Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δρ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΑΓΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δρ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΑΓΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δρ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΑΓΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 1o Πανηπειρωτικό Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ιωάννινα, 9-11 Ιουνίου 2007

2 ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ  Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου ιδρύθηκε το 1994.Έχει έδρα την Άρτα και παραρτήματα στα Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα. Α ποτελείται από τέσσερις (4) Σχολές και δεκατρία (13) Τμήματα.

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 3 ΤΜΗΜΑΤΑ  ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) 1. Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο: Έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. 2. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων  Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας (ανεξάρτητο Τμήμα)

4 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ http://flmc.teiep.gr  Το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να μορφωθούν και να καταρτισθούν σε ένα καινοτόμο γνωστικό αντικείμενο για τα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το οποίο συνδυάζει την ενασχόληση με γλωσσικά και με διοικητικά ζητήματα.

5 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ειδικότερα, το Τμήμα αποσκοπεί:  στην παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε θέματα διοίκησης, οικονομίας και εμπορίου, και παράλληλα εξειδικευμένης γνώσης σε τουλάχιστον 2 από τις 5 γλώσσες που προσφέρονται  στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μετάφρασης και διερμηνείας σε δύο τουλάχιστον γλώσσες εργασίας.  στην εισαγωγή των φοιτητών σε θέματα διδακτικής της ξένης γλώσσας.

6 Οι σπουδές στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των φοιτητών στο Τμήμα ( τόσο από το 1ο όσο και από το 5ο επιστημονικό πεδίο ) είναι η επιτυχής εξέταση των υποψηφίων σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.  Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Σε όλα τα εξάμηνα, εκτός από το όγδοο, οι φοιτητές παρακολουθούν παραδόσεις, εργαστηριακά μαθήματα και συμμετέχουν σε ασκήσεις πράξης.

7 Οι σπουδές στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο  Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση μεταξύ α) της Διοίκησης και β) της Μετάφρασης, ενώ όλοι καταρτίζονται σε θέματα διδακτικής της ξένης γλώσσας.  Στο όγδοο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία και κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις ή υπηρεσίες.

8 Περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν παρακολουθήσει υποχρεωτικά 2 και κατ’ επιλογή 1 επιπλέον ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα), καθώς και μαθήματα στην ελληνική γλώσσα (διοίκηση, οικονομία, λογιστική, νομικά, πληροφορική, διαπολιτισμική επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις, διεθνές εμπόριο, μάρκετινγκ, κλπ.).

9 Ο πτυχιούχος του Τμήματος είναι σε θέση να:  Συνδιαλέγεται διαπολιτισμικά, γραπτώς και προφορικώς, στα πλαίσια οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή υπηρεσιακής επικοινωνίας με απώτερο σκοπό την επίτευξη δεδομένου επιχειρηματικού ή υπηρεσιακού στόχου  Μεταφράζει πάσης φύσεως κείμενα ευθέως και αντιστρόφως (δηλ. από τη μητρική του γλώσσα προς τις ξένες γλώσσες και αντίστροφα), να αξιοποιεί την πληροφορική (υλικό και λογισμικό) για την μετάφραση και τη διαχείριση γλωσσικού υλικού, και να αξιολογεί μεταφράσεις τρίτων καθώς και να λειτουργεί ως σύμβουλος σε θέματα που άπτονται της μετάφρασης

10 Ο πτυχιούχος του Τμήματος  Παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας συζητήσεων (community interpreting) σε όλους τους τομείς τόσο του ιδιωτικού (εμπορικές επιχειρήσεις, εμπορικές εκθέσεις, δικηγορικά γραφεία, ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα κ.τ.λ.) όσο και του δημοσίου τομέα (Αστυνομίας, ΕΟΤ, Νοσοκομεία, Δικαστήρια, Υπηρεσίες Πρόνοιας κ.τ.λ.) και όπου προκύπτει ανάγκη επικοινωνίας με αλλοδαπούς

11 Ο πτυχιούχος του Τμήματος  Εργάζεται ανεξάρτητα ή ως μέλος ομάδας στη σύνταξη μέσων γλωσσικής τεκμηρίωσης (λεξικογραφία, σύνταξη γλωσσάριων κ.τ.λ.)  Συντάσσει ξενόγλωσσα κείμενα  Συντάσσει παράλληλα πολύγλωσσα κείμενα  Συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται διεθνώς, καθώς και στο συντονισμό των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων

12 Ο πτυχιούχος του Τμήματος  Προάγει και να εφαρμόζει σύγχρονες και καινοτόμες επιστημονικές μεθόδους στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που άπτονται των τομέων του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος  Συμβάλλει στην υλοποίηση προγραμμάτων δράσης των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται διεθνώς

13 Ο πτυχιούχος του Τμήματος  Συμμετέχει στη διοίκηση και την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται διεθνώς ή που το προσωπικό τους αποτελείται από άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο  Διεξάγει ή να συμμετέχει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις

14 Ο πτυχιούχος του Τμήματος  Λειτουργεί ως σύμβουλος σε θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας με τους πληθυσμούς των οποίων τις γλώσσες έχει σπουδάσει  Αξιοποιεί τις σύγχρονες εφαρμογές των Η/Υ στους τομείς της διοίκησης και της επικοινωνίας  Δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως «παροχέας γλωσσικών υπηρεσιών».

