Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Εισηγήτρια: Ευαγγελοπούλου Κλειώ PhD Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ., M.B.A.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Εισηγήτρια: Ευαγγελοπούλου Κλειώ PhD Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ., M.B.A."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Εισηγήτρια: Ευαγγελοπούλου Κλειώ PhD Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ., M.B.A.

2 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ: 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΣΛ) 2.ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 3.ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

4 Νομοθεσία σχετικά με την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Ξενοδοχεία Ν.4276/2014 - ΦΕΚ 155 Α/30.07.2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» Υπ. Απόφαση Αρ.216/2015 - ΦΕΚ 10 Β/09.01.2015 «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» Υπ. Απόφαση Αρ.1751/2015 - ΦΕΚ 146/Β/22.01.2015 «Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» Υπ. Απόφαση Αρ.219/2015 - ΦΕΚ 14 Β/12.01.2015 «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα»

5 Νομοθεσία σχετικά με την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις Ν.4276/2014 - ΦΕΚ 155 Α/30.07.2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» Απόφαση Αρ.53092/1987 - ΦΕΚ 557 Β/23.10.1987 «Τεχνικές Προδιαγραφές Τουριστικών Εγκαταστάσεων» Υπ. Απόφαση Αρ.219/2015 - ΦΕΚ 14 Β/12.01.2015 «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα» Ξενώνες φιλοξενίας νέων Ν.4276/2014 - ΦΕΚ 155 Α/30.07.2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» Υπ. Απόφαση Αρ.26036 - ΦΕΚ 3510 Β/29.12.2014 «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων»

6 Νομοθεσία σχετικά με την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα Ν.4276/2014 - ΦΕΚ 155 Α/30.07.2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» Υπ. Απόφαση Αρ.21185/2014 - ΦΕΚ 2840 Β/22.10.2014 «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» Υπ. Απόφαση Αρ.91/2015 - ΦΕΚ 69 Β/16.01.2015 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» Υπ. Απόφαση Αρ.1749/2015 - ΦΕΚ 145 Β/22.01.2015 «Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια−Διαμερίσματα, Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» Υπ. Απόφαση Αρ.219/2015 - ΦΕΚ 14 Β/12.01.2015 «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα»

7 Νομοθεσία σχετικά με τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις Ν.4276/2014 - ΦΕΚ 155 Α/30.07.2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» Υπ. Απόφαση Αρ.27715/2013 - ΦΕΚ 3118 Α/09.12.2013 «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων» Ν.4179/2013 - ΦΕΚ 175/Α/08.08.2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ε.Ο.Τ. και λοιπές διατάξεις» Αρ 27 & Αρ 46 Υπ. Απόφαση Αρ.1749/2015 - ΦΕΚ 145 Β/22.01.2015 «Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια−Διαμερίσματα, Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)»

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΣΛ)

9 ΒΗΜΑΕΝΕΡΓΕΙΑΠΟΙΟΣΠΡΟΣΜΕΣΩΔΙΑΡΚΕΙΑΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ΑΙΤΗΣΗΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΣΛ) ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣΑΡΜΟΔΙΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΥΤ) Α) ΠΥΤ Β) ΚΕΠ (Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης) ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΕ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ 2ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΕ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣΞΕΕΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΞΕΕ Τ.Ε. ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 3ΣΥΝΤΑΞΗ (ΦΟΡΕΑΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ Σ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΞΕΕΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (5 ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ!!!) 4ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΕΕΝΤΟΣ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΝΤΟΣ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΑΛΛΙΩΣ ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΣΛ 5ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣΠΥΤ 6ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΤ~ 50 ΜΕΡΕΣ

10

11

12

13

14 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ? ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ – ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Κ ΑΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΑΥΤΌ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Η ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ Ο.Τ.Α. Η ΆΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ / ΔΗΛΩΣΗ Ν.4178/13 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 30% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΠΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (>= 20 ΚΛΙΝΕΣ) ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΟΤΑ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΠΛ. Η ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ Υ.Δ. ΌΤΙ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π.Π.Δ. (ΥΔ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΠΔ) ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ‘Η Β ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ή ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΥΕ & ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣΚΥΕ & ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Υ.Δ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΣ, ΕΚΤΑΣΗΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Υ.Δ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

16 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΦΕΚ 10/Β/2015) Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές 1.pdf Κατηγορία αστέρων5*****4****3***2**1* Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων 55004000320022001500 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (ΕΕΔΔ) (ΦΕΚ 2840/Β/2014 & 69/Β/2015) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΕΔΔ.xlsx Κατηγορία κλειδιών3 κλειδιά4 κλειδιά Βάσει βαθμολογούμενων Κριτηρίων ανά κατηγορία κλειδιών 35005500

