο (Ν=66) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις (Ν=56) Λόγοι που δεν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές πωλήσεις (Ν=56*) Τα προϊόντα δεν μπορούν να τεθούν ηλεκτρονικά προς πώληση=49% Μικρό ποσοστό πελατών=16% Μικρό ποσοστό πωλήσεων=13% Αβεβαιότητα για συμβόλαια, όρους παράδοσης & εγγυήσεων=9% Αβεβαιότητα στις πληρωμές=7% Μεγάλο κόστος εγκατάστασης=6% Λογιστικά προβλήματα=8% Δύσκολια στην χρήση=2% ΔΞ/ΔΑ=20% Οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι έχουν την πρόθεση να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω της ιστοσελίδας ή του κόμβου, φαίνεται να τοποθετούν την ενέργεια αυτή μέσα στον επόμενο χρόνο.

82 82 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (Ερ. 30θ-31ζ) Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ 2003 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=390) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λόγοι που δεν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές προμήθειες (Ν=362) Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση δεν διατίθενται προς ηλεκτρονική πώληση=31% Μη εξοικειωμένο προσωπικό με ηλ. αγορές=17% Αβεβαιότητα για συμβόλαια, όρους παράδοσης & εγγυήσεων=14% Αβεβαιότητα στις πληρωμές=14% Χρονοβόρα διαδικασία=12% Μικρό ποσοστό προμηθευτών =12% Μεγαλύτερο κόστος=6% Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας=2% ΔΞ/ΔΑ=20% Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες (Ν=362) Εκτιμώμενος χρόνος πραγματοποίησης ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=39*) Τον επόμενο μήνα= 10% Τους επόμενους 3 μήνες= 4% Τους επόμενους 6 μήνες= 10% Τον επόμενο χρόνο= 16% Περισσότερο από 1 χρόνο= 23% Δ.Ξ./Δ.Α.= 37%

83 83 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

84 84 ΥΠΑΡΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ερ ) 2001: Nαι= 1% 2002: Ναι= 2% 2003: Ναι= 1% Ύπαρξη Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Εξοικείωση με ASP πρακτικές (Applications Service Provides) Ύπαρξη Συστήματος CRM (Customer Relationship Management) 2001: Nαι= 0% 2002: Ναι= 1% 2003: Ναι= 1% Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων: 2001 (Ν=1804) 2002 (Ν=1801) 2003 (Ν=2012) 2001: Nαι= 1% 2002: Ναι= 1% 2003: Ναι= 1%

85 85 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Ερ. 36α-36β) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012)

86 86 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ * Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα για τα έτη 2002 και 2003, όπου οι ερωτήσεις έγιναν με τη βοήθεια οπτικού υλικού. Για λόγους μη συγκρισιμότητας δεν παρουσιάζονται τα στοιχεία για το έτος 2001, όπου οι ρωτήσεις ήταν ανοιχτές.

87 87 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Ερ. 36γ) % Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

88 88 ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 36δ) % Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

89 89 ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ερ. 36ε-36ζ) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) ΓΝΩΣΗ ΕΛΑΚ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΚ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=70) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=87)

90 90 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» * Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα για τα έτη 2002 και 2003, όπου οι ερωτήσεις έγιναν με τη βοήθεια οπτικού υλικού ή την χρήση της ίδιας κλίμακας. Για λόγους μη συγκρισιμότητας δεν παρουσιάζονται τα στοιχεία για το έτος 2001, όπου οι ρωτήσεις ήταν ανοιχτές ή είχε χρησιμοποιηθεί διαφορετική κλίμακα.