15 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ξ.Γ.Δ.Ε. Προεδρικό Διάταγμα 174/2006, Άρθρο 3 (ΦΕΚ Α’ αρ. 184/5-9-2006) 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών είτε αυτοδύναμα, σε θέσεις εργασίας που απαιτούν εντατική χρήση εξειδικευμένης γνώσης ξένων γλωσσών σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και εμπορίου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες: α. Να συμμετέχουν στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται διεθνώς στα πλαίσια οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή υπηρεσιακής επικοινωνίας.

16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ξ.Γ.Δ.Ε. β. Να παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας στους τομείς διοίκησης και εμπορίου και για τις γλώσσες που έχουν εκπαιδευτεί. 2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

17 Οι γλωσσικές σπουδές  Η γλώσσα Α’ παρακολουθείται από τους φοιτητές από την έναρξη της φοίτησής τους σε προχωρημένο επίπεδο (έναρξη φοίτησης στο επίπεδο Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ). Οι φοιτητές αποφοιτούν με γνώσεις στη γλώσσα Α’ μεγαλύτερες ή τουλάχιστον ίσες του επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση).  Η γλώσσα Β’ (επίσης υποχρεωτικό μάθημα) προσφέρεται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών σε επίπεδο αρχαρίων ή και προχωρημένο).  Επιπλέον, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μία ή περισσότερες γλώσσες Γ΄ ως μάθημα επιλογής. Οι γλώσσες που προσφέρονται στην κατηγορία αυτή είναι τα Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ρώσικα (φοίτηση σε επίπεδο αρχαρίων).

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ LSP courses:  7 εξάμηνα: 2 γλώσσες υποχρεωτικά (6-7h/week)  2 επιλογής (4h/week)  (Theory - Practicals - Laboratory)

19 Δομή Σπουδών: Έμφαση στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων  Προσληπτικές δεξιότητες: reading comprehension—skimming/scanning, vocabulary, structures  Παραγωγικές δεξιότητες: writing, speaking – case studies, problem solving, etc.  Εργαστήριο: Listening Comprehension and Pronunciation techniques.

20 Η Αγγλική γλώσσα ανά εξάμηνο  ΕΞΑΜΗΝΟ I. English for Business  ΕΞΑΜΗΝΟ II. Commercial Correspondence  ΕΞΑΜΗΝΟ III. English for Economics  ΕΞΑΜΗΝΟ IV. Legal English/ English for Administration

21 Η Αγγλική γλώσσα  ΕΞΑΜΗΝΟ V. E.U. English - International Business and Trade  ΕΞΑΜΗΝΟ VI: Professional Texts and Presentations  ΕΞΑΜΗΝΟ VIΙ: - Foreign Language Teaching - New technologies in Language Teaching

22 ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ II: Τεχνικές Έκφρασης και Επικοινωνίας: - Επαγγελματικές Παρουσιάσεις, Meetings, Διαπραγματεύσεις - Φωνητική  ΕΞΑΜΗΝΟ VII: Βρετανικός Πολιτισμός

23 Υποδομές - Εξοπλισμός  Το Τμήμα στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Ηγουμενίτσας (πρώην ΞΕΝΙΑ). Από πλευράς εξοπλισμού, διαθέτει εργαστήρια πληροφορικής, σύγχρονα γλωσσικά εργαστήρια, καθώς και άλλα τεχνολογικά μέσα, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των μαθημάτων.

24 Βιβλιοθήκη  Το Τμήμα διαθέτει πλούσια σύγχρονα συγγράμματα, τα οποία είναι διατίθενται στους φοιτητές από τη Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος.

25 Διεθνείς Συνεργασίες του Τμήματος  Α. International University Certificate – Intercultural Coaching and Mediating  Συνεργαζόμενα ιδρύματα: Université de Cergy- Pontoise (F), University of Limerick (IRL), Syddansk Universitet (DK), Uniwersytet im. Adama Mickiewicsa w Poznaniu (PL), Université de Savoie (F), Universita degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (I), Doppeldiplom Universität Tampere (FIN), Universiteit Utrecht (NL), Universitat de Vic (E), Dublin Institute of Technology (IRL) - Beijing Institute of Technology (CN), Bankhochschule Poznan (PL), University of Βloomsberg (USA), University of Μansfield (USA), Technological Educational Institution of Epirus (GR), University Kansai Gadai (Jap).

26 Β. ERASMUS  Fachhochschule Köln, Fakultät 03, Institut für Translation und Mehrsprachige Kommunikation -- Γερμανία  University of Salford, School of Languages -- Μ. Βρετανία  Université Paul-Valéry - Montpellier III -- Γαλλία  School of Management, Warsaw University -- Πολωνία  School of Economics, University of Lodz -- Πολωνία  Tampere University of Technology -- Φινλανδία  University of LUMSA, Rome -- Ιταλία

27 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το Τμήμα έχει διοργανώσει: - 2 διεθνή συνέδρια, με θέμα: «Η Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (2005, 2007) - 1 διεθνή ημερίδα, με θέμα: «Ο Ρόλος των Γλωσσικών Δεξιοτήτων στη Διαπολιτισμική Επιχειρησιακή Επικοινωνία» (2004) - Αρκετές ακόμη ημερίδες/ ομιλίες, με συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων και στελεχών επιχειρήσεων.

28 Επικοινωνία με το Τμήμα  Δ/νση: Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Παράρτημα Ηγουμενίτσας, Ειρήνης και Φιλίας 1, 461 00 Ηγουμενίτσα  Τηλέφωνο : 2665-49861, 49893, 49894 (Γραμματεία)  Fax : 2 6650-49892  Web site → http://flmc.teiep.grhttp://flmc.teiep.gr

29 END FIN ENDE FINE ΤΕΛΟΣ

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δρ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΑΓΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google