17

18 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

19 10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 10.1Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών - προτύπων: α. ECOLABEL,EMAS, ISO 14001 β.GREEN GLOBE,GREEN KEY,TRAVELIFE ή άλλα εξειδικευμένα δημόσια ή ιδιωτικά πρότυπα γ. Βιολογική γεωργία ή και ρήση βιολογικών προϊόντων 200 150 ΠΡ Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό 10.2Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. Ι30 9001:2008, European Hospitality Quality της HOTREC ή άλλα αντίστοιχαπρότυπα) 100ΠΡ Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό 10.3Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων α. Ι80 22000:2005 β. HACCP, CODEX ALIMENTARIUS 200 100 ΠΡ Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό 10.4Πιστοποίηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ISO26000-Social Responsibility Standard ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα 100ΠΡ Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό 10.5Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ» του =ΕΕ 200ΠΡ 10.6Ειδικό σήμα ποιότητας ελληνικής κουζίνας ή πιστοποίηση τοπικής κουζίνας βάσει δημοσίων ή ιδιωτικών προτύπων 150ΠΡ 10.7Οργανωμένο σύστημα διαχείρισης παραπόνων πελατών (αν δεν διαθέτει πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας) 100ΠΡ

20 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΕΔΔ ΜΟΡΙΑ2 κλειδιά3 κλειδιά4 κλειδιά 84Πιστοποίηση βάσει συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001 ή άλλα παρεμφερή) 150ΠΠΠ 85Πιστοποίηση βάσει συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικά σήματα (EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, GREEN KEY ή άλλα παρεμφερή) 150ΠΠΠ

21 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

22 Από άποψη πυροπροστασίας τα ξενοδοχεία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες Υφιστάμενα Η οικοδομική τους άδεια έχει βγει πριν την 17 η Φεβρουαρίου 89 Άρθρα 18 & 19 του κεφαλαίου Β΄ ‘’Περί κανονισμού Πυροπροστασίας Υφιστάμενων ξενοδοχείων’’ του Π.Δ 71//88 ( ΦΕΚ 32 Α /17-2-1988) «Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων» Νέα Η οικοδομική τους άδεια έχει βγει μετά την 17 η Φεβρουαρίου 89 Άρθρο 6 του Π.Δ 71//88 ( ΦΕΚ 32 Α /17-2-1988) «Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων»

23 Γενικές απαιτήσεις  Επαρκής έξοδοι κινδύνου  Φωτισμός ασφαλείας στις οδεύσεις διαφυγής  Πυροδιαμερισματοποίηση επικίνδυνων χώρων (λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων, πλυντήρια, μαγειρεία, κτλ)  Πυροσβεστήρες – Πυροσβεστικά ερμάρια  Κατά περίπτωση: Μόνιμα Συστήματα όπως Χειροκίνητο Σύστημα Αναγγελίας Πυρκαγιάς, Πυρανίχνευση, Μόνιμο Υδροδοτικό Δίκτυο, Αυτόματα Συστήματα Πυρόσβεσης Διαδικασία Έγκρισης Μελέτης Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Υποβολή φακέλου ο οποίος περιλαμβάνει:  Αίτηση  Καταστατικό εκπροσώπησης  Φωτοαντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου  Στέλεχος οικοδομικής Άδειας  Μελέτη ενεργητικής (και παθητικής εάν είναι νέο) πυροπροστασίας εις τριπλούν συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες κατόψεις των χώρων

24 Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Το πιστοποιητικό εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως μετά την έγκριση των μελετών και χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας. Μπορεί να γίνει όμως έκτακτος έλεγχος της Πυρ/κής Υπηρεσίας δειγματοληπτικά. Η αίτηση συνοδεύεται από: 1. Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή πυροσβεστήρων 2. Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου για την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας 3. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την εγκατάσταση των μέτρων πυροπροστασίας εφόσον υπάρχουν μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας 4. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την δομική πυροπροστασία και πυραντίσταση του κτιρίου εφόσον το κτίριο είναι υφιστάμενο 5. Παράβολο των 10 ευρώ για έκδοση «Κόκκινου Βιβλίου» εφόσον δεν υπάρχει ήδη. Ισχύς Πιστοποιητικού Η ισχύς του Πιστοποιητικού από την ημερομηνία έκδοσης ορίζεται σε οκτώ (8) έτη. Η διαδικασία ανανέωσης του Πιστοποιητικού θα πρέπει να γίνει δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του.

25 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν υπάρχουν αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη της Οικοδομικής Άδειας / Άδειας Δόμησης, δηλαδή ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ, πρέπει να προηγηθεί ένταξη στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/13 (τακτοποίηση ή νομιμοποίηση). ΓΙΑΤΙ 1.Για την έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης απαιτείται η νομιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδάλλως αυτή μπορεί να κατασταθεί ΑΚΥΡΗΓια την έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης απαιτείται η νομιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδάλλως αυτή μπορεί να κατασταθεί ΑΚΥΡΗ 2.Εάν στη μελέτη πυρασφάλειας ΔΕΝ απεικονιστούν οι αυθαίρετοι χώροι, η έγκριση της μελέτης (διοικητική πράξη μεταγενέστερη της ισχύος του νόμου) σημαίνει ότι αίρεται το δικαίωμα υπαγωγήςΕάν στη μελέτη πυρασφάλειας ΔΕΝ απεικονιστούν οι αυθαίρετοι χώροι, η έγκριση της μελέτης (διοικητική πράξη μεταγενέστερη της ισχύος του νόμου) σημαίνει ότι αίρεται το δικαίωμα υπαγωγής ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Μπορεί να γίνει έκτακτος έλεγχος της Πυρ/κής Υπηρεσίας δειγματοληπτικά!!!