91 91 ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Ερ. 37α) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) «ΔΙΚΤΥΩΘΕΤΕ» Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» 2003

92 92 ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ερ. 37β) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» Μ.Ο

93 93 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ερ.38, 38β) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=261) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=542) ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ % Βάση: Όσες επιχειρήσεις καλύπτονται οι ανάγκες τους

94 94 ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ερ. 38α) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» και θεωρούν ότι καλύπτει τις ανάγκες τους Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

95 95 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ερ. 39) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

96 96 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ερ. 40) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

97 97 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ερ. 41) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

98 98 ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» (Ερ. 42) % Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» Μ.Ο

99 99 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

100 100 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ Πραγματικός πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ υπ/λοι υπ/λοι υπ/λοι Δ-Μεταποιητικές Βιομ Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση Κ-Διαχείριση ακίνητης περ Ξ-Παροχη υπηρεσιών ΣΤ-Κατασκευές Αλλοι Α. Μακεδονία & Θράκη Αττική Βόρειο Αιγαίο Δυτική Ελλάδα Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιοι Νήσοι Κεντρική Μακεδονία Κρήτη Νότιο Αιγαίο Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα

101 101 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET Πραγματικός πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ υπ/λοι υπ/λοι υπ/λοι Δ-Μεταποιητικές Βιομ Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση Κ-Διαχείριση ακίνητης περ Ξ-Παροχη υπηρεσιών ΣΤ-Κατασκευές Αλλοι Α. Μακεδονία & Θράκη Αττική Βόρειο Αιγαίο Δυτική Ελλάδα Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιοι Νήσοι Κεντρική Μακεδονία Κρήτη Νότιο Αιγαίο Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα

102 102 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Πραγματικός πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ υπ/λοι υπ/λοι υπ/λοι Δ-Μεταποιητικές Βιομ Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση Κ-Διαχείριση ακίνητης περ Ξ-Παροχη υπηρεσιών ΣΤ-Κατασκευές Αλλοι Α. Μακεδονία & Θράκη Αττική Βόρειο Αιγαίο Δυτική Ελλάδα Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιοι Νήσοι Κεντρική Μακεδονία Κρήτη Νότιο Αιγαίο Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα

103 103 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή/ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Πραγματικός πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ υπ/λοι υπ/λοι υπ/λοι Δ-Μεταποιητικές Βιομ Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση Κ-Διαχείριση ακίνητης περ Ξ-Παροχη υπηρεσιών ΣΤ-Κατασκευές Αλλοι Α. Μακεδονία & Θράκη Αττική Βόρειο Αιγαίο Δυτική Ελλάδα Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιοι Νήσοι Κεντρική Μακεδονία Κρήτη Νότιο Αιγαίο Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα

104 104 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πραγματικός πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ υπ/λοι υπ/λοι υπ/λοι Δ-Μεταποιητικές Βιομ Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση Κ-Διαχείριση ακίνητης περ Ξ-Παροχη υπηρεσιών ΣΤ-Κατασκευές Αλλοι Α. Μακεδονία & Θράκη Αττική Βόρειο Αιγαίο Δυτική Ελλάδα Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιοι Νήσοι Κεντρική Μακεδονία Κρήτη Νότιο Αιγαίο Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα

105 105 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ Πραγματικός πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ υπ/λοι υπ/λοι υπ/λοι Δ-Μεταποιητικές Βιομ Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση Κ-Διαχείριση ακίνητης περ Ξ-Παροχη υπηρεσιών ΣΤ-Κατασκευές Αλλοι Α. Μακεδονία & Θράκη Αττική Βόρειο Αιγαίο Δυτική Ελλάδα Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιοι Νήσοι Κεντρική Μακεδονία Κρήτη Νότιο Αιγαίο Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα

106 106 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ISDN Πραγματικός πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ υπ/λοι υπ/λοι υπ/λοι Δ-Μεταποιητικές Βιομ Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση Κ-Διαχείριση ακίνητης περ Ξ-Παροχη υπηρεσιών ΣΤ-Κατασκευές Αλλοι Α. Μακεδονία & Θράκη Αττική Βόρειο Αιγαίο Δυτική Ελλάδα Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιοι Νήσοι Κεντρική Μακεδονία Κρήτη Νότιο Αιγαίο Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Μελέτη έρευνας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google