Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θάνος Κριεμάδης, Ph.D., M.B.A. Αναπλ. Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θάνος Κριεμάδης, Ph.D., M.B.A. Αναπλ. Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θάνος Κριεμάδης, Ph.D., M.B.A. Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αξιολογητής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας

2 ΣΚΟΠΟΣ Αποτελεί η εξέταση της έννοιας της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα η εκπαίδευση και κατάρτισή του Η παρουσίαση των μεθόδων και διαδικασιών, βάσει των οποίων θα μπορούσε να εφαρμοστεί στους δημόσιους οργανισμούς Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ποιότητα

3 Το πλαίσιο εργασίας 7-S McKinsey
Δομή Στρατηγική Συστήματα Αξίες Ικανότητες Στύλ Προσωπικό

4 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (BALDRIGE AWARD)
Σύστημα Ικανοποίηση Αποδεκτών Σύγκριση με Ανταγωνιστές Διατήρηση Αποδεκτών Μερίδιο Αγοράς Διαχείριση Διαδικασιών Αποδέκτης και Ικανοποίηση Στόχος Οδηγός Ηγεσία Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Διοίκηση Επιχειρηματικά Αποτελέσματα Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών Βελτίωση Παραγωγικότητας Μείωση Ελαττωματικών Προϊόντων Επίδοση Προμηθευτών Οικονομικά Αποτελέσματα Μετρήσεις Προόδου Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφόρηση

5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Ηγεσία Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Διαδικασίες Ικανοποίηση Ανθρώπινων Πόρων Επιχειρηματικά Αποτελέσματα Πολιτική και Στρατηγική Ικανοποίηση Αποδεκτών Πόροι και Συνεργασίες Ικανοποίηση Τοπικής Κοινωνίας Μέσα/ Μέθοδοι Αποτελέσματα

6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Το ανθρώπινο δυναμικό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τη Διεύθυνση του οργανισμού, διότι: Διοικεί τον οργανισμό, επιτυγχάνει τους στόχους του εφαρμόζοντας την κατάλληλη στρατηγική Ενεργοποιεί και αξιοποιεί όλους τους συντελεστές παραγωγής Χρησιμοποιεί τους υλικούς πόρους και τους μετατρέπει σε προϊόντα και υπηρεσίες

7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Πραγματοποιήθηκε:
Βιβλιογραφική ανασκόπηση για την συλλογή θεωρητικών και πρακτικών στοιχείων σχετικών με την ενδυνάμωση προσωπικού, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από θεωρητικούς αλλά και επαγγελματίες. Συνεντεύξεις με στελέχη δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική

8 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Η μεταβίβαση της λήψης απόφασης, της εξουσίας και της υπευθυνότητας από τα διευθυντικά στελέχη στους υπαλλήλους Η διαδικασία εμψύχωσης και ανταμοιβής της πρωτοβουλίας των εργαζομένων Βασική προϋπόθεση αποτελεί τα μέλη του οργανισμού να είναι πρόθυμα και ικανά να αναλάβουν περισσότερη εξουσία, να λάβουν σωστές αποφάσεις και να τις εκτελέσουν αποτελεσματικά.

9 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Περιγραφή της θέσης εργασίας με σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων Προσδιορισμός φιλόδοξων και ταυτόχρονα ρεαλιστικών στόχων (Διοίκηση μέσω Στόχων) αλλά και των μεθόδων υλοποίησης των στόχων και ανατροφοδότηση με σκοπό την βελτίωση Μεταβίβαση εξουσίας για τον τομέα ευθύνης Παροχή πληροφόρησης – Διαχείριση γνώσης και διάχυση των καλύτερων πρακτικών Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση Σύστημα αναγνώρισης, κινήτρων και ανταμοιβών Νέα Οργανωσιακή Κουλτούρα

10 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
Αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων Μεγαλύτερη δέσμευση για τον οργανισμό Αύξηση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας Αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών

11 Στρατηγικός Προγραμματισμός Ηγεσία Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ) Στρατηγικός Προγραμματισμός Ηγεσία Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας Μέθοδοι Ενδυνάμωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού

12 Βασικά Στατιστικά εργαλεία μέτρησης και παρακολούθησης των διαδικασιών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ) Ομαδική εργασία Βασικά Στατιστικά εργαλεία μέτρησης και παρακολούθησης των διαδικασιών Προγραμματισμός και διαχείριση έργου Ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών

13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Σχεδιασμός -εξεύρεση εκπαιδευτικών αναγκών για κάθε στέλεχος -ανάπτυξη ατομικών σχεδίων ανάπτυξης Παροχή -μέθοδοι και μέσα Αξιολόγηση -μέτρηση ικανοποίησης -μέτρηση μάθησης -μέτρηση αλλαγής συμπεριφοράς -μέτρηση αποτελεσμάτων

14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα παράγοντα στρατηγικής σημασίας για την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων οργανισμών Η ενδυνάμωση θα πρέπει να θεωρείται ως μία οργανωσιακή ανάγκη που απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, πολύ χρόνο, προσπάθεια και ικανά και καταρτισμένα στελέχη Στόχος μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό να αποτελέσει μία πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος


Κατέβασμα ppt "Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θάνος Κριεμάδης, Ph.D., M.B.A. Αναπλ. Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google