26 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

27 Α. Περιβαλλοντική Κατάταξη σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’/13.01.2012)

28 Β. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Τουριστικών Δραστηριοτήτων Α’ Κατηγορίας Εκπονείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 ή 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011) και βάσει των προδιαγραφών της Υ.Α. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β’/2014). Η Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποβάλλεται και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εκδίδεται από την ΔΙ.Π.Α. του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. ή την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την Α1 ή την Α2 Υποκατηγορία, αντίστοιχα. Η Χρονική Ισχύς της Α.Ε.Π.Ο. είναι 10 έτη βάσει του Ν. 4014/2011 Χρονική Ισχύς Αρμόδι α Υπηρεσί α Διαδικασί α Αδειοδό τησης

29 Γ. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Τουριστικών Δραστηριοτήτων Β’ Κατηγορίας Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Τουριστικών Δραστηριοτήτων Β’ Κατηγορίας και συγκεκριμένα η Υπαγωγή τους σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το αρθ. 8 του Ν. 4014/2011 και την ΚΥΑ 59845/2012 (ΦΕΚ 3438Β’/2012) Η Δήλωση Υπαγωγής της Εγκατάστασης σε Π.Π.Δ. συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 59845/2012 (ΦΕΚ 3438Β’/2012). Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Υπηρεσία που χορηγεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, όσον αφορά υφιστάμενα έργα. Η Χρονική Ισχύς των Π.Π.Δ. είναι αορίστου χρόνου εφόσον δεν επέρχεται κάποια μεταβολή στα βασικά στοιχεία του έργου, ήτοι στην δυναμικότητα της δραστηριότητας, τα στοιχεία της περιοχής του έργου, τη χρήση νερού και την διαχείριση των υγρών αποβλήτων.μεταβολή Διαδικασί α Αδειοδότη σης Αρμόδια Υπηρεσία Χρονική Ισχύς

30 ΚΥΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ SPA

31 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων εντός 50 ημερών από την υποβολή του φακέλου. Αδειοδοτείται ταυτόχρονα με το ξενοδοχειακό κατάλυμα ή μπορεί να προστεθεί εκ των υστέρων. Πρέπει να πληροί τους όρους της υγειονομικής διάταξης (Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/Β’/2012). Υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από κατόψεις, διάγραμμα ροής και στοιχεία νομιμότητας (βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης). Ύστερα από αυτοψία και γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας χορηγείται η Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων. Για τις περιπτώσεις που προσφέρεται πλήρες γεύμα ή υπάρχει ιδιαιτέρως εξοπλισμένο παρασκευαστήριο πρόχειρου γεύματος, απαιτείται η εκπόνηση μελέτης HACCP. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται μόνον η ύπαρξη διαγράμματος ροής και η τήρηση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων που ορίζει η υγειονομική διάταξη. Την παραπάνω Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων απαιτείται να λαμβάνουν και οι αίθουσες πρωινού.

32 Κολυμβητικές δεξαμενές Απαιτείται η υποβολή φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής εντός τουριστικού καταλύματος ο οποίος περιλαμβάνει σχεδιαγράμματα, τεχνική έκθεση, άδεια δόμησης ή/και βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτων, βεβαίωση μηχανικού. Θα πρέπει να τηρούνται και να βεβαιώνεται από μηχανικό, οι προδιαγραφές της Υγειονομικής διάταξης υπ’ αριθμ. Π/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β) όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937/Β’) και την ΚΥΑ ΔΥΓ2/80825/2005 (ΦΕΚ 120/Β’/2006).

33 Γυμναστήρια Απαιτείται γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας στην οικεία περιφέρεια μόνον στην περίπτωση που το γυμναστήριο εξυπηρετεί και πελάτες που δε διαμένουν στο ξενοδοχείο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του Π.Δ. 219/2006. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας θα πρέπει να ενημερωθεί ο ΕΟΤ.

34 Ινστιτούτα αισθητικής / spa Χορηγείται άδεια από την οικεία περιφέρεια χώρου εργαστηρίου αισθητικής ο οποίος μπορεί να περιέχει εγκαταστάσεις spa. Θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές της Υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Φ.Γ4ε/5258 (ΦΕΚ 426/Β/1970) Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας θα πρέπει να ενημερωθεί ο ΕΟΤ.

35 Σε περίπτωση που η προσθήκη μιας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω δραστηριότητες και τα μόρια που προστίθενται ανεβάζουν κατηγορία το ξενοδοχειακό κατάλυμα μπορεί να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό κατάταξης.

36 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Εισηγήτρια: Ευαγγελοπούλου Κλειώ PhD Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ., M.B.A."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google